Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Estera merge la împărat

51Și a fost așa: a treia

5.1
Cap. 4.16.
zi Estera s‐a îmbrăcat cu haina de împărăteasă și a stat în curtea dinăuntrul
5.1
Cap. 4.11;
casei împăratului, în dreptul casei împăratului: și împăratul ședea pe scaunul său de împărat în casa împărătească în fața intrării casei. 2Și a fost așa: cum a văzut împăratul pe împărăteasa Estera stând în curte, ea a aflat har
5.2
Prov. 21.1
în ochii săi și împăratul
5.2
Cap. 4.11;
a întins Esterei toiagul de aur care era în mâna sa și Estera s‐a apropiat și a atins vârful toiagului. 3Și împăratul i‐a zis: Ce vrei, împărăteasă Estero, și care‐ți este cererea? Chiar până la jumătatea
5.3
Mc. 6.23
împărăției mele ți se va da. 4Și Estera a zis: Dacă găsește bine împăratul, să vină împăratul și Haman astăzi la ospățul pe care l‐am pregătit pentru el. 5Și împăratul a zis: Grăbiți și chemați pe Haman, ca să se facă după cuvântul Esterei. Și împăratul și Haman au venit la ospățul pe care‐l pregătise Estera. 6Și la ospățul de vin
5.6
Cap. 7.2.
împăratul a zis către Estera: Care‐ți este rugămintea? Ea îți va fi îngăduită. Și care‐ți
5.6
Cap. 9.12.
este cererea? Chiar până la jumătatea împărăției mele ți se va face. 7Și Estera a răspuns și a zis: Rugămintea și cererea mea este: 8Dacă am aflat har în ochii împăratului și dacă va găsi bine împăratul să facă rugămintea mea și să‐mi îndeplinească cererea, să vină împăratul și Haman la ospățul pe care‐l voi pregăti pentru ei, și mâine voi face după cuvântul împăratului.

Planul lui Haman

9Și Haman a ieșit în ziua aceea voios și vesel cu inima; dar când a văzut Haman pe Mardoheu în poarta împăratului, că nu s‐a sculat,

5.9
Cap. 3.5.
nici nu s‐a mișcat pentru el, s‐a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. 10Dar Haman s‐a stăpânit
5.10
2 Sam. 13.22
și a intrat în casa sa; și a trimis și a chemat pe prietenii săi și pe Zereș, nevastă‐sa. 11Și Haman le‐a vorbit de slava averilor sale și de mulțimea copiilor
5.11
Cap. 9.7, etc.
săi și cum l‐a mărit împăratul și cum l‐a înălțat mai presus
5.11
Cap. 3.1.
de toți mai marii și slujitorii împăratului. 12Și Haman a zis: Chiar împărăteasa Estera n‐a chemat împreună cu împăratul la ospățul pe care l‐a pregătit decât pe mine; și încă și mâine sunt chemat la ea împreună cu împăratul. 13Dar toate acestea nu‐mi vor folosi câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul, șezând la poarta împăratului. 14Și i‐au zis Zereș, nevastă‐sa, și toți prietenii săi: Să se facă un lemn
5.14
Cap. 7.9.
înalt de cincizeci de coți și mâine vorbește
5.14
Cap. 6.4.
împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat pe el; apoi du‐te voios cu împăratul la ospăț. Și lucrul a fost bun în ochii lui Haman; și a făcut
5.14
Cap. 7.10.
lemnul.