Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Paștele și întâii născuți

131Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Sfințește‐mi

13.2
Vers. 12, 13, 15. Cap. 22.29, 30;
pe orice întâi‐născut, orice deschide pântecele între copiii lui Israel din om și din dobitoc: este al meu. 3Și Moise a zis poporului: Aduceți‐vă
13.3
Cap. 12.42.
aminte de ziua aceasta în care ați ieșit din Egipt, din casa de robi; căci
13.3
Cap. 6.1.
Domnul v‐a scos cu mână tare din acest loc. Și să
13.3
Cap. 12.8.
nu se mănânce nimic cu aluat. 4Voi
13.4
Cap. 23.15;
ieșiți astăzi în luna abib. 5Și va fi
13.5
Cap. 3.8.
așa: când te va aduce Domnul în țara cananitului și a hetitului și a amoritului și a hevitului și a iebusitului pe care a jurat
13.5
Cap. 6.8.
părinților tăi că ți‐o va da, țară în care curge lapte și miere, vei
13.5
Cap. 12.25, 26.
săvârși această slujbă în luna aceasta. 6Șapte
13.6
Cap. 12.15, 16.
zile să mănânci azimi și în ziua a șaptea este sărbătoare pentru Domnul. 7În cele șapte zile să se mănânce azimi și să nu se vadă
13.7
Cap. 12.19.
la tine pâine cu aluat și să nu se vadă la tine aluat în toate hotarele tale. 8Și să istorisești
13.8
Vers. 14. Cap. 12.26.
fiului tău în ziua aceea zicând: Este pentru ceea ce mi‐a făcut Domnul când am ieșit din Egipt. 9Și aceasta să‐ți fie ca semn
13.9
Vers. 16. Cap. 12.14.
pe mâna ta și ca o amintire între ochii tăi, ca legea Domnului să fie în gura ta; căci Domnul te‐a scos din Egipt cu mână tare. 10Și
13.10
Cap. 12.14, 24.
să păzești acest așezământ la vremea sa din an în an. 11Și va fi așa: când te va aduce Domnul în țara cananiților, cum ți‐a jurat ție și părinților tăi, și ți‐o va da, 12
13.12
Vers. 2. Cap. 22.29;
vei trece lui Dumnezeu tot ce deschide pântecele și orice întâi‐născut care vine din dobitoacele tale; cei de partea bărbătească vor fi ai Domnului. 13Și
13.13
Cap. 34.20.
orice întâi‐născut al măgăriței îl vei răscumpăra cu un miel; și dacă nu‐l vei răscumpăra, îi vei frânge gâtul. Și pe orice întâi‐născut din om dintre fiii tăi îl vei
13.13
Num. 3.46,47
18.15,16
răscumpăra. 14Și
13.14
Cap. 12.26.
va fi așa: când te va întreba fiul tău în viitor zicând: Ce este aceasta? atunci îi vei zice: Domnul ne‐a scos cu mână tare
13.14
Vers. 3.
din Egipt, din casa de robi. 15Și a fost așa: când Faraon s‐a încăpățânat să nu ne lase să ieșim
13.15
Cap. 12.29.
, Domnul a omorât pe toți întâii născuți în țara Egiptului, de la întâiul născut al oamenilor până la întâiul născut al dobitoacelor: pentru aceea jertfesc eu Domnului tot ce deschide pântecele, partea bărbătească, și răscumpăr pe orice întâi‐născut al copiilor mei. 16Și îți va fi un semn
13.16
Vers. 9.
pe mâna ta și legături de amintire între ochii tăi, căci Domnul ne‐a scos cu mână tare din Egipt.

Călătoria spre pustie

17Și a fost așa: după ce Faraon a lăsat pe popor să meargă, Dumnezeu nu i‐a dus pe calea țării filistenilor, deși ea era aproape. Căci Dumnezeu a zis: Ca nu cumva poporul

13.17
Cap. 14.11, 12.
văzând lupta să se căiască și să se întoarcă
13.17
Deut. 17.16
în Egipt. 18Și Dumnezeu a făcut
13.18
Cap. 14.2.
pe popor să ocolească pe calea pustiei Mării Roșii. Și copiii lui Israel au ieșit în șir de bătaie din țara Egiptului. 19Și Moise a luat cu sine oasele lui Iosif, căci pusese pe copiii lui Israel să jure cu jurământ zicând: Dumnezeu
13.19
Gen. 10.25Ios. 24.32Fapte. 7.16
vă va cerceta negreșit și să‐mi duceți oasele cu voi de aici. 20Și
13.20
Num. 33.6
au plecat din Sucot și au tăbărât în Etam la marginea pustiei. 21Și
13.21
Cap. 14.19, 24;
Domnul mergea înaintea feței lor ziua într‐un stâlp de nor ca să le arate calea, iar noaptea într‐un stâlp de foc ca să le dea lumină ca să meargă zi și noapte. 22Stâlpul de nor nu se depărta ziua, nici stâlpul de foc noaptea dinaintea poporului.

