Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Cârtirea în Sin. Prepelițe și mana. Sabatul

161Și au pornit

16.1
Num. 33.10,11
din Elim și toată adunarea copiilor lui Israel a venit în pustia Sin
16.1
Ezec. 30.15
, care este între Elim și Sinai, în ziua a cincisprezecea a lunii a doua de la ieșirea lor din țara Egiptului. 2Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit
16.2
Cap. 15.24.
Ps. 106.251 Cor. 10.10
împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron în pustie. 3Și copiii lui Israel le‐au zis: De
16.3
Plâng. 4.9
am fi murit de mâna Domnului în țara Egiptului când
16.3
Num. 11.4,5
ședeam lângă oalele cu carne, când mâncam pâine de ne săturam; căci ne‐ați adus în pustia aceasta ca să omorâți toată obștea aceasta cu foame. 4Și Domnul a zis lui Moise: Iată, voi face să vă ploaie pâine
16.4
Ps. 78.24,25
105.40In. 6.31,321 Cor. 10.3
din ceruri și poporul să iasă și să adune o porție pentru ziua aceea în fiecare zi, ca să‐i încerc
16.4
Cap. 15.25.
Deut. 8.2,16
dacă vor umbla în legea mea sau nu. 5Și va fi așa: în ziua a șasea vor pregăti ce vor fi adus și va fi
16.5
Vers. 22.
Lev. 25.21
îndoit mai mult decât ce vor aduna zilnic. 6Și Moise și Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel: Deseară
16.6
Vers. 12, 13. Cap. 6.7.
Num. 16.28,29,30
veți cunoaște că Domnul v‐a scos din țara Egiptului. 7Și mâine veți vedea slava
16.7
Vers. 10.
Is. 35.2
40.5In. 11.4,40
Domnului, căci a auzit cârtirile voastre împotriva Domnului. Și
16.7
Num. 16.11
ce suntem noi de cârtiți împotriva noastră? 8Și Moise a zis: Așa va fi când Domnul vă va da seara carne să mâncați și dimineața pâine să vă săturați pentru că Domnul a auzit cârtirile voastre cu care cârtiți împotriva lui; și ce suntem noi? Cârtirile voastre nu sunt împotriva noastră, ci împotriva
16.8
1 Sam. 8.7Lc. 10.16Rom. 13.2
Domnului. 9Și Moise a vorbit lui Aaron: Spune întregii adunări a copiilor lui Israel: Apropiați‐vă
16.9
Num. 16.16
înaintea Domnului, căci a auzit cârtirile voastre. 10Și a fost așa: pe când vorbea Aaron la toată adunarea copiilor lui Israel, s‐au uitat spre pustie și iată slava Domnului s‐a arătat
16.10
Vers. 7. Cap. 13.21.
Num. 16.191 Reg. 8.10,11
în nor. 11Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 12Am auzit
16.12
Vers. 8.

cârtirile copiilor lui Israel. Vorbește‐le zicând: Între
16.12
Vers. 6.

amândouă serile veți mânca voi carne și dimineața vă veți sătura de pâine și veți cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru
16.12
Vers. 7.

. 13Și a fost așa: seara
16.13
Num. 11.31Ps. 78.27,28
105.40
au venit prepelițe și au acoperit tabăra, iar dimineața era rouă
16.13
Num. 11.9
împrejurul taberei. 14Și s‐a ridicat roua care era, și iată pe fața pustiei ceva
16.14
Num. 11.7Deut. 8.3Neem. 9.15Ps. 78.24
105.40
mărunt, grăunțos, mărunt ca bruma pe pământ. 15Și copiii lui Israel au văzut și au zis unul către altul: Ce este aceasta? Căci nu știau ce era. Și Moise le‐a zis: Aceasta
16.15
In. 6.31,49,581 Cor. 10.3
este pâinea pe care v‐a dat‐o Domnul spre mâncare. 16Acesta este cuvântul pe care l‐a poruncit Domnul: Strângeți din ea fiecare după cât poate mânca, un omer
16.16
Vers. 36.

de cap, după numărul sufletelor voastre; să luați fiecare pentru cei ce sunt în cortul său. 17Și copiii lui Israel au făcut așa și au adunat unul mult, altul puțin. 18Și au măsurat cu omerul și cel ce
16.18
2 Cor. 8.15
strânsese mult n‐a avut prea mult și cel ce strânsese puțin n‐a avut lipsă; strânseseră fiecare după cât mânca. 19Și Moise le‐a zis: Nimeni să nu lase din ea până dimineața. 20Dar n‐au ascultat de Moise și unii au lăsat din ea până dimineața și a făcut viermi și s‐a împuțit. Și Moise s‐a mâniat pe ei. 21Și au strâns în fiecare dimineață fiecare după cât mânca. Și la căldura soarelui se topea. 22Și a fost așa: în ziua a șasea au strâns pâine îndoit, două omere de cap. Și toți mai marii adunării au venit și au spus lui Moise. 23Și el le‐a zis: Aceasta este ce a zis Domnul: Mâine este odihna
16.23
Gen. 2.331.15
35.3Lev. 23.3
, sabatul sfânt pentru Domnul. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și strângeți‐vă tot ce prisosește ca să fie păstrat până dimineață. 24Și au strâns‐o până dimineața, cum poruncise Moise, și nu s‐a împuțit
16.24
Vers. 20.

, nici n‐a fost vreun vierme în ea. 25Și Moise a zis: Mâncați‐o astăzi, căci astăzi este sabatul Domnului; astăzi n‐o veți afla pe câmp. 26Șase
16.26
Cap. 20.9, 10.

zile s‐o strângeți, dar în ziua a șaptea este sabatul, nu va fi în el. 27Și a fost așa: în ziua a șaptea unii din popor au ieșit să adune și n‐au găsit. 28Și Domnul a zis lui Moise: Până când
16.28
2 Reg. 17.14Ps. 78.10,22
106.13
nu vreți voi să păziți poruncile mele și legile mele? 29Vedeți că Domnul v‐a dat Sabatul, pentru aceea vă dă în ziua a șasea pâine pentru două zile. Fiecare să rămână la locul său; nimeni să nu iasă din locul său în ziua a șaptea. 30Și poporul s‐a odihnit în ziua a șaptea. 31Și casa lui Israel i‐a pus numele mana. Și
16.31
Num. 11.7,8
era ca sămânța de coriandru alb și gustul ei era ca turta cu miere. 32Și Moise a zis: Acesta este cuvântul pe care l‐a poruncit Domnul: Umpleți un omer din ea ca să fie păstrat pentru neamurile voastre, ca să vadă pâinea pe care v‐am dat‐o s‐o mâncați în pustie după ce v‐am scos din țara Egiptului. 33Și Moise a zis lui Aaron: Ia
16.33
Evr. 9.4
un urcior și pune în el un omer plin de mană și așază‐o înaintea Domnului ca să fie păstrată pentru neamurile voastre. 34Așa cum poruncise Domnul lui Moise, Aaron a pus‐o înaintea mărturiei
16.34
Cap. 25.16, 21;
40.20Num. 17.10Deut. 10.51 Reg. 8.9
ca să fie păstrată. 35Și copiii lui Israel au mâncat mană
16.35
Num. 33.38Deut. 8.2,3Neem. 9.20,21In. 6.31,49
patruzeci de ani, până
16.35
Ios. 5.12Neem. 9.15
au intrat în țara locuită; au mâncat mană până au ajuns la hotarul țării Canaanului. 36Iar un omer este a zecea parte din efă.