Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Refidim. Apă din stâncă

171Și toată

17.1
Cap. 16.1.
adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin după călătoriile lor la porunca Domnului și au tăbărât în Refidim; și nu era apă de băut pentru popor. 2Și
17.2
Num. 20.3,4
poporul s‐a certat cu Moise și ziceau: Dați‐ne apă să bem! Și Moise le‐a zis: Pentru ce vă certați cu mine? Pentru ce ispitiți
17.2
Deut. 6.16Ps. 78.18,41Is. 7.12Mat. 4.71 Cor. 10.9
pe Domnul? 3Și poporului i‐a fost sete de apă și poporul
17.3
Cap. 16.2.
a cârtit împotriva lui Moise și a zis: Pentru ce ne‐ai suit din Egipt ca să ne faci să murim de sete, pe mine și pe pruncii mei și vitele mele? 4Și Moise a strigat
17.4
Cap. 14.15.
către Domnul zicând: Ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și mă vor ucide
17.4
1 Sam. 30.6In. 8.59
10.31
cu pietre. 5Și Domnul a zis lui Moise: Treci
17.5
Ezec. 2.6
înaintea poporului și ia cu tine din bătrânii lui Israel. Și ia în mână toiagul tău cu care ai lovit
17.5
Cap. 7.20.
râul și mergi. 6Iată
17.6
Num. 20.10,11Ps. 78.15,20
105.41
114.81 Cor. 10.4
voi sta înaintea ta acolo pe stâncă în Horeb și vei lovi stânca și vor ieși ape din ea și va bea poporul. Și Moise a făcut așa înaintea ochilor bătrânilor lui Israel. 7Și a pus numele locului Masa
17.7
Num. 20.13Ps. 81.7
95.8Evr. 3.8
și Meriba din pricina certei copiilor lui Israel și pentru că ispitiseră pe Domnul zicând: Este Domnul între noi sau nu?

Înfrângerea lui Amalec

8Și

17.8
Gen. 36.12Num. 24.20Deut. 25.171 Sam. 15.2
Amalec a venit și s‐a luptat cu Israel la Refidim. 9Și Moise a zis lui Iosua
17.9
Fapte. 7.45Evr. 4.8
: Alege‐ne bărbați și ieși de te luptă cu amalec; mâine voi sta pe vârful dealului cu toiagul
17.9
Cap. 4.20.
lui Dumnezeu în mâna mea. 10Și Iosua a făcut cum îi zisese Moise ca să se lupte cu Amalec; și Moise, Aaron și Hur s‐au suit pe vârful dealului. 11Și a fost așa: când își ridica
17.11
Iac. 5.16
Moise mâna, biruia Israel și când își lăsa mâna în jos, biruia Amalec. 12Și mâinile lui Moise erau grele; și au luat o piatră și au pus‐o sub el și a șezut deasupra. Și Aaron și Hur îi țineau mâinile, unul de o parte și altul de alta și mâinile lui au stătut tari până la apusul soarelui. 13Și Iosua a doborât pe Amalec și poporul său cu ascuțișul sabiei. 14Și Domnul a zis lui Moise: Scrie
17.14
Cap. 34.27.
aceasta spre amintire în carte și spune în urechile lui Iosua, că voi șterge
17.14
Num. 24.20Deut. 25.191 Sam. 15.3,7
30.1,172 Sam. 8.12Ezra 9.14
de tot pomenirea lui Amalec de sub ceruri. 15Și Moise a zidit un altar și i‐a pus numele: Domnul, steagul meu. 16Și a zis: Fiindcă mâna este ridicată pe scaunul de domnie al Domnului, Domnul va purta război cu Amalec din neam în neam.

