Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Cele zece porunci

201Și Dumnezeu a vorbit toate

20.1
Deut. 5.22
aceste cuvinte zicând: 2Eu
20.2
Lev. 26.1,13Deut. 5.6Ps. 81.10Osea 13.4
sunt Domnul Dumnezeul tău care te‐am scos din
20.2
Cap. 13.3.
țara Egiptului, din casa de robi. 3
20.3
Deut. 5.7
6.142 Reg. 17.35Ier. 25.6
35.15
n‐ai alți dumnezei înaintea feței mele. 4
20.4
Lev. 26.1Deut. 4.16
5.8
27.15Ps. 97.7
nu‐ți faci chip cioplit, nicio asemănare a ceea ce este în ceruri sus și a ceea ce este pe pământ jos și a ceea ce este în apele de sub pământ. 5
20.5
Cap. 23.24.
nu te închini înaintea lor și să nu le slujești; căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos
20.5
Cap. 34.14.
, care
20.5
Cap. 34.7.
cercetez nelegiuirea părinților în copii, în neamul al treilea și al patrulea al celor ce mă urăsc; 6și
20.6
Cap. 34.7.
care arăt îndurare față de miile celor ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. 7
20.7
Cap. 23.1.
nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Căci Domnul
20.7
Mica 6.11
nu va socoti nevinovat pe cel ce va lua în deșert numele său. 8Adu‐ți aminte
20.8
Cap. 31.13, 14.
de ziua Sabatului ca s‐o sfințești. 9Șase
20.9
Cap. 23.12;
zile vei lucra și‐ți vei face lucrul. 10Dar
20.10
Gen. 2.2,331.15
ziua a șaptea este sabatul Domnului Dumnezeului tău; nu vei face niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici dobitocul tău, nici
20.10
Neem. 13.16,17,18,19
străinul de loc al tău care este înăuntrul porților tale. 11Căci
20.11
Gen. 2.2
în șase zile Domnul a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele, și în ziua a șaptea s‐a odihnit; pentru aceea Domnul a binecuvântat ziua Sabatului și a sfințit‐o. 12Cinstește
20.12
Cap. 23.26.
pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău. 13
20.13
Deut. 5.17Mat. 5.21Rom. 13.9
nu ucizi 14
20.14
Deut. 5.18Mat. 5.27
nu preacurvești. 15
20.15
Lev. 19.11Deut. 5.19Mat. 19.18Rom. 13.91 Tes. 4.6
nu furi. 16
20.16
Cap. 23.1.
nu mărturisești mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 17
20.17
Deut. 5.21Mica 2.2Hab. 2.9Lc. 12.15Fapte. 20.33Rom. 7.7
13.9Ef. 5.3,5Evr. 13.5
nu poftești casa aproapelui tău; să
20.17
Iov 31.9Prov. 6.29Ier. 5.8Mat. 5.28
nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici ceva din ce este al aproapelui tău.

Spaima poporului. Legea altarului

18Și

20.18
Evr. 12.18
tot poporul a văzut
20.18
Ap. 1.10,12
tunetele și flacările și sunetul trâmbiței și muntele fumegând
20.18
Cap. 19.18.
. Și poporul a văzut; și s‐au cutremurat și au stat departe. 19Și au zis lui Moise: Vorbește
20.19
Deut. 5.27
18.16Gal. 3.19,20Evr. 12.10
tu cu noi și vom asculta dar
20.19
Deut. 5.25
să nu vorbească Dumnezeu cu noi ca să nu murim. 20Și Moise a zis poporului: Nu
20.20
1 Sam. 12.20Is. 41.10,13
vă temeți, căci
20.20
Gen. 22.1Deut. 13.3
Dumnezeu a venit ca să vă cerce și ca temerea
20.20
Deut. 4.10
6.2
10.12
17.13,19
19.20
28.58Prov. 3.7
16.6Is. 8.13
lui să fie înaintea fețelor voastre ca să nu păcătuiți. 21Și poporul a stat departe și Moise s‐a apropiat de negura
20.21
Cap. 19.16.
în care era Dumnezeu. 22Și Domnul a zis lui Moise: Așa vei zice copiilor lui Israel: Ați văzut că am vorbit cu voi din ceruri
20.22
Deut. 4.36Neem. 9.13
. 23Să nu vă faceți dumnezei de argint alături de mine
20.23
Cap. 32.1, 2, 4.
și să nu vă faceți dumnezei de aur. 24Să‐mi faci un altar de pământ și pe el să jertfești arderile tale de tot și jertfele tale de pace, oile
20.24
Lev. 1.2
tale și boii tăi. În orice loc
20.24
Deut. 12.5,11,21
14.23
16.6,11
26.21 Reg. 8.43
9.32 Cron. 6.6
7.16
12.13Ezra 6.12Neem. 1.9Ps. 74.7Ier. 7.10,12
unde voi pune amintirea numelui meu voi veni la tine și te voi binecuvânta
20.24
Gen. 12.2Deut. 7.13
. 25Și
20.25
Deut. 27.5Ios. 8.31
dacă‐mi vei face un altar de piatră, să nu‐l zidești din pietre cioplite; căci dacă‐ți vei pune fierul ascuțit peste el, l‐ai pângărit. 26Și să nu te sui pe trepte la altarul meu ca să nu ți se descopere goliciunea pe el.

