Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Lauda lui Mardoheu

101Și împăratul Ahașveroș a pus o dare asupra țării și ostroavelor

10.1
Gen. 10.5Ps. 72.10Is. 24.15
mării. 2Și toate faptele puterii lui și ale tăriei lui și zugrăvirea deplină a mărimii lui Mardoheu, la care
10.2
Cap. 8.15;
9.14
l‐a ridicat împăratul, oare nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților Mediei și ai Persiei? 3Căci Mardoheu, iudeul, era cel dintâi
10.3
Gen. 41.402 Cron. 28.7
după împăratul Ahașveroș și mare între iudei și primit de mulțimea fraților săi; el căutase
10.3
Neem. 2.10Ps. 122.8,9
binele poporului său și vorbise de pace pentru toată sămânța sa.