Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Ietro la Moise

181Și Ietro

18.1
Cap. 2.16;
, preotul Madianului, socrul lui Moise, a auzit tot ce făcuse
18.1
Ps. 44.1
77.14,15
78.4
105.5,43
106.2,8
Dumnezeu lui Moise și lui Israel, poporul său, că Domnul scosese pe Israel din Egipt. 2Și Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, după ce o trimisese el înapoi, 3și pe cei doi
18.3
Fapte. 7.29
fii ai ei, din care numele
18.3
Cap. 2.22.
unuia era Gherșom, căci zisese: Am stat vremelnic într‐o țară străină. 4Și numele celuilalt Eliezer: căci Dumnezeul tatălui meu a fost ajutorul meu și m‐a izbăvit de sabia lui Faraon. 5Și Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise la acesta în pustia unde era tăbărât, la muntele lui Dumnezeu
18.5
Cap. 3.1, 12.
; 6și a trimis să spună lui Moise: Eu Ietro, socrul tău, am venit la tine, și nevasta ta și cei doi fii ai ei cu ea. 7Și Moise a ieșit
18.7
Gen. 14.17
18.2
19.11 Reg. 2.19
să întâmpine pe socru‐său și s‐a plecat și l‐a sărutat
18.7
Gen. 29.13
33.4
și s‐au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cort. 8Și Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul lui Faraon și egiptenilor pentru Israel, toată truda care i‐a ajuns pe cale și cum i‐a izbăvit
18.8
Ps. 78.42
81.7
106.10
107.2
Domnul. 9Și Ietro s‐a bucurat de tot binele pe care‐l făcuse Domnul lui Israel că‐l izbăvise din mâna egiptenilor. 10Și Ietro a zis: Binecuvântat
18.10
Gen. 14.202 Sam. 18.28Lc. 1.68
să fie Domnul care v‐a izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, care a izbăvit poporul de sub mâna egiptenilor! 11Acum cunosc că Domnul este mai mare
18.11
2 Cron. 2.5Ps. 95.3
97.9
135.5
decât toți dumnezeii, căci
18.11
Cap. 1.10, 16, 22;
în lucrul în care au lucrat cu semeție
18.11
1 Sam. 2.3Neem. 9.10,16,29Iov 40.11,12Ps. 31.20
119.21Lc. 1.51
, el a fost împotriva lor. 12Și Ietro, socrul lui Moise, a luat o ardere de tot și jertfe pentru Dumnezeu. Și Aaron și toți bătrânii lui Israel au venit să mănânce pâine cu socrul lui Moise înaintea
18.12
Deut. 12.71 Cron. 29.221 Cor. 10.18,21,31
lui Dumnezeu.

Judecătorii

13Și a fost așa: a doua zi Moise a șezut să jude ce poporul și poporul stătea înaintea lui Moise de dimineața până seara. 14Și socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el cu poporul și a zis: Ce este lucrul acesta pe care‐l faci cu poporul? Pentru ce șezi singur și tot poporul stă lângă tine de dimineața până seara? 15Și Moise a zis socrului său: Pentru că

