Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Trecerea Mării Roșii.

141Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel

14.2
Cap. 13.18.

să se întoarcă și să tăbărască în fața Pihahirotului
14.2
Num. 33.7
între Migdol
14.2
Ier. 44.1
și mare; să tăbărâți în față cu Baal‐Țefon în dreptul lui lângă mare. 3Și Faraon va zice despre copiii lui Israel
14.3
Ps. 71.11
: S‐au încurcat prin țară, i‐a închis pustia. 4Și
14.4
Cap. 4.21;
7.3
voi învârtoșa inima lui Faraon și vă va urmări și
14.4
Cap. 9.16. Vers. 17, 18.
Rom. 9.17,22,23
voi fi slăvit în Faraon și în toată oștirea lui și
14.4
Cap. 7.5.

egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul. Și au făcut așa. 5Și s‐a spus împăratului Egiptului că poporul a fugit. Și inima
14.5
Ps. 105.25
lui Faraon și a robilor lui s‐a întors împotriva poporului și au zis: Ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece din slujba noastră? 6Și a înhămat la carul său și și‐a luat poporul cu sine. 7Și a luat
14.7
Cap. 15.4.

șase sute de care alese și toate carele din Egipt și fruntași peste toate. 8Și Domnul a învârtoșat
14.8
Vers. 4.

inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și a urmărit pe copiii lui Israel. Și copiii
14.8
Cap. 6.1;
13.9Num. 33.3
lui Israel au ieșit cu mână ridicată. 9Și egiptenii
14.9
Cap. 15.9.
Ios. 24.6
i‐au urmărit; și toți caii și carele lui Faraon și călăreții lui și oștirea lui i‐au ajuns tăbărâți lângă mare la Pihahirot în dreptul Baal‐Țefonului. 10Și Faraon s‐a apropiat. Și copiii lui Israel și‐au ridicat ochii și iată egiptenii mergeau în urma lor și copiii lui Israel s‐au temut foarte mult și au strigat
14.10
Ios. 24.7Neem. 9.9Ps. 34.17
107.6
către Domnul. 11Și
14.11
Ps. 106.7,8
au zis lui Moise: Oare pentru că nu erau morminte în Egipt ne‐ai adus să murim în pustie? Ce ne‐ai făcut de ne‐ai scos din Egipt? 12Oare
14.12
Cap. 5.21;
6.9
nu este acesta cuvântul pe care ți l‐am spus în Egipt zicând: Lasă‐ne și vom sluji egiptenilor? Căci este mai bine pentru noi să slujim egiptenilor decât să murim în pustie. 13Și Moise a zis poporului: Nu
14.13
2 Cron. 20.15,17Is. 41.10,13,14
vă temeți; stați liniștiți și veți vedea mântuirea Domnului pe care o va lucra astăzi pentru voi: căci egiptenii pe care‐i vedeți astăzi nu‐i veți mai vedea în veac. 14Domnul
14.14
Vers. 25.
Deut. 1.30
3.22
20.4Ios. 10.14,42
23.32 Cron. 20.29Neem. 4.20Is. 31.4
va lupta pentru voi, iar voi
14.14
Is. 30.15
veți tăcea. 15Și Domnul a zis lui Moise: De ce strigi către mine? Vorbește copiilor lui Israel să meargă înainte. 16Și
14.16
Vers. 21, 26. Cap. 7.19.

ridică‐ți toiagul și întinde‐ți mâna peste mare și despic‐o și copiii lui Israel să intre în mijlocul mării pe uscat. 17Și iată voi învârtoșa
14.17
Vers. 8. Cap. 7.3.

inima egiptenilor și vor intra după ei și voi fi slăvit
14.17
Vers. 4.

în Faraon și în toată oștirea lui și în carele lui și în călăreții lui. 18Și egiptenii
14.18
Vers. 4.

vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi slăvit în Faraon, în carele lui și în călăreții lui. 19Și Îngerul lui Dumnezeu
14.19
Cap. 13.21;
23.20
32.34Num. 20.16Is. 63.9
care mergea înaintea taberei lui Israel a plecat și a mers în urma lor. Și stâlpul de nor s‐a ridicat dinaintea lor și a stat în urma lor. 20Și a venit între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Și
14.20
Is. 8.142 Cor. 4.3
era nor și întuneric și lumina noaptea și nu s‐au apropiat unii de alții toată noaptea. 21Și Moise
14.21
Vers. 16.

și‐a întins mâna peste mare; și Domnul a făcut ca marea să se retragă toată noaptea printr‐un vânt tare de răsărit și a făcut marea pământ uscat
14.21
Ps. 66.6
și apele s‐au despicat
14.21
Cap. 15.8.
Ios. 3.16
4.23Neem. 9.11Ps. 74.13
106.9
114.3Is. 63.12
. 22Și
14.22
Vers. 29. Cap. 15.19.
Num. 33.8Ps. 66.6
78.13Is. 63.161 Cor. 10.1Evr. 11.29
copiii lui Israel au intrat în mijlocul mării pe uscat și apele le erau un perete
14.22
Hab. 3.10
la dreapta și la stânga lor. 23Și egiptenii i‐au urmărit și au intrat după ei, în mijlocul mării, toți caii lui Faraon, carele lui și călăreții lui. 24Și a fost așa: la straja dimineții Domnul
14.24
Ps. 77.17
s‐a uitat la oștirea egiptenilor prin stâlpul de foc și de nor și a tulburat oștirea egiptenilor. 25Și le‐a depărtat roatele carelor și i‐a făcut să mâne cu greutate. Și egiptenii au zis: Să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă
14.25
Vers. 14.

pentru ei împotriva egiptenilor! 26Și Domnul a zis lui Moise: Întinde‐ți
14.26
Vers. 16.

mâna peste mare ca apele să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. 27Și Moise și‐a întins mâna peste mare și marea s‐a întors
14.27
Ios. 4.18
la puterea ei spre ziuă și egiptenii au fugit înaintea ei. Și Domnul a scuturat
14.27
Cap. 15.1, 7.

pe egipteni în mijlocul mării. 28Și
14.28
Hab. 3.8,13
apele s‐au întors și au acoperit
14.28
Ps. 106.11
carele și pe călăreții din toată oastea lui Faraon care intraseră după ei în mare; n‐a rămas niciunul din ei. 29Și
14.29
Vers. 22.
Ps. 77.20
78.52,53
copiii lui Israel au umblat pe uscat în mijlocul mării și apele le‐au fost un perete la dreapta și la stânga lor. 30Și
14.30
Ps. 106.8,10
Domnul a mântuit pe Israel din mâna egiptenilor în ziua aceea și Israel a văzut
14.30
Ps. 58.10
59.10
pe egipteni morți pe țărmul mării. 31Și Israel a văzut mâna cea tare pe care a arătat‐o Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s‐a temut de Domnul și a crezut
14.31
Cap. 4.31;
19.9Ps. 106.12In. 2.11
11.45
în Domnul și în Moise, robul său.