Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Datoriile copiilor către părinți

61Copiilor, ascultați

6.1
Prov. 23.22Col. 3.20
pe părinții voștri în Domnul; căci aceasta este drept. 2Cinstește
6.2
Ex. 20.12Deut. 5.16
27.16Ier. 35.18Ezec. 22.7Mal. 1.6Mat. 15.4Mc. 7.10
pe tatăl tău și pe mama ta, (este întâia poruncă cu făgăduință), 3ca să‐ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământ. 4Și voi, taților
6.4
Col. 3.21
nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți‐i
6.4
Gen. 18.19Deut. 4.9
6.7,20
11.19Ps. 78.4Prov. 19.18
22.6
29.17
în mustrarea și cumințirea Domnului.

Datoriile robilor și stăpânilor

5Robilor

6.5
Col. 3.221 Tim. 6.1Tit 2.91 Pet. 2.18
, ascultați pe domnii voștri după carne, cu
6.5
2 Cor. 7.15Fil. 2.12
temere și tremur în
6.5
1 Cron. 29.17Col. 3.22
curățenia inimii voastre, ca pe Hristos, 6nu
6.6
Col. 3.22,23
în slujire de ochi, ca unii care plac oamenilor, ci ca robi ai lui Hristos făcând voia lui Dumnezeu din suflet, 7slujind cu bunăvoință ca Domnului și nu oamenilor, 8știind
6.8
Rom. 2.62 Cor. 5.10Col. 3.24
că fiecare, dacă va face ceva bun, îl va lua cu sine de la Domnul, fie
6.8
Gal. 3.28Col. 3.11
rob, fie slobod. 9Și voi, domnilor
6.9
Col. 4.1
, faceți aceleași față de ei, încetând cu amenințarea
6.9
Lev. 25.43
, știind că Domnul lor și al
6.9
In. 13.131 Cor. 7.22
vostru este în ceruri și
6.9
Rom. 2.11Col. 3.25
la el nu este căutare la față.

Armele creștinului

10Încolo, fiți puternici în Domnul și în

6.10
Cap. 1.19;
3.16Col. 1.11
tăria puterii lui. 11Îmbrăcați‐vă
6.11
Rom. 13.122 Cor. 6.71 Tes. 5.8
cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. 12Pentru că n‐avem luptă împotriva sângelui și cărnii
6.12
Mat. 16.171 Cor. 15.50
, ci împotriva căpeteniilor
6.12
Rom. 8.38Col. 2.15
, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor
6.12
Lc. 22.53In. 12.31
14.30Col. 1.13
lumii întunericului acestuia, împotriva celor duhovnicești ale răutății în locurile cerești. 13Pentru aceea
6.13
2 Cor. 10.4
luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotrivă în
6.13
Cap. 5.16.

ziua cea rea și, după ce veți fi desființat toate, să stați în picioare. 14De aceea stați în picioare, după ce v‐ați încins
6.14
Is. 11.5Lc. 12.351 Pet. 1.13
mijlocul cu adevăr și v‐ați îmbrăcat
6.14
Is. 59.172 Cor. 6.71 Tes. 5.8
cu platoșa dreptății, 15și v‐ați încălțat
6.15
Is. 52.7Rom. 10.15
picioarele cu pregătirea evangheliei păcii. 16În toate mai luând cu voi scutul
6.16
1 In. 5.4
credinței, prin care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău, 17și luați
6.17
Is. 59.171 Tes. 5.8
coiful mântuirii și sabia
6.17
Evr. 4.12Ap. 1.16
2.16
19.15
Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu: 18rugându‐vă cu orice rugăciune
6.18
Lc. 18.1Rom. 12.12Col. 4.21 Tes. 5.17
și cerere prin Duhul în orice vreme potrivită, și veghind
6.18
Mat. 26.41Mc. 13.33
la aceasta cu orice stăruință
6.18
Cap. 1.16.
Fil. 1.41 Tim. 2.1
și cerere pentru toți sfinții, 19și pentru
6.19
Fapte. 4.29Col. 4.32 Tes. 3.1
mine, ca să‐mi fie dat cuvânt la deschiderea gurii mele, ca să fac cunoscut cu
6.19
2 Cor. 3.12
îndrăzneală taina evangheliei, 20pentru care sunt
6.20
2 Cor. 5.20
un împuternicit în
6.20
Fapte. 26.29
28.20Fil. 1.7,13,142 Tim. 1.16
2.9Flm. 10
lanț, ca să vorbesc cu
6.20
Fapte. 28.31Fil. 1.201 Tes. 2.2
îndrăzneală în ea, cum trebuie să vorbesc.

Trimiterea epistolei prin Tihic

21Iar ca

6.21
Col. 4.7
să știți și voi cele ale mele, ce fac, toate vi le va face cunoscut Tihic
6.21
Fapte. 20.42 Tim. 4.12Tit 3.12
, iubitul frate și credincios slujitor în Domnul, 22pe care l‐am
6.22
Col. 4.8
trimis la voi chiar pentru aceasta, ca să cunoașteți cele despre noi și să vă mângâie inimile. 23Pace,
6.23
1 Pet. 5.14
fraților, și iubire cu credință de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Hristos. 24Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos
6.24
Tit 2.7
în curăție.