18.15
Lev. 21.12Num. 15.34
poporul vine la mine să întrebe pe Dumnezeu. 16Când au o
18.16
Cap. 23.7;
pricină ei vin la mine și eu judec între unul și altul și le fac cunoscut
18.16
Lev. 24.15Num. 15.35
27.636.6,7,8,9
așezămintele lui Dumnezeu și legile sale. 17Și socrul lui Moise i‐a zis: Nu este bine lucrul pe care‐l faci. 18Vei fi sleit de tot, tu și tot poporul care este cu tine, căci lucrul este prea greu pentru tine
18.18
Num. 11.14,17Deut. 1.9,12
, nu‐l poți face singur. 19Acum ascultă glasul meu; te voi sfătui și
18.19
Cap. 3.12.
Dumnezeu va fi cu tine. Fii
18.19
Cap. 4.16;
pentru popor înaintea lui Dumnezeu și adu
18.19
Num. 27.5
pricinile la Dumnezeu. 20Și
18.20
Deut. 4.1,5
5.1
6.1,2
7.11
învață‐i așezămintele și legile și arată‐le calea
18.20
Ps. 143.8
pe care trebuie să umble și lucrarea
18.20
Deut. 1.18
pe care trebuie s‐o facă. 21Și alege din tot poporul oameni destoinici
18.21
Vers. 25.
, temători de Dumnezeu
18.21
Gen. 42.182 Sam. 23.32 Cron. 19.9
, oameni ai adevărului
18.21
Ezec. 18.8
, care
18.21
Deut. 16.19
să urască un câștig necinstit și pune‐i peste ei mai mari peste o mie, mai mari peste o sută, mai mari peste cincizeci și mai mari peste zece. 22Și ei să jude ce poporul în toată vremea
18.22
Vers. 26.
. Și va fi așa: ei vor aduce la tine
18.22
Lev. 24.11Num. 15.33
27.2
36.1Deut. 1.17
17.8
orice pricină mare și vor judeca orice pricină mică și vor ușura ce este asupra ta și vor purta sarcina împreună
18.22
Num. 11.17
cu tine. 23Dacă vei face lucrul acesta și Dumnezeu îți va porunci, vei putea sta
18.23
Vers. 8.
și tot poporul acesta va ajunge și el la
18.23
Gen. 18.33
30.252 Sam. 19.39
locul său în pace. 24Și Moise a ascultat de glasul socrului său și a făcut tot ce zisese el. 25Și
18.25
Deut. 1.15Fapte. 6.5
Moise a ales din tot Israelul bărbați destoinici și i‐a pus mai mari peste popor, mai mari peste o mie, mai mari peste o sută, mai mari peste cincizeci și mai mari peste zece. 26Și au judecat
18.26
Vers. 22.
pe popor în toată vremea: pricinile
18.26
Iov 29.16
grele le aduceau lui Moise, iar orice pricină mică o judecau ei. 27Și Moise a lăsat
18.27
Num. 10.29,30
pe socrul său să plece și el s‐a dus în țara sa.

19

Israel la Sinai

191În luna a treia după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, în aceeași zi, au venit

19.1
Num. 33.15
în pustia Sinai. 2Au plecat de la Refidim
19.2
Cap. 17.1, 8.
și au venit în pustia Sinai și au tăbărât în pustie. Și Israel a tăbărât acolo în dreptul muntelui
19.2
Cap. 3.1, 12.
. 3Și Moise
19.3
Cap. 20.21.
s‐a suit la Dumnezeu și Domnul l‐a chemat
19.3
Cap. 3.4.
din munte zicând: Așa să zici casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel: 4Ați văzut
19.4
Deut. 29.2
ce am făcut Egiptului și cum v‐am purtat
19.4
Deut. 32.11Is. 63.9Ap. 12.14
pe aripi de vultur și v‐am adus la mine. 5Și acum
19.5
Deut. 5.2
, dacă veți asculta de glasul meu cu adevărat și veți păzi legământul meu, veți fi
19.5
Deut. 4.20
7.6
14.2,21
26.18
32.8,91 Reg. 8.53Ps. 135.4Cânt. 8.12Is. 41.8
43.1Ier. 10.16Mal. 3.17Tit 2.14
comoara mea dintre toate popoarele, căci
19.5
Cap. 9.29.
tot pământul este al meu. 6Și îmi veți fi o împărăție
19.6
Deut. 33.2,3,41 Pet. 2.5,9Ap. 1.6
5.10
20.6
de preoți și un neam
19.6
Lev. 20.24,26Deut. 7.6
26.19
28.9Is. 62.121 Cor. 3.171 Tes. 5.27
sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei vorbi copiilor lui Israel. 7Și Moise a venit și a chemat pe bătrânii poporului și le‐a pus înainte toate aceste cuvinte pe care i le poruncise Domnul. 8Și
19.8
Cap. 24.3, 7.
tot poporul a răspuns împreună și a zis: Tot ce a zis Domnul vom face. Și Moise a dus înapoi Domnului cuvintele poporului. 9Și Domnul a zis lui Moise: Iată, voi veni la tine în întunericul gros al norului
19.9
Vers. 16. Cap. 20, 21;
ca
19.9
Deut. 4.12,36In. 12.29,30
poporul să audă când voi vorbi cu tine și să
19.9
Cap. 14.31.
te creadă și pe tine în veac. Și Moise a adus înapoi Domnului cuvintele poporului.

