Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Estera merge la împărat

51Și a fost așa: a treia

5.1
Cap. 4.16.
zi Estera s‐a îmbrăcat cu haina de împărăteasă și a stat în curtea dinăuntrul
5.1
Cap. 4.11;
casei împăratului, în dreptul casei împăratului: și împăratul ședea pe scaunul său de împărat în casa împărătească în fața intrării casei. 2Și a fost așa: cum a văzut împăratul pe împărăteasa Estera stând în curte, ea a aflat har
5.2
Prov. 21.1
în ochii săi și împăratul
5.2
Cap. 4.11;
a întins Esterei toiagul de aur care era în mâna sa și Estera s‐a apropiat și a atins vârful toiagului. 3Și împăratul i‐a zis: Ce vrei, împărăteasă Estero, și care‐ți este cererea? Chiar până la jumătatea
5.3
Mc. 6.23
împărăției mele ți se va da. 4Și Estera a zis: Dacă găsește bine împăratul, să vină împăratul și Haman astăzi la ospățul pe care l‐am pregătit pentru el. 5Și împăratul a zis: Grăbiți și chemați pe Haman, ca să se facă după cuvântul Esterei. Și împăratul și Haman au venit la ospățul pe care‐l pregătise Estera. 6Și la ospățul de vin
5.6
Cap. 7.2.
împăratul a zis către Estera: Care‐ți este rugămintea? Ea îți va fi îngăduită. Și care‐ți
5.6
Cap. 9.12.
este cererea? Chiar până la jumătatea împărăției mele ți se va face. 7Și Estera a răspuns și a zis: Rugămintea și cererea mea este: 8Dacă am aflat har în ochii împăratului și dacă va găsi bine împăratul să facă rugămintea mea și să‐mi îndeplinească cererea, să vină împăratul și Haman la ospățul pe care‐l voi pregăti pentru ei, și mâine voi face după cuvântul împăratului.

Planul lui Haman

9Și Haman a ieșit în ziua aceea voios și vesel cu inima; dar când a văzut Haman pe Mardoheu în poarta împăratului, că nu s‐a sculat,

5.9
Cap. 3.5.
nici nu s‐a mișcat pentru el, s‐a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. 10Dar Haman s‐a stăpânit
5.10
2 Sam. 13.22
și a intrat în casa sa; și a trimis și a chemat pe prietenii săi și pe Zereș, nevastă‐sa. 11Și Haman le‐a vorbit de slava averilor sale și de mulțimea copiilor
5.11
Cap. 9.7, etc.
săi și cum l‐a mărit împăratul și cum l‐a înălțat mai presus
5.11
Cap. 3.1.
de toți mai marii și slujitorii împăratului. 12Și Haman a zis: Chiar împărăteasa Estera n‐a chemat împreună cu împăratul la ospățul pe care l‐a pregătit decât pe mine; și încă și mâine sunt chemat la ea împreună cu împăratul. 13Dar toate acestea nu‐mi vor folosi câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul, șezând la poarta împăratului. 14Și i‐au zis Zereș, nevastă‐sa, și toți prietenii săi: Să se facă un lemn
5.14
Cap. 7.9.
înalt de cincizeci de coți și mâine vorbește
5.14
Cap. 6.4.
împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat pe el; apoi du‐te voios cu împăratul la ospăț. Și lucrul a fost bun în ochii lui Haman; și a făcut
5.14
Cap. 7.10.
lemnul.

6

Cinstea dată lui Mardoheu

61În noaptea aceea a fugit somnul de la împărat. Și a poruncit să fie adusă cartea

6.1
Cap. 2.23.
de amintiri a cronicilor și au fost citite înaintea împăratului. 2Și s‐a aflat scris că Mardoheu spusese de Bigtan și Tereș, doi din famenii împăratului, dintre păzitorii pragului, care căutaseră să pună mâna pe împăratul Ahașveroș. 3Și împăratul a zis: Ce cinste și vrednicie s‐a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Și tinerii care slujeau împăratului au zis: Nimic nu i s‐a făcut. 4Și împăratul a zis: Cine este în curte?