14

Trecerea Mării Roșii.

141Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel

14.2
Cap. 13.18.
să se întoarcă și să tăbărască în fața Pihahirotului
14.2
Num. 33.7
între Migdol
14.2
Ier. 44.1
și mare; să tăbărâți în față cu Baal‐Țefon în dreptul lui lângă mare. 3Și Faraon va zice despre copiii lui Israel
14.3
Ps. 71.11
: S‐au încurcat prin țară, i‐a închis pustia. 4Și
14.4
Cap. 4.21;
voi învârtoșa inima lui Faraon și vă va urmări și
14.4
Cap. 9.16. Vers. 17, 18.
voi fi slăvit în Faraon și în toată oștirea lui și
14.4
Cap. 7.5.
egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul. Și au făcut așa. 5Și s‐a spus împăratului Egiptului că poporul a fugit. Și inima
14.5
Ps. 105.25
lui Faraon și a robilor lui s‐a întors împotriva poporului și au zis: Ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece din slujba noastră? 6Și a înhămat la carul său și și‐a luat poporul cu sine. 7Și a luat
14.7
Cap. 15.4.
șase sute de care alese și toate carele din Egipt și fruntași peste toate. 8Și Domnul a învârtoșat
14.8
Vers. 4.
inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și a urmărit pe copiii lui Israel. Și copiii
14.8
Cap. 6.1;
lui Israel au ieșit cu mână ridicată. 9Și egiptenii
14.9
Cap. 15.9.
i‐au urmărit; și toți caii și carele lui Faraon și călăreții lui și oștirea lui i‐au ajuns tăbărâți lângă mare la Pihahirot în dreptul Baal‐Țefonului. 10Și Faraon s‐a apropiat. Și copiii lui Israel și‐au ridicat ochii și iată egiptenii mergeau în urma lor și copiii lui Israel s‐au temut foarte mult și au strigat
14.10
Ios. 24.7Neem. 9.9Ps. 34.17
107.6
către Domnul. 11Și
14.11
Ps. 106.7,8
au zis lui Moise: Oare pentru că nu erau morminte în Egipt ne‐ai adus să murim în pustie? Ce ne‐ai făcut de ne‐ai scos din Egipt? 12Oare
14.12
Cap. 5.21;
nu este acesta cuvântul pe care ți l‐am spus în Egipt zicând: Lasă‐ne și vom sluji egiptenilor? Căci este mai bine pentru noi să slujim egiptenilor decât să murim în pustie. 13Și Moise a zis poporului: Nu
14.13
2 Cron. 20.15,17Is. 41.10,13,14
vă temeți; stați liniștiți și veți vedea mântuirea Domnului pe care o va lucra astăzi pentru voi: căci egiptenii pe care‐i vedeți astăzi nu‐i veți mai vedea în veac. 14Domnul
14.14
Vers. 25.
va lupta pentru voi, iar voi
14.14
Is. 30.15
veți tăcea. 15Și Domnul a zis lui Moise: De ce strigi către mine? Vorbește copiilor lui Israel să meargă înainte. 16Și
14.16
Vers. 21, 26. Cap. 7.19.
ridică‐ți toiagul și întinde‐ți mâna peste mare și despic‐o și copiii lui Israel să intre în mijlocul mării pe uscat. 17Și iată voi învârtoșa
14.17
Vers. 8. Cap. 7.3.
inima egiptenilor și vor intra după ei și voi fi slăvit
14.17
Vers. 4.
în Faraon și în toată oștirea lui și în carele lui și în călăreții lui. 18Și egiptenii
14.18
Vers. 4.
vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi slăvit în Faraon, în carele lui și în călăreții lui. 19Și Îngerul lui Dumnezeu
14.19
Cap. 13.21;
care mergea înaintea taberei lui Israel a plecat și a mers în urma lor. Și stâlpul de nor s‐a ridicat dinaintea lor și a stat în urma lor. 20Și a venit între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Și
14.20
Is. 8.142 Cor. 4.3
era nor și întuneric și lumina noaptea și nu s‐au apropiat unii de alții toată noaptea. 21Și Moise
14.21
Vers. 16.
și‐a întins mâna peste mare; și Domnul a făcut ca marea să se retragă toată noaptea printr‐un vânt tare de răsărit și a făcut marea pământ uscat
14.21
Ps. 66.6
și apele s‐au despicat
14.21
Cap. 15.8.
. 22Și
14.22
Vers. 29. Cap. 15.19.
copiii lui Israel au intrat în mijlocul mării pe uscat și apele le erau un perete
14.22
Hab. 3.10
la dreapta și la stânga lor. 23Și egiptenii i‐au urmărit și au intrat după ei, în mijlocul mării, toți caii lui Faraon, carele lui și călăreții lui. 24Și a fost așa: la straja dimineții Domnul
14.24
Ps. 77.17
s‐a uitat la oștirea egiptenilor prin stâlpul de foc și de nor și a tulburat oștirea egiptenilor. 25Și le‐a depărtat roatele carelor și i‐a făcut să mâne cu greutate. Și egiptenii au zis: Să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă
14.25
Vers. 14.
pentru ei împotriva egiptenilor! 26Și Domnul a zis lui Moise: Întinde‐ți
14.26
Vers. 16.
mâna peste mare ca apele să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. 27Și Moise și‐a întins mâna peste mare și marea s‐a întors
14.27
Ios. 4.18
la puterea ei spre ziuă și egiptenii au fugit înaintea ei. Și Domnul a scuturat
14.27
Cap. 15.1, 7.
pe egipteni în mijlocul mării. 28Și
14.28
Hab. 3.8,13
apele s‐au întors și au acoperit
14.28
Ps. 106.11
carele și pe călăreții din toată oastea lui Faraon care intraseră după ei în mare; n‐a rămas niciunul din ei. 29Și
14.29
Vers. 22.
copiii lui Israel au umblat pe uscat în mijlocul mării și apele le‐au fost un perete la dreapta și la stânga lor. 30Și
14.30
Ps. 106.8,10
Domnul a mântuit pe Israel din mâna egiptenilor în ziua aceea și Israel a văzut
14.30
Ps. 58.10
59.10
pe egipteni morți pe țărmul mării. 31Și Israel a văzut mâna cea tare pe care a arătat‐o Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s‐a temut de Domnul și a crezut
14.31
Cap. 4.31;
în Domnul și în Moise, robul său.