Pregătirea pentru primirea Legii

10Și Domnul a zis lui Moise: Mergi la popor și

19.10
Lev. 11.44,45Evr. 10.22
sfințește‐i astăzi și mâine și să‐și spele
19.10
Vers. 14.
hainele. 11Și să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va coborî
19.11
Vers. 16, 18. Cap. 34.35.
înaintea ochilor întregului popor pe muntele Sinai. 12Și vei pune poporului îngrădiri de jur împrejur zicând: Feriți‐vă să vă suiți pe munte și să vă atingeți de marginea lui. Orice
19.12
Evr. 12.20
se va atinge de munte va fi omorât negreșit. 13Mâna nu se va atinge de el fără să fie ucisă negreșit cu pietre sau străpunsă cu săgeata: dobitoc sau om, nu vor trăi. Când trâmbița
19.13
Vers. 16, 19.
va suna lung, se vor sui pe munte. 14Și Moise s‐a pogorât de pe munte la popor și a sfințit
19.14
Vers. 10.
poporul și și‐au spălat hainele. 15Și a zis poporului: Fiți
19.15
Vers. 11.
gata pentru ziua a treia
19.15
1 Sam. 21.4,5Zah. 7.31 Cor. 7.5
; nu vă apropiați de femeie. 16Și a fost așa: a treia zi când a venit dimineața, au fost tunete
19.16
Ps. 77.18Evr. 12.18,19Ap. 4.5
8.5
11.19
și fulgere și un nor
19.16
Vers. 9. Cap. 40.34.
gros pe munte și un sunet
19.16
Ap. 1.10
4.1
de trâmbiță foarte tare; și tot poporul care era în tabără s‐a cutremurat
19.16
Evr. 12.21
. 17Și
19.17
Deut. 10
Moise a scos pe popor din tabără ca să întâmpine pe Dumnezeu și au stătut la poalele muntelui. 18Și
19.18
Deut. 4.11
33.2Jud. 5.5Ps. 68.7,8Is. 6.4Hab. 3.3
tot muntele Sinai fumega pentru că Domnul se pogorâse pe el în foc
19.18
Cap. 3.2;
; și
19.18
Gen. 15.17Ps. 144.5Ap. 15.8
fumul lui se suia ca fumul unui cuptor și
19.18
Ps. 68.8
77.18
114.7Ier. 4.24Evr. 12.26
tot muntele se cutremura cu putere. 19Și
19.19
Vers. 13.
sunetul trâmbiței creștea și se făcea foarte tare și
19.19
Evr. 12.21
Moise a vorbit și Dumnezeu
19.19
Neem. 9.13Ps. 81.7
i‐a răspuns cu glas. 20Și Domnul s‐a pogorât pe muntele Sinai, pe vârful muntelui; și Domnul a chemat pe Moise în vârful muntelui și Moise s‐a suit. 21Și Domnul a zis lui Moise: Pogoară‐te, poruncește poporului să nu năvălească la Domnul ca să vadă
19.21
Cap. 3.5.
și mulți din ei să cadă. 22Chiar și preoții care se apropie de Domnul să se sfințească
19.22
Lev. 10.3
pentru ca nu cumva Domnul să facă o spărtură
19.22
2 Sam. 6.7,8
în ei. 23Și Moise a zis Domnului: Poporul nu se va putea sui pe muntele Sinai, căci ne‐ai poruncit stăruitor, zicând: Pune
19.23
Vers. 12.
îngrădiri împrejurul muntelui și sfințește‐l. 24Și Domnul i‐a zis: Mergi, pogoară‐te; și te vei sui tu și Aaron cu tine, dar preoții și poporul să nu năvălească să se suie la Domnul, ca să nu facă o spărtură în ei. 25Și Moise s‐a pogorât la popor și le‐a spus.

