Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Israel la Sinai

191În luna a treia după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, în aceeași zi, au venit

19.1
Num. 33.15
în pustia Sinai. 2Au plecat de la Refidim
19.2
Cap. 17.1, 8.

și au venit în pustia Sinai și au tăbărât în pustie. Și Israel a tăbărât acolo în dreptul muntelui
19.2
Cap. 3.1, 12.

. 3Și Moise
19.3
Cap. 20.21.
Fapte. 7.38
s‐a suit la Dumnezeu și Domnul l‐a chemat
19.3
Cap. 3.4.

din munte zicând: Așa să zici casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel: 4Ați văzut
19.4
Deut. 29.2
ce am făcut Egiptului și cum v‐am purtat
19.4
Deut. 32.11Is. 63.9Ap. 12.14
pe aripi de vultur și v‐am adus la mine. 5Și acum
19.5
Deut. 5.2
, dacă veți asculta de glasul meu cu adevărat și veți păzi legământul meu, veți fi
19.5
Deut. 4.20
7.6
14.2,21
26.18
32.8,91 Reg. 8.53Ps. 135.4Cânt. 8.12Is. 41.8
43.1Ier. 10.16Mal. 3.17Tit 2.14
comoara mea dintre toate popoarele, căci
19.5
Cap. 9.29.
Deut. 10.14Iov 41.11Ps. 24.1
50.121 Cor. 10.26,28
tot pământul este al meu. 6Și îmi veți fi o împărăție
19.6
Deut. 33.2,3,41 Pet. 2.5,9Ap. 1.6
5.10
20.6
de preoți și un neam
19.6
Lev. 20.24,26Deut. 7.6
26.19
28.9Is. 62.121 Cor. 3.171 Tes. 5.27
sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei vorbi copiilor lui Israel. 7Și Moise a venit și a chemat pe bătrânii poporului și le‐a pus înainte toate aceste cuvinte pe care i le poruncise Domnul. 8Și
19.8
Cap. 24.3, 7.
Deut. 5.27
26.17
tot poporul a răspuns împreună și a zis: Tot ce a zis Domnul vom face. Și Moise a dus înapoi Domnului cuvintele poporului. 9Și Domnul a zis lui Moise: Iată, voi veni la tine în întunericul gros al norului
19.9
Vers. 16. Cap. 20, 21;
24.15,16Deut. 4.11Ps. 18.11,12
97.2Mat. 17.5
ca
19.9
Deut. 4.12,36In. 12.29,30
poporul să audă când voi vorbi cu tine și să
19.9
Cap. 14.31.

te creadă și pe tine în veac. Și Moise a adus înapoi Domnului cuvintele poporului.

Pregătirea pentru primirea Legii

10Și Domnul a zis lui Moise: Mergi la popor și

19.10
Lev. 11.44,45Evr. 10.22
sfințește‐i astăzi și mâine și să‐și spele
19.10
Vers. 14.
Gen. 35.2Lev. 15.5
hainele. 11Și să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va coborî
19.11
Vers. 16, 18. Cap. 34.35.
Deut. 33.2
înaintea ochilor întregului popor pe muntele Sinai. 12Și vei pune poporului îngrădiri de jur împrejur zicând: Feriți‐vă să vă suiți pe munte și să vă atingeți de marginea lui. Orice
19.12
Evr. 12.20
se va atinge de munte va fi omorât negreșit. 13Mâna nu se va atinge de el fără să fie ucisă negreșit cu pietre sau străpunsă cu săgeata: dobitoc sau om, nu vor trăi. Când trâmbița
19.13
Vers. 16, 19.

va suna lung, se vor sui pe munte. 14Și Moise s‐a pogorât de pe munte la popor și a sfințit
19.14
Vers. 10.

poporul și și‐au spălat hainele. 15Și a zis poporului: Fiți
19.15
Vers. 11.

gata pentru ziua a treia
19.15
1 Sam. 21.4,5Zah. 7.31 Cor. 7.5
; nu vă apropiați de femeie. 16Și a fost așa: a treia zi când a venit dimineața, au fost tunete
19.16
Ps. 77.18Evr. 12.18,19Ap. 4.5
8.5
11.19
și fulgere și un nor
19.16
Vers. 9. Cap. 40.34.
2 Cron. 5.14
gros pe munte și un sunet
19.16
Ap. 1.10
4.1
de trâmbiță foarte tare; și tot poporul care era în tabără s‐a cutremurat
19.16
Evr. 12.21
. 17Și
19.17
Deut. 10
Moise a scos pe popor din tabără ca să întâmpine pe Dumnezeu și au stătut la poalele muntelui. 18Și
19.18
Deut. 4.11
33.2Jud. 5.5Ps. 68.7,8Is. 6.4Hab. 3.3
tot muntele Sinai fumega pentru că Domnul se pogorâse pe el în foc
19.18
Cap. 3.2;
24.172 Cron. 7.1,2,3
; și
19.18
Gen. 15.17Ps. 144.5Ap. 15.8
fumul lui se suia ca fumul unui cuptor și
19.18
Ps. 68.8
77.18
114.7Ier. 4.24Evr. 12.26
tot muntele se cutremura cu putere. 19Și
19.19
Vers. 13.

sunetul trâmbiței creștea și se făcea foarte tare și
19.19
Evr. 12.21
Moise a vorbit și Dumnezeu
19.19
Neem. 9.13Ps. 81.7
i‐a răspuns cu glas. 20Și Domnul s‐a pogorât pe muntele Sinai, pe vârful muntelui; și Domnul a chemat pe Moise în vârful muntelui și Moise s‐a suit. 21Și Domnul a zis lui Moise: Pogoară‐te, poruncește poporului să nu năvălească la Domnul ca să vadă
19.21
Cap. 3.5.
1 Sam. 6.19
și mulți din ei să cadă. 22Chiar și preoții care se apropie de Domnul să se sfințească
19.22
Lev. 10.3
pentru ca nu cumva Domnul să facă o spărtură
19.22
2 Sam. 6.7,8
în ei. 23Și Moise a zis Domnului: Poporul nu se va putea sui pe muntele Sinai, căci ne‐ai poruncit stăruitor, zicând: Pune
19.23
Vers. 12.
Ios. 3.4
îngrădiri împrejurul muntelui și sfințește‐l. 24Și Domnul i‐a zis: Mergi, pogoară‐te; și te vei sui tu și Aaron cu tine, dar preoții și poporul să nu năvălească să se suie la Domnul, ca să nu facă o spărtură în ei. 25Și Moise s‐a pogorât la popor și le‐a spus.