Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Amenințarea cu rana din urmă

111Și Domnul a zis lui Moise: Încă o rană voi mai aduce peste Faraon și peste Egipt; după aceasta vă va lăsa să mergeți de aici; când

11.1
Cap. 12.31, 33, 39.

vă va lăsa să mergeți în totul, vă va goni în grabă de aici. 2Acum vorbește în urechile poporului să ceară fiecare bărbat de la vecinul său și fiecare femeie de la vecina sa scule
11.2
Cap. 3.22;
12.35
de argint și scule de aur. 3Și
11.3
Cap. 3.21;
12.36Ps. 106.46
Domnul a dat poporului har în ochii egiptenilor. Omul Moise
11.3
2 Sam. 7.9Est. 9.4
era și el foarte mare în țara Egiptului în ochii robilor lui Faraon și în ochii poporului. 4Și Moise a zis: Așa zice Domnul: Pe la
11.4
Cap. 12.12, 23, 29.
Amos 5.17
miezul nopții voi ieși în mijlocul Egiptului. 5Și
11.5
Cap. 12.12, 29.
Amos 4.10
orice întâi‐născut în țara Egiptului va muri, de la întâiul născut al lui Faraon care șade pe scaunul său de domnie până la întâiul născut al roabei care este înapoia râșniței și orice întâi‐născut al dobitoacelor. 6Și
11.6
Cap. 12.30.
Amos 5.17
va fi un strigăt mare în toată țara Egiptului cum n‐a fost și nu va fi ca el. 7Dar
11.7
Cap. 8.22.

împotriva tuturor copiilor lui Israel
11.7
Ios. 10.21
niciun câine nu‐și va ascuți limba împotriva unui om sau dobitoc ca să cunoașteți că Domnul face deosebire între egipteni și Israel. 8Și
11.8
Cap. 12.33.

toți acești robi ai tăi se vor pogorî la mine și se vor pleca înaintea mea zicând: Ieși tu și tot poporul care este la picioarele tale. Și după aceea voi ieși. Și a ieșit de la Faraon aprins de mânie. 9Și Domnul a zis lui Moise: Faraon
11.9
Cap. 3.19;
7.4
10.1
nu va asculta de voi ca să‐mi înmulțesc
11.9
Cap. 7.3.

minunile în țara Egiptului. 10Și Moise și Aaron au făcut toate aceste minuni înaintea lui Faraon. Și
11.10
Cap. 10.20, 27.
Rom. 2.5
9.22
Domnul a învârtoșat inima lui Faraon și n‐a lăsat pe copiii lui Israel să iasă din țara lui.