Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

51Fiți deci următori

5.1
Mat. 5.45,48Lc. 6.36
ai lui Dumnezeu, ca niște copii iubiți, 2și umblați
5.2
In. 13.34
15.121 Tes. 4.91 In. 3.11,23
4.21
în iubire, cum
5.2
Gal. 1.4
2.20Evr. 7.27
9.14,26
10.10,121 In. 3.16
și Hristos v‐a iubit și s‐a dat lui Dumnezeu pe sine însuși pentru noi, ca dar și jertfă spre miros
5.2
Gen. 8.21Lev. 1.92 Cor. 2.15
de bună mireasmă.

Rodul luminii

3Iar curvie

5.3
Rom. 6.131 Cor. 6.182 Cor. 12.21Col. 3.51 Tes. 4.3
și orice necurățenie sau lăcomie de bani nici
5.3
1 Cor. 5.1
să nu se numească între voi, cum se cuvine unor sfinți, 4nici
5.4
Mat. 12.35
murdărie, nici vorbire neroadă, nici glumă proastă, care
5.4
Rom. 1.28
nu se cad
5.4
1 Cor. 6.9Gal. 5.19,21
, ci mai degrabă mulțumire. 5Căci știți aceasta, că oricare curvar sau necurat sau lacom de bani, care este un închinător la idoli
5.5
Col. 3.51 Tim. 6.17
, n‐are
5.5
Gal. 5.21Ap. 22.15
moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. 6Nimeni
5.6
Ier. 29.8Mat. 24.4Col. 2.4,8,182 Tes. 2.3
să nu vă amăgească cu vorbe goale; căci pentru acestea vine
5.6
Rom. 1.18
mânia lui Dumnezeu peste
5.6
Cap. 2.2.

fiii neascultării. 7Deci nu vă faceți împreună părtași cu ei. 8Căci altădată erați
5.8
Is. 9.2Mat. 4.16Fapte. 26.18Rom. 1.214.18Tit 3.31 Pet. 2.9
întuneric, iar acum lumină în Domnul; umblați
5.8
In. 8.12
12.462 Cor. 3.18
4.61 Tes. 5.51 In. 2.9
ca niște copii
5.8
Lc. 16.8In. 12.36
ai luminii, 9(căci rodul
5.9
Gal. 5.22
luminii stă în orice bunătate și în dreptate și în adevăr), 10cercând
5.10
Rom. 12.2Fil. 1.101 Tes. 5.211 Tim. 2.3
ce este bineplăcut Domnului. 11Și nu
5.11
1 Cor. 5.9,11
10.202 Cor. 6.142 Tes. 3.6,14
fiți părtași la faptele
5.11
Rom. 6.21
13.12Gal. 6.8
neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă mustrați‐le
5.11
Lev. 19.171 Tim. 5.20
. 12Căci
5.12
Rom. 1.24,26
cele făcute în ascuns de ei, este rușinos a le și spune. 13Dar toate
5.13
In. 3.20,21Evr. 4.13
dacă sunt mustrate, sunt arătate de lumină, căci tot ce este arătat este lumină. 14De aceea zice: Deșteaptă‐te
5.14
Is. 60.1Rom. 13.11,121 Cor. 15.311 Tes. 5.6
, tu care dormi și scoală‐te
5.14
In. 5.25Rom. 6.4,5Col. 3.1
din morți și Hristos va luci peste tine.

Paza creștinului

15Luați aminte

5.15
Col. 4.5
deci cu de‐amănuntul cum umblați, nu ca neînțelepți, ci ca înțelepți, 16cumpărându‐vă
5.16
Gal. 6.10Col. 4.5
bine vremea nimerită, căci
5.16
Ecl. 11.2
12
1In. 12.35
zilele sunt rele. 17De aceea
5.17
Col. 4.5
nu fiți fără minte, ci înțelegeți
5.17
Rom. 12.2
care
5.17
1 Tes. 4.3
5.18
este voia Domnului. 18Și nu
5.18
Prov. 20.1
23.20,30Is. 5.11,22Lc. 21.34
vă îmbătați de vin în care este desfrânare, ci fiți plini de Duhul; 19vorbind între voi cu
5.19
Fapte. 16.251 Cor. 14.26Col. 3.16Iac. 5.13
psalmi și cântări de laudă și cântări duhovnicești, lăudând și cântând în inima voastră Domnului; 20mulțumind
5.20
Ps. 34.1Is. 63.7Col. 3.171 Tes. 5.182 Tes. 1.3
totdeauna pentru toate lui Dumnezeu și Tatăl, în
5.20
Evr. 13.151 Pet. 2.5
4.11
numele Domnului nostru Isus Hristos, 21fiind supuși
5.21
Fil. 2.31 Pet. 5.5
unii altora în frica lui Hristos.

Datoriile soților între ei

22Nevestelor

5.22
Gen. 3.161 Cor. 14.34Col. 3.18Tit 2.51 Pet. 3.1
fiți supuse bărbaților voștri ca
5.22
Cap. 6.5.

Domnului, 23pentru că bărbatul
5.23
1 Cor. 11.3
este capul nevestei, după cum și Hristos
5.23
Cap. 1.22;
4.15Col. 1.18
este capul bisericii, fiind el însuși mântuitorul trupului. 24Ci după cum biserica este supusă lui Hristos, așa și nevestele sunt supuse bărbaților în
5.24
Col. 3.20,22Tit 2.9
orice. 25Bărbaților
5.25
Col. 3.191 Pet. 3.7
, iubiți‐vă nevestele, după cum și Hristos a iubit biserica și s‐a
5.25
Fapte. 20.28Gal. 1.4
2.20
dat pe sine însuși pentru ea, 26ca s‐o sfințească după ce a curățit‐o prin
5.26
In. 3.5Tit 3.5Evr. 10.221 In. 5.6
spălarea de apă prin cuvânt
5.26
In. 15.3
17.17
, 27ca
5.27
2 Cor. 11.2Col. 1.22
să‐și înfățișeze biserica slăvită, neavând pată
5.27
Cânt. 4.7
sau încrețitură sau ceva de felul acestora, ci
5.27
Cap. 1.4.

să fie sfântă și fără cusur. 28Astfel sunt datori și bărbații să‐și iubească nevestele ca înseși trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși; 29căci nimeni nu și‐a urât vreodată carnea sa însăși, ci o hrănește și dezmiardă, ca și Hristosul biserica, 30fiindcă
5.30
Gen. 2.23Rom. 12.51 Cor. 6.15
12.27
suntem mădulare ale trupului său, din carnea lui și din oasele lui. 31Pentru aceea
5.31
Gen. 2.24Mat. 19.5Mc. 10.7,8
va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă‐sa și se va lipi de nevastă‐sa și cei doi
5.31
1 Cor. 6.16
vor fi o singură carne. 32Taina aceasta este mare: dar eu zic cu privire la Hristos și cu privire la biserică. 33Însă și
5.33
Vers. 25.
Col. 3.19
voi, fiecare astfel să‐și iubească nevasta ca pe sine însuși, iar nevasta să
5.33
1 Pet. 3.6
se teamă de bărbat.