Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Despre zvonuri și judecată

231Nu

23.1
Vers. 7.
primi zvon mincinos. Să nu întinzi mâna celui rău ca să fii martor nedrept
23.1
Cap. 20.16.
. 2
23.2
Gen. 7.1
19.4,7Ios. 24.151 Sam. 15.91 Reg. 19.10Iov 31.34Prov. 1.10,11,15
4.14Mat. 27.24,26Mc. 15.15Lc. 23.23Fapte. 24.27
25.9
nu urmezi mulțimea la rău și
23.2
Vers. 6, 7.
să nu răspunzi într‐o pricină ca să te pleci după mulțime ca să strâmbi judecata. 3Și să nu părtinești pe sărac în pricina lui. 4Dacă
23.4
Deut. 22.1Iov 31.29Prov. 24.17
25.21Mat. 5.44Rom. 12.201 Tes. 5.15
vei întâlni boul vrăjmașului tău sau măgarul său rătăcit, să i‐l aduci negreșit înapoi. 5Dacă
23.5
Deut. 22.4
vei vedea măgarul celui ce te urăște zăcând sub sarcina sa, ferește‐te să‐l părăsești: îl vei dezlega negreșit cu el. 6
23.6
Vers. 2.
nu sucești judecata nevoiașului tău în pricina lui. 7Depărtează‐te de cuvântul mincinos
23.7
Vers. 4.
și să nu ucizi pe cel nevinovat
23.7
Deut. 27.25Ps. 94.21Prov. 17.15,26Ier. 7.6Mat. 27.4
și pe cel drept; căci
23.7
Cap. 34.7.
nu voi îndreptăți pe cel rău. 8Și
23.8
Deut. 16.191 Sam. 8.3
12.32 Cron. 19.7Ps. 26.10Prov. 15.27
17.8,23
29.4Is. 1.23
5.23
33.15Ezec. 22.12Amos 5.12Fapte. 24.26
să nu iei mită, căci mita orbește pe cei cu ochii deschiși și sucește cuvintele celor drepți. 9Și să nu asuprești pe străinul
23.9
Cap. 22.21.
de loc, căci știți sufletul celui străin de loc, căci ați fost străini de loc în țara Egiptului.

Anul sabatic

10Și

23.10
Lev. 25.3,4
șase ani să‐ți semeni pământul și să‐i strângi roadele. 11Dar în anul al șaptelea să‐l lași să se odihnească și să rămână nelucrat și să mănânce nevoiașii poporului tău și ce vor lăsa ei, să mănânce viețuitoarele câmpului. Tot așa să faci cu via ta și cu măslinul tău. 12Șase
23.12
Cap. 20.8, 9.
zile să‐ți faci lucrul, dar în ziua a șaptea să te odihnești pentru ca boul tău și măgarul tău să se odihnească, și fiul roabei tale și străinul de loc să răsufle. 13Să luați aminte
23.13
Deut. 4.9Ios. 22.5Ps. 39.1Ef. 5.151 Tim. 4.16
la tot ce v‐am spus și să nu pomeniți numele
23.13
Num. 32.38Deut. 12.3Ios. 23.7Ps. 16.4Osea 2.17Zah. 13.2
dumnezeilor străini, să nu se audă din gura ta.

Păzirea sărbătorilor

14De trei ori

23.14
Cap. 34.23.
pe an să‐mi ții o sărbătoare. 15Să păzești sărbătoarea
23.15
Cap. 12.15;
azimilor; șapte zile vei mânca azimi, cum ți‐am poruncit, la vremea rânduită a lunii abib; pentru că în ea ai ieșit din Egipt; și nimeni
23.15
Cap. 34.20.
să nu se arate înaintea feței mele fără nimic; 16și
23.16
Cap. 34.22.
sărbătoarea secerișului, pârga muncilor tale pe care le‐ai semănat pe câmp, și sărbătoarea culesului
23.16
Cap. 34.22.
la sfârșitul anului, când culegi rodul muncilor tale de pe câmp. 17De trei ori
23.17
Cap. 34.23.
pe an toată partea bărbătească a ta să se arate înaintea feței Domnului Dumnezeu. 18
23.18
Cap. 12.8;
nu jertfești sângele jertfei mele cu pâine cu aluat și grăsimea sărbătorii mele să nu rămână toată noaptea până dimineața. 19Să aduci pârga
23.19
Cap. 22.29;
roadelor dintâi ale pământului tău în casa Domnului Dumnezeului tău. Să
23.19
Cap. 34.26.
nu fierbi iedul în laptele mamei sale.

Dumnezeu va izgoni pe cananiți

20Iată

23.20
Cap. 14.19;
trimit un înger înaintea ta ca să te păzească pe cale și să te aducă în locul pe care l‐am pregătit. 21Ia seama dinaintea lui și ascultă glasul lui; nu‐l mânia
23.21
Num. 14.11Ps. 78.40,56Ef. 4.30Evr. 3.10,16
, căci
23.21
Cap. 32.34.
nu vă va ierta fărădelegea
23.21
Is. 9.6Ier. 23.6In. 10.30,38
; căci numele meu este în el. 22Dar dacă vei asculta cu luare aminte glasul lui și vei face tot ce‐ți voi spune, eu
23.22
Gen. 12.3Deut. 30.7Ier. 20
voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. 23Căci
23.23
Vers. 20. Cap. 33.2.
Îngerul meu va merge înaintea ta și te va aduce
23.23
Ios. 24.8,11
la amorit și hetit și ferezit și cananit și hevit și iebusit și‐i voi stârpi. 24
23.24
Cap. 20.5.
nu te pleci înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești și să nu faci după faptele
23.24
Lev. 18.3Deut. 12.30
lor ci
23.24
Cap. 34.13.
să‐i nimicești cu desăvârșire și să le sfărâmi stâlpii. 25Și să slujiți
23.25
Deut. 6.13
10.12,20
11.13,14
13.4Ios. 22.5
24.14,15,21,241 Sam. 7.3
12.20,24Mat. 4.10
Domnului Dumnezeului vostru și el îți va binecuvânta
23.25
Deut. 7.13
28.5,8
pâinea și apele și
23.25
Cap. 15.26.
voi scoate boala din mijlocul tău. 26Nu
23.26
Deut. 7.14
28.4Iov 21.10Mal. 3.10,11
va fi niciuna care să piardă pruncul, nici stearpă în țara ta, îți voi împlini
23.26
Gen. 25.8
35.291 Cron. 23.1Iov 5.26
42.17Ps. 55.23
90.10
numărul zilelor. 27Voi trimite frica mea
23.27
Gen. 35.5Deut. 2.25
11.25Ios. 2.9,111 Sam. 14.152 Cron. 14.14
înaintea ta și voi tulbura
23.27
Deut. 7.23
orice popor la care vei veni și voi face pe toți vrăjmașii tăi să întoarcă spatele înaintea ta. 28Și
23.28
Deut. 7.20Ios. 24.12
voi trimite viespi bondărești înaintea ta și vor alunga pe hevit, pe cananit și pe hetit dinaintea ta. 29Nu‐i voi alunga
23.29
Deut. 7.22
dinaintea ta într‐un an ca nu cumva țara să ajungă pustie și viețuitoarele câmpului să se înmulțească împotriva ta. 30Îi voi alunga încetul cu încetul dinaintea ta până vei crește și vei moșteni țara. 31Și‐ți
23.31
Gen. 15.18Num. 34.3Deut. 11.24Ios. 1.41 Reg. 4.21,24Ps. 72.8
voi pune hotarele de la Marea‐Roșie până la Marea‐Filistenilor și de la pustie până la Râu; căci voi da
23.31
Ios. 21.44Jud. 1.4
11.21
pe locuitorii țării în mâinile tale și‐i vei alunga dinaintea ta. 32
23.32
Cap. 34.12, 15.
nu faci legământ cu ei nici cu dumnezeii lor. 33Să nu locuiască ei în țara ta ca să nu te facă să păcătuiești împotriva mea, căci ai sluji dumnezeilor lor; ți‐ar fi
23.33
Cap. 34.12.
o cursă.

24

Moise pe muntele Sinai

241Și el a zis lui Moise: Suie‐te la Domnul tu și Aaron, Nadab

24.1
Cap. 28.1.
și Abihu și șaptezeci
24.1
Num. 11.16
din bătrânii lui Israel și să vă închinați de departe. 2Și Moise să se apropie
24.2
Vers. 13, 15, 18.
singur de Domnul, dar ei să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el. 3Și Moise a venit și a istorisit poporului toate cuvintele Domnului și toate judecățile. Și tot poporul a răspuns cu un singur glas și a zis: Toate cuvintele
24.3
Vers. 7. Cap. 19.8.
pe care le‐a spus Domnul le vom face! 4Și Moise a scris
24.4
Deut. 31.9
toate cuvintele Domnului și s‐a sculat dis de dimineață și a zidit un altar la poalele muntelui și doisprezece stâlpi
24.4
Gen. 28.18
31.45
după cele douăsprezece seminții ale lui Israel. 5Și a trimis tineri din copiii lui Israel și au adus arderi de tot și au jertfit Domnului jertfe de pace de boi. 6Și Moise a luat
24.6
Evr. 9.18
jumătate din sânge și l‐a pus în străchini și a stropit jumătate din sânge peste altar. 7Și
24.7
Evr. 9.19
a luat cartea legământului și a citit în urechile poporului. Și au zis: Tot
24.7
Vers. 3.
ce a zis Domnul vom face și vom fi ascultători. 8Și Moise a luat sângele și a stropit peste popor și a zis: Iată
24.8
Evr. 9.20
13.201 Pet. 1.2
sângele legământului pe care l‐a făcut Domnul cu voi după toate aceste cuvinte.

