Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Porunci pentru facerea cortului. Sfeșnicul

251Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel să‐mi aducă un dar ridicat: veți lua darul meu ridicat de la

25.2
Cap. 35.5, 21.
orice om pe care‐l îndeamnă inima. 3Și acesta este darul ridicat pe care‐l veți lua de la ei: aur și argint și aramă 4și albastru și purpură și carmezin și in subțire și păr de capră 5și piei de berbece roșite și piei de vițel de mare și lemn de salcâm; 6untdelemn
25.6
Cap. 27.20.
pentru lumină, mirodenii
25.6
Cap. 30.23.
pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia
25.6
Cap. 30.34.
mirositoare; 7pietre de onix și pietre de înfipt în efod
25.7
Cap. 28.4, 6.
și în pieptar
25.7
Cap. 28.15.
. 8Și să‐mi facă un locaș sfințit
25.8
Cap. 36.1, 3, 4.
ca să locuiesc
25.8
Cap. 29.45.
între ei. 9Potrivit
25.9
Vers. 40.
cu tot ce‐ți voi arăta, izvodul locașului și izvodul tuturor uneltelor lui, așa să faceți. 10Și
25.10
Cap. 37.1.
să‐mi facă un chivot de lemn de salcâm; lungimea lui să fie de doi coți și jumătate și lățimea lui de un cot și jumătate și înălțimea lui de un cot și jumătate.

Chivotul și scaunul îndurării

11Și să‐l îmbraci cu aur curat: să‐l îmbraci pe dinăuntru și pe dinafară și să‐i faci pedeasupra o margine de aur de jur împrejur. 12Și să torni patru verigi de aur pentru el și să le pui la cele patru colțuri ale lui și două verigi vor fi de o parte și două verigi de cealaltă parte a lui. 13Și să faci pârghii din lemn de salcâm și să le poleiești cu aur. 14Și să pui pârghiile în verigile de pe laturile chivotului ca să poată fi purtat chivotul cu ele. 15Pârghiile

25.15
1 Reg. 8.8
vor fi în verigile chivotului; nu se vor scoate din el. 16Și să pui în chivot mărturia
25.16
Cap. 16.34;
pe care ți‐o voi da. 17Și
25.17
Cap. 37.6.
să faci și un scaun al îndurării din aur curat; lungimea lui să fie de doi coți și jumătate și lățimea lui de un cot și jumătate. 18Și să faci doi heruvimi de aur; să‐i faci lucru bătut la amândouă capetele scaunului îndurării. 19Și să faci un heruvim la un capăt deoparte și un heruvim la alt capăt de altă parte; heruvimii să‐i faci ieșind din scaunul îndurării la amândouă capetele lui. 20Și
25.20
1 Reg. 8.71 Cron. 28.18Evr. 9.5
heruvimii își vor întinde aripile pe deasupra acoperind cu aripile lor scaunul îndurării și fețele lor să fie întoarse una către alta: fețele heruvimilor vor fi spre scaunul îndurării. 21Și să pui scaunul îndurării
25.21
Cap. 26.34.
deasupra chivotului și în chivot
25.21
Vers. 16.
să pui mărturia pe care ți‐o voi da. 22Și mă voi întâlni cu tine
25.22
Cap. 29.42, 43;
acolo și voi vorbi cu tine de pe scaunul îndurării, dintre
25.22
Num. 7.891 Sam. 4.42 Sam. 6.22 Reg. 19.15Ps. 80.1
90.1Is. 37.16
cei doi heruvimi care sunt deasupra chivotului mărturiei, orice îți voi porunci pentru copiii lui Israel.

Masa cu pâinile

23Și

25.23
Cap. 37.10.
să faci și o masă de lemn de salcâm: lungimea ei să fie de doi coți și lățimea ei de un cot și înălțimea ei de un cot și jumătate. 24Și s‐o îmbraci cu aur curat. Și să faci pe ea și o margine de aur de jur împrejur. 25Și să‐i faci și un pervaz lat de o palmă de jur împrejur și să‐i faci o margine de aur pentru pervaz de jur împrejur. 26Și să‐i faci patru verigi de aur. Și să pui verigile la cele patru laturi care sunt la cele patru picioare ale ei. 27Verigile să fie lângă pervaz ca locuri pentru pârghii ca să poarte masa. 28Și să faci pârghiile din lemn de salcâm și să le îmbraci cu aur și masa să fie purtată pe ele. 29Și să faci ceștile
25.29
Cap. 37.16.
ei și lingurile ei și ulcioarele ei și străchinile ei cu care să toarne: să le faci din aur curat. 30Și
25.30
Lev. 24.5
să pui pe masă pâine de punere înainte, înaintea mea necurmat.

