Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Despre zvonuri și judecată

231Nu

23.1
Vers. 7.
Lev. 19.16Ps. 15.3
101.5Prov. 10.182 Sam. 19.27
16.3
primi zvon mincinos. Să nu întinzi mâna celui rău ca să fii martor nedrept
23.1
Cap. 20.16.
Deut. 19.16,17,18Ps. 35.11Prov. 19.5,9,23
24.281 Reg. 21.10,13Mat. 26.59,60,61Fapte. 6.11,13
. 2
23.2
Gen. 7.1
19.4,7Ios. 24.151 Sam. 15.91 Reg. 19.10Iov 31.34Prov. 1.10,11,15
4.14Mat. 27.24,26Mc. 15.15Lc. 23.23Fapte. 24.27
25.9
nu urmezi mulțimea la rău și
23.2
Vers. 6, 7.
Lev. 19.15Deut. 1.17Ps. 72.2
să nu răspunzi într‐o pricină ca să te pleci după mulțime ca să strâmbi judecata. 3Și să nu părtinești pe sărac în pricina lui. 4Dacă
23.4
Deut. 22.1Iov 31.29Prov. 24.17
25.21Mat. 5.44Rom. 12.201 Tes. 5.15
vei întâlni boul vrăjmașului tău sau măgarul său rătăcit, să i‐l aduci negreșit înapoi. 5Dacă
23.5
Deut. 22.4
vei vedea măgarul celui ce te urăște zăcând sub sarcina sa, ferește‐te să‐l părăsești: îl vei dezlega negreșit cu el. 6
23.6
Vers. 2.
Deut. 27.19Iov 31.13,21Ecl. 5.8Is. 10.1,2Ier. 5.28
7.6Amos 5.12Mal. 3.5
nu sucești judecata nevoiașului tău în pricina lui. 7Depărtează‐te de cuvântul mincinos
23.7
Vers. 4.
Lev. 19.11Lc. 3.14Ef. 4.25
și să nu ucizi pe cel nevinovat
23.7
Deut. 27.25Ps. 94.21Prov. 17.15,26Ier. 7.6Mat. 27.4
și pe cel drept; căci
23.7
Cap. 34.7.
Rom. 1.18
nu voi îndreptăți pe cel rău. 8Și
23.8
Deut. 16.191 Sam. 8.3
12.32 Cron. 19.7Ps. 26.10Prov. 15.27
17.8,23
29.4Is. 1.23
5.23
33.15Ezec. 22.12Amos 5.12Fapte. 24.26
să nu iei mită, căci mita orbește pe cei cu ochii deschiși și sucește cuvintele celor drepți. 9Și să nu asuprești pe străinul
23.9
Cap. 22.21.
Deut. 10.19
24.14,17
27.19Ps. 94.6Ezec. 22.7Mal. 3.5
de loc, căci știți sufletul celui străin de loc, căci ați fost străini de loc în țara Egiptului.

Anul sabatic

10Și

23.10
Lev. 25.3,4
șase ani să‐ți semeni pământul și să‐i strângi roadele. 11Dar în anul al șaptelea să‐l lași să se odihnească și să rămână nelucrat și să mănânce nevoiașii poporului tău și ce vor lăsa ei, să mănânce viețuitoarele câmpului. Tot așa să faci cu via ta și cu măslinul tău. 12Șase
23.12
Cap. 20.8, 9.
Deut. 5.13Lc. 13.14
zile să‐ți faci lucrul, dar în ziua a șaptea să te odihnești pentru ca boul tău și măgarul tău să se odihnească, și fiul roabei tale și străinul de loc să răsufle. 13Să luați aminte
23.13
Deut. 4.9Ios. 22.5Ps. 39.1Ef. 5.151 Tim. 4.16
la tot ce v‐am spus și să nu pomeniți numele
23.13
Num. 32.38Deut. 12.3Ios. 23.7Ps. 16.4Osea 2.17Zah. 13.2
dumnezeilor străini, să nu se audă din gura ta.

Păzirea sărbătorilor

14De trei ori

23.14
Cap. 34.23.
Lev. 23.4Deut. 16.16
pe an să‐mi ții o sărbătoare. 15Să păzești sărbătoarea
23.15
Cap. 12.15;
13.6
34.18Lev. 23.6Deut. 16.8
azimilor; șapte zile vei mânca azimi, cum ți‐am poruncit, la vremea rânduită a lunii abib; pentru că în ea ai ieșit din Egipt; și nimeni
23.15
Cap. 34.20.
Deut. 16.16
să nu se arate înaintea feței mele fără nimic; 16și
23.16
Cap. 34.22.
Lev. 23.10Deut. 16.3
sărbătoarea secerișului, pârga muncilor tale pe care le‐ai semănat pe câmp, și sărbătoarea culesului
23.16
Cap. 34.22.
Lev. 23.10Deut. 16.13
la sfârșitul anului, când culegi rodul muncilor tale de pe câmp. 17De trei ori
23.17
Cap. 34.23.
Deut. 16.16
pe an toată partea bărbătească a ta să se arate înaintea feței Domnului Dumnezeu. 18
23.18
Cap. 12.8;
34.25Lev. 2.11Deut. 16.4
nu jertfești sângele jertfei mele cu pâine cu aluat și grăsimea sărbătorii mele să nu rămână toată noaptea până dimineața. 19Să aduci pârga
23.19
Cap. 22.29;
34.26Lev. 23.10,17Num. 18.12,13Deut. 26.10Neem. 10.35
roadelor dintâi ale pământului tău în casa Domnului Dumnezeului tău. Să
23.19
Cap. 34.26.
Deut. 14.21
nu fierbi iedul în laptele mamei sale.