18

Ietro la Moise

181Și Ietro

18.1
Cap. 2.16;
, preotul Madianului, socrul lui Moise, a auzit tot ce făcuse
18.1
Ps. 44.1
77.14,15
78.4
105.5,43
106.2,8
Dumnezeu lui Moise și lui Israel, poporul său, că Domnul scosese pe Israel din Egipt. 2Și Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, după ce o trimisese el înapoi, 3și pe cei doi
18.3
Fapte. 7.29
fii ai ei, din care numele
18.3
Cap. 2.22.
unuia era Gherșom, căci zisese: Am stat vremelnic într‐o țară străină. 4Și numele celuilalt Eliezer: căci Dumnezeul tatălui meu a fost ajutorul meu și m‐a izbăvit de sabia lui Faraon. 5Și Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise la acesta în pustia unde era tăbărât, la muntele lui Dumnezeu
18.5
Cap. 3.1, 12.
; 6și a trimis să spună lui Moise: Eu Ietro, socrul tău, am venit la tine, și nevasta ta și cei doi fii ai ei cu ea. 7Și Moise a ieșit
18.7
Gen. 14.17
18.2
19.11 Reg. 2.19
să întâmpine pe socru‐său și s‐a plecat și l‐a sărutat
18.7
Gen. 29.13
33.4
și s‐au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cort. 8Și Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul lui Faraon și egiptenilor pentru Israel, toată truda care i‐a ajuns pe cale și cum i‐a izbăvit
18.8
Ps. 78.42
81.7
106.10
107.2
Domnul. 9Și Ietro s‐a bucurat de tot binele pe care‐l făcuse Domnul lui Israel că‐l izbăvise din mâna egiptenilor. 10Și Ietro a zis: Binecuvântat
18.10
Gen. 14.202 Sam. 18.28Lc. 1.68
să fie Domnul care v‐a izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, care a izbăvit poporul de sub mâna egiptenilor! 11Acum cunosc că Domnul este mai mare
18.11
2 Cron. 2.5Ps. 95.3
97.9
135.5
decât toți dumnezeii, căci
18.11
Cap. 1.10, 16, 22;
în lucrul în care au lucrat cu semeție
18.11
1 Sam. 2.3Neem. 9.10,16,29Iov 40.11,12Ps. 31.20
119.21Lc. 1.51
, el a fost împotriva lor. 12Și Ietro, socrul lui Moise, a luat o ardere de tot și jertfe pentru Dumnezeu. Și Aaron și toți bătrânii lui Israel au venit să mănânce pâine cu socrul lui Moise înaintea
18.12
Deut. 12.71 Cron. 29.221 Cor. 10.18,21,31
lui Dumnezeu.

Judecătorii

13Și a fost așa: a doua zi Moise a șezut să jude ce poporul și poporul stătea înaintea lui Moise de dimineața până seara. 14Și socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el cu poporul și a zis: Ce este lucrul acesta pe care‐l faci cu poporul? Pentru ce șezi singur și tot poporul stă lângă tine de dimineața până seara? 15Și Moise a zis socrului său: Pentru că

