Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Mântuirea prin har

21Și pe voi

2.1
In. 5.24Col. 2.13
v‐a făcut vii, care erați
2.1
Vers. 5. Cap. 4.18.

morți în greșelile și păcatele voastre, 2în
2.2
1 Cor. 6.11Col. 1.21
3.71 In. 5.19
care ați umblat odinioară potrivit veacului lumii acesteia, potrivit domnului
2.2
Cap. 6.12.

puterii văzduhului, duhului care lucrează acum în fiii neascultării
2.2
Cap. 5.6.
Col. 3.6
; 3între
2.3
Tit 3.31 Pet. 4.3
care și noi toți am petrecut odinioară în poftele
2.3
Gal. 5.16
cărnii noastre, făcând voile cărnii și ale gândurilor și eram
2.3
Ps. 51.5Rom. 5.12,14
din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. 4Dar Dumnezeu fiind bogat
2.4
Rom. 10.12
în milă, pentru multa sa iubire cu care ne‐a iubit, 5chiar
2.5
Rom. 5.6,8,10
când eram noi morți prin greșelile noastre ne‐a
2.5
Rom. 6.4,5Col. 2.12,13
3.1,2
făcut vii împreună cu Hristos — prin har sunteți mântuiți — 6și ne‐a sculat împreună cu el și ne‐a așezat împreună cu el în cele cerești
2.6
Cap. 1.20.

, în Hristos Isus: 7ca să arate în veacurile care vin bogăția peste măsură a harului său în bunătatea
2.7
Tit 3.4Rom. 3.24
sa față de noi în Hristos Isus. 8Căci
2.8
Vers. 5.

prin har sunteți mântuiți prin
2.8
Rom. 4.162 Tim. 1.9
credință; și aceasta nu din voi, este darul
2.8
Mat. 16.17In. 6.44,65Rom. 10.14,15,17Fil. 1.29
lui Dumnezeu; 9nu
2.9
Rom. 3.20,27,28
4.2
9.11
11.61 Cor. 1.29‐312 Tim. 1.9Tit 3.5
din fapte, ca să nu se laude cineva. 10Căci noi suntem lucrarea
2.10
Deut. 32.6Ps. 100.3Is. 19.25
29.23
44.21In. 3.3,51 Cor. 3.92 Cor. 5.5,17Tit 2.14
lui, fiind făcuți în Hristos Isus pentru fapte bune pe care Dumnezeu mai dinainte le‐a
2.10
Cap. 1.4.

pregătit, ca să umblăm în ele.

Neamurile și iudeii uniți

11De aceea aduceți‐vă aminte că odinioară voi, Neamurile în carne, cei numiți Netăiere împrejur de cea numită Tăiere împrejur

2.11
1 Cor. 12.2Col. 2.21
2.13
, făcută cu mâna în carne, 12
2.12
Rom. 2.28,29Col. 2.11
în vremea aceea
2.12
Cap. 4.18.
Col. 1.21
erați fără Hristos, înstrăinați
2.12
Ezec. 13.9In. 10.16
de cetățenia lui Israel și străini de legămintele
2.12
Rom. 9.4,8
făgăduinței, neavând
2.12
1 Tes. 4.13
nădejde și fără
2.12
Gal. 4.81 Tes. 4.5
Dumnezeu în lume. 13Acum
2.13
Gal. 3.28
însă în Hristos Isus voi, care altădată erați departe
2.13
Fapte. 2.39
, v‐ați făcut aproape prin sângele lui Hristos. 14Căci el
2.14
Mica 5.5In. 16.33Fapte. 10.36Rom. 5.1Col. 1.20
este pacea noastră, care a
2.14
In. 10.16Gal. 3.28
făcut cele două una, și a surpat peretele din mijloc al îngrădirii, 15după ce a desființat
2.15
Col. 2.14,20
în carnea sa vrăjmășia
2.15
Col. 1.22
, adică legea poruncilor care stă în orânduiri, ca să facă în sine însuși pe cei doi să fie un singur om
2.15
2 Cor. 5.17Gal. 6.15
nou, făcând astfel pace, 16și să împace
2.16
Col. 1.20‐22
cu Dumnezeu pe amândoi într‐un singur trup prin cruce, după ce a omorât
2.16
Rom. 6.6
8.3Col. 2.14
vrăjmășia prin ea. 17Și a venit
2.17
Is. 57.19Zah. 9.10Fapte. 2.39
10.36Rom. 5.1
și a vestit pace vouă celor
2.17
Ps. 148.14
de departe și pace celor de aproape; 18căci prin
2.18
In. 10.9
14.6Rom. 5.2Evr. 4.16
10.19,201 Pet. 3.18
el avem amândoi intrarea la Tatăl într‐un
2.18
1 Cor. 12.13
singur Duh.

Un Templu sfânt în Domnul

19Deci dar nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, ci sunteți împreună cetățeni

2.19
Fil. 3.20Evr. 12.22,23
ai sfinților și casnici
2.19
Gal. 6.10
ai lui Dumnezeu, 20fiind zidiți
2.20
1 Cor. 3.9,101 Pet. 2.4,5
pe
2.20
Mat. 16.18Gal. 2.9Ap. 21.14
temelia apostolilor
2.20
1 Cor. 12.28
și prorocilor, piatra
2.20
Ps. 118.22Is. 28.16Mat. 21.42
din capul unghiului fiind însuși Hristos Isus, 21în care
2.21
Cap. 4.15, 16.

orice zidire bine împreunată crește ca să fie un Templu
2.21
1 Cor. 3.17
6.192 Cor. 6.16
sfânt în Domnul, 22în
2.22
1 Pet. 2.5
care și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți o locuință a lui Dumnezeu în Duhul.