Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Estera împărăteasă

21După aceste lucruri, când s‐a potolit mânia împăratului Ahașveroș, și‐a adus aminte de Vasti și ce făcuse ea și ce se hotărâse

2.1
Cap. 1.19, 20.

împotriva ei. 2Atunci slujitorii împăratului care‐i slujeau au zis: Să se caute pentru împărat fecioare tinere, frumoase la chip. 3Și împăratul să așeze dregători în toate ținuturile împărăției sale și să adune în capitala Susa, la casa femeilor, pe toate fecioarele tinere frumoase la chip, sub paza lui Hegai, famenul împăratului, păzitorul femeilor, și să li se dea lucrurile pentru curățire. 4Și tânăra care va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul Vastii. Și cuvântul a fost bun în ochii împăratului. Și așa a făcut. 5Era un bărbat iudeu în capitala Susa. Și numele lui era Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Șimei, fiul lui Chis, beniaminitul, 6care
2.6
2 Reg. 24.14,152 Cron. 36.10,20Ier. 24.1
fusese dus prins din Ierusalim cu cei prinși și duși cu Ieconia, împăratul lui Iuda, pe care îi dusese prinși Nebucadnețar, împăratul Babilonului. 7Și el creștea pe Hadasa (adică Estera), fiica
2.7
Vers. 15.

unchiului său, căci ea n‐avea nici tată, nici mamă, și fata era frumoasă la chip și plăcută la vedere. Și Mardoheu, după moartea tatălui său și mamei sale, a înfiat‐o. 8Și a fost așa: când s‐a auzit cuvântul împăratului și hotărârea lui și când se adunaseră
2.8
Vers. 3.

în capitala Susa multe fecioare sub paza lui Hegai, a fost adusă și Estera în casa împăratului sub paza lui Hegai, păzitorul femeilor. 9Și fecioara i‐a plăcut și a aflat har înaintea lui; și el s‐a grăbit să‐i dea lucrurile pentru curățirea
2.9
Vers. 3.12.

ei și părțile ei și să‐i dea cele șapte tinere, alese din casa împăratului: și a strămutat‐o pe ea și pe tinerele ei în partea cea mai bună din casa femeilor. 10Estera
2.10
Vers. 20.

nu și‐a arătat poporul său și nașterea sa, căci Mardoheu îi poruncise să nu le arate. 11Și în fiecare zi Mardoheu se plimba pe dinaintea curței casei femeilor ca să știe cum se află Estera și ce se face cu ea. 12Și când venea rândul fiecărei fecioare să intre la împăratul Ahașveroș, după ce i se făcea douăsprezece luni după rânduiala pentru femei, (căci așa se împlineau zilele curățirii lor: șase luni cu untdelemn de mir și șase luni cu mirodenii și cu lucruri pentru curățirea femeilor; 13și așa fecioara intra la împărat) și tot ce cerea i se da ca să ia cu sine din casa femeilor în casa împăratului. 14Seara intra și dimineața se întorcea în a doua casă a femeilor, sub paza lui Șaașgaz, famen al împăratului, păzitor al țiitoarelor: și nu mai intra la împărat decât dacă avea plăcere împăratul de ea și o chema pe nume. 15Și când a venit rândul Esterei, fata
2.15
Vers. 7.

lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, să intre la împărat, ea n‐a cerut nimic decât ce rânduise Hegai, famen al împăratului, păzitorul femeilor. Și Estera afla har în ochii tuturor care o vedeau. 16Și Estera a fost dusă la împăratul Ahașveroș în casa lui domnească, în luna a zecea, adică luna Tebet, în al șaptelea an al domniei sale. 17Și împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate femeile, și ea a aflat har și îndurare înaintea lui mai mult decât toate fecioarele; și el i‐a pus cununa împărătească pe cap și a făcut‐o împărăteasă în locul Vastei. 18Și împăratul a făcut
2.18
Cap. 1.3.

un ospăț mare la toți mai marii săi și la slujitorii săi, ospățul Esterei; și a dat o ușurare ținuturilor și a dat daruri după mâna împăratului.

Mardoheu descopere o uneltire împotriva împăratului

19Și când au fost strânse fecioarele pentru a doua oară, Mardoheu ședea

2.19
Vers. 21. Cap. 3.2.

la poarta împăratului. 20Estera
2.20
Vers. 10.

nu‐și arătase nașterea, nici poporul, cum îi poruncise Mardoheu: și Estera făcea ce zicea Mardoheu, ca și atunci când era crescută la el. 21În zilele acelea, pe când Mardoheu ședea la poarta împăratului, doi din famenii împăratului, Bigtan și Tereș, din păzitorii pragului, s‐au aprins de mânie și au căutat să pună mâna pe împăratul Ahașveroș. 22Și lucrul a fost cunoscut lui Mardoheu și l‐a spus
2.22
Cap. 6.2.

Esterei, împărăteasa, și Estera l‐a spus împăratului în numele lui Mardoheu. 23Și luându‐se în cercetare lucrul, s‐a aflat întocmai și amândoi au fost spânzurați pe un lemn: și s‐a scris în Cartea
2.23
Cap. 6.2.

Cronicilor înaintea împăratului.