Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Înmulțirea Israeliților în Egipt

11Și

1.1
Gen. 46.2
acestea sunt numele fiilor lui Israel care intraseră în Egipt; au intrat cu Iacov fiecare și casa lui: 2Ruben, Simeon, Levi și Iuda; 3Isahar, Zabulon și Beniamin; 4Dan și Neftali, Gad și Aser. 5Și toate sufletele ieșite din coapsele lui Iacov erau
1.5
Gen. 46.26,27Deut. 10.22
șaptezeci de suflete; și Iosif era în Egipt. 6Și
1.6
Gen. 50.26Fapte. 7.15
a murit Iosif și toți frații săi și tot neamul acela. 7Și copiii
1.7
Gen. 46.3Deut. 26.5Ps. 105.24Fapte. 7.17
lui Israel au zămislit și au crescut și s‐au înmulțit și au ajuns foarte tari și se umpluse țara de ei.

Suferințele Israeliților

8Și peste Egipt s‐a sculat

1.8
Fapte. 7.18
un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. 9Și el a zis poporului său: Iată
1.9
Ps. 105.24
, poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai tare decât noi. 10
1.10
Ps. 10.2
88.3,4
Veniți
1.10
Iov 5.13Ps. 105.25Prov. 16.25
21.30Fapte. 7.19
să lucrăm înțelepțește cu ei ca să nu se înmulțească și să se întâmple că, de va fi un război, să se unească cu vrăjmașii noștri și să lupte împotriva noastră și să iasă afară din țară. 11Și au pus peste ei mai mari ca
1.11
Gen. 15.13Deut. 26.6
să‐i apese cu
1.11
Cap. 2.11;
5.4,5Ps. 81.6
sarcinile lor. Și au zidit lui Faraon cetăți cu grânare: Pitom și
1.11
Gen. 47.11
Ramses. 12Dar cu cât îi asupreau cu atât se înmulțeau și creșteau; și s‐au îngrozit de copiii lui Israel. 13Și egiptenii au robit pe copiii lui Israel cu asprime. 14Și le‐au
1.14
Cap. 2.23;
6.9Num. 20.15Fapte. 7.19,34
amărât viața prin muncă grea la
1.14
Ps. 81.6
lut și la cărămizi și la tot felul de muncă pe câmp; toată munca lor cu care‐i robeau era cu asprime. 15Și împăratul Egiptului a vorbit moașelor evreice, din care numele uneia era Șifra și numele celeilalte Pua. 16Și a zis: Când moșiți pe femeile evreice și le vedeți în scaunul de naștere, dacă va fi un fiu, să‐l omorâți, iar dacă va fi fată, să trăiască. 17Dar moașele s‐au temut
1.17
Prov. 16.6
de Dumnezeu și n‐au făcut
1.17
Dan. 3.16,18
6.13Fapte. 5.29
cum le zisese împăratul Egiptului, ci au lăsat vii pe băieți. 18Și împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le‐a zis: Pentru ce ați făcut aceasta și ați lăsat vii pe băieți? 19Și
1.19
Ios. 2.42 Sam. 17.19,20
moașele au zis lui Faraon: Pentru că femeile evreice nu sunt ca egiptencele, căci sunt vânjoase și au născut mai înainte de a veni moașa la ele. 20Și Dumnezeu a
1.20
Prov. 11.18Ecl. 8.12Is. 3.10Evr. 6.10
făcut bine moașelor și poporul s‐a înmulțit și a ajuns foarte tare. 21Și a fost așa: fiindcă moașele s‐au temut de Dumnezeu
1.21
1 Sam. 2.352 Sam. 7.11,13,27,291 Reg. 2.24
11.38Ps. 127.1
, el le‐a făcut case. 22Și Faraon a poruncit la tot poporul său zicând: Pe orice fiu
1.22
Fapte. 7.19
care se va naște să‐l aruncați în râu și pe orice fată lăsați‐o vie.