21

Judecăți privitoare la robi

211Și acestea sunt judecățile pe care le vei pune

21.1
Cap. 24.3, 4.
înaintea lor: 2Dacă
21.2
Lev. 25.39,40,41Deut. 15.12Ier. 34.14
vei cumpăra un rob evreu, să‐ți slujească șase ani, iar în al șaptelea să iasă slobod fără plată. 3Dacă a venit singur, singur să iasă; dacă avea nevastă, nevasta sa să iasă cu el. 4Dacă stăpânul său i‐a dat o nevastă și ea îi va naște fii sau fete, nevasta și copiii ei vor fi ai stăpânului ei și el să iasă singur. 5Dar
21.5
Deut. 15.16,17
dacă robul va zice lămurit: Iubesc pe stăpânul meu, pe nevasta mea și copiii mei, nu voiesc să ies slobod 6atunci stăpânul său să‐l aducă înaintea judecătorilor
21.6
Cap. 12.12;
și să‐l apropie de ușă sau de ușior și stăpânul său să‐i găurească
21.6
Ps. 40.6
urechea cu o sulă și să‐i slujească în veac. 7Și
21.7
Neem. 5.5
dacă va vinde cineva pe fata sa roabă, ea să nu iasă cum
21.7
Vers. 2, 3.
ies robii. 8Dacă nu va plăcea ochilor stăpânului său care și‐o logodise, s‐o lase să fie răscumpărată: ca să n‐aibă putere s‐o vândă la un popor străin după ce a înșelat‐o. 9Și dacă a logodit‐o cu fiul său, să facă cu ea după dreptul fetelor. 10Dacă‐i va lua alta, să nu‐i taie nimic din hrana ei, din hainele ei și din dreptul
21.10
1 Cor. 7.5
ei de soție. 11Iar dacă nu‐i va face aceste trei lucruri, să iasă slobodă, fără argint.

Despre ucidere

12Cine

21.12
Gen. 9.6Lev. 24.17Num. 35.30,31Mat. 26.52
lovește pe un om, și acesta moare, să fie omorât negreșit. 13Dar dacă nu l‐a pândit
21.13
Num. 35.22Deut. 19.4,5
și Dumnezeu l‐a dat
21.13
1 Sam. 24.4,10,18
în mâna lui, îți voi hotărî
21.13
Num. 35.11Deut. 19.3Ios. 20.2
un loc unde să fugă. 14Dar dacă se va scula cineva
21.14
Num. 15.30
35.20Deut. 19.11,12Evr. 10.26
cu voia împotriva aproapelui său și‐l va ucide cu viclenie, îl vei lua
21.14
1 Reg. 2.28‐342 Reg. 11.15
de la altarul meu ca să moară.

Necinstirea părinților

15Și cel ce va bate pe tatăl său sau pe mama sa să fie omorât. 16Și

21.16
Deut. 24.7
cine fură un om și‐l vinde
21.16
Gen. 37.28
sau dacă se va afla în
21.16
Cap. 22.4.
mâna lui, să fie omorât. 17Și
21.17
Lev. 20.9Prov. 20.20Mat. 15.4Mc. 7.10
cel ce va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie omorât.

