Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
26

Cortul

261Și

26.1
Cap. 36.8.
să faci locașul din zece covoare de in subțire răsucit și albastru și purpură și carmezin: să le faci cu heruvimi în lucrare de om iscusit. 2Lungimea unui covor să fie de douăzeci și opt de coți și lățimea unui covor de patru coți, o singură măsură pentru toate covoarele. 3Cinci covoare să fie prinse unul cu altul și cinci covoare să fie prinse unul cu altul. 4Și să faci chiotori de albastru pe marginea unui covor la capătul împreunării, și tot așa să faci pe marginea covorului din urmă la cealaltă împreunare. 5Să faci cincizeci de chiotori la un covor și să faci cincizeci de chiotori la marginea covorului la cealaltă împreunare; chiotorile să fie una în fața alteia. 6Și să faci cincizeci de copci de aur. Și cu copcile să împreuni covoarele unul cu altul ca locașul să fie una. 7Și
26.7
Cap. 36.14.
să faci covoare din păr de capră pentru un cort deasupra locașului; să faci unsprezece covoare. 8Lungimea unui covor să fie de treizeci de coți și lățimea unui covor de patru coți: o singură măsură pentru cele unsprezece covoare. 9Și să împreuni cinci covoare de o parte și șase covoare de altă parte și să îndoiești al șaselea covor în fața cortului. 10Și să faci cincizeci de chiotori pe marginea covorului de la urmă din împreunare și cincizeci de chiotori pe marginea covorului din cealaltă împreunare. 11Și să faci cincizeci de copci de aramă și să pui copcile în chiotori și să împreuni cortul ca să fie una. 12Și ceea ce rămâne atârnând din covoarele cortului, jumătatea covorului care rămâne să atârne peste partea dinapoi a locașului. 13Și cotul de pe o latură și cotul de pe cealaltă latură din ceea ce va rămânea din lungimea covoarelor cortului să atârne peste laturile locașului de o parte și de alta ca să‐l acopere. 14Și
26.14
Cap. 36.19.
să faci pentru cort un acoperământ din piei de berbece roșite și un acoperământ din piei de vițel de mare pedeasupra. 15Și să faci scândurile pentru locaș din lemn de salcâm puse în picioare. 16Lungimea unei scânduri să fie de zece coți și lățimea unei scânduri de un cot și jumătate. 17Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta: așa să faci la toate scândurile locașului. 18Și să faci scândurile pentru locaș, douăzeci de scânduri în latura de miazăzi spre miazăzi. 19Și să faci patruzeci de picioare de argint sub cele douăzeci de scânduri: două picioare sub o scândură pentru amândouă urechile ei și două picioare sub cealaltă scândură pentru amândouă urechile ei. 20Și pentru cealaltă latură a locașului dinspre miazănoapte să fie douăzeci de scânduri 21și cele patruzeci de picioare de argint ale lor, două picioare sub o scândură și două picioare sub cealaltă scândură. 22Și pentru fundul locașului dinspre apus să faci șase scânduri. 23Și să faci două scânduri pentru cele două unghiuri ale locașului în fund. 24Și să fie împreunate jos și să fie împreunate sus și unite cu un cerc: așa să fie pentru amândouă; să fie pentru cele două unghiuri. 25Și să fie opt scânduri și picioarele lor de argint, șaisprezece picioare; două picioare sub o scândură și două picioare sub cealaltă scândură. 26Și să faci drugi de lemn de salcâm cinci pentru scândurile din o latură a locașului 27și cinci drugi pentru scândurile din cealaltă latură a locașului și cinci drugi pentru scândurile din latura locașului din fund spre apus. 28Și drugul de la mijloc din mijlocul scândurilor să treacă de la un cap la celălalt. 29Și să îmbraci scândurile cu aur și să faci verigile lor de aur pentru petrecerea drugilor și să îmbraci drugii cu aur. 30Și să ridici locașul după
26.30
Cap. 25.9, 40;
chipul lui, după cum ți s‐a arătat pe munte.

