Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Haman capătă omorârea iudeilor

31După aceste lucruri, împăratul Ahașveroș a mărit pe Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul

3.1
Num. 24.71 Sam. 15.8
, și l‐a înălțat și i‐a pus scaunul mai sus de toți mai marii care erau cu el. 2Și toți slujitorii împăratului care erau la poarta
3.2
Cap. 2.19.

împăratului se plecau
3.2
Vers. 5.
Ps. 15.4
și se așterneau înaintea lui Haman: căci așa poruncise împăratul pentru el. Dar Mardoheu nu se pleca și nu se așternea. 3Atunci slujitorii împăratului care erau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: Pentru ce
3.3
Vers. 2.

calci porunca împăratului? 4Și a fost așa: pe când îi vorbeau ei zi de zi și el nu‐i asculta, au spus lui Haman să vadă dacă cuvintele lui Mardoheu vor sta: căci le spusese că este iudeu. 5Și Haman a văzut că Mardoheu nu se
3.5
Vers. 2. Cap. 5.9.

pleacă și nu se așterne înaintea lui și Haman s‐a umplut de
3.5
Dan. 3.19
mânie; 6dar a crezut de disprețuit în ochii săi să pună mâna numai pe Mardoheu, căci i se spusese poporul lui Mardoheu; și Haman a căutat
3.6
Ps. 83.4
să nimicească pe toți iudeii care erau în toată împărăția lui Ahașveroș, pe poporul lui Mardoheu. 7În luna întâi, care este luna Nisan, în anul al doisprezecelea al împăratului Ahașveroș au aruncat Pur
3.7
Cap. 9.24.

, adică sorțul, înaintea lui Haman, din zi în zi și din lună în lună, până la luna a douăsprezecea, adică luna Adar. 8Și Haman a zis împăratului Ahașveroș: Este un popor împrăștiat și risipit printre popoarele din toate ținuturile împărăției tale și legile
3.8
Ezra 4.13Fapte. 16.20
lor se deosebesc de ale oricărui popor; și ei nu țin legile împăratului; și nu este în folosul împăratului să‐i sufere. 9Dacă place împăratului, să se scrie porunca să fie nimiciți: și eu voi cumpăni zece mii de talanți de argint în mâinile celor însărcinați cu treburile împăratului, ca să‐i aducă în vistieriile împăratului. 10Și împăratul și‐a scos
3.10
Gen. 41.42
inelul
3.10
Cap. 8.2, 8.

din mână și l‐a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, vrăjmașul iudeilor. 11Și împăratul a zis lui Haman: Argintul îți este dat ție și poporul de asemenea, ca să faci cu ei ce va fi bun în ochii tăi. 12Și cărturarii împăratului au fost chemați în ziua a treisprezecea a lunii întâi și s‐a scris după toate cele ce a poruncit Haman satrapilor împăratului și dregătorilor care erau peste fiecare ținut și mai marilor fiecărui popor; fiecărui ținut după scrierea
3.12
Cap. 8.9.

sa și fiecărui popor după limba sa; s‐a scris
3.12
Cap. 1.22;
8.9
în numele
3.12
1 Reg. 21.8
împăratului Ahașveroș și s‐a pecetluit cu inelul împăratului. 13Și s‐au trimis
3.13
Cap. 8.10.

scrisorile prin alergători în toate ținuturile împăratului, ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, copii și femei, într‐aceeași zi
3.13
Cap. 8.12, etc.

, în a treisprezecea zi a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar, și să le prade
3.13
Cap. 8.11.

averile. 14O copie de pe scrisoare
3.14
Cap. 8.13, 14.

, ca hotărârea să fie vestită în fiecare ținut, a fost vestită către toate popoarele, ca să fie gata în ziua aceea. 15Alergătorii au ieșit grăbiți de porunca împăratului și hotărârea a fost dată în capitala Susa
3.15
Cap. 8.15.
Prov. 29.2
. Și împăratul și Haman au șezut să bea, dar cetatea Susa era încremenită.