Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Groaza și postul iudeilor

41Și Mardoheu a știut tot ce se făcuse și Mardoheu și‐a sfâșiat

4.1
2 Sam. 1.11
hainele și s‐a îmbrăcat în sac cu
4.1
Ios. 7.6Ezec. 27.30
cenușă și a ieșit în mijlocul cetății și a strigat
4.1
Gen. 27.31
tare și amar. 2Și a venit înaintea porții împăratului: căci nimeni nu putea intra în poarta împăratului îmbrăcat în sac. 3Și în orice ținut unde venea porunca împăratului și hotărârea sa, era jale mare între iudei și post și plângere și strigăt și mulți s‐au culcat în sac și cenușă. 4Și tinerele Esterei și famenii ei au venit și i‐au spus. Și împărăteasa s‐a mâhnit foarte mult și a trimis haine să îmbrace pe Mardoheu și să ia sacul de pe el, dar el n‐a primit. 5Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii împăratului care era rânduit în slujba ei, și l‐a trimis la Mardoheu să afle ce este și pentru ce. 6Și Hatac a ieșit la Mardoheu în piața cetății, care era în fața porții împăratului. 7Și Mardoheu i‐a spus despre tot ce i se întâmplase și de suma
4.7
Cap. 3.9.
de bani pe care făgăduise Haman că o va cumpăni în vistieriile împăratului pentru iudei ca să‐i piardă. 8Și i‐a dat o copie
4.8
Cap. 13.14, 15.
de pe scrisoarea hotărârii care fusese dată în Susa pentru nimicirea lor, ca s‐o arate Esterei și să‐i facă cunoscut totul, și să‐i poruncească să intre la împărat să‐l roage și să stăruiască la el pentru poporul ei. 9Și Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. 10Atunci Estera a vorbit lui Hatac și l‐a trimis la Mardoheu zicând: 11Toți slujitorii împăratului și tot poporul ținuturilor împăratului știu că orice bărbat sau femeie care ar intra la împărat în curtea
4.11
Dan. 2.9
dinăuntru, fără a fi chemat, este o lege
4.11
Cap. 5.1.
pentru el să fie omorât, afară de acela căruia
4.11
Cap. 5.2;
îi va întinde împăratul toiagul de domnie de aur ca să trăiască: și eu de treizeci de zile n‐am fost chemată să intru la împărat. 12Și au spus lui Mardoheu cuvintele Esterei. 13Atunci Mardoheu a spus să răspundă Esterei: Nu‐ți închipui în inima ta că tu vei scăpa în casa împăratului mai mult decât toți iudeii: 14căci dacă tu vei tăcea de tot la vremea aceasta, va veni de aiurea ușurare și izbăvire iudeilor, iar tu și casa tatălui tău veți fi pierduți. Și cine știe dacă n‐ai venit la împărăție tocmai pentru o vreme ca aceasta? 15Atunci Estera le‐a zis să răspundă lui Mardoheu: 16Mergi, adună pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine și să nu mâncați și să nu beți trei zile
4.16
Cap. 5.1.
, noaptea și ziua: și eu și tinerele mele vom posti de asemenea și voi intra astfel la împărat, ceea ce nu este după lege: și dacă
4.16
Gen. 43.14
voi fi pierdută, voi fi pierdută. 17Și Mardoheu s‐a dus și a făcut după toate cele ce‐i poruncise Estera.

5

Estera merge la împărat

51Și a fost așa: a treia

5.1
Cap. 4.16.
zi Estera s‐a îmbrăcat cu haina de împărăteasă și a stat în curtea dinăuntrul
5.1
Cap. 4.11;
casei împăratului, în dreptul casei împăratului: și împăratul ședea pe scaunul său de împărat în casa împărătească în fața intrării casei. 2Și a fost așa: cum a văzut împăratul pe împărăteasa Estera stând în curte, ea a aflat har
5.2
Prov. 21.1
în ochii săi și împăratul
5.2
Cap. 4.11;
a întins Esterei toiagul de aur care era în mâna sa și Estera s‐a apropiat și a atins vârful toiagului. 3Și împăratul i‐a zis: Ce vrei, împărăteasă Estero, și care‐ți este cererea? Chiar până la jumătatea
5.3
Mc. 6.23
împărăției mele ți se va da. 4Și Estera a zis: Dacă găsește bine împăratul, să vină împăratul și Haman astăzi la ospățul pe care l‐am pregătit pentru el. 5Și împăratul a zis: Grăbiți și chemați pe Haman, ca să se facă după cuvântul Esterei. Și împăratul și Haman au venit la ospățul pe care‐l pregătise Estera. 6Și la ospățul de vin
5.6
Cap. 7.2.
împăratul a zis către Estera: Care‐ți este rugămintea? Ea îți va fi îngăduită. Și care‐ți
5.6
Cap. 9.12.
este cererea? Chiar până la jumătatea împărăției mele ți se va face. 7Și Estera a răspuns și a zis: Rugămintea și cererea mea este: 8Dacă am aflat har în ochii împăratului și dacă va găsi bine împăratul să facă rugămintea mea și să‐mi îndeplinească cererea, să vină împăratul și Haman la ospățul pe care‐l voi pregăti pentru ei, și mâine voi face după cuvântul împăratului.