18.15
Lev. 21.12Num. 15.34
poporul vine la mine să întrebe pe Dumnezeu. 16Când au o
18.16
Cap. 23.7;
pricină ei vin la mine și eu judec între unul și altul și le fac cunoscut
18.16
Lev. 24.15Num. 15.35
27.636.6,7,8,9
așezămintele lui Dumnezeu și legile sale. 17Și socrul lui Moise i‐a zis: Nu este bine lucrul pe care‐l faci. 18Vei fi sleit de tot, tu și tot poporul care este cu tine, căci lucrul este prea greu pentru tine
18.18
Num. 11.14,17Deut. 1.9,12
, nu‐l poți face singur. 19Acum ascultă glasul meu; te voi sfătui și
18.19
Cap. 3.12.
Dumnezeu va fi cu tine. Fii
18.19
Cap. 4.16;
pentru popor înaintea lui Dumnezeu și adu
18.19
Num. 27.5
pricinile la Dumnezeu. 20Și
18.20
Deut. 4.1,5
5.1
6.1,2
7.11
învață‐i așezămintele și legile și arată‐le calea
18.20
Ps. 143.8
pe care trebuie să umble și lucrarea
18.20
Deut. 1.18
pe care trebuie s‐o facă. 21Și alege din tot poporul oameni destoinici
18.21
Vers. 25.
, temători de Dumnezeu
18.21
Gen. 42.182 Sam. 23.32 Cron. 19.9
, oameni ai adevărului
18.21
Ezec. 18.8
, care
18.21
Deut. 16.19
să urască un câștig necinstit și pune‐i peste ei mai mari peste o mie, mai mari peste o sută, mai mari peste cincizeci și mai mari peste zece. 22Și ei să jude ce poporul în toată vremea
18.22
Vers. 26.
. Și va fi așa: ei vor aduce la tine
18.22
Lev. 24.11Num. 15.33
27.2
36.1Deut. 1.17
17.8
orice pricină mare și vor judeca orice pricină mică și vor ușura ce este asupra ta și vor purta sarcina împreună
18.22
Num. 11.17
cu tine. 23Dacă vei face lucrul acesta și Dumnezeu îți va porunci, vei putea sta
18.23
Vers. 8.
și tot poporul acesta va ajunge și el la
18.23
Gen. 18.33
30.252 Sam. 19.39
locul său în pace. 24Și Moise a ascultat de glasul socrului său și a făcut tot ce zisese el. 25Și
18.25
Deut. 1.15Fapte. 6.5
Moise a ales din tot Israelul bărbați destoinici și i‐a pus mai mari peste popor, mai mari peste o mie, mai mari peste o sută, mai mari peste cincizeci și mai mari peste zece. 26Și au judecat
18.26
Vers. 22.
pe popor în toată vremea: pricinile
18.26
Iov 29.16
grele le aduceau lui Moise, iar orice pricină mică o judecau ei. 27Și Moise a lăsat
18.27
Num. 10.29,30
pe socrul său să plece și el s‐a dus în țara sa.

19

Israel la Sinai

191În luna a treia după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, în aceeași zi, au venit

19.1
Num. 33.15
în pustia Sinai. 2Au plecat de la Refidim
19.2
Cap. 17.1, 8.
și au venit în pustia Sinai și au tăbărât în pustie. Și Israel a tăbărât acolo în dreptul muntelui
19.2
Cap. 3.1, 12.
. 3Și Moise
19.3
Cap. 20.21.
s‐a suit la Dumnezeu și Domnul l‐a chemat
19.3
Cap. 3.4.
din munte zicând: Așa să zici casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel: 4Ați văzut
19.4
Deut. 29.2
ce am făcut Egiptului și cum v‐am purtat
19.4
Deut. 32.11Is. 63.9Ap. 12.14
pe aripi de vultur și v‐am adus la mine. 5Și acum
19.5
Deut. 5.2
, dacă veți asculta de glasul meu cu adevărat și veți păzi legământul meu, veți fi
19.5
Deut. 4.20
7.6
14.2,21
26.18
32.8,91 Reg. 8.53Ps. 135.4Cânt. 8.12Is. 41.8
43.1Ier. 10.16Mal. 3.17Tit 2.14
comoara mea dintre toate popoarele, căci
19.5
Cap. 9.29.
tot pământul este al meu. 6Și îmi veți fi o împărăție
19.6
Deut. 33.2,3,41 Pet. 2.5,9Ap. 1.6
5.10
20.6
de preoți și un neam
19.6
Lev. 20.24,26Deut. 7.6
26.19
28.9Is. 62.121 Cor. 3.171 Tes. 5.27
sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei vorbi copiilor lui Israel. 7Și Moise a venit și a chemat pe bătrânii poporului și le‐a pus înainte toate aceste cuvinte pe care i le poruncise Domnul. 8Și
19.8
Cap. 24.3, 7.
tot poporul a răspuns împreună și a zis: Tot ce a zis Domnul vom face. Și Moise a dus înapoi Domnului cuvintele poporului. 9Și Domnul a zis lui Moise: Iată, voi veni la tine în întunericul gros al norului
19.9
Vers. 16. Cap. 20, 21;
ca
19.9
Deut. 4.12,36In. 12.29,30
poporul să audă când voi vorbi cu tine și să
19.9
Cap. 14.31.
te creadă și pe tine în veac. Și Moise a adus înapoi Domnului cuvintele poporului.

