Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Despăgubiri pentru felurite încălcări

221Dacă va fura cineva un bou sau o oaie și o va junghia sau o va vinde, să plătească cinci boi pentru un bou și patru

22.1
2 Sam. 12.6Prov. 6.31Lc. 19.8
oi pentru o oaie. 2Dacă hoțul va fi aflat spărgând
22.2
Mat. 24.43
și va fi lovit și va muri, nu
22.2
Num. 35.27
va fi vinovăție de sânge pentru el. 3Dacă va răsări soarele peste el, va fi vinovăție de sânge pentru el: ar fi plătit tot; dacă n‐ar fi avut, ar fi fost vândut
22.3
Cap. 21.2.

pentru furtul său. 4Dacă furtul se va afla
22.4
Cap. 21.16.

viu în mâna lui, fie bou, fie măgar, fie oaie, el să plătească
22.4
Vers. 1, 7.
Prov. 6.31
îndoit. 5Dacă va paște cineva o țarină sau o vie și va pune vita sa în ea și va paște în țarina altuia: să plătească din ce este mai bun în țarina sa și din ce este mai bun în via sa. 6Dacă va izbucni focul și va cuprinde spinii și vor arde clăile de snopi sau grâu încă în picioare sau țarina, cel ce a pus foc să plătească tot. 7Dacă va da cineva vecinului său argint sau unelte spre păstrare și se vor fura din casa omului, dacă
22.7
Vers. 4.

se va afla hoțul, să plătească îndoit. 8Dacă nu se va afla hoțul, stăpânul casei va fi adus înaintea judecătorilor ca să spună
22.8
Cap. 21.6. Vers. 28.

că n‐a pus mâna pe bunul aproapelui său. 9În orice fel de înșelăciune: fie bou sau măgar sau oaie sau haină sau orice lucru pierdut de care se va zice: Acesta este! pricina
22.9
Deut. 25.12 Cron. 19.10
amândurora să vină înaintea judecătorilor: acela pe care îl vor osândi judecătorii, să plătească îndoit aproapelui său. 10Dacă va da cineva aproapelui său spre păzire un măgar sau un bou sau o oaie sau vreun dobitoc și dobitocul va muri sau va fi vătămat sau răpit și nimeni nu va vedea, 11jurământul
22.11
Evr. 6.16
Domnului să fie între amândoi că n‐a pus mâna pe bunul aproapelui său și stăpânul lui îl va primi și el nu va plăti. 12Dar
22.12
Gen. 31.39
dacă i‐a fost furat în adevăr, el să plătească stăpânului lui. 13Dacă a fost sfâșiat, să‐l aducă mărturie: nu va plăti ce a fost sfâșiat. 14Și dacă va împrumuta cineva o vită de la aproapele său și va fi vătămată sau va muri și stăpânul ei n‐a fost cu ea, va plăti negreșit. 15Dacă stăpânul ei a fost cu ea, nu va plăti; dacă a fost închiriată, ea va intra pentru chiria ei.

Necinstirea unei fete

16Și

22.16
Deut. 22.28,29
dacă va amăgi careva pe o fecioară nelogodită și se va culca cu ea, s‐o înzestreze negreșit ca să‐i fie nevastă. 17Dacă tatăl ei nu va voi nicidecum să i‐o dea, el va cântări argint după zestrea
22.17
Gen. 34.12Deut. 22.291 Sam. 18.25
fecioarelor. 18Pe
22.18
Lev. 19.26,31
20.27Deut. 18.10,111 Sam. 28.3,9
vrăjitoare să n‐o lași să trăiască. 19Oricine
22.19
Lev. 18.23
20.15
se culcă cu un dobitoc să fie omorât. 20Cel ce
22.20
Num. 25.2,7,8Deut. 13.1,2,5,6,9,13,14,15
17.2,3,5
jertfește unui dumnezeu afară numai de Domnul, să fie prăpădit de tot.

Despre asuprire

21

22.21
Cap. 23.9.
Lev. 19.33
25.35Deut. 10.19Ier. 7.6Zah. 7.10Mal. 3.5
nu strâmtorezi și să n‐asuprești pe străinul de loc, căci ați fost străini de loc în țara Egiptului. 22
22.22
Deut. 10.18
24.17
27.19Ps. 94.6Is. 1.17,23
10.2Ezec. 22.7Zah. 7.10Iac. 1.27
nu mâhniți pe văduvă, nici pe orfan. 23Dacă‐i vei mâhni în vreun fel și vor striga
22.23
Deut. 15.9
24.15Iov 35.9Lc. 18.7
către mine, voi auzi
22.23
Vers. 27.
Iov 34.28145.19Iac. 5.4
negreșit strigătul lor. 24Și
22.24
Iov 31.23Ps. 69.24
mânia mea se va aprinde și vă voi ucide cu sabia și nevestele
22.24
Ps. 109.9Plâng. 5.3
voastre vor rămânea văduve și copiii voștri orfani. 25Dacă
22.25
Lev. 25.35,36,37Deut. 23.19,20Neem. 5.7Ps. 15.5Ezec. 18.8,17
vei împrumuta argint poporului meu, săracului care este cu tine, să nu‐i fii ca un cămătar; să nu‐i puneți dobândă. 26Dacă
22.26
Deut. 24.6,10,13,17Iov 22.6
24.3,9Prov. 20.16
22.27Ezec. 18.7,16Amos 2.8
vei lua zălog haina aproapelui tău, să i‐o înapoiezi înainte de apusul soarelui. 27Căci este singura lui învelitoare, haina sa pentru pielea sa; în ce se va culca? Și va fi așa: când va striga
22.27
Vers. 23.

către mine, voi auzi, căci sunt îndurător
22.27
Cap. 34.6.
2 Cron. 30.9Ps. 86.15
.

Întâii născuți

28

22.28
Ecl. 10.20Fapte. 23.5Iuda 8
nu batjocorești pe judecători, și să nu blestemi pe mai marele poporului tău. 29
22.29
Cap. 23.16, 19.
Prov. 3.9
nu zăbovești cu belșugul ariei tale, și cu ce curge din teascul tău. Pe întâiul născut
22.29
Cap. 13.2, 12;
34.19
dintre fiii tăi mi‐l vei da mie. 30Așa
22.30
Deut. 15.19
să faci cu boul tău, cu oaia ta: șapte
22.30
Lev. 22.27
zile va fi cu mama sa; în ziua a opta mi‐l vei da. 31Și voi să‐mi fiți oameni sfinți
22.31
Cap. 19.6.
Lev. 19.2Deut. 14.21
și să
22.31
Lev. 22.8Ezec. 4.14
44.31
nu mâncați carne sfâșiată în câmp; s‐o aruncați la câini.