Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Moise pe muntele Sinai

241Și el a zis lui Moise: Suie‐te la Domnul tu și Aaron, Nadab

24.1
Cap. 28.1.
Lev. 10.1,2
și Abihu și șaptezeci
24.1
Num. 11.16
din bătrânii lui Israel și să vă închinați de departe. 2Și Moise să se apropie
24.2
Vers. 13, 15, 18.

singur de Domnul, dar ei să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el. 3Și Moise a venit și a istorisit poporului toate cuvintele Domnului și toate judecățile. Și tot poporul a răspuns cu un singur glas și a zis: Toate cuvintele
24.3
Vers. 7. Cap. 19.8.
Deut. 5.27Gal. 3.19,20
pe care le‐a spus Domnul le vom face! 4Și Moise a scris
24.4
Deut. 31.9
toate cuvintele Domnului și s‐a sculat dis de dimineață și a zidit un altar la poalele muntelui și doisprezece stâlpi
24.4
Gen. 28.18
31.45
după cele douăsprezece seminții ale lui Israel. 5Și a trimis tineri din copiii lui Israel și au adus arderi de tot și au jertfit Domnului jertfe de pace de boi. 6Și Moise a luat
24.6
Evr. 9.18
jumătate din sânge și l‐a pus în străchini și a stropit jumătate din sânge peste altar. 7Și
24.7
Evr. 9.19
a luat cartea legământului și a citit în urechile poporului. Și au zis: Tot
24.7
Vers. 3.

ce a zis Domnul vom face și vom fi ascultători. 8Și Moise a luat sângele și a stropit peste popor și a zis: Iată
24.8
Evr. 9.20
13.201 Pet. 1.2
sângele legământului pe care l‐a făcut Domnul cu voi după toate aceste cuvinte.

Vederea lui Dumnezeu

9Și

24.9
Vers. 1.

Moise și Aaron, Nadab și Abihu și șaptezeci din bătrânii lui Israel s‐au suit 10și
24.10
Gen. 32.30Jud. 13.22Is. 6.1,5In. 1.181 Tim. 6.161 In. 4.12
au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Și sub picioarele lui era ca o lucrare străvezie de safir
24.10
Ezec. 1.26
10.1Ap. 4.3
și ca înseși cerurile
24.10
Mat. 17.2
în curăție. 11Și nu și‐a pus
24.11
Cap. 19.21.

mâna pe aleșii copiilor lui Israel
24.11
Gen. 16.13
32.30Deut. 4.33Jud. 13.22
; au văzut pe Dumnezeu și au mâncat
24.11
Gen. 31.541 Cor. 10.18
și au băut. 12Și Domnul a zis lui Moise: Suie‐te
24.12
Vers. 2, 15, 18.

la mine pe munte și fii acolo și‐ți voi da tablele
24.12
Cap. 31.18;
32.15,16Deut. 5.22
de piatră și legea și porunca pe care am scris‐o pentru învățătura lor. 13Și Moise s‐a sculat și Iosua, slujitorul
24.13
Cap. 32.17;
33.11
său: și Moise s‐a suit
24.13
Vers. 2.

pe muntele lui Dumnezeu. 14Și a zis bătrânilor: Așteptați‐ne aici până ne vom întoarce la voi și iată Aaron și Hur sunt cu voi: oricine va avea o pricină, să se apropie de ei. 15Și Moise s‐a suit pe munte și norul a acoperit
24.15
Cap. 19.9, 16.
Mat. 17.5
muntele. 16Și slava
24.16
Cap. 16.10.
Num. 14.10
Domnului a locuit pe muntele Sinai și norul l‐a acoperit șase zile. Și în ziua a șaptea a chemat pe Moise din mijlocul norului. 17Și arătarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor
24.17
Cap. 3.2;
19.18Deut. 4.36Evr. 12.18,29
pe vârful muntelui în ochii copiilor lui Israel. 18Și Moise a intrat în mijlocul norului și s‐a suit pe munte și Moise
24.18
Cap. 34.28.
Deut. 9.9
a fost pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopți.