Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Haman dat de gol

71Și împăratul și Haman au venit să bea cu împărăteasa Estera. 2Și împăratul a zis iarăși către Estera a doua zi la ospățul de

7.2
Cap. 5.6.

vin: Care‐ți este rugămintea, împărăteasă Estero? Și ea îți va fi îngăduită; și care‐ți este cererea? Chiar până la jumătatea împărăției se va face. 3Și împărăteasa Estera a răspuns și a zis: Dacă am aflat har în ochii tăi, o împărate, și dacă va găsi bine împăratul, să mi se dea viața mea la rugămintea mea și poporului meu la cererea mea: 4Căci suntem vânduți
7.4
Cap. 3.9;
4.7
, eu și poporul meu, spre nimicire, ucidere și pierzare. Dar dacă am fi fost vânduți ca robi și roabe, mi‐aș fi ținut limba, cu toate că potrivnicul n‐ar putea înlocui împăratului pierderea. 5Și împăratul Ahașveroș a vorbit și a zis împărătesei Estera: Cine este și unde este acela care și‐a umplut inima să facă așa? 6Și Estera a zis: Protivnicul și vrăjmașul este acest rău Haman.

Și Haman s‐a înspăimântat înaintea împăratului și a împărătesei.

7Și împăratul s‐a sculat de la ospățul de vin în urgia sa și s‐a dus în grădina împăratului; dar Haman a stat să‐și ceară viața de la împărăteasa Estera, căci a văzut că răul era hotărât de împărat împotriva lui. 8Și împăratul s‐a întors din grădina palatului în casa ospățului de vin și Haman căzuse pe

7.8
Cap. 1.6.

patul pe care era Estera. Și împăratul a zis: Oare va sili el și pe împărăteasă în fața mea în casă? Și cum a ieșit vorba din gura împăratului au acoperit
7.8
Iov 9.34
fața lui Haman. 9Și Harbona
7.9
Cap. 1.10.

, unul din fameni, a zis înaintea împăratului: Iată și lemnul
7.9
Cap. 5.14.
Ps. 7.16Prov. 11.5,6
înalt de cincizeci de coți, pe care‐l făcuse Haman pentru Mardoheu, care a vorbit bine pentru împărat, este în casa lui Haman! Și împăratul a zis: Spânzurați‐l pe el. 10Și au spânzurat
7.10
Ps. 37.35,36Dan. 6.24
pe Haman pe lemnul pe care‐l pregătise pentru Mardoheu. Și mânia împăratului s‐a potolit.