Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Ietro la Moise

181Și Ietro

18.1
Cap. 2.16;
3.1
, preotul Madianului, socrul lui Moise, a auzit tot ce făcuse
18.1
Ps. 44.1
77.14,15
78.4
105.5,43
106.2,8
Dumnezeu lui Moise și lui Israel, poporul său, că Domnul scosese pe Israel din Egipt. 2Și Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, după ce o trimisese el înapoi, 3și pe cei doi
18.3
Fapte. 7.29
fii ai ei, din care numele
18.3
Cap. 2.22.

unuia era Gherșom, căci zisese: Am stat vremelnic într‐o țară străină. 4Și numele celuilalt Eliezer: căci Dumnezeul tatălui meu a fost ajutorul meu și m‐a izbăvit de sabia lui Faraon. 5Și Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise la acesta în pustia unde era tăbărât, la muntele lui Dumnezeu
18.5
Cap. 3.1, 12.

; 6și a trimis să spună lui Moise: Eu Ietro, socrul tău, am venit la tine, și nevasta ta și cei doi fii ai ei cu ea. 7Și Moise a ieșit
18.7
Gen. 14.17
18.2
19.11 Reg. 2.19
să întâmpine pe socru‐său și s‐a plecat și l‐a sărutat
18.7
Gen. 29.13
33.4
și s‐au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cort. 8Și Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul lui Faraon și egiptenilor pentru Israel, toată truda care i‐a ajuns pe cale și cum i‐a izbăvit
18.8
Ps. 78.42
81.7
106.10
107.2
Domnul. 9Și Ietro s‐a bucurat de tot binele pe care‐l făcuse Domnul lui Israel că‐l izbăvise din mâna egiptenilor. 10Și Ietro a zis: Binecuvântat
18.10
Gen. 14.202 Sam. 18.28Lc. 1.68
să fie Domnul care v‐a izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, care a izbăvit poporul de sub mâna egiptenilor! 11Acum cunosc că Domnul este mai mare
18.11
2 Cron. 2.5Ps. 95.3
97.9
135.5
decât toți dumnezeii, căci
18.11
Cap. 1.10, 16, 22;
5.2,7
14.8,18
în lucrul în care au lucrat cu semeție
18.11
1 Sam. 2.3Neem. 9.10,16,29Iov 40.11,12Ps. 31.20
119.21Lc. 1.51
, el a fost împotriva lor. 12Și Ietro, socrul lui Moise, a luat o ardere de tot și jertfe pentru Dumnezeu. Și Aaron și toți bătrânii lui Israel au venit să mănânce pâine cu socrul lui Moise înaintea
18.12
Deut. 12.71 Cron. 29.221 Cor. 10.18,21,31
lui Dumnezeu.

Judecătorii

13Și a fost așa: a doua zi Moise a șezut să jude ce poporul și poporul stătea înaintea lui Moise de dimineața până seara. 14Și socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el cu poporul și a zis: Ce este lucrul acesta pe care‐l faci cu poporul? Pentru ce șezi singur și tot poporul stă lângă tine de dimineața până seara? 15Și Moise a zis socrului său: Pentru că

18.15
Lev. 21.12Num. 15.34
poporul vine la mine să întrebe pe Dumnezeu. 16Când au o
18.16
Cap. 23.7;
21.14Deut. 17.82 Sam. 15.3Iov 31.13Fapte. 18.151 Cor. 6.1
pricină ei vin la mine și eu judec între unul și altul și le fac cunoscut
18.16
Lev. 24.15Num. 15.35
27.636.6,7,8,9
așezămintele lui Dumnezeu și legile sale. 17Și socrul lui Moise i‐a zis: Nu este bine lucrul pe care‐l faci. 18Vei fi sleit de tot, tu și tot poporul care este cu tine, căci lucrul este prea greu pentru tine
18.18
Num. 11.14,17Deut. 1.9,12
, nu‐l poți face singur. 19Acum ascultă glasul meu; te voi sfătui și
18.19
Cap. 3.12.

Dumnezeu va fi cu tine. Fii
18.19
Cap. 4.16;
20.19Deut. 5.5
pentru popor înaintea lui Dumnezeu și adu
18.19
Num. 27.5
pricinile la Dumnezeu. 20Și
18.20
Deut. 4.1,5
5.1
6.1,2
7.11
învață‐i așezămintele și legile și arată‐le calea
18.20
Ps. 143.8
pe care trebuie să umble și lucrarea
18.20
Deut. 1.18
pe care trebuie s‐o facă. 21Și alege din tot poporul oameni destoinici
18.21
Vers. 25.
Deut. 1.15,16
16.182 Cron. 19.5‐10Fapte. 6.3
, temători de Dumnezeu
18.21
Gen. 42.182 Sam. 23.32 Cron. 19.9
, oameni ai adevărului
18.21
Ezec. 18.8
, care
18.21
Deut. 16.19
să urască un câștig necinstit și pune‐i peste ei mai mari peste o mie, mai mari peste o sută, mai mari peste cincizeci și mai mari peste zece. 22Și ei să jude ce poporul în toată vremea
18.22
Vers. 26.

. Și va fi așa: ei vor aduce la tine
18.22
Lev. 24.11Num. 15.33
27.2
36.1Deut. 1.17
17.8
orice pricină mare și vor judeca orice pricină mică și vor ușura ce este asupra ta și vor purta sarcina împreună
18.22
Num. 11.17
cu tine. 23Dacă vei face lucrul acesta și Dumnezeu îți va porunci, vei putea sta
18.23
Vers. 8.

și tot poporul acesta va ajunge și el la
18.23
Gen. 18.33
30.252 Sam. 19.39
locul său în pace. 24Și Moise a ascultat de glasul socrului său și a făcut tot ce zisese el. 25Și
18.25
Deut. 1.15Fapte. 6.5
Moise a ales din tot Israelul bărbați destoinici și i‐a pus mai mari peste popor, mai mari peste o mie, mai mari peste o sută, mai mari peste cincizeci și mai mari peste zece. 26Și au judecat
18.26
Vers. 22.

pe popor în toată vremea: pricinile
18.26
Iov 29.16
grele le aduceau lui Moise, iar orice pricină mică o judecau ei. 27Și Moise a lăsat
18.27
Num. 10.29,30
pe socrul său să plece și el s‐a dus în țara sa.