Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Cele zece porunci

201Și Dumnezeu a vorbit toate

20.1
Deut. 5.22
aceste cuvinte zicând: 2Eu
20.2
Lev. 26.1,13Deut. 5.6Ps. 81.10Osea 13.4
sunt Domnul Dumnezeul tău care te‐am scos din
20.2
Cap. 13.3.

țara Egiptului, din casa de robi. 3
20.3
Deut. 5.7
6.142 Reg. 17.35Ier. 25.6
35.15
n‐ai alți dumnezei înaintea feței mele. 4
20.4
Lev. 26.1Deut. 4.16
5.8
27.15Ps. 97.7
nu‐ți faci chip cioplit, nicio asemănare a ceea ce este în ceruri sus și a ceea ce este pe pământ jos și a ceea ce este în apele de sub pământ. 5
20.5
Cap. 23.24.
Ios. 23.72 Reg. 17.35Is. 44.15,19
nu te închini înaintea lor și să nu le slujești; căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos
20.5
Cap. 34.14.
Deut. 4.24
6.15Ios. 24.19Naum 1.2
, care
20.5
Cap. 34.7.
Lev. 20.5
26.39,40Num. 14.18,331 Reg. 21.29Iov 5.4
21.19Ps. 79.8
109.14Is. 14.20,21
65.6,7Ier. 2.9
32.18
cercetez nelegiuirea părinților în copii, în neamul al treilea și al patrulea al celor ce mă urăsc; 6și
20.6
Cap. 34.7.
Deut. 7.9Ps. 89.34Rom. 11.28
care arăt îndurare față de miile celor ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. 7
20.7
Cap. 23.1.
Lev. 19.12Deut. 5.11Ps. 15.4Mat. 5.33
nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Căci Domnul
20.7
Mica 6.11
nu va socoti nevinovat pe cel ce va lua în deșert numele său. 8Adu‐ți aminte
20.8
Cap. 31.13, 14.
Lev. 19.3,30
26.2Deut. 5.12
de ziua Sabatului ca s‐o sfințești. 9Șase
20.9
Cap. 23.12;
31.15
34.21Lev. 23.3Ezec. 20.12Lc. 13.14
zile vei lucra și‐ți vei face lucrul. 10Dar
20.10
Gen. 2.2,331.15
ziua a șaptea este sabatul Domnului Dumnezeului tău; nu vei face niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici dobitocul tău, nici
20.10
Neem. 13.16,17,18,19
străinul de loc al tău care este înăuntrul porților tale. 11Căci
20.11
Gen. 2.2
în șase zile Domnul a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele, și în ziua a șaptea s‐a odihnit; pentru aceea Domnul a binecuvântat ziua Sabatului și a sfințit‐o. 12Cinstește
20.12
Cap. 23.26.
Lev. 19.3Deut. 5.16Ier. 35.7,18,19Mat. 15.4
19.19Mc. 7.10
10.19Lc. 18.20Ef. 6.2
pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău. 13
20.13
Deut. 5.17Mat. 5.21Rom. 13.9
nu ucizi 14
20.14
Deut. 5.18Mat. 5.27
nu preacurvești. 15
20.15
Lev. 19.11Deut. 5.19Mat. 19.18Rom. 13.91 Tes. 4.6
nu furi. 16
20.16
Cap. 23.1.
Deut. 5.20
19.16Mat. 19.18
nu mărturisești mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 17
20.17
Deut. 5.21Mica 2.2Hab. 2.9Lc. 12.15Fapte. 20.33Rom. 7.7
13.9Ef. 5.3,5Evr. 13.5
nu poftești casa aproapelui tău; să
20.17
Iov 31.9Prov. 6.29Ier. 5.8Mat. 5.28
nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici ceva din ce este al aproapelui tău.

Spaima poporului. Legea altarului

18Și

20.18
Evr. 12.18
tot poporul a văzut
20.18
Ap. 1.10,12
tunetele și flacările și sunetul trâmbiței și muntele fumegând
20.18
Cap. 19.18.

. Și poporul a văzut; și s‐au cutremurat și au stat departe. 19Și au zis lui Moise: Vorbește
20.19
Deut. 5.27
18.16Gal. 3.19,20Evr. 12.10
tu cu noi și vom asculta dar
20.19
Deut. 5.25
să nu vorbească Dumnezeu cu noi ca să nu murim. 20Și Moise a zis poporului: Nu
20.20
1 Sam. 12.20Is. 41.10,13
vă temeți, căci
20.20
Gen. 22.1Deut. 13.3
Dumnezeu a venit ca să vă cerce și ca temerea
20.20
Deut. 4.10
6.2
10.12
17.13,19
19.20
28.58Prov. 3.7
16.6Is. 8.13
lui să fie înaintea fețelor voastre ca să nu păcătuiți. 21Și poporul a stat departe și Moise s‐a apropiat de negura
20.21
Cap. 19.16.
Deut. 5.51 Reg. 8.12
în care era Dumnezeu. 22Și Domnul a zis lui Moise: Așa vei zice copiilor lui Israel: Ați văzut că am vorbit cu voi din ceruri
20.22
Deut. 4.36Neem. 9.13
. 23Să nu vă faceți dumnezei de argint alături de mine
20.23
Cap. 32.1, 2, 4.
1 Sam. 5.4,52 Reg. 17.33Ezec. 20.39
43.8Dan. 5.4,23Țef. 1.52 Cor. 6.14,15,16
și să nu vă faceți dumnezei de aur. 24Să‐mi faci un altar de pământ și pe el să jertfești arderile tale de tot și jertfele tale de pace, oile
20.24
Lev. 1.2
tale și boii tăi. În orice loc
20.24
Deut. 12.5,11,21
14.23
16.6,11
26.21 Reg. 8.43
9.32 Cron. 6.6
7.16
12.13Ezra 6.12Neem. 1.9Ps. 74.7Ier. 7.10,12
unde voi pune amintirea numelui meu voi veni la tine și te voi binecuvânta
20.24
Gen. 12.2Deut. 7.13
. 25Și
20.25
Deut. 27.5Ios. 8.31
dacă‐mi vei face un altar de piatră, să nu‐l zidești din pietre cioplite; căci dacă‐ți vei pune fierul ascuțit peste el, l‐ai pângărit. 26Și să nu te sui pe trepte la altarul meu ca să nu ți se descopere goliciunea pe el.