20

Cele zece porunci

201Și Dumnezeu a vorbit toate

20.1
Deut. 5.22
aceste cuvinte zicând: 2Eu
20.2
Lev. 26.1,13Deut. 5.6Ps. 81.10Osea 13.4
sunt Domnul Dumnezeul tău care te‐am scos din
20.2
Cap. 13.3.
țara Egiptului, din casa de robi. 3
20.3
Deut. 5.7
6.142 Reg. 17.35Ier. 25.6
35.15
n‐ai alți dumnezei înaintea feței mele. 4
20.4
Lev. 26.1Deut. 4.16
5.8
27.15Ps. 97.7
nu‐ți faci chip cioplit, nicio asemănare a ceea ce este în ceruri sus și a ceea ce este pe pământ jos și a ceea ce este în apele de sub pământ. 5
20.5
Cap. 23.24.
nu te închini înaintea lor și să nu le slujești; căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos
20.5
Cap. 34.14.
, care
20.5
Cap. 34.7.
cercetez nelegiuirea părinților în copii, în neamul al treilea și al patrulea al celor ce mă urăsc; 6și
20.6
Cap. 34.7.
care arăt îndurare față de miile celor ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. 7
20.7
Cap. 23.1.
nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Căci Domnul
20.7
Mica 6.11
nu va socoti nevinovat pe cel ce va lua în deșert numele său. 8Adu‐ți aminte
20.8
Cap. 31.13, 14.
de ziua Sabatului ca s‐o sfințești. 9Șase
20.9
Cap. 23.12;
zile vei lucra și‐ți vei face lucrul. 10Dar
20.10
Gen. 2.2,331.15
ziua a șaptea este sabatul Domnului Dumnezeului tău; nu vei face niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici dobitocul tău, nici
20.10
Neem. 13.16,17,18,19
străinul de loc al tău care este înăuntrul porților tale. 11Căci
20.11
Gen. 2.2
în șase zile Domnul a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele, și în ziua a șaptea s‐a odihnit; pentru aceea Domnul a binecuvântat ziua Sabatului și a sfințit‐o. 12Cinstește
20.12
Cap. 23.26.
pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău. 13
20.13
Deut. 5.17Mat. 5.21Rom. 13.9
nu ucizi 14
20.14
Deut. 5.18Mat. 5.27
nu preacurvești. 15
20.15
Lev. 19.11Deut. 5.19Mat. 19.18Rom. 13.91 Tes. 4.6
nu furi. 16
20.16
Cap. 23.1.
nu mărturisești mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 17
20.17
Deut. 5.21Mica 2.2Hab. 2.9Lc. 12.15Fapte. 20.33Rom. 7.7
13.9Ef. 5.3,5Evr. 13.5
nu poftești casa aproapelui tău; să
20.17
Iov 31.9Prov. 6.29Ier. 5.8Mat. 5.28
nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici ceva din ce este al aproapelui tău.

Spaima poporului. Legea altarului

18Și

20.18
Evr. 12.18
tot poporul a văzut
20.18
Ap. 1.10,12
tunetele și flacările și sunetul trâmbiței și muntele fumegând
20.18
Cap. 19.18.
. Și poporul a văzut; și s‐au cutremurat și au stat departe. 19Și au zis lui Moise: Vorbește
20.19
Deut. 5.27
18.16Gal. 3.19,20Evr. 12.10
tu cu noi și vom asculta dar
20.19
Deut. 5.25
să nu vorbească Dumnezeu cu noi ca să nu murim. 20Și Moise a zis poporului: Nu
20.20
1 Sam. 12.20Is. 41.10,13
vă temeți, căci
20.20
Gen. 22.1Deut. 13.3
Dumnezeu a venit ca să vă cerce și ca temerea
20.20
Deut. 4.10
6.2
10.12
17.13,19
19.20
28.58Prov. 3.7
16.6Is. 8.13
lui să fie înaintea fețelor voastre ca să nu păcătuiți. 21Și poporul a stat departe și Moise s‐a apropiat de negura
20.21
Cap. 19.16.
în care era Dumnezeu. 22Și Domnul a zis lui Moise: Așa vei zice copiilor lui Israel: Ați văzut că am vorbit cu voi din ceruri
20.22
Deut. 4.36Neem. 9.13
. 23Să nu vă faceți dumnezei de argint alături de mine
20.23
Cap. 32.1, 2, 4.
și să nu vă faceți dumnezei de aur. 24Să‐mi faci un altar de pământ și pe el să jertfești arderile tale de tot și jertfele tale de pace, oile
20.24
Lev. 1.2
tale și boii tăi. În orice loc
20.24
Deut. 12.5,11,21
14.23
16.6,11
26.21 Reg. 8.43
9.32 Cron. 6.6
7.16
12.13Ezra 6.12Neem. 1.9Ps. 74.7Ier. 7.10,12
unde voi pune amintirea numelui meu voi veni la tine și te voi binecuvânta
20.24
Gen. 12.2Deut. 7.13
. 25Și
20.25
Deut. 27.5Ios. 8.31
dacă‐mi vei face un altar de piatră, să nu‐l zidești din pietre cioplite; căci dacă‐ți vei pune fierul ascuțit peste el, l‐ai pângărit. 26Și să nu te sui pe trepte la altarul meu ca să nu ți se descopere goliciunea pe el.