Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Răzbunarea iudeilor

91Și în luna

9.1
Cap. 8.12.

a douăsprezecea, care este luna Adar, în ziua a treisprezecea a lunii, când
9.1
Cap. 3.13.

porunca împăratului și hotărârea sa erau aproape să fie îndeplinite, în ziua în care vrăjmașii iudeilor nădăjduiau să aibă putere
9.1
2 Sam. 22.41
asupra lor (dar s‐a întors lucrul dimpotrivă, că iudeii au avut putere asupra celor ce‐i urau), 2iudeii s‐au adunat
9.2
Cap. 8.11: Vers. 16.

în cetățile lor, în toate ținuturile împăratului Ahașveroș, ca să pună mâna pe cei ce căutau
9.2
Ps. 71.13,24
nenorocirea lor. Și nimeni n‐a putut să le stea înainte, căci frica
9.2
Cap. 8.17.

de ei căzuse peste toate popoarele. 3Și toți mai marii ținuturilor și satrapii și dregătorii și cei ce făceau treburile împăratului au ajutat pe iudei, căci frica de Mardoheu căzuse peste ei. 4Căci Mardoheu era mare în casa împăratului și vestea lui străbătuse în toate ținuturile, căci omul Mardoheu mergea mărindu‐se
9.4
2 Sam. 3.11 Cron. 11.9Prov. 4.18
. 5Și iudeii au lovit pe toți vrăjmașii lor cu lovitură de sabie și cu ucidere și cu nimicire și au făcut cu vrăjmașii lor după voia lor. 6Și în capitala Susa iudeii au ucis și au prăpădit cinci sute de bărbați. 7Și au ucis pe Parșandata și Dalfon și Aspata 8și pe Porata și Adalia și Aridata 9și pe Parmașta și Arizai și Aridai și Vaiezata, 10pe cei zece
9.10
Cap. 5.11.
Iov 18.19
27.13,14,15Ps. 21.10
fii ai lui Haman, fiul lui Hamedata, asupritorul iudeilor, dar n‐au pus
9.10
Cap. 8.11.

mâna pe pradă. 11Și în acea zi au adus înaintea împăratului numărul celor uciși în capitala Susa. 12Și împăratul a zis către Estera, împărăteasa: În capitala Susa, iudeii au ucis și prăpădit cinci sute de bărbați și pe cei zece fii ai lui Haman: ce au făcut în celelalte ținuturi ale împăratului? Și care‐ți este rugămintea ta? Ea îți va fi îngăduită. Și care‐ți
9.12
Cap. 5.6;
7.2
este cererea? Și ți se va face. 13Și Estera a zis: Dacă va găsi bine împăratul, să se învoiască iudeilor care sunt în Susa să facă și mâine după
9.13
Cap. 8.11.

hotărârea de astăzi și să spânzure
9.13
2 Sam. 21.6,9
pe cei zece fii ai lui Haman pe lemn. 14Și împăratul a zis: Să se facă așa. Și s‐a strigat hotărârea în Susa, și au spânzurat pe cei zece fii ai lui Haman. 15Și iudeii care erau în Susa s‐au adunat
9.15
Vers. 2. Cap. 8.11.

și în ziua a patrusprezecea a lunii Adar și au ucis trei sute de bărbați în Susa; dar n‐au pus
9.15
Vers. 10.

mâna pe pradă. 16Și ceilalți iudei care erau în ținuturile împăratului s‐au adunat
9.16
Vers. 2; Cap. 8.11.

și și‐au apărat viața și au avut odihnă din partea vrăjmașilor lor și au ucis din vrăjmașii lor șaptezeci și cinci de mii; dar
9.16
Cap. 8.11.

n‐au pus mâna pe pradă. 17Aceasta s‐a întâmplat în ziua a treisprezecea a lunii Adar; și în ziua a patrusprezecea a lunii s‐au odihnit și au făcut‐o zi de ospăț și de veselie. 18Și iudeii care erau în Susa s‐au adunat în a treisprezecea
9.18
Vers. 11, 15.

zi a lunii și în a patrusprezecea zi și în ziua a cincisprezecea s‐au odihnit și au făcut‐o zi de ospăț și de bucurie. 19Pentru aceasta iudeii din sate, care locuiesc în cetăți neîntărite, fac a patrusprezecea zi a lunii Adar zi
9.19
Deut. 16.11,14
de bucurie și ospăț și zi
9.19
Cap. 8.17.

bună și de trimiteri
9.19
Vers. 22.
Neem. 8.10,12
de porții unul altuia.

Sărbătoarea Purim

20Și Mardoheu a scris lucrurile acestea și a trimis scrisori către toți iudeii care erau în toate ținuturile împăratului Ahașveroș, celor de aproape și celor de departe, 21ca să le poruncească să păzească ziua a patrusprezecea a lunii Adar și ziua a cincisprezecea a ei, pe fiecare an, 22ca zile în care iudeii s‐au odihnit din partea vrăjmașilor lor și luna în care durerea lor s‐a prefăcut

9.22
Ps. 30.11
în bucurie și jelirea în zi bună: ca să le facă zile de ospătare și de veselie și de trimitere
9.22
Vers. 19.
Neem. 8.10
de porții unul altuia și de daruri celor nevoiași. 23Și iudeii au primit să facă ceea ce au început și ceea ce le‐a scris Mardoheu. 24Căci Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, asupritorul tuturor iudeilor, uneltise
9.24
Cap. 3.6, 7.

împotriva iudeilor ca să‐i piardă și aruncase Pur, adică sorțul, ca să‐i piardă și să‐i nimicească. 25Și când a venit
9.25
Vers. 13, 14. Cap. 7.5, etc.;
8.3
Estera înaintea împăratului, el a poruncit prin epistole să se întoarcă
9.25
Cap. 7.10.
Ps. 7.16
asupra capului său uneltirea lui cea rea, pe care o uneltise împotriva iudeilor, și el și fiii lui să fie spânzurați pe lemn. 26Pentru aceasta au numit zilele acestea Purim, de la numele Pur. De aceea, pentru toate cuvintele scrisorii
9.26
Vers. 20.

acesteia și ce au văzut ei în lucrul acesta și ceea ce venise peste ei, 27iudeii au poruncit și au luat asupra lor și asupra seminței lor și asupra tuturor celor ce s‐au unit
9.27
Cap. 8.17.
Is. 56.3,6Zah. 2.11
cu ei, așa ca să nu se treacă să păzească aceste două zile, după scrierea lor și după vremea lor hotărâtă în fiecare an; 28și zilele acestea să se amintească și să se păzească în orice neam, în orice familie, în orice ținut și în orice cetate, și zilele acestea Purim să nu lipsească din mijlocul iudeilor și să nu piară amintirea lor din sămânța lor. 29Și Estera împărăteasa, fata lui Abihail
9.29
Cap. 2.15.

și Mardoheu, iudeul, au scris cu toată stăruința ca să întărească această a doua scrisoare
9.29
Cap. 8.10; Vers. 20.

pentru Purim. 30Și au trimis scrisori către toți iudeii în cele o sută douăzeci și șapte
9.30
Cap. 1.1.

de ținuturi ale împărăției lui Ahașveroș, cu cuvinte de pace și de adevăr, 31ca să întărească zilele acestea Purim la vremurile lor hotărâte cum le‐au poruncit Mardoheu, iudeul și Estera împărăteasa și cum și le‐au poruncit pentru ei și sămânța lor cu prilejul posturilor
9.31
Cap. 4.3, 16.

și strigătului lor. 32Și porunca Esterei a întărit lucrurile acestea ale Purimului și s‐a scris în carte.