Și Haman venise în curtea dinafară

6.4
Cap. 5.1.
a casei împăratului ca să
6.4
Cap. 5.11.
vorbească împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care‐l pregătise pentru el. 5Și tinerii împăratului i‐au zis: Iată Haman stă în curte! Și împăratul a zis: Să intre. 6Și Haman a intrat. Și împăratul i‐a zis: Ce să se facă omului pe care îi place împăratului să‐l cinstească? Și Haman cugeta în inima sa: Pe cine îi place împăratului să cinstească mai mult decât pe mine? 7Și Haman a răspuns împăratului: Pentru omul pe care îi place împăratului să‐l cinstească, 8să se aducă veșmântul împărătesc cu care se îmbracă împăratul și calul
6.8
1 Reg. 1.33
pe care călărește împăratul și pe capul căruia se pune cununa împărătească: 9și să se dea veșmântul și calul în mâna unuia dintre mai marii cei mai de frunte ai împăratului și el să îmbrace pe omul pe care îi place împăratului să‐l cinstească, și să‐l ducă pe cal pe ulițele cetății și să se strige
6.9
Gen. 41.43
înaintea lui: Așa se va face omului pe care‐i place împăratului să‐l cinstească. 10Și împăratul a zis lui Haman; Grăbește‐te, ia veșmântul și calul, cum ai zis, și fă așa lui Mardoheu, iudeul, care șade în poarta împăratului; să nu lipsească nimic din tot ce ai zis. 11Și Haman a luat veșmântul și calul și a îmbrăcat pe Mardoheu și l‐a dus călare pe ulițele cetății strigând înaintea lui: Așa se va face omului pe care îi place împăratului să‐l cinstească. 12Și Mardoheu s‐a întors la poarta împăratului, iar Haman s‐a dus în grabă
6.12
2 Cron. 26.20
la casa sa jelind
6.12
2 Sam. 15.30Ier. 14.3,4
și cu capul acoperit. 13Și Haman a spus Zereșei, nevastă‐sa, și tuturor prietenilor săi tot ce i se întâmplase. Și înțelepții săi și Zereș, nevastă‐sa, i‐au zis: Dacă Mardoheu, înaintea căruia ai început a cădea, este din sămânța iudeilor, nu‐l vei putea birui, ci vei cădea înaintea lui. 14Pe când vorbeau cu el, au venit famenii împăratului și s‐au grăbit să aducă pe Haman la ospățul
6.14
Cap. 5.8.
pe care‐l pregătise Estera.

7

Haman dat de gol

71Și împăratul și Haman au venit să bea cu împărăteasa Estera. 2Și împăratul a zis iarăși către Estera a doua zi la ospățul de

7.2
Cap. 5.6.
vin: Care‐ți este rugămintea, împărăteasă Estero? Și ea îți va fi îngăduită; și care‐ți este cererea? Chiar până la jumătatea împărăției se va face. 3Și împărăteasa Estera a răspuns și a zis: Dacă am aflat har în ochii tăi, o împărate, și dacă va găsi bine împăratul, să mi se dea viața mea la rugămintea mea și poporului meu la cererea mea: 4Căci suntem vânduți
7.4
Cap. 3.9;
, eu și poporul meu, spre nimicire, ucidere și pierzare. Dar dacă am fi fost vânduți ca robi și roabe, mi‐aș fi ținut limba, cu toate că potrivnicul n‐ar putea înlocui împăratului pierderea. 5Și împăratul Ahașveroș a vorbit și a zis împărătesei Estera: Cine este și unde este acela care și‐a umplut inima să facă așa? 6Și Estera a zis: Protivnicul și vrăjmașul este acest rău Haman.

Și Haman s‐a înspăimântat înaintea împăratului și a împărătesei.

7Și împăratul s‐a sculat de la ospățul de vin în urgia sa și s‐a dus în grădina împăratului; dar Haman a stat să‐și ceară viața de la împărăteasa Estera, căci a văzut că răul era hotărât de împărat împotriva lui. 8Și împăratul s‐a întors din grădina palatului în casa ospățului de vin și Haman căzuse pe

7.8
Cap. 1.6.
patul pe care era Estera. Și împăratul a zis: Oare va sili el și pe împărăteasă în fața mea în casă? Și cum a ieșit vorba din gura împăratului au acoperit
7.8
Iov 9.34
fața lui Haman. 9Și Harbona
7.9
Cap. 1.10.
, unul din fameni, a zis înaintea împăratului: Iată și lemnul
7.9
Cap. 5.14.
înalt de cincizeci de coți, pe care‐l făcuse Haman pentru Mardoheu, care a vorbit bine pentru împărat, este în casa lui Haman! Și împăratul a zis: Spânzurați‐l pe el. 10Și au spânzurat
7.10
Ps. 37.35,36Dan. 6.24
pe Haman pe lemnul pe care‐l pregătise pentru Mardoheu. Și mânia împăratului s‐a potolit.