Vederea lui Dumnezeu

9Și

24.9
Vers. 1.
Moise și Aaron, Nadab și Abihu și șaptezeci din bătrânii lui Israel s‐au suit 10și
24.10
Gen. 32.30Jud. 13.22Is. 6.1,5In. 1.181 Tim. 6.161 In. 4.12
au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Și sub picioarele lui era ca o lucrare străvezie de safir
24.10
Ezec. 1.26
10.1Ap. 4.3
și ca înseși cerurile
24.10
Mat. 17.2
în curăție. 11Și nu și‐a pus
24.11
Cap. 19.21.
mâna pe aleșii copiilor lui Israel
24.11
Gen. 16.13
32.30Deut. 4.33Jud. 13.22
; au văzut pe Dumnezeu și au mâncat
24.11
Gen. 31.541 Cor. 10.18
și au băut. 12Și Domnul a zis lui Moise: Suie‐te
24.12
Vers. 2, 15, 18.
la mine pe munte și fii acolo și‐ți voi da tablele
24.12
Cap. 31.18;
de piatră și legea și porunca pe care am scris‐o pentru învățătura lor. 13Și Moise s‐a sculat și Iosua, slujitorul
24.13
Cap. 32.17;
său: și Moise s‐a suit
24.13
Vers. 2.
pe muntele lui Dumnezeu. 14Și a zis bătrânilor: Așteptați‐ne aici până ne vom întoarce la voi și iată Aaron și Hur sunt cu voi: oricine va avea o pricină, să se apropie de ei. 15Și Moise s‐a suit pe munte și norul a acoperit
24.15
Cap. 19.9, 16.
muntele. 16Și slava
24.16
Cap. 16.10.
Domnului a locuit pe muntele Sinai și norul l‐a acoperit șase zile. Și în ziua a șaptea a chemat pe Moise din mijlocul norului. 17Și arătarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor
24.17
Cap. 3.2;
pe vârful muntelui în ochii copiilor lui Israel. 18Și Moise a intrat în mijlocul norului și s‐a suit pe munte și Moise
24.18
Cap. 34.28.
a fost pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopți.

25

Porunci pentru facerea cortului. Sfeșnicul

251Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel să‐mi aducă un dar ridicat: veți lua darul meu ridicat de la

25.2
Cap. 35.5, 21.
orice om pe care‐l îndeamnă inima. 3Și acesta este darul ridicat pe care‐l veți lua de la ei: aur și argint și aramă 4și albastru și purpură și carmezin și in subțire și păr de capră 5și piei de berbece roșite și piei de vițel de mare și lemn de salcâm; 6untdelemn
25.6
Cap. 27.20.
pentru lumină, mirodenii
25.6
Cap. 30.23.
pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia
25.6
Cap. 30.34.
mirositoare; 7pietre de onix și pietre de înfipt în efod
25.7
Cap. 28.4, 6.
și în pieptar
25.7
Cap. 28.15.
. 8Și să‐mi facă un locaș sfințit
25.8
Cap. 36.1, 3, 4.
ca să locuiesc
25.8
Cap. 29.45.
între ei. 9Potrivit
25.9
Vers. 40.
cu tot ce‐ți voi arăta, izvodul locașului și izvodul tuturor uneltelor lui, așa să faceți. 10Și
25.10
Cap. 37.1.
să‐mi facă un chivot de lemn de salcâm; lungimea lui să fie de doi coți și jumătate și lățimea lui de un cot și jumătate și înălțimea lui de un cot și jumătate.