15

Cântarea lui Moise și a Mariei

151Atunci Moise

15.1
Jud. 5.12 Sam. 22.1Ps. 106.12
și copiii lui Israel au cântat această cântare Domnului și au vorbit zicând: Voi
15.1
Vers. 21.
cânta Domnului, căci a biruit în chip slăvit. A aruncat în mare pe cal și pe călărețul lui. 2Domnul este tăria mea și cântarea
15.2
Deut. 10.21Ps. 18.2
22.3
59.17
62.6
109.1
118.14
140.7Is. 12.2Hab. 3.18,19
mea. Și el a fost mântuirea mea. Acesta este Dumnezeul meu și‐l voi lăuda; Dumnezeul tatălui
15.2
Cap. 3.15, 16.
meu și‐l voi înălța
15.2
2 Sam. 22.47Ps. 99.5
118.28Is. 25.1
. 3Domnul este războinic
15.3
Ps. 24.8Ap. 19.11
, numele său
15.3
Cap. 6.3.
este Domnul. 4Carele lui Faraon
15.4
Cap. 14.28.
și oastea lui le‐a aruncat în mare și fruntașii
15.4
Cap. 14.7.
lui aleși au fost afundați în Marea Roșie. 5Adâncurile
15.5
Cap. 14.28.
i‐au acoperit, s‐au pogorât
15.5
Neem. 9.11
în adâncimi ca o piatră. 6Dreapta
15.6
Ps. 118.15,16
ta, Doamne, este slăvită în putere; dreapta ta, Doamne, a sfărâmat în bucăți pe vrăjmaș. 7Și în mărimea măreției
15.7
Deut. 33.26
tale ai zdrobit pe cei ce s‐au ridicat împotriva ta. Ai trimis mânia ta: îi mistuie
15.7
Ps. 59.13
ca pe
15.7
Is. 5.24
47.14
pleavă. 8Și
15.8
Cap. 14.21.
la suflarea nărilor tale apele s‐au îngrămădit, șivoaiele
15.8
Ps. 78.13Hab. 3.10
s‐au ridicat zid. Adâncurile s‐au închegat în inima mării. 9Vrăjmașul
15.9
Jud. 5.30
zicea: Voi urmări, voi ajunge, voi
15.9
Gen. 49.27Is. 53.12Lc. 11.22
împărți prada, mi se va sătura sufletul de ei. Îmi voi trage sabia, mâna mea îi va stârpi. 10Tu
15.10
Cap. 14.21. Ps. 117.18.
ai suflat cu suflarea ta
15.10
Vers. 5. Cap. 14.28.
; i‐a acoperit marea. S‐au afundat ca plumbul în apele mărețe. 11Cine
15.11
2 Sam. 7.221 Reg. 8.23Ps. 71.19
86.8
89.6,8Ier. 10.6
49.19
este ca tine, Doamne, între dumnezei? Cine este ca tine slăvit
15.11
Is. 6.3
în sfințenie, înfricoșat în laude, făcător de minuni
15.11
Ps. 77.14
? 12Ți‐ai întins dreapta
15.12
Vers. 6.
, pământul i‐a înghițit. 13Prin îndurarea ta ai
15.13
Ps. 77.15,20
78.52
80.1
106.9Is. 63.12,13Ier. 2.6
dus poporul pe care l‐ai răscumpărat, l‐ai călăuzit prin puterea ta până la
15.13
Ps. 78.54
locuința sfințeniei tale. 14Popoarele au auzit
15.14
Num. 14.14Deut. 2.25Ios. 2.9,10
, au tremurat; a apucat groaza
15.14
Ps. 48.6
pe locuitorii Filistiei. 15Atunci domnitorii
15.15
Gen. 36.40
Edomului
15.15
Deut. 2.4
