Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Taina chemării Neamurilor

31Pentru aceasta eu, Pavel, întemnițatul

3.1
Fapte. 21.33
28.17Fil. 1.7,13,14,16Col. 4.3,182 Tim. 1.8
2.9Flm. 1.11
lui Hristos Isus pentru
3.1
Gal. 5.9Col. 1.242 Tim. 2.10
voi, Neamurile… 2(Dacă negreșit ați auzit de economia
3.2
Rom. 1.5
11.131 Cor. 4.1Col. 1.25
harului lui
3.2
Fapte. 9.15
13.2Rom. 12.3Gal. 1.16
Dumnezeu care mi‐a fost dată mie pentru voi, 3
3.3
Fapte. 21.33
28.17,20
potrivit unei descoperiri
3.3
Cap. 4.1;
6.20
mi s‐a făcut
3.3
Fil. 1.7,13,14,16Col. 1.26,27
cunoscut taina, cum
3.3
Cap. 1.9, 10.

am scris mai înainte pe scurt, 4după care puteți, citind, să înțelegeți priceperea mea în
3.4
1 Cor. 4.1
taina lui Hristos, 5care
3.5
Fapte. 10.28Rom. 16.25
în alte veacuri n‐a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor, cum
3.5
Cap. 2.20.

a fost descoperită acum sfinților săi apostoli și proroci prin Duhul, 6anume că: Neamurile sunt
3.6
Gal. 3.28,29
împreună moștenitoare și un trup împreună și împreună
3.6
Cap. 2.15, 16.

părtași
3.6
Gal. 3.14
ai făgăduinței în Hristos Isus prin evanghelie, 7al cărei
3.7
Rom. 15.16Col. 1.23,25
slujitor am fost făcut eu potrivit
3.7
Rom. 1.5
darului harului lui Dumnezeu, care mi‐a fost dat potrivit cu lucrarea
3.7
Rom. 15.18Col. 1.29
puterii lui. 8Mie
3.8
1 Cor. 15.91 Tim. 1.13,15
, celui cu mult mai mic decât toți sfinții, mi‐a fost dat harul acesta ca să
3.8
Gal. 1.16
2.81 Tim. 2.72 Tim. 1.11
binevestesc Neamurilor bogățiile
3.8
Cap. 1.7.
Col. 1.27
de nepătruns ale lui Hristos, 9și să pun în lumină înaintea tuturor care este economia tainei
3.9
Vers. 3. Cap. 1.9.

ascunse
3.9
Rom. 16.251 Cor. 2.7Col. 1.26
din veacuri în Dumnezeu care
3.9
Ps. 33.6In. 1.3Col. 1.16Evr. 1.2
a făcut toate. 10Ca
3.10
1 Pet. 1.12
înțelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri să
3.10
Rom. 8.38Col. 1.61 Pet. 3.22
fie făcută cunoscut acum prin biserică domniilor și stăpânirilor
3.10
1 Cor. 2.71 Tim. 3.16
în cele cerești, 11după
3.11
Cap. 1.9.

planul veacurilor, pe care l‐a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru, 12în care avem îndrăzneala și intrarea
3.12
Cap. 2.18.

în
3.12
Evr. 4.16
deplină încredere prin credința în el. 13De aceea cer
3.13
Fapte. 14.22Fil. 1.141 Tes. 3.3
să nu leșinați în necazurile mele pentru voi
3.13
Vers. 1.

care sunt
3.13
2 Cor. 1.6
slava voastră).

Rugăciunea lui Pavel pentru toți

14Pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui, 15din care își trage numele orice

3.15
Cap. 1.10.
Fil. 2.9‐11
familie în ceruri și pe pământ, 16ca să vă dea, potrivit cu
3.16
Rom. 9.23Fil. 4.19Col. 1.27
bogățiile slavei lui, să
3.16
Cap. 6.10.
Col. 1.11
fiți întăriți cu putere prin Duhul lui în ce privește omul
3.16
Rom. 7.222 Cor. 4.16
din lăuntru, 17ca
3.17
In. 14.23
Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, ca
3.17
Col. 1.28
2.7
înrădăcinați și întemeiați în iubire 18
3.18
Cap. 1.18.

puteți pe deplin să înțelegeți împreună cu toți sfinții care
3.18
Rom. 10.3,11,12
este lărgimea și lungimea și adâncimea și înălțimea 19și să cunoașteți iubirea lui Hristos care întrece cunoștința, ca să fiți plini până la
3.19
In. 1.16Col. 2.9,10
toată plinătatea lui Dumnezeu. 20Iar celui ce
3.20
Rom. 16.25Iuda 24
poate să facă mult
3.20
1 Cor. 2.9
mai mult decât toate cele ce cerem sau gândim, potrivit
3.20
Vers. 7.
Col. 1.29
puterii care lucrează în noi, 21a lui
3.21
Rom. 11.36
16.27Evr. 13.21
fie slava în biserică și în Hristos Isus în toate neamurile veacului veacurilor! Amin.