Sfeșnicul

31Și

25.31
Cap. 37.17.
să faci un sfeșnic de aur curat, sfeșnicul să fie făcut lucru bătut: fusul lui și brațele lui, potirașele lui și gămălioarele lui și florile lui să fie dintr‐o bucată. 32Și șase brațe să iasă din laturile lui; trei brațe ale sfeșnicului dintr‐o latură a lui și trei brațe ale sfeșnicului din cealaltă latură a lui; 33trei potirașe în chipul florilor de migdal într‐un braț, o gămălioară și o floare; și trei potirașe în chipul florilor de migdal în celălalt braț, o gămălioară și o floare; așa să fie în cele șase brațe ce ies din sfeșnic. 34Și în sfeșnic să fie patru potirașe în chipul florilor de migdal, gămălioarele lor și florile lor: 35și să fie o gămălioară sub două brațe din el și o gămălioară sub două brațe din el și o gămălioară sub două brațe din el, pentru cele șase brațe ce ies din sfeșnic. 36Gămălioarele lor și brațele lor să fie din el, totul dintr‐o lucrare bătută de aur curat. 37Și să‐i faci candelele, șapte; și ei să‐i aprindă
25.37
Cap. 27.21;
candelele și ele să lumineze
25.37
Num. 8.2
înaintea lui; 38și mucările lui și vasele lui pentru mucuri să fie din aur curat. 39Să‐l facă dintr‐un talant de aur curat, cu toate uneltele acestea. 40Și
25.40
Cap. 26.30.
vezi să faci după izvodul lor care ți s‐a arătat pe munte.

26

Cortul

261Și

26.1
Cap. 36.8.
să faci locașul din zece covoare de in subțire răsucit și albastru și purpură și carmezin: să le faci cu heruvimi în lucrare de om iscusit. 2Lungimea unui covor să fie de douăzeci și opt de coți și lățimea unui covor de patru coți, o singură măsură pentru toate covoarele. 3Cinci covoare să fie prinse unul cu altul și cinci covoare să fie prinse unul cu altul. 4Și să faci chiotori de albastru pe marginea unui covor la capătul împreunării, și tot așa să faci pe marginea covorului din urmă la cealaltă împreunare. 5Să faci cincizeci de chiotori la un covor și să faci cincizeci de chiotori la marginea covorului la cealaltă împreunare; chiotorile să fie una în fața alteia. 6Și să faci cincizeci de copci de aur. Și cu copcile să împreuni covoarele unul cu altul ca locașul să fie una. 7Și
26.7
Cap. 36.14.
să faci covoare din păr de capră pentru un cort deasupra locașului; să faci unsprezece covoare. 8Lungimea unui covor să fie de treizeci de coți și lățimea unui covor de patru coți: o singură măsură pentru cele unsprezece covoare. 9Și să împreuni cinci covoare de o parte și șase covoare de altă parte și să îndoiești al șaselea covor în fața cortului. 10Și să faci cincizeci de chiotori pe marginea covorului de la urmă din împreunare și cincizeci de chiotori pe marginea covorului din cealaltă împreunare. 11Și să faci cincizeci de copci de aramă și să pui copcile în chiotori și să împreuni cortul ca să fie una. 12Și ceea ce rămâne atârnând din covoarele cortului, jumătatea covorului care rămâne să atârne peste partea dinapoi a locașului. 13Și cotul de pe o latură și cotul de pe cealaltă latură din ceea ce va rămânea din lungimea covoarelor cortului să atârne peste laturile locașului de o parte și de alta ca să‐l acopere. 14Și
26.14
Cap. 36.19.
să faci pentru cort un acoperământ din piei de berbece roșite și un acoperământ din piei de vițel de mare pedeasupra. 15Și să faci scândurile pentru locaș din lemn de salcâm puse în picioare. 16Lungimea unei scânduri să fie de zece coți și lățimea unei scânduri de un cot și jumătate. 17Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta: așa să faci la toate scândurile locașului. 18Și să faci scândurile pentru locaș, douăzeci de scânduri în latura de miazăzi spre miazăzi. 19Și să faci patruzeci de picioare de argint sub cele douăzeci de scânduri: două picioare sub o scândură pentru amândouă urechile ei și două picioare sub cealaltă scândură pentru amândouă urechile ei. 20Și pentru cealaltă latură a locașului dinspre miazănoapte să fie douăzeci de scânduri 21și cele patruzeci de picioare de argint ale lor, două picioare sub o scândură și două picioare sub cealaltă scândură. 22Și pentru fundul locașului dinspre apus să faci șase scânduri. 23Și să faci două scânduri pentru cele două unghiuri ale locașului în fund. 24Și să fie împreunate jos și să fie împreunate sus și unite cu un cerc: așa să fie pentru amândouă; să fie pentru cele două unghiuri. 25Și să fie opt scânduri și picioarele lor de argint, șaisprezece picioare; două picioare sub o scândură și două picioare sub cealaltă scândură. 26Și să faci drugi de lemn de salcâm cinci pentru scândurile din o latură a locașului 27și cinci drugi pentru scândurile din cealaltă latură a locașului și cinci drugi pentru scândurile din latura locașului din fund spre apus. 28Și drugul de la mijloc din mijlocul scândurilor să treacă de la un cap la celălalt. 29Și să îmbraci scândurile cu aur și să faci verigile lor de aur pentru petrecerea drugilor și să îmbraci drugii cu aur. 30Și să ridici locașul după
26.30
Cap. 25.9, 40;
chipul lui, după cum ți s‐a arătat pe munte.

