Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
26

Cortul

261Și

26.1
Cap. 36.8.

să faci locașul din zece covoare de in subțire răsucit și albastru și purpură și carmezin: să le faci cu heruvimi în lucrare de om iscusit. 2Lungimea unui covor să fie de douăzeci și opt de coți și lățimea unui covor de patru coți, o singură măsură pentru toate covoarele. 3Cinci covoare să fie prinse unul cu altul și cinci covoare să fie prinse unul cu altul. 4Și să faci chiotori de albastru pe marginea unui covor la capătul împreunării, și tot așa să faci pe marginea covorului din urmă la cealaltă împreunare. 5Să faci cincizeci de chiotori la un covor și să faci cincizeci de chiotori la marginea covorului la cealaltă împreunare; chiotorile să fie una în fața alteia. 6Și să faci cincizeci de copci de aur. Și cu copcile să împreuni covoarele unul cu altul ca locașul să fie una. 7Și
26.7
Cap. 36.14.

să faci covoare din păr de capră pentru un cort deasupra locașului; să faci unsprezece covoare. 8Lungimea unui covor să fie de treizeci de coți și lățimea unui covor de patru coți: o singură măsură pentru cele unsprezece covoare. 9Și să împreuni cinci covoare de o parte și șase covoare de altă parte și să îndoiești al șaselea covor în fața cortului. 10Și să faci cincizeci de chiotori pe marginea covorului de la urmă din împreunare și cincizeci de chiotori pe marginea covorului din cealaltă împreunare. 11Și să faci cincizeci de copci de aramă și să pui copcile în chiotori și să împreuni cortul ca să fie una. 12Și ceea ce rămâne atârnând din covoarele cortului, jumătatea covorului care rămâne să atârne peste partea dinapoi a locașului. 13Și cotul de pe o latură și cotul de pe cealaltă latură din ceea ce va rămânea din lungimea covoarelor cortului să atârne peste laturile locașului de o parte și de alta ca să‐l acopere. 14Și
26.14
Cap. 36.19.

să faci pentru cort un acoperământ din piei de berbece roșite și un acoperământ din piei de vițel de mare pedeasupra. 15Și să faci scândurile pentru locaș din lemn de salcâm puse în picioare. 16Lungimea unei scânduri să fie de zece coți și lățimea unei scânduri de un cot și jumătate. 17Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta: așa să faci la toate scândurile locașului. 18Și să faci scândurile pentru locaș, douăzeci de scânduri în latura de miazăzi spre miazăzi. 19Și să faci patruzeci de picioare de argint sub cele douăzeci de scânduri: două picioare sub o scândură pentru amândouă urechile ei și două picioare sub cealaltă scândură pentru amândouă urechile ei. 20Și pentru cealaltă latură a locașului dinspre miazănoapte să fie douăzeci de scânduri 21și cele patruzeci de picioare de argint ale lor, două picioare sub o scândură și două picioare sub cealaltă scândură. 22Și pentru fundul locașului dinspre apus să faci șase scânduri. 23Și să faci două scânduri pentru cele două unghiuri ale locașului în fund. 24Și să fie împreunate jos și să fie împreunate sus și unite cu un cerc: așa să fie pentru amândouă; să fie pentru cele două unghiuri. 25Și să fie opt scânduri și picioarele lor de argint, șaisprezece picioare; două picioare sub o scândură și două picioare sub cealaltă scândură. 26Și să faci drugi de lemn de salcâm cinci pentru scândurile din o latură a locașului 27și cinci drugi pentru scândurile din cealaltă latură a locașului și cinci drugi pentru scândurile din latura locașului din fund spre apus. 28Și drugul de la mijloc din mijlocul scândurilor să treacă de la un cap la celălalt. 29Și să îmbraci scândurile cu aur și să faci verigile lor de aur pentru petrecerea drugilor și să îmbraci drugii cu aur. 30Și să ridici locașul după
26.30
Cap. 25.9, 40;
27.8Fapte. 7.44Evr. 8.5
chipul lui, după cum ți s‐a arătat pe munte.

Cele două perdele

31Și

26.31
Cap. 36.35.
Lev. 16.22 Cron. 3.14Mat. 27.51Evr. 9.3
să faci o perdea de albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit; să fie făcută în lucrare de om iscusit cu heruvimi. 32Și s‐o pui pe patru stâlpi de lemn de salcâm îmbrăcați cu aur; cârligele lor să fie de aur; să fie puși pe patru picioare de argint. 33Și să prinzi perdeaua sub copci și să aduci încoace, înăuntrul perdelei, chivotul mărturiei
26.33
Cap. 26.16;
40.21
și perdeaua să vă facă o despărțire între sfânta
26.33
Lev. 16.2Evr. 9.2,3
și sfânta sfintelor. 34Și
26.34
Cap. 25.21;
40.20Evr. 9.5
să pui scaunul îndurării pe chivotul mărturiei în sfânta sfintelor. 35Și să pui
26.35
Cap. 40.22.
Evr. 9.2
masa dinafară de perdea și sfeșnicul
26.35
Cap. 40.24.

în fața mesei în latura dinspre miazăzi a locașului și să pui masa în latura dinspre miazănoapte. 36Și să
26.36
Cap. 36.37.

faci pentru intrarea cortului o perdea de albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit, lucru de broderie. 37Și să faci pentru perdea cinci stâlpi
26.37
Cap. 36.38.

de salcâm și să‐i îmbraci cu aur; cârligele lor să fie de aur și să torni pentru ei cinci picioare de aramă.