Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Cântarea lui Moise și a Mariei

151Atunci Moise

15.1
Jud. 5.12 Sam. 22.1Ps. 106.12
și copiii lui Israel au cântat această cântare Domnului și au vorbit zicând: Voi
15.1
Vers. 21.

cânta Domnului, căci a biruit în chip slăvit. A aruncat în mare pe cal și pe călărețul lui. 2Domnul este tăria mea și cântarea
15.2
Deut. 10.21Ps. 18.2
22.3
59.17
62.6
109.1
118.14
140.7Is. 12.2Hab. 3.18,19
mea. Și el a fost mântuirea mea. Acesta este Dumnezeul meu și‐l voi lăuda; Dumnezeul tatălui
15.2
Cap. 3.15, 16.

meu și‐l voi înălța
15.2
2 Sam. 22.47Ps. 99.5
118.28Is. 25.1
. 3Domnul este războinic
15.3
Ps. 24.8Ap. 19.11
, numele său
15.3
Cap. 6.3.
Ps. 83.18
este Domnul. 4Carele lui Faraon
15.4
Cap. 14.28.

și oastea lui le‐a aruncat în mare și fruntașii
15.4
Cap. 14.7.

lui aleși au fost afundați în Marea Roșie. 5Adâncurile
15.5
Cap. 14.28.

i‐au acoperit, s‐au pogorât
15.5
Neem. 9.11
în adâncimi ca o piatră. 6Dreapta
15.6
Ps. 118.15,16
ta, Doamne, este slăvită în putere; dreapta ta, Doamne, a sfărâmat în bucăți pe vrăjmaș. 7Și în mărimea măreției
15.7
Deut. 33.26
tale ai zdrobit pe cei ce s‐au ridicat împotriva ta. Ai trimis mânia ta: îi mistuie
15.7
Ps. 59.13
ca pe
15.7
Is. 5.24
47.14
pleavă. 8Și
15.8
Cap. 14.21.
2 Sam. 22.16Iov 4.92 Tes. 2.8
la suflarea nărilor tale apele s‐au îngrămădit, șivoaiele
15.8
Ps. 78.13Hab. 3.10
s‐au ridicat zid. Adâncurile s‐au închegat în inima mării. 9Vrăjmașul
15.9
Jud. 5.30
zicea: Voi urmări, voi ajunge, voi
15.9
Gen. 49.27Is. 53.12Lc. 11.22
împărți prada, mi se va sătura sufletul de ei. Îmi voi trage sabia, mâna mea îi va stârpi. 10Tu
15.10
Cap. 14.21. Ps. 117.18.

ai suflat cu suflarea ta
15.10
Vers. 5. Cap. 14.28.

; i‐a acoperit marea. S‐au afundat ca plumbul în apele mărețe. 11Cine
15.11
2 Sam. 7.221 Reg. 8.23Ps. 71.19
86.8
89.6,8Ier. 10.6
49.19
este ca tine, Doamne, între dumnezei? Cine este ca tine slăvit
15.11
Is. 6.3
în sfințenie, înfricoșat în laude, făcător de minuni
15.11
Ps. 77.14
? 12Ți‐ai întins dreapta
15.12
Vers. 6.

, pământul i‐a înghițit. 13Prin îndurarea ta ai
15.13
Ps. 77.15,20
78.52
80.1
106.9Is. 63.12,13Ier. 2.6
dus poporul pe care l‐ai răscumpărat, l‐ai călăuzit prin puterea ta până la
15.13
Ps. 78.54
locuința sfințeniei tale. 14Popoarele au auzit
15.14
Num. 14.14Deut. 2.25Ios. 2.9,10
, au tremurat; a apucat groaza
15.14
Ps. 48.6
pe locuitorii Filistiei. 15Atunci domnitorii
15.15
Gen. 36.40
Edomului
15.15
Deut. 2.4
au încremenit, cutremurul a apucat pe puternicii
15.15
Num. 22.3Hab. 3.7
Moabului; toți
15.15
Ios. 5.1
locuitorii Canaanului sunt topiți. 16Frica și groaza au căzut
15.16
Deut. 2.25
11.25Ios. 2.9
peste ei. De mărimea brațului tău au ajuns muți ca o piatră
15.16
1 Sam. 25.37
până a trecut poporul tău, Doamne; până a trecut poporul pe care
15.16
Cap. 19.5.
Deut. 32.92 Sam. 7.23Ps. 74.2Is. 43.1,3
51.10Ier. 31.11Tit 2.141 Pet. 2.92 Pet. 2.1
ți l‐ai dobândit. 17Tu îi vei duce și îi vei sădi
15.17
Ps. 44.2
80.8
pe muntele moștenirii tale, locul pe care l‐ai făcut, locuința ta, Doamne
15.17
Ps. 78.54
, locașul sfințit, Stăpâne, pe care mâinile tale l‐au așezat. 18Domnul
15.18
Ps. 10.16
29.10
146.10Is. 57.15
va împărăți în veci de veci. 19Căci caii
15.19
Cap. 14.23.
Prov. 21.31
lui Faraon cu carele sale și cu călăreții săi au intrat în mare și Domnul
15.19
Cap. 14.28, 29.

a adus înapoi apele mării peste ei și copiii lui Israel au umblat pe uscat prin mijlocul mării. 20Și Maria, prorocița
15.20
Jud. 4.41 Sam. 10.5
, sora
15.20
Num. 26.59
lui Aaron, a luat
15.20
1 Sam. 18.6
un timpan în mâna sa și toate femeile au ieșit după ea cu timpane
15.20
Jud. 11.34
21.212 Sam. 6.16Ps. 68.11,25
149.3
150.4
și cu jocuri. 21Și Maria le‐a
15.21
1 Sam. 18.7
răspuns: Cântați
15.21
Vers. 1.

Domnului, căci a biruit în chip măreț, a aruncat în mare pe cal și pe călărețul lui.

Marea

22Și Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie și au ieșit în pustia Șur

15.22
Gen. 16.7
25.18
. Și trei zile au umblat prin pustie și n‐au găsit apă. 23Și au venit la Mara
15.23
Num. 33.8
și n‐au putut să bea apele din Mara, căci erau amare; de aceea i s‐a pus numele Mara. 24Și poporul a cârtit
15.24
Cap. 16.2;
17.3
împotriva lui Moise zicând: Ce vom bea? 25Și el
15.25
Cap. 14.10;
17.4Ps. 50.15
a strigat către Domnul și Domnul i‐a arătat un lemn și l‐a aruncat
15.25
2 Reg. 2.21
4.41
în ape și apele s‐au făcut dulci. Acolo
15.25
Ios. 24.25
i‐a dat un așezământ și o judecată și acolo i‐a
15.25
Cap. 16.4.
Deut. 8.2,16Jud. 2.22
3.1,4Ps. 66.10
81.7
încercat. 26Și a zis: Dacă
15.26
Deut. 7.12,15
vei asculta cu tot dinadinsul de cuvântul Domnului Dumnezeului tău și vei face ce este drept în ochii lui și‐ți vei pleca urechea la poruncile lui și vei păzi toate așezămintele lui, nu voi pune peste tine niciuna din bolile
15.26
Deut. 28.27,60
pe care le‐am pus peste Egipt; căci eu sunt Domnul care
15.26
Cap. 23.25.
Ps. 41.3,4
103.3
147.3
te vindecă. 27Și au venit la
15.27
Num. 33.9
Elim și acolo erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici; și au tăbărât acolo lângă ape.