Cele două perdele

31Și

26.31
Cap. 36.35.
să faci o perdea de albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit; să fie făcută în lucrare de om iscusit cu heruvimi. 32Și s‐o pui pe patru stâlpi de lemn de salcâm îmbrăcați cu aur; cârligele lor să fie de aur; să fie puși pe patru picioare de argint. 33Și să prinzi perdeaua sub copci și să aduci încoace, înăuntrul perdelei, chivotul mărturiei
26.33
Cap. 26.16;
și perdeaua să vă facă o despărțire între sfânta
26.33
Lev. 16.2Evr. 9.2,3
și sfânta sfintelor. 34Și
26.34
Cap. 25.21;
să pui scaunul îndurării pe chivotul mărturiei în sfânta sfintelor. 35Și să pui
26.35
Cap. 40.22.
masa dinafară de perdea și sfeșnicul
26.35
Cap. 40.24.
în fața mesei în latura dinspre miazăzi a locașului și să pui masa în latura dinspre miazănoapte. 36Și să
26.36
Cap. 36.37.
faci pentru intrarea cortului o perdea de albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit, lucru de broderie. 37Și să faci pentru perdea cinci stâlpi
26.37
Cap. 36.38.
de salcâm și să‐i îmbraci cu aur; cârligele lor să fie de aur și să torni pentru ei cinci picioare de aramă.

27

Altarul arderii de tot

271Și să faci

27.1
Cap. 38.1.
altarul de lemn de salcâm lung de cinci coți și lat de cinci coți: altarul să fie pătrat și înălțimea lui să fie de trei coți. 2Și să‐i faci coarnele în cele patru colțuri ale lui; coarnele lui să fie dintr‐o bucată cu el și să‐l îmbraci
27.2
Num. 16.38
cu aramă. 3Și să‐i faci oalele pentru scoaterea cenușei și lopețile și farfuriile și furculițele și tigăile; toate uneltele lui să le faci de aramă. 4Și să‐i faci un grătar de aramă în chip de rețea; și pe rețea să faci patru verigi de aramă la cele patru colțuri ale lui. 5Și să‐l pui sub marginea altarului jos, și rețeaua să ajungă până la jumătatea altarului. 6Și să faci pârghii pentru altar, pârghii din lemn de salcâm și să le îmbraci cu aramă. 7Și pârghiile să se petreacă prin verigi și pârghiile să fie de amândouă laturile altarului, ca să fie purtat. 8Să‐l faci scobit cu scânduri: cum
27.8
Cap. 25.40;
ți s‐a arătat pe munte, așa să‐l facă.

Curtea

9Și să faci curtea

27.9
Cap. 38.9.
locașului. În latura de miazăzi spre miazăzi perdele de in subțire răsucit pentru curte, de o sută de coți lungime pentru o latură, 10și cei douăzeci de stâlpi și cele douăzeci de picioare ale lor de aramă și cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură de argint. 11Asemenea și pentru latura dinspre miazănoapte în lungime să faci perdele lungi de o sută de coți, și cei douăzeci de stâlpi și cele douăzeci de picioare ale lor de aramă; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. 12Și pentru lățimea curții în latura dinspre apus să fie perdele de cincizeci de coți; cei zece stâlpi ai lor și cele zece picioare ale lor. 13Și lățimea curții din latura dinspre răsărit spre soare răsare să fie de cincizeci de coți. 14Perdelele pentru o aripă a porții să fie de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor. 15Și la cealaltă aripă să fie perdele de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor. 16Și pentru poarta curții să fie o perdea de douăzeci de coți din albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit, lucru brodat, cei patru stâlpi ai lor și cele patru picioare ale lor. 17Toți stâlpii curții de jur împrejur să aibă bețe de legătură de argint, cârligele lor de argint și picioarele lor de aramă. 18Lungimea curții să fie de o sută de coți și lățimea de cincizeci peste tot și înălțimea de cinci coți de in răsucit; și picioarele lor să fie de aramă. 19Toate uneltele locașului pentru toată slujba lui și toți țărușii lui și toți țărușii curții să fie de aramă.