au încremenit, cutremurul a apucat pe puternicii
15.15
Num. 22.3Hab. 3.7
Moabului; toți
15.15
Ios. 5.1
locuitorii Canaanului sunt topiți. 16Frica și groaza au căzut
15.16
Deut. 2.25
11.25Ios. 2.9
peste ei. De mărimea brațului tău au ajuns muți ca o piatră
15.16
1 Sam. 25.37
până a trecut poporul tău, Doamne; până a trecut poporul pe care
15.16
Cap. 19.5.
ți l‐ai dobândit. 17Tu îi vei duce și îi vei sădi
15.17
Ps. 44.2
80.8
pe muntele moștenirii tale, locul pe care l‐ai făcut, locuința ta, Doamne
15.17
Ps. 78.54
, locașul sfințit, Stăpâne, pe care mâinile tale l‐au așezat. 18Domnul
15.18
Ps. 10.16
29.10
146.10Is. 57.15
va împărăți în veci de veci. 19Căci caii
15.19
Cap. 14.23.
lui Faraon cu carele sale și cu călăreții săi au intrat în mare și Domnul
15.19
Cap. 14.28, 29.
a adus înapoi apele mării peste ei și copiii lui Israel au umblat pe uscat prin mijlocul mării. 20Și Maria, prorocița
15.20
Jud. 4.41 Sam. 10.5
, sora
15.20
Num. 26.59
lui Aaron, a luat
15.20
1 Sam. 18.6
un timpan în mâna sa și toate femeile au ieșit după ea cu timpane
15.20
Jud. 11.34
21.212 Sam. 6.16Ps. 68.11,25
149.3
150.4
și cu jocuri. 21Și Maria le‐a
15.21
1 Sam. 18.7
răspuns: Cântați
15.21
Vers. 1.
Domnului, căci a biruit în chip măreț, a aruncat în mare pe cal și pe călărețul lui.

Marea

22Și Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie și au ieșit în pustia Șur

15.22
Gen. 16.7
25.18
. Și trei zile au umblat prin pustie și n‐au găsit apă. 23Și au venit la Mara
15.23
Num. 33.8
și n‐au putut să bea apele din Mara, căci erau amare; de aceea i s‐a pus numele Mara. 24Și poporul a cârtit
15.24
Cap. 16.2;
împotriva lui Moise zicând: Ce vom bea? 25Și el
15.25
Cap. 14.10;
a strigat către Domnul și Domnul i‐a arătat un lemn și l‐a aruncat
15.25
2 Reg. 2.21
4.41
în ape și apele s‐au făcut dulci. Acolo
15.25
Ios. 24.25
i‐a dat un așezământ și o judecată și acolo i‐a
15.25
Cap. 16.4.
încercat. 26Și a zis: Dacă
15.26
Deut. 7.12,15
vei asculta cu tot dinadinsul de cuvântul Domnului Dumnezeului tău și vei face ce este drept în ochii lui și‐ți vei pleca urechea la poruncile lui și vei păzi toate așezămintele lui, nu voi pune peste tine niciuna din bolile
15.26
Deut. 28.27,60
pe care le‐am pus peste Egipt; căci eu sunt Domnul care
15.26
Cap. 23.25.
te vindecă. 27Și au venit la
15.27
Num. 33.9
Elim și acolo erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici; și au tăbărât acolo lângă ape.