Planul lui Haman

9Și Haman a ieșit în ziua aceea voios și vesel cu inima; dar când a văzut Haman pe Mardoheu în poarta împăratului, că nu s‐a sculat,

5.9
Cap. 3.5.
nici nu s‐a mișcat pentru el, s‐a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. 10Dar Haman s‐a stăpânit
5.10
2 Sam. 13.22
și a intrat în casa sa; și a trimis și a chemat pe prietenii săi și pe Zereș, nevastă‐sa. 11Și Haman le‐a vorbit de slava averilor sale și de mulțimea copiilor
5.11
Cap. 9.7, etc.
săi și cum l‐a mărit împăratul și cum l‐a înălțat mai presus
5.11
Cap. 3.1.
de toți mai marii și slujitorii împăratului. 12Și Haman a zis: Chiar împărăteasa Estera n‐a chemat împreună cu împăratul la ospățul pe care l‐a pregătit decât pe mine; și încă și mâine sunt chemat la ea împreună cu împăratul. 13Dar toate acestea nu‐mi vor folosi câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul, șezând la poarta împăratului. 14Și i‐au zis Zereș, nevastă‐sa, și toți prietenii săi: Să se facă un lemn
5.14
Cap. 7.9.
înalt de cincizeci de coți și mâine vorbește
5.14
Cap. 6.4.
împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat pe el; apoi du‐te voios cu împăratul la ospăț. Și lucrul a fost bun în ochii lui Haman; și a făcut
5.14
Cap. 7.10.
lemnul.

6

Cinstea dată lui Mardoheu

61În noaptea aceea a fugit somnul de la împărat. Și a poruncit să fie adusă cartea

6.1
Cap. 2.23.
de amintiri a cronicilor și au fost citite înaintea împăratului. 2Și s‐a aflat scris că Mardoheu spusese de Bigtan și Tereș, doi din famenii împăratului, dintre păzitorii pragului, care căutaseră să pună mâna pe împăratul Ahașveroș. 3Și împăratul a zis: Ce cinste și vrednicie s‐a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Și tinerii care slujeau împăratului au zis: Nimic nu i s‐a făcut. 4Și împăratul a zis: Cine este în curte?

Și Haman venise în curtea dinafară

6.4
Cap. 5.1.
a casei împăratului ca să
6.4
Cap. 5.11.
vorbească împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care‐l pregătise pentru el. 5Și tinerii împăratului i‐au zis: Iată Haman stă în curte! Și împăratul a zis: Să intre. 6Și Haman a intrat. Și împăratul i‐a zis: Ce să se facă omului pe care îi place împăratului să‐l cinstească? Și Haman cugeta în inima sa: Pe cine îi place împăratului să cinstească mai mult decât pe mine? 7Și Haman a răspuns împăratului: Pentru omul pe care îi place împăratului să‐l cinstească, 8să se aducă veșmântul împărătesc cu care se îmbracă împăratul și calul
6.8
1 Reg. 1.33
pe care călărește împăratul și pe capul căruia se pune cununa împărătească: 9și să se dea veșmântul și calul în mâna unuia dintre mai marii cei mai de frunte ai împăratului și el să îmbrace pe omul pe care îi place împăratului să‐l cinstească, și să‐l ducă pe cal pe ulițele cetății și să se strige
6.9
Gen. 41.43
înaintea lui: Așa se va face omului pe care‐i place împăratului să‐l cinstească. 10Și împăratul a zis lui Haman; Grăbește‐te, ia veșmântul și calul, cum ai zis, și fă așa lui Mardoheu, iudeul, care șade în poarta împăratului; să nu lipsească nimic din tot ce ai zis. 11Și Haman a luat veșmântul și calul și a îmbrăcat pe Mardoheu și l‐a dus călare pe ulițele cetății strigând înaintea lui: Așa se va face omului pe care îi place împăratului să‐l cinstească. 12Și Mardoheu s‐a întors la poarta împăratului, iar Haman s‐a dus în grabă
6.12
2 Cron. 26.20
la casa sa jelind
6.12
2 Sam. 15.30Ier. 14.3,4
și cu capul acoperit. 13Și Haman a spus Zereșei, nevastă‐sa, și tuturor prietenilor săi tot ce i se întâmplase. Și înțelepții săi și Zereș, nevastă‐sa, i‐au zis: Dacă Mardoheu, înaintea căruia ai început a cădea, este din sămânța iudeilor, nu‐l vei putea birui, ci vei cădea înaintea lui. 14Pe când vorbeau cu el, au venit famenii împăratului și s‐au grăbit să aducă pe Haman la ospățul
6.14
Cap. 5.8.
pe care‐l pregătise Estera.