Untdelemnul sfânt

20Și

27.20
Lev. 24.2
să poruncești copiilor lui Israel și să‐ți aducă pentru lumină untdelemn de măslin curat bătut ca să facă să lumineze candela necurmat. 21Aaron
27.21
Cap. 26.31, 33.
și fiii săi le va pregăti de seara până dimineața înaintea Domnului: în cortul întâlnirii dinafară
27.21
Cap. 30.8.
de perdeaua care este înaintea mărturiei: va fi o orânduire
27.21
Cap. 28.43;
veșnică pentru neamurile lor din partea copiilor lui Israel.

28

Îmbrăcămintea preoțească

281Și tu apropie la tine pe Aaron

28.1
Num. 18.7Evr. 5.1,4
, fratele tău, și pe fiii săi cu el dintre copiii lui Israel ca să‐mi facă slujba de preoți: Aaron, Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar, fiii lui Aaron. 2Și
28.2
Cap. 29.5, 29;
să faci haine sfinte lui Aaron, fratele tău, pentru slavă și pentru podoabă. 3Și
28.3
Cap. 31.6;
să vorbești tuturor celor cu inimă înțeleaptă pe care
28.3
Cap. 31.3;
i‐am umplut cu duh de înțelepciune și să facă hainele lui Aaron spre a‐l sfinți, ca să‐mi facă slujba de preot. 4Și acestea sunt hainele pe care le vor face: un pieptar
28.4
Vers. 15.
și un efod
28.4
Vers. 6.
și o mantie
28.4
Vers. 31.
și o cămașă
28.4
Vers. 39.
brodată, o mitră și un brâu: și vor face hainele sfinte pentru Aaron, fratele tău, și fiii lui, ca să‐mi facă slujba de preoți. 5Și să ia aur și albastru și purpură și carmezin și in subțire 6și să facă efodul
28.6
Cap. 39.2.
din aur, albastru și purpură, carmezin și in subțire răsucit, lucrare de om iscusit. 7Să aibă doi umerari ca să‐l împreune la cele două capete ale lui; așa va fi împreunat. 8Și cingătoarea țesută cu iscusință care va fi peste el să fie ca lucrarea lui și din aceeași bucată din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit. 9Și să iei două pietre de onix și să sapi pe ele numele copiilor lui Israel: 10șase din numele lor pe o piatră și cele șase nume ale celorlalți pe cealaltă piatră, după nașterea lor. 11Să tai cum taie un tăietor în piatră, ca săpăturile unei peceți, cele două pietre, după numele copiilor lui Israel; să le faci înconjurate cu ferecături de aur. 12Și să pui cele două pietre pe umerarii efodului ca pietre de amintire pentru copiii lui Israel și Aaron
28.12
Vers. 29. Cap. 39.7.
va purta numele lor înaintea Domnului pe amândoi umerii săi, spre amintire
28.12
Ios. 4.7Zah. 6.14
. 13Și să faci ferecături de aur 14și două lănțișoare de aur curat: să le faci ca sfori, lucru împletit; și să întărești lănțișoarele împletite pe ferecături.

