Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Porunci pentru facerea cortului. Sfeșnicul

251Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel să‐mi aducă un dar ridicat: veți lua darul meu ridicat de la

25.2
Cap. 35.5, 21.
1 Cron. 29.3,5,9,14Ezra 2.68
3.5
7.16Neem. 11.22 Cor. 8.12
9.7
orice om pe care‐l îndeamnă inima. 3Și acesta este darul ridicat pe care‐l veți lua de la ei: aur și argint și aramă 4și albastru și purpură și carmezin și in subțire și păr de capră 5și piei de berbece roșite și piei de vițel de mare și lemn de salcâm; 6untdelemn
25.6
Cap. 27.20.

pentru lumină, mirodenii
25.6
Cap. 30.23.

pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia
25.6
Cap. 30.34.

mirositoare; 7pietre de onix și pietre de înfipt în efod
25.7
Cap. 28.4, 6.

și în pieptar
25.7
Cap. 28.15.

. 8Și să‐mi facă un locaș sfințit
25.8
Cap. 36.1, 3, 4.
Lev. 4.6
10.4
21.12Evr. 9.1,2
ca să locuiesc
25.8
Cap. 29.45.
1 Reg. 6.132 Cor. 6.16Evr. 3.6Ap. 21.3
între ei. 9Potrivit
25.9
Vers. 40.

cu tot ce‐ți voi arăta, izvodul locașului și izvodul tuturor uneltelor lui, așa să faceți. 10Și
25.10
Cap. 37.1.
Deut. 10.3Evr. 9.4
să‐mi facă un chivot de lemn de salcâm; lungimea lui să fie de doi coți și jumătate și lățimea lui de un cot și jumătate și înălțimea lui de un cot și jumătate.

Chivotul și scaunul îndurării

11Și să‐l îmbraci cu aur curat: să‐l îmbraci pe dinăuntru și pe dinafară și să‐i faci pedeasupra o margine de aur de jur împrejur. 12Și să torni patru verigi de aur pentru el și să le pui la cele patru colțuri ale lui și două verigi vor fi de o parte și două verigi de cealaltă parte a lui. 13Și să faci pârghii din lemn de salcâm și să le poleiești cu aur. 14Și să pui pârghiile în verigile de pe laturile chivotului ca să poată fi purtat chivotul cu ele. 15Pârghiile

25.15
1 Reg. 8.8
vor fi în verigile chivotului; nu se vor scoate din el. 16Și să pui în chivot mărturia
25.16
Cap. 16.34;
31.18Deut. 10.2,5
31.251 Reg. 8.92 Reg. 11.12Evr. 9.4
pe care ți‐o voi da. 17Și
25.17
Cap. 37.6.
Rom. 3.25Evr. 9.5
să faci și un scaun al îndurării din aur curat; lungimea lui să fie de doi coți și jumătate și lățimea lui de un cot și jumătate. 18Și să faci doi heruvimi de aur; să‐i faci lucru bătut la amândouă capetele scaunului îndurării. 19Și să faci un heruvim la un capăt deoparte și un heruvim la alt capăt de altă parte; heruvimii să‐i faci ieșind din scaunul îndurării la amândouă capetele lui. 20Și
25.20
1 Reg. 8.71 Cron. 28.18Evr. 9.5
heruvimii își vor întinde aripile pe deasupra acoperind cu aripile lor scaunul îndurării și fețele lor să fie întoarse una către alta: fețele heruvimilor vor fi spre scaunul îndurării. 21Și să pui scaunul îndurării
25.21
Cap. 26.34.

deasupra chivotului și în chivot
25.21
Vers. 16.

să pui mărturia pe care ți‐o voi da. 22Și mă voi întâlni cu tine
25.22
Cap. 29.42, 43;
30.6,36Lev. 16.2Num. 17.4
acolo și voi vorbi cu tine de pe scaunul îndurării, dintre
25.22
Num. 7.891 Sam. 4.42 Sam. 6.22 Reg. 19.15Ps. 80.1
90.1Is. 37.16
cei doi heruvimi care sunt deasupra chivotului mărturiei, orice îți voi porunci pentru copiii lui Israel.

Masa cu pâinile

23Și

25.23
Cap. 37.10.
1 Reg. 7.482 Cron. 4.8Evr. 9.2
să faci și o masă de lemn de salcâm: lungimea ei să fie de doi coți și lățimea ei de un cot și înălțimea ei de un cot și jumătate. 24Și s‐o îmbraci cu aur curat. Și să faci pe ea și o margine de aur de jur împrejur. 25Și să‐i faci și un pervaz lat de o palmă de jur împrejur și să‐i faci o margine de aur pentru pervaz de jur împrejur. 26Și să‐i faci patru verigi de aur. Și să pui verigile la cele patru laturi care sunt la cele patru picioare ale ei. 27Verigile să fie lângă pervaz ca locuri pentru pârghii ca să poarte masa. 28Și să faci pârghiile din lemn de salcâm și să le îmbraci cu aur și masa să fie purtată pe ele. 29Și să faci ceștile
25.29
Cap. 37.16.
Num. 4.7
ei și lingurile ei și ulcioarele ei și străchinile ei cu care să toarne: să le faci din aur curat. 30Și
25.30
Lev. 24.5
să pui pe masă pâine de punere înainte, înaintea mea necurmat.

Sfeșnicul

31Și

25.31
Cap. 37.17.
1 Reg. 7.49Zah. 4.2Evr. 9.2Ap. 1.12
4.5
să faci un sfeșnic de aur curat, sfeșnicul să fie făcut lucru bătut: fusul lui și brațele lui, potirașele lui și gămălioarele lui și florile lui să fie dintr‐o bucată. 32Și șase brațe să iasă din laturile lui; trei brațe ale sfeșnicului dintr‐o latură a lui și trei brațe ale sfeșnicului din cealaltă latură a lui; 33trei potirașe în chipul florilor de migdal într‐un braț, o gămălioară și o floare; și trei potirașe în chipul florilor de migdal în celălalt braț, o gămălioară și o floare; așa să fie în cele șase brațe ce ies din sfeșnic. 34Și în sfeșnic să fie patru potirașe în chipul florilor de migdal, gămălioarele lor și florile lor: 35și să fie o gămălioară sub două brațe din el și o gămălioară sub două brațe din el și o gămălioară sub două brațe din el, pentru cele șase brațe ce ies din sfeșnic. 36Gămălioarele lor și brațele lor să fie din el, totul dintr‐o lucrare bătută de aur curat. 37Și să‐i faci candelele, șapte; și ei să‐i aprindă
25.37
Cap. 27.21;
30.8Lev. 24.3,42 Cron. 13.11
candelele și ele să lumineze
25.37
Num. 8.2
înaintea lui; 38și mucările lui și vasele lui pentru mucuri să fie din aur curat. 39Să‐l facă dintr‐un talant de aur curat, cu toate uneltele acestea. 40Și
25.40
Cap. 26.30.
Num. 8.41 Cron. 28.11,19Fapte. 7.44Evr. 8.5
vezi să faci după izvodul lor care ți s‐a arătat pe munte.