Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Unirea credinței

41Vă îndemn deci eu

4.1
Cap. 3.1.
Flm. 1.9
, cel întemnițat în Domnul, ca să umblați
4.1
Fil. 1.27Col. 1.101 Tes. 2.12
într‐un chip vrednic de chemarea cu care ați fost chemați, 2cu
4.2
Fapte. 20.19Gal. 5.22,23Col. 3.12,13
toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu‐vă unii pe alții în iubire, 3sârguindu‐vă să păstrați unirea Duhului în legătura păcii.
4.3
Col. 3.14
4Este un singur
4.4
Rom. 12.51 Cor. 12.12,13
trup și un singur
4.4
1 Cor. 12.4,11
Duh, după cum ați și fost chemați pentru o singură nădejde
4.4
Cap. 1.18.

a chemării voastre; 5un singur
4.5
1 Cor. 1.13
8.6
12.52 Cor. 11.4
Domn, o singură
4.5
Vers. 13.
Jud. 3
credință, un singur botez
4.5
Gal. 3.27,28Evr. 6.6
; 6un singur
4.6
Mal. 2.101 Cor. 8.6
12.6
Dumnezeu și Tată al tuturor
4.6
Rom. 11.36
, care este peste toți și prin toți și în toți. 7Iar fiecăruia
4.7
Rom. 12.3,61 Cor. 12.11
dintre noi i s‐a dat harul după măsura darului lui Hristos. 8De aceea zice: Suindu‐se
4.8
Ps. 68.18
la înălțime a
4.8
Iuda 5,12.
Col. 2.15
adus roabă robimea și a dat daruri oamenilor. 9(Iar
4.9
In. 3.13
6.33,62
acest: „S‐a suit”, ce este decât că s‐a și pogorât în părțile mai de jos ale pământului? 10Cel ce s‐a pogorât este același care s‐a
4.10
Fapte. 1.9,111 Tim. 3.16Evr. 4.14
7.26
8.1
9.24
suit mai presus de toate cerurile ca
4.10
Fapte. 2.33
să umple toate). 11Și el
4.11
1 Cor. 12.28
însuși a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști
4.11
Fapte. 21.82 Tim. 4.5
, pe alții păstori
4.11
Fapte. 20.28
și învățători
4.11
Rom. 12.7
, 12spre
4.12
1 Cor. 12.7
desăvârșirea sfinților, pentru lucrul de slujire, pentru
4.12
1 Cor. 14.26
zidirea trupului
4.12
Cap. 1.23.
Col. 1.24
lui Hristos, 13până când toți vom ajunge la unirea credinței și
4.13
Col. 2.2
a cunoștinței depline a Fiului lui Dumnezeu, la un bărbat desăvârșit
4.13
1 Cor. 14.20Col. 1.28
, la măsura de vârstă a plinătății lui Hristos, 14ca să nu mai fim prunci
4.14
Is. 28.91 Cor. 14.20
, bătuți
4.14
Evr. 13.9
de valuri și duși încoace și încolo de orice vânt
4.14
Mat. 11.7
al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin viclenia lor, în
4.14
Rom. 16.182 Cor. 2.17
uneltirea rătăcirii; 15ci, spunând
4.15
Zah. 8.162 Cor. 4.21 In. 3.18
adevărul în iubire, să
4.15
Cap. 1.22;
2.21
creștem în toate până la el
4.15
Col. 1.18
, care este capul, Hristos, 16din
4.16
Col. 2.19
care tot trupul bine împreunat și bine închegat împreună prin fiecare încheietură de provizie, face potrivit lucrării fiecărei părți, în măsura sa, creșterea trupului spre zidirea sa însuși în iubire.

Sfințenia creștină

17Zic deci aceasta și mărturisesc în Domnul ca să

4.17
Cap. 2.1‐3. Vers. 22.
Col. 3.71 Pet. 4.3
nu mai umblați cum umblă Neamurile în
4.17
Rom. 1.21
deșertăciunea minții lor, 18fiind întunecați
4.18
Fapte. 26.18
în gândul lor, înstrăinați
4.18
Cap. 2.12.
Gal. 4.81 Tes. 4.5
de viața lui Dumnezeu, prin neștiința care este în ei, prin învârtoșarea
4.18
Rom. 1.21
inimii lor, 19ca
4.19
1 Tim. 4.2
unii care fiind lipsiți de simțire s‐au
4.19
Rom. 1.24,261 Pet. 4.3
dat pe ei înșiși destrăbălării, ca să lucreze orice necurățenie. 20Dar voi n‐ați învățat astfel pe Hristos, 21dacă
4.21
Cap. 1.13.

într‐adevăr l‐ați auzit și ați fost învățați în el, după cum este adevărul în Isus: 22
4.22
Col. 2.11
3.8,9Evr. 12.11 Pet. 2.1
ați lepădat în ce privește purtarea vieții de mai înainte pe omul
4.22
Rom. 6.6Col. 3.7
cel vechi, care este supus putrezirii potrivit
4.22
1 Pet. 4.3
poftelor înșelăciunii, 23și sunteți înoiți
4.23
Rom. 12.2Col. 3.10
în duhul minții voastre, 24și
4.24
Rom. 6.42 Cor. 5.17Gal. 6.15Col. 3.10
v‐ați îmbrăcat în omul cel nou, care este zidit
4.24
Cap. 2.10.

după Dumnezeu în dreptatea și sfințenia adevărului. 25De aceea, fiindcă ați lepădat minciuna, vorbiți
4.25
Zah. 8.16Col. 3.9
adevărul fiecare cu aproapele său, pentru că suntem
4.25
Rom. 12.5
mădulare unii ai altora. 26Mâniați‐vă
4.26
Ps. 4.4
37.8
și nu păcătuiți; să n‐apună soarele peste întărâtarea voastră, 27nici nu dați
4.27
2 Cor. 2.10,11Iac. 4.71 Pet. 5.9
loc diavolului. 28Cel ce fura să nu mai fure: ci mai degrabă să muncească lucrând
4.28
Fapte. 20.351 Tes. 4.112 Tes. 3.8,11,12
cu chiar mâinile sale ce este bine, ca să aibă să dea celui ce
4.28
Lc. 3.11
are trebuință. 29Nici un
4.29
Mat. 12.36Col. 3.8
cuvânt stricat să nu iasă din gura voastră, ci dacă este vreunul
4.29
Col. 4.61 Tes. 5.11
bun, pentru
4.29
Col. 3.16
zidire, după trebuință, ca să dea har celor ce‐l aud. 30Și
4.30
Is. 7.13
63.10Ezec. 16.431 Tes. 5.19
nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin
4.30
Cap. 1.13.

care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării.
4.30
Lc. 21.28Rom. 8.23
31Orice
4.31
Col. 3.8,19
amărăciune și aprindere și mânie și strigare și defăimare
4.31
Tit 3.2Iac. 4.111 Pet. 2.1
să fie înlăturată de la voi împreună cu orice
4.31
Tit 3.3
răutate. 32Și fiți
4.32
2 Cor. 2.10Col. 3.12,13
buni unii către alții, îndurători, iertători
4.32
Mat. 6.14Mc. 11.25
unii altora după cum și Dumnezeu v‐a iertat în Hristos.