Chivotul și scaunul îndurării

11Și să‐l îmbraci cu aur curat: să‐l îmbraci pe dinăuntru și pe dinafară și să‐i faci pedeasupra o margine de aur de jur împrejur. 12Și să torni patru verigi de aur pentru el și să le pui la cele patru colțuri ale lui și două verigi vor fi de o parte și două verigi de cealaltă parte a lui. 13Și să faci pârghii din lemn de salcâm și să le poleiești cu aur. 14Și să pui pârghiile în verigile de pe laturile chivotului ca să poată fi purtat chivotul cu ele. 15Pârghiile

25.15
1 Reg. 8.8
vor fi în verigile chivotului; nu se vor scoate din el. 16Și să pui în chivot mărturia
25.16
Cap. 16.34;
pe care ți‐o voi da. 17Și
25.17
Cap. 37.6.
să faci și un scaun al îndurării din aur curat; lungimea lui să fie de doi coți și jumătate și lățimea lui de un cot și jumătate. 18Și să faci doi heruvimi de aur; să‐i faci lucru bătut la amândouă capetele scaunului îndurării. 19Și să faci un heruvim la un capăt deoparte și un heruvim la alt capăt de altă parte; heruvimii să‐i faci ieșind din scaunul îndurării la amândouă capetele lui. 20Și
25.20
1 Reg. 8.71 Cron. 28.18Evr. 9.5
heruvimii își vor întinde aripile pe deasupra acoperind cu aripile lor scaunul îndurării și fețele lor să fie întoarse una către alta: fețele heruvimilor vor fi spre scaunul îndurării. 21Și să pui scaunul îndurării
25.21
Cap. 26.34.
deasupra chivotului și în chivot
25.21
Vers. 16.
să pui mărturia pe care ți‐o voi da. 22Și mă voi întâlni cu tine
25.22
Cap. 29.42, 43;
acolo și voi vorbi cu tine de pe scaunul îndurării, dintre
25.22
Num. 7.891 Sam. 4.42 Sam. 6.22 Reg. 19.15Ps. 80.1
90.1Is. 37.16
cei doi heruvimi care sunt deasupra chivotului mărturiei, orice îți voi porunci pentru copiii lui Israel.

Masa cu pâinile

23Și

25.23
Cap. 37.10.
să faci și o masă de lemn de salcâm: lungimea ei să fie de doi coți și lățimea ei de un cot și înălțimea ei de un cot și jumătate. 24Și s‐o îmbraci cu aur curat. Și să faci pe ea și o margine de aur de jur împrejur. 25Și să‐i faci și un pervaz lat de o palmă de jur împrejur și să‐i faci o margine de aur pentru pervaz de jur împrejur. 26Și să‐i faci patru verigi de aur. Și să pui verigile la cele patru laturi care sunt la cele patru picioare ale ei. 27Verigile să fie lângă pervaz ca locuri pentru pârghii ca să poarte masa. 28Și să faci pârghiile din lemn de salcâm și să le îmbraci cu aur și masa să fie purtată pe ele. 29Și să faci ceștile
25.29
Cap. 37.16.
ei și lingurile ei și ulcioarele ei și străchinile ei cu care să toarne: să le faci din aur curat. 30Și
25.30
Lev. 24.5
să pui pe masă pâine de punere înainte, înaintea mea necurmat.

Sfeșnicul

31Și

25.31
Cap. 37.17.
să faci un sfeșnic de aur curat, sfeșnicul să fie făcut lucru bătut: fusul lui și brațele lui, potirașele lui și gămălioarele lui și florile lui să fie dintr‐o bucată. 32Și șase brațe să iasă din laturile lui; trei brațe ale sfeșnicului dintr‐o latură a lui și trei brațe ale sfeșnicului din cealaltă latură a lui; 33trei potirașe în chipul florilor de migdal într‐un braț, o gămălioară și o floare; și trei potirașe în chipul florilor de migdal în celălalt braț, o gămălioară și o floare; așa să fie în cele șase brațe ce ies din sfeșnic. 34Și în sfeșnic să fie patru potirașe în chipul florilor de migdal, gămălioarele lor și florile lor: 35și să fie o gămălioară sub două brațe din el și o gămălioară sub două brațe din el și o gămălioară sub două brațe din el, pentru cele șase brațe ce ies din sfeșnic. 36Gămălioarele lor și brațele lor să fie din el, totul dintr‐o lucrare bătută de aur curat. 37Și să‐i faci candelele, șapte; și ei să‐i aprindă
25.37
Cap. 27.21;
candelele și ele să lumineze
25.37
Num. 8.2
înaintea lui; 38și mucările lui și vasele lui pentru mucuri să fie din aur curat. 39Să‐l facă dintr‐un talant de aur curat, cu toate uneltele acestea. 40Și
25.40
Cap. 26.30.
vezi să faci după izvodul lor care ți s‐a arătat pe munte.