Cele două perdele

31Și

26.31
Cap. 36.35.
să faci o perdea de albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit; să fie făcută în lucrare de om iscusit cu heruvimi. 32Și s‐o pui pe patru stâlpi de lemn de salcâm îmbrăcați cu aur; cârligele lor să fie de aur; să fie puși pe patru picioare de argint. 33Și să prinzi perdeaua sub copci și să aduci încoace, înăuntrul perdelei, chivotul mărturiei
26.33
Cap. 26.16;
și perdeaua să vă facă o despărțire între sfânta
26.33
Lev. 16.2Evr. 9.2,3
și sfânta sfintelor. 34Și
26.34
Cap. 25.21;
să pui scaunul îndurării pe chivotul mărturiei în sfânta sfintelor. 35Și să pui
26.35
Cap. 40.22.
masa dinafară de perdea și sfeșnicul
26.35
Cap. 40.24.
în fața mesei în latura dinspre miazăzi a locașului și să pui masa în latura dinspre miazănoapte. 36Și să
26.36
Cap. 36.37.
faci pentru intrarea cortului o perdea de albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit, lucru de broderie. 37Și să faci pentru perdea cinci stâlpi
26.37
Cap. 36.38.
de salcâm și să‐i îmbraci cu aur; cârligele lor să fie de aur și să torni pentru ei cinci picioare de aramă.

27

Altarul arderii de tot

271Și să faci

27.1
Cap. 38.1.
altarul de lemn de salcâm lung de cinci coți și lat de cinci coți: altarul să fie pătrat și înălțimea lui să fie de trei coți. 2Și să‐i faci coarnele în cele patru colțuri ale lui; coarnele lui să fie dintr‐o bucată cu el și să‐l îmbraci
27.2
Num. 16.38
cu aramă. 3Și să‐i faci oalele pentru scoaterea cenușei și lopețile și farfuriile și furculițele și tigăile; toate uneltele lui să le faci de aramă. 4Și să‐i faci un grătar de aramă în chip de rețea; și pe rețea să faci patru verigi de aramă la cele patru colțuri ale lui. 5Și să‐l pui sub marginea altarului jos, și rețeaua să ajungă până la jumătatea altarului. 6Și să faci pârghii pentru altar, pârghii din lemn de salcâm și să le îmbraci cu aramă. 7Și pârghiile să se petreacă prin verigi și pârghiile să fie de amândouă laturile altarului, ca să fie purtat. 8Să‐l faci scobit cu scânduri: cum
27.8
Cap. 25.40;
ți s‐a arătat pe munte, așa să‐l facă.

Curtea

9Și să faci curtea

27.9
Cap. 38.9.
locașului. În latura de miazăzi spre miazăzi perdele de in subțire răsucit pentru curte, de o sută de coți lungime pentru o latură, 10și cei douăzeci de stâlpi și cele douăzeci de picioare ale lor de aramă și cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură de argint. 11Asemenea și pentru latura dinspre miazănoapte în lungime să faci perdele lungi de o sută de coți, și cei douăzeci de stâlpi și cele douăzeci de picioare ale lor de aramă; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. 12Și pentru lățimea curții în latura dinspre apus să fie perdele de cincizeci de coți; cei zece stâlpi ai lor și cele zece picioare ale lor. 13Și lățimea curții din latura dinspre răsărit spre soare răsare să fie de cincizeci de coți. 14Perdelele pentru o aripă a porții să fie de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor. 15Și la cealaltă aripă să fie perdele de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor. 16Și pentru poarta curții să fie o perdea de douăzeci de coți din albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit, lucru brodat, cei patru stâlpi ai lor și cele patru picioare ale lor. 17Toți stâlpii curții de jur împrejur să aibă bețe de legătură de argint, cârligele lor de argint și picioarele lor de aramă. 18Lungimea curții să fie de o sută de coți și lățimea de cincizeci peste tot și înălțimea de cinci coți de in răsucit; și picioarele lor să fie de aramă. 19Toate uneltele locașului pentru toată slujba lui și toți țărușii lui și toți țărușii curții să fie de aramă.

Untdelemnul sfânt

20Și

27.20
Lev. 24.2
să poruncești copiilor lui Israel și să‐ți aducă pentru lumină untdelemn de măslin curat bătut ca să facă să lumineze candela necurmat. 21Aaron
27.21
Cap. 26.31, 33.
și fiii săi le va pregăti de seara până dimineața înaintea Domnului: în cortul întâlnirii dinafară
27.21
Cap. 30.8.
de perdeaua care este înaintea mărturiei: va fi o orânduire
27.21
Cap. 28.43;
veșnică pentru neamurile lor din partea copiilor lui Israel.