Dumnezeu va izgoni pe cananiți

20Iată

23.20
Cap. 14.19;
32.34
33.2,14Num. 20.16Ios. 5.13
6.2Ps. 91.11Is. 63.9
trimit un înger înaintea ta ca să te păzească pe cale și să te aducă în locul pe care l‐am pregătit. 21Ia seama dinaintea lui și ascultă glasul lui; nu‐l mânia
23.21
Num. 14.11Ps. 78.40,56Ef. 4.30Evr. 3.10,16
, căci
23.21
Cap. 32.34.
Num. 14.35Deut. 18.19Ios. 24.19Ier. 5.7Evr. 3.111 In. 5.16
nu vă va ierta fărădelegea
23.21
Is. 9.6Ier. 23.6In. 10.30,38
; căci numele meu este în el. 22Dar dacă vei asculta cu luare aminte glasul lui și vei face tot ce‐ți voi spune, eu
23.22
Gen. 12.3Deut. 30.7Ier. 20
voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. 23Căci
23.23
Vers. 20. Cap. 33.2.

Îngerul meu va merge înaintea ta și te va aduce
23.23
Ios. 24.8,11
la amorit și hetit și ferezit și cananit și hevit și iebusit și‐i voi stârpi. 24
23.24
Cap. 20.5.

nu te pleci înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești și să nu faci după faptele
23.24
Lev. 18.3Deut. 12.30
lor ci
23.24
Cap. 34.13.
Num. 33.52Deut. 7.5,25
12.3
să‐i nimicești cu desăvârșire și să le sfărâmi stâlpii. 25Și să slujiți
23.25
Deut. 6.13
10.12,20
11.13,14
13.4Ios. 22.5
24.14,15,21,241 Sam. 7.3
12.20,24Mat. 4.10
Domnului Dumnezeului vostru și el îți va binecuvânta
23.25
Deut. 7.13
28.5,8
pâinea și apele și
23.25
Cap. 15.26.
Deut. 7.15
voi scoate boala din mijlocul tău. 26Nu
23.26
Deut. 7.14
28.4Iov 21.10Mal. 3.10,11
va fi niciuna care să piardă pruncul, nici stearpă în țara ta, îți voi împlini
23.26
Gen. 25.8
35.291 Cron. 23.1Iov 5.26
42.17Ps. 55.23
90.10
numărul zilelor. 27Voi trimite frica mea
23.27
Gen. 35.5Deut. 2.25
11.25Ios. 2.9,111 Sam. 14.152 Cron. 14.14
înaintea ta și voi tulbura
23.27
Deut. 7.23
orice popor la care vei veni și voi face pe toți vrăjmașii tăi să întoarcă spatele înaintea ta. 28Și
23.28
Deut. 7.20Ios. 24.12
voi trimite viespi bondărești înaintea ta și vor alunga pe hevit, pe cananit și pe hetit dinaintea ta. 29Nu‐i voi alunga
23.29
Deut. 7.22
dinaintea ta într‐un an ca nu cumva țara să ajungă pustie și viețuitoarele câmpului să se înmulțească împotriva ta. 30Îi voi alunga încetul cu încetul dinaintea ta până vei crește și vei moșteni țara. 31Și‐ți
23.31
Gen. 15.18Num. 34.3Deut. 11.24Ios. 1.41 Reg. 4.21,24Ps. 72.8
voi pune hotarele de la Marea‐Roșie până la Marea‐Filistenilor și de la pustie până la Râu; căci voi da
23.31
Ios. 21.44Jud. 1.4
11.21
pe locuitorii țării în mâinile tale și‐i vei alunga dinaintea ta. 32
23.32
Cap. 34.12, 15.
Deut. 7.2
nu faci legământ cu ei nici cu dumnezeii lor. 33Să nu locuiască ei în țara ta ca să nu te facă să păcătuiești împotriva mea, căci ai sluji dumnezeilor lor; ți‐ar fi
23.33
Cap. 34.12.
Deut. 7.16
12.30Ios. 23.13Jud. 2.31 Sam. 18.21Ps. 106.36
o cursă.