Pregătirea pentru primirea Legii

10Și Domnul a zis lui Moise: Mergi la popor și

19.10
Lev. 11.44,45Evr. 10.22
sfințește‐i astăzi și mâine și să‐și spele
19.10
Vers. 14.
hainele. 11Și să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va coborî
19.11
Vers. 16, 18. Cap. 34.35.
înaintea ochilor întregului popor pe muntele Sinai. 12Și vei pune poporului îngrădiri de jur împrejur zicând: Feriți‐vă să vă suiți pe munte și să vă atingeți de marginea lui. Orice
19.12
Evr. 12.20
se va atinge de munte va fi omorât negreșit. 13Mâna nu se va atinge de el fără să fie ucisă negreșit cu pietre sau străpunsă cu săgeata: dobitoc sau om, nu vor trăi. Când trâmbița
19.13
Vers. 16, 19.
va suna lung, se vor sui pe munte. 14Și Moise s‐a pogorât de pe munte la popor și a sfințit
19.14
Vers. 10.
poporul și și‐au spălat hainele. 15Și a zis poporului: Fiți
19.15
Vers. 11.
gata pentru ziua a treia
19.15
1 Sam. 21.4,5Zah. 7.31 Cor. 7.5
; nu vă apropiați de femeie. 16Și a fost așa: a treia zi când a venit dimineața, au fost tunete
19.16
Ps. 77.18Evr. 12.18,19Ap. 4.5
8.5
11.19
și fulgere și un nor
19.16
Vers. 9. Cap. 40.34.
gros pe munte și un sunet
19.16
Ap. 1.10
4.1
de trâmbiță foarte tare; și tot poporul care era în tabără s‐a cutremurat
19.16
Evr. 12.21
. 17Și
19.17
Deut. 10
Moise a scos pe popor din tabără ca să întâmpine pe Dumnezeu și au stătut la poalele muntelui. 18Și
19.18
Deut. 4.11
33.2Jud. 5.5Ps. 68.7,8Is. 6.4Hab. 3.3
tot muntele Sinai fumega pentru că Domnul se pogorâse pe el în foc
19.18
Cap. 3.2;
; și
19.18
Gen. 15.17Ps. 144.5Ap. 15.8
fumul lui se suia ca fumul unui cuptor și
19.18
Ps. 68.8
77.18
114.7Ier. 4.24Evr. 12.26
tot muntele se cutremura cu putere. 19Și
19.19
Vers. 13.
sunetul trâmbiței creștea și se făcea foarte tare și
19.19
Evr. 12.21
Moise a vorbit și Dumnezeu
19.19
Neem. 9.13Ps. 81.7
i‐a răspuns cu glas. 20Și Domnul s‐a pogorât pe muntele Sinai, pe vârful muntelui; și Domnul a chemat pe Moise în vârful muntelui și Moise s‐a suit. 21Și Domnul a zis lui Moise: Pogoară‐te, poruncește poporului să nu năvălească la Domnul ca să vadă
19.21
Cap. 3.5.
și mulți din ei să cadă. 22Chiar și preoții care se apropie de Domnul să se sfințească
19.22
Lev. 10.3
pentru ca nu cumva Domnul să facă o spărtură
19.22
2 Sam. 6.7,8
în ei. 23Și Moise a zis Domnului: Poporul nu se va putea sui pe muntele Sinai, căci ne‐ai poruncit stăruitor, zicând: Pune
19.23
Vers. 12.
îngrădiri împrejurul muntelui și sfințește‐l. 24Și Domnul i‐a zis: Mergi, pogoară‐te; și te vei sui tu și Aaron cu tine, dar preoții și poporul să nu năvălească să se suie la Domnul, ca să nu facă o spărtură în ei. 25Și Moise s‐a pogorât la popor și le‐a spus.