Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Cinstea dată lui Mardoheu

61În noaptea aceea a fugit somnul de la împărat. Și a poruncit să fie adusă cartea

6.1
Cap. 2.23.

de amintiri a cronicilor și au fost citite înaintea împăratului. 2Și s‐a aflat scris că Mardoheu spusese de Bigtan și Tereș, doi din famenii împăratului, dintre păzitorii pragului, care căutaseră să pună mâna pe împăratul Ahașveroș. 3Și împăratul a zis: Ce cinste și vrednicie s‐a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Și tinerii care slujeau împăratului au zis: Nimic nu i s‐a făcut. 4Și împăratul a zis: Cine este în curte?

Și Haman venise în curtea dinafară

6.4
Cap. 5.1.

a casei împăratului ca să
6.4
Cap. 5.11.

vorbească împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care‐l pregătise pentru el. 5Și tinerii împăratului i‐au zis: Iată Haman stă în curte! Și împăratul a zis: Să intre. 6Și Haman a intrat. Și împăratul i‐a zis: Ce să se facă omului pe care îi place împăratului să‐l cinstească? Și Haman cugeta în inima sa: Pe cine îi place împăratului să cinstească mai mult decât pe mine? 7Și Haman a răspuns împăratului: Pentru omul pe care îi place împăratului să‐l cinstească, 8să se aducă veșmântul împărătesc cu care se îmbracă împăratul și calul
6.8
1 Reg. 1.33
pe care călărește împăratul și pe capul căruia se pune cununa împărătească: 9și să se dea veșmântul și calul în mâna unuia dintre mai marii cei mai de frunte ai împăratului și el să îmbrace pe omul pe care îi place împăratului să‐l cinstească, și să‐l ducă pe cal pe ulițele cetății și să se strige
6.9
Gen. 41.43
înaintea lui: Așa se va face omului pe care‐i place împăratului să‐l cinstească. 10Și împăratul a zis lui Haman; Grăbește‐te, ia veșmântul și calul, cum ai zis, și fă așa lui Mardoheu, iudeul, care șade în poarta împăratului; să nu lipsească nimic din tot ce ai zis. 11Și Haman a luat veșmântul și calul și a îmbrăcat pe Mardoheu și l‐a dus călare pe ulițele cetății strigând înaintea lui: Așa se va face omului pe care îi place împăratului să‐l cinstească. 12Și Mardoheu s‐a întors la poarta împăratului, iar Haman s‐a dus în grabă
6.12
2 Cron. 26.20
la casa sa jelind
6.12
2 Sam. 15.30Ier. 14.3,4
și cu capul acoperit. 13Și Haman a spus Zereșei, nevastă‐sa, și tuturor prietenilor săi tot ce i se întâmplase. Și înțelepții săi și Zereș, nevastă‐sa, i‐au zis: Dacă Mardoheu, înaintea căruia ai început a cădea, este din sămânța iudeilor, nu‐l vei putea birui, ci vei cădea înaintea lui. 14Pe când vorbeau cu el, au venit famenii împăratului și s‐au grăbit să aducă pe Haman la ospățul
6.14
Cap. 5.8.

pe care‐l pregătise Estera.