Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Nașterea lui Moise

21Și un

2.1
Cap. 6.20.
Num. 26.591 Cron. 23.14
om din casa lui Levi s‐a dus și a luat pe o fată a lui Levi. 2Și femeia a zămislit și a născut un fiu. Și l‐a
2.2
Fapte. 7.20Evr. 11.23
văzut că era frumos și l‐a ascuns trei luni. 3Și când n‐a mai putut să‐l ascundă, i‐a luat un coșuleț de papură și l‐a uns cu bitum și cu smoală și a pus copilul în el, și l‐a pus în trestie pe malul râului. 4Și
2.4
Cap. 15.20.
Num. 26.59
sora lui sta departe să vadă ce se va face cu el. 5Și fata
2.5
Fapte. 7.21
lui Faraon s‐a pogorât să se scalde în râu și slujnicile ei se plimbau pe marginea râului. Și a văzut coșulețul în mijlocul trestiei și a trimis pe slujnica ei și l‐a adus. 6Și a deschis și a văzut copilul și iată, băiatul plângea. Și făcându‐i‐se milă, a zis: Acesta este unul din copiii evreilor. 7Și sora lui a zis fetei lui Faraon: Să merg și să chem o doică din femeile evreice ca să alăpteze copilul pentru tine? 8Și fata lui Faraon i‐a zis: Mergi. Și fecioara s‐a dus și a chemat pe mama copilului. 9Și fata lui Faraon i‐a zis: Ia copilul acesta și alăptează‐mi‐l și îți voi da plata. Și femeia a luat copilul și l‐a alăptat. 10Și după ce a crescut copilul, l‐a adus la fata lui Faraon și el a ajuns
2.10
Fapte. 7.21
fiul ei. Și ea i‐a pus numele Moise și a zis: Pentru că l‐am scos din apă.

Fuga lui Moise

11Și a fost așa: în zilele acelea

2.11
Fapte. 7.23,24Evr. 11.24,25,26
când Moise era mare, a ieșit la frații săi și s‐a uitat la sarcinile
2.11
Cap. 1.11.

lor și a văzut pe un egiptean bătând pe un evreu, pe unul din frații săi. 12Și s‐a întors încoace și încolo și văzând că nu era nimeni, a omorât
2.12
Fapte. 7.24
pe egiptean și l‐a ascuns în nisip. 13Și a ieșit
2.13
Fapte. 7.26
a doua zi și iată doi bărbați evrei se certau. Și a zis celui ce era nedrept: Pentru ce bați pe aproapele tău? 14Și el a zis: Cine
2.14
Fapte. 7.27,28
te‐a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Vrei să mă ucizi și pe mine cum ai ucis pe egiptean? Atunci Moise s‐a temut și a zis: Cu adevărat lucrul este cunoscut. 15Și Faraon a auzit de fapta aceasta și căuta să omoare pe Moise. Dar
2.15
Fapte. 7.29Evr. 11.27
Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian. Și ședea lângă
2.15
Gen. 24.11
29.2
fântână. 16Și preotul
2.16
Cap. 3.1.

din Madian avea sapte fete
2.16
Gen. 24.11
29.10
; și ele au venit să scoată apă și au umplut jgheaburile ca să adape turma tatălui lor. 17Și păstorii au venit și le‐au alungat. Dar Moise s‐a sculat și le‐a ajutat și le‐a
2.17
Gen. 29.10
adăpat turma. 18Și ele au venit la Reuel
2.18
Num. 10.29
, tatăl lor, și el le‐a zis: Pentru ce ați venit așa de curând astăzi? 19Și ele au zis: Un bărbat egiptean ne‐a scăpat din mâna păstorilor și ne‐a și scos din belșug și a adăpat turma. 20Și a zis fetelor sale: Și unde este el? Pentru ce ați lăsat îndărăt pe om? Chemați‐l să
2.20
Gen. 31.54
43.25
mănânce pâine. 21Și Moise s‐a învoit să rămână la acel om. Și a dat lui Moise pe
2.21
Cap. 4.25;
18.2
Sefora, fiică‐sa. 22Și ea a născut un fiu și el i‐a pus numele
2.22
Cap. 18.3.

Gherșom, căci a zis: Am stat vremelnic
2.22
Fapte. 7.29Evr. 11.13,14
într‐o țară străină.

Dumnezeu aude strigătul Israeliților

23Și a fost așa

2.23
Cap. 7.7.
Fapte. 7.30
: în acele multe zile împăratul Egiptului a murit. Și copiii lui Israel suspinau
2.23
Num. 20.16Deut. 26.7Ps. 12.5
de robie și au strigat și
2.23
Gen. 18.20Deut. 24.15Iac. 5.4
strigătul lor din pricina robiei s‐a suit la Dumnezeu. 24Și Dumnezeu a
2.24
Cap. 6.5.

auzit geamătul lor și Dumnezeu
2.24
Cap. 6.5.
Ps. 105.8,42
106.45
și‐a adus aminte de
2.24
Gen. 15.14
46.4
legământul său cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov. 25Și Dumnezeu
2.25
Cap. 4.31.
1 Sam. 1.112 Sam. 16.12Lc. 1.25
a privit spre copiii lui Israel și Dumnezeu a luat cunoștință.