Pieptarul

15Și

28.15
Cap. 39.8.
să faci pieptarul judecății; să‐l faci în lucrare de om iscusit, ca lucrarea efodului; să‐l faci din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit. 16Să fie pătrat, îndoit; lungimea lui să fie de o palmă și lățimea lui de o palmă. 17Și
28.17
Cap. 39.10, etc.
să pui în el pietre ferecate, patru șiruri de pietre; un șir de pietre: un sardonix, un topaz și un smaragd: cel dintâi șir. 18Și al doilea șir: un rubin, un safir și un diamant; 19și al treilea șir: un opal, un agat și un ametist. 20Și al patrulea șir: un hrisolit, un onix și un iaspis; să fie ferecate în aur în legăturile lor. 21Și pietrele să fie după numele copiilor lui Israel, douăsprezece, după numele lor, ca săpătura de pecete, fiecare după numele său; vor fi pentru cele douăsprezece seminții. 22Și să faci pe pieptar lanțuri ca niște sfori, lucrare împletită din aur curat. 23Și să faci pe pieptar două verigi de aur și să pui cele două verigi la cele două capete ale pieptarului. 24Și să pui cele două lănțișoare de aur împletite în cele două verigi la capetele pieptarului. 25Și cele două capete ale celor două lănțișoare împletite să le prinzi de cele două ferecături și să le pui peste umerarii efodului în partea dinainte a lui. 26Și să faci două verigi de aur și să le pui la cele două capete ale pieptarului pe marginea lui care este dinăuntru în spre efod. 27Și să faci două verigi de aur și să le pui la cei doi umerari ai efodului, pe dedesubt, în partea dinainte a lui tocmai la împreunarea lui deasupra cingătorii țesute cu iscusință a efodului. 28Și vor lega pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu sfoară de albastru ca să fie deasupra cingătorii cusute cu iscusință a efodului și ca pieptarul să nu se miște de pe efod. 29Și Aaron va purta numele copiilor lui Israel în pieptarul judecății pe inima sa când va intra în sfânta spre amintire
28.29
Vers. 12.
înaintea Domnului necurmat. 30Și
28.30
Lev. 8.8Num. 27.21Deut. 33.81 Sam. 28.6Ezra 2.63Neem. 7.65
să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim și să fie pe inima lui Aaron când va intra înaintea Domnului. Și Aaron va purta judecata copiilor lui Israel pe inima sa înaintea Domnului, necurmat.

Mantia efodului

31Și

28.31
Cap. 39.22.
să faci mantia efodului, toată de albastru. 32Și gura ei pentru cap să fie în mijloc; la gura ei să fie o tivitură de lucru țesut de jur împrejur; să fie ca gura unei platoșe în ea; să nu se rupă. 33Și pe marginile ei să faci mere granate de albastru și purpură și carmezin pe marginile ei de jur împrejur și clopoței de aur printre ele de jur împrejur: 34un clopoțel de aur și un măr‐granat, un clopoțel de aur și un măr‐granat pe marginile mantiei de jur împrejur. 35Și ea va fi pe Aaron când va face slujbă; și să se audă sunetul când va intra în sfânta înaintea Domnului și când va ieși, ca să nu moară.

Placa de aur, cămașa, mitra și brâul

36Și

28.36
Cap. 39.30.
să faci o placă de aur curat și să sapi pe ea ca săpătura de pecete: SFINȚENIE PENTRU DOMNUL! 37Și s‐o legi de o sfoară de albastru și va fi pe mitră; să fie în partea dinainte a mitrei. 38Și va fi pe fruntea lui Aaron și Aaron va purta
28.38
Vers. 43.
nelegiuirea făcută în aducerea lucrurilor sfinte pe care le vor fi sfințit copiii lui Israel în toate darurile lucrurilor lor sfinte; și va fi necurmat pe fruntea lui ca să fie primită
28.38
Lev. 1.4
22.27
23.11Is. 56.7
pentru ei înaintea Domnului. 39Și să țeși cămașa de in subțire și să faci mitra din in subțire și să faci brâul în lucrătură de broderie. 40Și
28.40
Vers. 4. Cap. 39.27, 28, 29, 41.
pentru fiii lui Aaron să faci cămăși și să le faci brâie și să le faci scufii pentru slavă și pentru podoabă. 41Și să îmbraci cu ele pe Aaron, fratele tău, și pe fiii lui cu el și să‐i ungi
28.41
Cap. 29.7;
și să‐i închini
28.41
Cap. 29.9, etc.
și să‐i sfințești ca să‐mi facă slujba de preoți. 42Și să le faci izmene
28.42
Cap. 39.28.
de în ca să acopere carnea goliciunii lor; să fie de sub coapse până la glezne. 43Și ele vor fi pe Aaron și fiii lui când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar
28.43
Cap. 20.26.
, ca să slujească în sfânta ca să nu
28.43
Lev. 5.1,17
20.19,20
22.9Num. 9.13
18.22
poarte nelegiuirea și să moară: este o orânduire
28.43
Cap. 17.21.
în veac pentru el și pentru sămânța lui după el.