Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Judecăți privitoare la robi

211Și acestea sunt judecățile pe care le vei pune

21.1
Cap. 24.3, 4.
Deut. 4.14
6.1
înaintea lor: 2Dacă
21.2
Lev. 25.39,40,41Deut. 15.12Ier. 34.14
vei cumpăra un rob evreu, să‐ți slujească șase ani, iar în al șaptelea să iasă slobod fără plată. 3Dacă a venit singur, singur să iasă; dacă avea nevastă, nevasta sa să iasă cu el. 4Dacă stăpânul său i‐a dat o nevastă și ea îi va naște fii sau fete, nevasta și copiii ei vor fi ai stăpânului ei și el să iasă singur. 5Dar
21.5
Deut. 15.16,17
dacă robul va zice lămurit: Iubesc pe stăpânul meu, pe nevasta mea și copiii mei, nu voiesc să ies slobod 6atunci stăpânul său să‐l aducă înaintea judecătorilor
21.6
Cap. 12.12;
22.8,28
și să‐l apropie de ușă sau de ușior și stăpânul său să‐i găurească
21.6
Ps. 40.6
urechea cu o sulă și să‐i slujească în veac. 7Și
21.7
Neem. 5.5
dacă va vinde cineva pe fata sa roabă, ea să nu iasă cum
21.7
Vers. 2, 3.

ies robii. 8Dacă nu va plăcea ochilor stăpânului său care și‐o logodise, s‐o lase să fie răscumpărată: ca să n‐aibă putere s‐o vândă la un popor străin după ce a înșelat‐o. 9Și dacă a logodit‐o cu fiul său, să facă cu ea după dreptul fetelor. 10Dacă‐i va lua alta, să nu‐i taie nimic din hrana ei, din hainele ei și din dreptul
21.10
1 Cor. 7.5
ei de soție. 11Iar dacă nu‐i va face aceste trei lucruri, să iasă slobodă, fără argint.

Despre ucidere

12Cine

21.12
Gen. 9.6Lev. 24.17Num. 35.30,31Mat. 26.52
lovește pe un om, și acesta moare, să fie omorât negreșit. 13Dar dacă nu l‐a pândit
21.13
Num. 35.22Deut. 19.4,5
și Dumnezeu l‐a dat
21.13
1 Sam. 24.4,10,18
în mâna lui, îți voi hotărî
21.13
Num. 35.11Deut. 19.3Ios. 20.2
un loc unde să fugă. 14Dar dacă se va scula cineva
21.14
Num. 15.30
35.20Deut. 19.11,12Evr. 10.26
cu voia împotriva aproapelui său și‐l va ucide cu viclenie, îl vei lua
21.14
1 Reg. 2.28‐342 Reg. 11.15
de la altarul meu ca să moară.

Necinstirea părinților

15Și cel ce va bate pe tatăl său sau pe mama sa să fie omorât. 16Și

21.16
Deut. 24.7
cine fură un om și‐l vinde
21.16
Gen. 37.28
sau dacă se va afla în
21.16
Cap. 22.4.

mâna lui, să fie omorât. 17Și
21.17
Lev. 20.9Prov. 20.20Mat. 15.4Mc. 7.10
cel ce va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie omorât.

Vătămarea trupului

18Și dacă se vor certa doi oameni și unul va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul și nu va muri, ci va cădea la pat; 19dacă se va scula și va umbla afară

21.19
2 Sam. 3.29
pe toiag, cel ce l‐a lovit să fie fără vină; numai va plăti pentru șederea lui și‐l va face să se vinde ce de tot. 20Și dacă va lovi cineva pe robul său sau pe roaba sa cu toiagul și va muri sub mâna lui, va fi răzbunat. 21Dar dacă va sta în picioare o zi sau două, nu va fi răzbunat, căci este argintul
21.21
Lev. 25.45,46
său. 22Și dacă se vor certa bărbați între ei și unul va lovi pe o femeie însărcinată și‐i va ieși pruncul și nu va fi nicio vătămare, el va plăti o gloabă
21.22
Vers. 30.
Deut. 22.18,19
, după cum îi va cere bărbatul femeii și o va plăti după hotărârea judecătorilor. 23Dar dacă va fi vreo vătămare, vei da viață pentru viață, 24ochi
21.24
Lev. 24.20Deut. 19.21Mat. 5.38
pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, 25arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. 26Și dacă va lovi cineva ochiul robului său sau ochiul roabei sale și‐l va face să‐l piardă, îi va lăsa să meargă slobozi pentru ochi. 27Și dacă va face să cadă dintele robului său sau dintele roabei sale, îi va lăsa să meargă slobozi pentru dinte. 28Și dacă un bou va împunge pe un bărbat sau pe o femeie și vor muri, boul
21.28
Gen. 9.5
se va ucide cu pietre și carnea lui nu se va mânca; dar stăpânul boului va fi nevinovat. 29Iar dacă boul împungea mai înainte și dacă s‐a spus stăpânului său și nu l‐a păzit și a ucis pe un bărbat sau pe o femeie, boul se va ucide cu pietre și încă și stăpânul său va fi omorât. 30Și dacă se va pune asupra lui un preț de răscumpărare, va da răscumpărarea
21.30
Vers. 22.
Num. 35.31
vieții sale potrivit cu tot ce se va pune asupra lui. 31Fie că a împuns pe un fiu sau a împuns o fată, i se va face după judecata aceasta. 32Dacă boul va împunge pe un rob sau pe o roabă, stăpânul boului va da stăpânului lor treizeci
21.32
Zah. 11.12,13Mat. 26.15Fil. 2.7
de sicli de argint și boul
21.32
Vers. 28.

se va ucide cu pietre. 33Și dacă va deschide cineva o groapă sau dacă va săpa cineva o groapă și n‐o va acoperi și dacă va cădea în ea un bou sau un măgar: 34stăpânul gropii să plătească, să dea argintul stăpânului lor și dobitocul mort va fi al lui. 35Și dacă boul cuiva va împunge boul vecinului său și va muri, vor vinde boul cel viu și vor împărți argintul lui și vor împărți și pe cel mort. 36Dar dacă s‐a știut că boul împungea mai înainte și stăpânul său nu l‐a păzit, va da bou pentru bou, iar cel mort va fi al lui.