Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel, apostol al lui Hristos Isus prin

1.1
2 Cor. 1.1
voia lui Dumnezeu, sfinților
1.1
Rom. 1.72 Cor. 1.1
care sunt în Efes și
1.1
1 Cor. 4.17Col. 1.2
credincioșilor în Hristos Isus: 2Har vouă
1.2
Gal. 1.3Tit 1.4
și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos:

Binecuvântările lui Dumnezeu

3Binecuvântat

1.3
2 Cor. 1.31 Pet. 1.3
fie Dumnezeu și Tată al Domnului nostru Isus Hristos, care ne‐a binecuvântat cu orice binecuvântare duhovnicească în cele cerești în Hristos, 4după cum ne‐a
1.4
Rom. 8.282 Tes. 2.132 Tim. 1.9Iac. 2.51 Pet. 1.2
2.9
ales el mai înainte
1.4
1 Pet. 1.2,20
de întemeierea lumii, ca să fim
1.4
Lc. 1.755.27Col. 1.221 Tes. 4.7Tit 2.12
sfinți și fără cusur înaintea sa, în dragoste, 5rânduindu‐ne mai
1.5
Rom. 8.29,30
dinainte ca să ne înfieze
1.5
In. 1.12Rom. 8.152 Cor. 6.18Gal. 4.51 In. 3.1
pentru sine prin Isus Hristos, potrivit
1.5
Mat. 11.26Lc. 12.321 Cor. 1.21
bunei plăceri a voii sale, 6spre lauda slavei harului său cu
1.6
Rom. 3.24
5.15
care ne‐a dăruit în Cel Iubit
1.6
Mat. 3.17
17.5In. 3.35
10.17
, 7în
1.7
Fapte. 20.28Rom. 3.24Col. 1.14Evr. 9.121 Pet. 1.18,19Ap. 5.9
care avem răscumpărarea noastră prin sângele lui, iertarea greșelilor noastre potrivit bogăției
1.7
Rom. 2.4
3.24
9.233.8,16Fil. 4.19
harului său, 8pe care l‐a făcut să prisosească spre noi în orice înțelepciune și pricepere, 9făcându‐ne cunoscut
1.9
Rom. 16.25Col. 1.26
taina voii sale, după plăcerea sa pe care
1.9
Cap. 3.11.
2 Tim. 1.9
și‐a pus‐o în gând mai dinainte, 10pentru economia plinirii
1.10
Gal. 4.4Evr. 1.2
9.101 Pet. 1.20
vremurilor cuvenite, ca
1.10
1 Cor. 3.22,23
11.33.15
să‐și adune iarăși sub un cap toate
1.10
Fil. 2.9,10Col. 1.20
în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ; în el, 11în
1.11
Fapte. 20.32
26.18Rom. 8.17Col. 1.12
3.24Tit 3.7Iac. 2.51 Pet. 1.4
care am și fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai
1.11
Vers. 5.

dinainte după
1.11
Is. 46.10,11
planul celui care lucrează toate potrivit sfatului voii sale, 12ca
1.12
Vers. 6, 14.
2 Tes. 2.13
să fim spre lauda slavei sale, noi, care
1.12
Iac. 1.18
am nădăjduit mai înainte în Hristos: 13în care și voi, auzind cuvântul
1.13
In. 1.172 Cor. 6.7
adevărului, evanghelia mântuirii voastre, în care și crezând ați fost pecetluiți cu
1.13
2 Cor. 1.22
Duhul Sfânt al făgăduinței, 14care
1.14
2 Cor. 1.22
5.5
este arvuna moștenirii noastre, pentru
1.14
Lc. 21.28Rom. 8.32
răscumpărarea
1.14
Fapte. 20.28
stăpânirii dobândite de Dumnezeu, spre
1.14
Vers. 6.12.
1 Pet. 2.9
lauda slavei lui.

Rugăciunea lui Pavel

15Pentru aceasta și eu, auzind

1.15
Col. 1.4Flm. 5
de credința în Domnul Isus care este în voi și de iubirea către toți sfinții, 16nu
1.16
Rom. 1.9Fil. 1.3,4Col. 1.31 Tes. 1.22 Tes. 1.3
încetez să mulțumesc pentru voi făcând pomenire în rugăciunile mele, 17ca Dumnezeul
1.17
In. 20.17
Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să
1.17
Col. 1.9
vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea deplină a lui, 18având luminați ochii
1.18
Fapte. 26.18
inimii voastre ca să cunoașteți care este nădejdea
1.18
Cap. 2.12;
4.4
chemării lui, care este bogăția slavei moștenirii
1.18
Vers. 11.

lui în sfinți, 19și cât de peste măsură este mărimea puterii lui către noi, care credem, după
1.19
Cap. 3.7.
Col. 1.29
2.12
lucrarea tăriei virtuții lui, 20pe care a lucrat‐o în Hristos sculându‐l
1.20
Fapte. 2.24,33
dintre cei morți și așezându‐l
1.20
Ps. 110.1Fapte. 7.55,56Col. 3.1Evr. 1.3
10.12
la dreapta lui în cele cerești, 21
1.21
Fil. 2.9,10Col. 2.10Evr. 1.4
sus peste orice domnie
1.21
Rom. 8.38Col. 1.16
2.15
și stăpânire și putere și domnire și peste orice nume ce se numește, nu numai în veacul acesta ci și în cel viitor. 22Și i‐a supus toate
1.22
Ps. 8.6Mat. 28.181 Cor. 15.27Evr. 2.8
sub picioarele lui și pe el l‐a dat cap
1.22
Cap. 4.15, 16.
Col. 1.18Evr. 2.7
peste toate, bisericii, 23care
1.23
Rom. 12.5
este trupul lui, plinătatea
1.23
1 Cor. 12.12,27
celui ce
1.23
Cap. 4.12;
5.23,30Col. 1.18,24
plinește toate în toți.