Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Groaza și postul iudeilor

41Și Mardoheu a știut tot ce se făcuse și Mardoheu și‐a sfâșiat

4.1
2 Sam. 1.11
hainele și s‐a îmbrăcat în sac cu
4.1
Ios. 7.6Ezec. 27.30
cenușă și a ieșit în mijlocul cetății și a strigat
4.1
Gen. 27.31
tare și amar. 2Și a venit înaintea porții împăratului: căci nimeni nu putea intra în poarta împăratului îmbrăcat în sac. 3Și în orice ținut unde venea porunca împăratului și hotărârea sa, era jale mare între iudei și post și plângere și strigăt și mulți s‐au culcat în sac și cenușă. 4Și tinerele Esterei și famenii ei au venit și i‐au spus. Și împărăteasa s‐a mâhnit foarte mult și a trimis haine să îmbrace pe Mardoheu și să ia sacul de pe el, dar el n‐a primit. 5Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii împăratului care era rânduit în slujba ei, și l‐a trimis la Mardoheu să afle ce este și pentru ce. 6Și Hatac a ieșit la Mardoheu în piața cetății, care era în fața porții împăratului. 7Și Mardoheu i‐a spus despre tot ce i se întâmplase și de suma
4.7
Cap. 3.9.

de bani pe care făgăduise Haman că o va cumpăni în vistieriile împăratului pentru iudei ca să‐i piardă. 8Și i‐a dat o copie
4.8
Cap. 13.14, 15.

de pe scrisoarea hotărârii care fusese dată în Susa pentru nimicirea lor, ca s‐o arate Esterei și să‐i facă cunoscut totul, și să‐i poruncească să intre la împărat să‐l roage și să stăruiască la el pentru poporul ei. 9Și Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. 10Atunci Estera a vorbit lui Hatac și l‐a trimis la Mardoheu zicând: 11Toți slujitorii împăratului și tot poporul ținuturilor împăratului știu că orice bărbat sau femeie care ar intra la împărat în curtea
4.11
Dan. 2.9
dinăuntru, fără a fi chemat, este o lege
4.11
Cap. 5.1.

pentru el să fie omorât, afară de acela căruia
4.11
Cap. 5.2;
8.4
îi va întinde împăratul toiagul de domnie de aur ca să trăiască: și eu de treizeci de zile n‐am fost chemată să intru la împărat. 12Și au spus lui Mardoheu cuvintele Esterei. 13Atunci Mardoheu a spus să răspundă Esterei: Nu‐ți închipui în inima ta că tu vei scăpa în casa împăratului mai mult decât toți iudeii: 14căci dacă tu vei tăcea de tot la vremea aceasta, va veni de aiurea ușurare și izbăvire iudeilor, iar tu și casa tatălui tău veți fi pierduți. Și cine știe dacă n‐ai venit la împărăție tocmai pentru o vreme ca aceasta? 15Atunci Estera le‐a zis să răspundă lui Mardoheu: 16Mergi, adună pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine și să nu mâncați și să nu beți trei zile
4.16
Cap. 5.1.

, noaptea și ziua: și eu și tinerele mele vom posti de asemenea și voi intra astfel la împărat, ceea ce nu este după lege: și dacă
4.16
Gen. 43.14
voi fi pierdută, voi fi pierdută. 17Și Mardoheu s‐a dus și a făcut după toate cele ce‐i poruncise Estera.