Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Ospățul lui Ahașveroș

11Și a fost așa: În zilele lui Ahașveroș

1.1
Ezra 4.6Dan. 9.1
(acest Ahașveroș a domnit de la India
1.1
Cap. 8.9.

până la Etiopia peste
1.1
Dan. 6.1
o sută douăzeci și șapte de ținuturi), 2în zilele acelea împăratul Ahașveroș a șezut
1.2
1 Reg. 1.46
pe scaunul de domnie al împărăției sale, care era în capitala Susa
1.2
Neem. 1.1
, 3și în anul al treilea al domniei sale a făcut
1.3
Gen. 40.20Mc. 6.21
un ospăț tuturor mai marilor săi și slujitorilor săi; puterea Persiei și a Mediei, aleșii și mai marii ținuturilor erau înaintea lui, 4când și‐a arătat el bogățiile slăvite ale împărăției sale și fala măreției lui strălucitoare multe zile: o sută optzeci de zile; 5și când s‐au sfârșit zilele acestea, împăratul a făcut un ospăț poporului întreg care se afla în capitala Susa, de la mare până la mic, șapte zile în curtea grădinii palatului domnesc; 6erau covoare albe, verzi și albastre întinse pe funii de in subțire și de purpură, pe verigi de argint și pe stâlpi de marmură: paturile erau de aur
1.6
Cap. 7.8.
Ezec. 23.41Amos 6.4
și de argint pe o podea de marmură roșie și albă și galbenă și marmură neagră. 7Și le dădeau să bea în vase de aur (și vasele erau deosebite unul de altul), și vin împărătesc cu prisosință, după cum îi da mâna împăratului. 8Și se bea după poruncă: nimeni nu era silit, căci așa rânduise împăratul tuturor iconomilor casei sale să facă după plăcerea fiecăruia. 9Și Vasti, împărăteasa, a făcut și ea un ospăț femeilor în casa domnească a împăratului Ahașveroș.

Neascultarea împărătesei Vasti

10În ziua a șaptea, când inima împăratului era veselă

1.10
2 Sam. 13.28
de vin, a poruncit lui Mehuman, lui Bizta, lui Harbona
1.10
Cap. 7.9.

, lui Bigta și lui Abagta, lui Zetar și lui Carcas, celor șapte fameni care slujeau înaintea împăratului Ahașveroș, 11să aducă pe împărăteasa Vasti înaintea împăratului cu cununa domnească pentru ca să arate frumuseța ei popoarelor și mai marilor: căci era frumoasă de văzut. 12Dar împărăteasa Vasti n‐a voit să vină la cuvântul împăratului trimis prin fameni, și împăratul s‐a mâniat foarte mult și furia lui ardea în el. 13Și împăratul a zis înțelepților
1.13
Ier. 10.7Dan. 2.12Mat. 2.1
, care
1.13
Cron. 12.32.

cunoșteau vremile (căci așa era felul împăratului cu toți cei ce știau legea și judecata; 14și lângă el erau: Carșena, Șetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucan, cei șapte
1.14
Ezra 7.14
mai mari ai Persiei și ai Mediei, care
1.14
2 Reg. 25.19
vedeau fața împăratului și ședeau cei dintâi în împărăție): 15Ce să facem împărătesei Vasti după lege, pentru că n‐a făcut cuvântul împăratului Ahașveroș trimis prin fameni? 16Și Memucan a zis înaintea împăratului și a mai marilor: Împărăteasa Vasti n‐a nedreptățit numai pe împărat, ci și pe toți mai marii și pe toate popoarele care sunt în ținuturile împăratului Ahașveroș. 17Căci fapta împărătesei se va răspândi și între toate femeile și își vor disprețui
1.17
Ef. 5.33
bărbații în ochii lor când vor zice: Împăratul Ahașveroș a poruncit să se aducă înaintea sa împărăteasa Vasti și ea n‐a venit. 18Și astăzi crăiesele Persiei și ale Mediei care au auzit de fapta împărătăsei vor vorbi la fel tuturor mai marilor împăratului; și va fi dispreț și mânie mare. 19Dacă este plăcut împăratului, să iasă o hotărâre domnească de la el și să se scrie în legile Perșilor și ale Mezilor, ca să nu treacă: să nu mai vină Vasti înaintea împăratului Ahașveroș; și împăratul să dea starea ei de împărăteasă alteia mai bună decât ea. 20Și când se va auzi hotărârea împăratului, pe care o va face, în toată împărăția sa (căci este mare), toate nevestele vor da
1.20
Ef. 5.33Col. 3.181 Pet. 3.1
cinste bărbaților lor, de la cel mai mare până la cel mai mic. 21Și cuvântul a plăcut împăratului și mai marilor și împăratul a făcut după sfatul lui Memucan. 22Și a trimis scrisori în toate ținuturile
1.22
Cap. 8.9.

împăratului, în fiecare ținut după scrierea sa și la fiecare popor după limba sa: ca fiecare bărbat să fie domn
1.22
Ef. 5.22‐241 Tim. 2.12
în casa sa și să vorbească după limba poporului său.