Vătămarea trupului

18Și dacă se vor certa doi oameni și unul va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul și nu va muri, ci va cădea la pat; 19dacă se va scula și va umbla afară

21.19
2 Sam. 3.29
pe toiag, cel ce l‐a lovit să fie fără vină; numai va plăti pentru șederea lui și‐l va face să se vinde ce de tot. 20Și dacă va lovi cineva pe robul său sau pe roaba sa cu toiagul și va muri sub mâna lui, va fi răzbunat. 21Dar dacă va sta în picioare o zi sau două, nu va fi răzbunat, căci este argintul
21.21
Lev. 25.45,46
său. 22Și dacă se vor certa bărbați între ei și unul va lovi pe o femeie însărcinată și‐i va ieși pruncul și nu va fi nicio vătămare, el va plăti o gloabă
21.22
Vers. 30.
, după cum îi va cere bărbatul femeii și o va plăti după hotărârea judecătorilor. 23Dar dacă va fi vreo vătămare, vei da viață pentru viață, 24ochi
21.24
Lev. 24.20Deut. 19.21Mat. 5.38
pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, 25arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. 26Și dacă va lovi cineva ochiul robului său sau ochiul roabei sale și‐l va face să‐l piardă, îi va lăsa să meargă slobozi pentru ochi. 27Și dacă va face să cadă dintele robului său sau dintele roabei sale, îi va lăsa să meargă slobozi pentru dinte. 28Și dacă un bou va împunge pe un bărbat sau pe o femeie și vor muri, boul
21.28
Gen. 9.5
se va ucide cu pietre și carnea lui nu se va mânca; dar stăpânul boului va fi nevinovat. 29Iar dacă boul împungea mai înainte și dacă s‐a spus stăpânului său și nu l‐a păzit și a ucis pe un bărbat sau pe o femeie, boul se va ucide cu pietre și încă și stăpânul său va fi omorât. 30Și dacă se va pune asupra lui un preț de răscumpărare, va da răscumpărarea
21.30
Vers. 22.
vieții sale potrivit cu tot ce se va pune asupra lui. 31Fie că a împuns pe un fiu sau a împuns o fată, i se va face după judecata aceasta. 32Dacă boul va împunge pe un rob sau pe o roabă, stăpânul boului va da stăpânului lor treizeci
21.32
Zah. 11.12,13Mat. 26.15Fil. 2.7
de sicli de argint și boul
21.32
Vers. 28.
se va ucide cu pietre. 33Și dacă va deschide cineva o groapă sau dacă va săpa cineva o groapă și n‐o va acoperi și dacă va cădea în ea un bou sau un măgar: 34stăpânul gropii să plătească, să dea argintul stăpânului lor și dobitocul mort va fi al lui. 35Și dacă boul cuiva va împunge boul vecinului său și va muri, vor vinde boul cel viu și vor împărți argintul lui și vor împărți și pe cel mort. 36Dar dacă s‐a știut că boul împungea mai înainte și stăpânul său nu l‐a păzit, va da bou pentru bou, iar cel mort va fi al lui.

22

Despăgubiri pentru felurite încălcări

221Dacă va fura cineva un bou sau o oaie și o va junghia sau o va vinde, să plătească cinci boi pentru un bou și patru

22.1
2 Sam. 12.6Prov. 6.31Lc. 19.8
oi pentru o oaie. 2Dacă hoțul va fi aflat spărgând
22.2
Mat. 24.43
și va fi lovit și va muri, nu
22.2
Num. 35.27
va fi vinovăție de sânge pentru el. 3Dacă va răsări soarele peste el, va fi vinovăție de sânge pentru el: ar fi plătit tot; dacă n‐ar fi avut, ar fi fost vândut
22.3
Cap. 21.2.
pentru furtul său. 4Dacă furtul se va afla
22.4
Cap. 21.16.
viu în mâna lui, fie bou, fie măgar, fie oaie, el să plătească
22.4
Vers. 1, 7.
îndoit. 5Dacă va paște cineva o țarină sau o vie și va pune vita sa în ea și va paște în țarina altuia: să plătească din ce este mai bun în țarina sa și din ce este mai bun în via sa. 6Dacă va izbucni focul și va cuprinde spinii și vor arde clăile de snopi sau grâu încă în picioare sau țarina, cel ce a pus foc să plătească tot. 7Dacă va da cineva vecinului său argint sau unelte spre păstrare și se vor fura din casa omului, dacă
22.7
Vers. 4.
se va afla hoțul, să plătească îndoit. 8Dacă nu se va afla hoțul, stăpânul casei va fi adus înaintea judecătorilor ca să spună
22.8
Cap. 21.6. Vers. 28.
că n‐a pus mâna pe bunul aproapelui său. 9În orice fel de înșelăciune: fie bou sau măgar sau oaie sau haină sau orice lucru pierdut de care se va zice: Acesta este! pricina
22.9
Deut. 25.12 Cron. 19.10
amândurora să vină înaintea judecătorilor: acela pe care îl vor osândi judecătorii, să plătească îndoit aproapelui său. 10Dacă va da cineva aproapelui său spre păzire un măgar sau un bou sau o oaie sau vreun dobitoc și dobitocul va muri sau va fi vătămat sau răpit și nimeni nu va vedea, 11jurământul
22.11
Evr. 6.16
Domnului să fie între amândoi că n‐a pus mâna pe bunul aproapelui său și stăpânul lui îl va primi și el nu va plăti. 12Dar
22.12
Gen. 31.39
dacă i‐a fost furat în adevăr, el să plătească stăpânului lui. 13Dacă a fost sfâșiat, să‐l aducă mărturie: nu va plăti ce a fost sfâșiat. 14Și dacă va împrumuta cineva o vită de la aproapele său și va fi vătămată sau va muri și stăpânul ei n‐a fost cu ea, va plăti negreșit. 15Dacă stăpânul ei a fost cu ea, nu va plăti; dacă a fost închiriată, ea va intra pentru chiria ei.

