Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Porunca pentru iudei

81În ziua aceea împăratul Ahașveroș a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor. Și Mardoheu a venit înaintea împăraratului, căci Estera îi spusese ce‐i era

8.1
Cap. 2.7.

el. 2Și împăratul și‐a scos inelul
8.2
Cap. 3.10.

pe care‐l luase de la Haman și l‐a dat lui Mardoheu. Și Estera a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. 3Și Estera a vorbit iarăși înaintea împăratului și a căzut la picioarele lui și l‐a rugat cu lacrimi să înlăture răutatea lui Haman, agaghitul, și uneltirea pe care o uneltise împotriva iudeilor. 4Și împăratul a întins Esterei toiagul
8.4
Cap. 4.11;
5.2
de aur. Și Estera s‐a sculat și a stat înaintea împăratului 5și a zis: Dacă va găsi bine împăratul și dacă am aflat har înaintea lui și lucrul este drept înaintea împăratului și eu sunt plăcută în ochii lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile uneltite de Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, pe care le‐a scris ca să piardă pe iudeii care sunt în toate ținuturile împăratului: 6Căci cum aș putea vedea răul
8.6
Neem. 2.3
ce ar veni peste poporul meu? Sau cum aș putea vedea nimicirea neamului meu? 7Și împăratul Ahașveroș a zis împărătesei Estera și lui Mardoheu, iudeul: Iată am
8.7
Vers. 1.
Prov. 13.22
dat Esterei casa lui Haman și l‐am spânzurat pe lemn pentru că și‐a întins mâna împotriva iudeilor. 8Deci scrieți pentru iudei, cum vi se va părea bine în numele împăratului și pecetluiți cu inelul împăratului. Căci o scrisoare care este scrisă în numele împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi
8.8
Cap. 1.19.
Dan. 6.8,12,15
desființată. 9Și cărturarii împăratului au fost chemați
8.9
Cap. 3.12.

în vremea aceea, în luna a treia, care este luna Sivan, în a douăzeci și treia zi a lunii; și s‐a scris după toate cele ce a poruncit Mardoheu către iudei și către satrapi și dregători și mai marii ținuturilor care sunt de la India
8.9
Cap. 1.1.

până la Etiopia, o sută douăzeci și șapte de ținuturi, la fiecare ținut după
8.9
Cap. 1.22;
3.12
scrierea sa și la fiecare popor după limba sa și către iudei după scrierea lor și după limba lor. 10Și Mardoheu a scris
8.10
1 Reg. 21.8
scrisori în numele împăratului Ahașveroș și a pecetluit cu inelul împăratului; și a trimis scrisori prin alergători călări, care călăreau pe cai iuți și pe cai de sânge ridicați în herghelii: 11prin ele împăratul învoia iudeilor care erau în orice cetate să se adune și să‐și apere viața și să piardă, să omoare și să nimicească orice putere a poporului și a ținutului ce i‐ar privi ca vrăjmași, pe ei, copiii și femeile, și să prădeze
8.11
Cap. 9.10, 15, 16.

averile lor, 12într‐o zi
8.12
Cap. 3.13, etc.;
9.1
în toate ținuturile împăratului Ahașveroș, adică în a treisprezecea zi a lunii a douăsprezecea, care este luna Adar. 13Pentru ca hotărârea
8.13
Cap. 3.14, 15.

să se facă cunoscută în fiecare ținut, o copie de pe scrisoare s‐a strigat către toate popoarele, ca iudeii să fie gata în ziua aceea să‐și răzbune pe vrăjmașii lor. 14Și alergătorii au ieșit călărind pe cai iuți și pe cai de sânge, grăbiți și siliți de porunca împăratului. Și hotărârea s‐a strigat în capitala Susa. 15Și Mardoheu a ieșit dinaintea împăratului în veșmânt împărătesc albastru și alb și cu cunună mare de aur și mantie de in subțire și de purpură: și cetatea Susa
8.15
Cap. 3.15.
Prov. 29.2
striga de bucurie și se veselea. 16Și pentru iudei era lumină și veselie
8.16
Ps. 97.11
și bucurie și cinste. 17Și în orice ținut și cetate unde venea porunca împăratului și hotărârea sa, era bucurie și veselie pentru iudei, un ospăț
8.17
1 Sam. 25.8
și o zi de sărbătoare. Și mulți din popoarele țării s‐au făcut
8.17
Ps. 18.43
iudei, căci căzuse peste ei frica
8.17
Gen. 35.5Ex. 15.16Deut. 2.25
11.25
de iudei.