Necinstirea unei fete

16Și

22.16
Deut. 22.28,29
dacă va amăgi careva pe o fecioară nelogodită și se va culca cu ea, s‐o înzestreze negreșit ca să‐i fie nevastă. 17Dacă tatăl ei nu va voi nicidecum să i‐o dea, el va cântări argint după zestrea
22.17
Gen. 34.12Deut. 22.291 Sam. 18.25
fecioarelor. 18Pe
22.18
Lev. 19.26,31
20.27Deut. 18.10,111 Sam. 28.3,9
vrăjitoare să n‐o lași să trăiască. 19Oricine
22.19
Lev. 18.23
20.15
se culcă cu un dobitoc să fie omorât. 20Cel ce
22.20
Num. 25.2,7,8Deut. 13.1,2,5,6,9,13,14,15
17.2,3,5
jertfește unui dumnezeu afară numai de Domnul, să fie prăpădit de tot.

Despre asuprire

21

22.21
Cap. 23.9.
nu strâmtorezi și să n‐asuprești pe străinul de loc, căci ați fost străini de loc în țara Egiptului. 22
22.22
Deut. 10.18
24.17
27.19Ps. 94.6Is. 1.17,23
10.2Ezec. 22.7Zah. 7.10Iac. 1.27
nu mâhniți pe văduvă, nici pe orfan. 23Dacă‐i vei mâhni în vreun fel și vor striga
22.23
Deut. 15.9
24.15Iov 35.9Lc. 18.7
către mine, voi auzi
22.23
Vers. 27.
negreșit strigătul lor. 24Și
22.24
Iov 31.23Ps. 69.24
mânia mea se va aprinde și vă voi ucide cu sabia și nevestele
22.24
Ps. 109.9Plâng. 5.3
voastre vor rămânea văduve și copiii voștri orfani. 25Dacă
22.25
Lev. 25.35,36,37Deut. 23.19,20Neem. 5.7Ps. 15.5Ezec. 18.8,17
vei împrumuta argint poporului meu, săracului care este cu tine, să nu‐i fii ca un cămătar; să nu‐i puneți dobândă. 26Dacă
22.26
Deut. 24.6,10,13,17Iov 22.6
24.3,9Prov. 20.16
22.27Ezec. 18.7,16Amos 2.8
vei lua zălog haina aproapelui tău, să i‐o înapoiezi înainte de apusul soarelui. 27Căci este singura lui învelitoare, haina sa pentru pielea sa; în ce se va culca? Și va fi așa: când va striga
22.27
Vers. 23.
către mine, voi auzi, căci sunt îndurător
22.27
Cap. 34.6.
.

Întâii născuți

28

22.28
Ecl. 10.20Fapte. 23.5Iuda 8
nu batjocorești pe judecători, și să nu blestemi pe mai marele poporului tău. 29
22.29
Cap. 23.16, 19.
nu zăbovești cu belșugul ariei tale, și cu ce curge din teascul tău. Pe întâiul născut
22.29
Cap. 13.2, 12;
dintre fiii tăi mi‐l vei da mie. 30Așa
22.30
Deut. 15.19
să faci cu boul tău, cu oaia ta: șapte
22.30
Lev. 22.27
zile va fi cu mama sa; în ziua a opta mi‐l vei da. 31Și voi să‐mi fiți oameni sfinți
22.31
Cap. 19.6.
și să
22.31
Lev. 22.8Ezec. 4.14
44.31
nu mâncați carne sfâșiată în câmp; s‐o aruncați la câini.