Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Altarul arderii de tot

271Și să faci

27.1
Cap. 38.1.
Ezec. 43.13
altarul de lemn de salcâm lung de cinci coți și lat de cinci coți: altarul să fie pătrat și înălțimea lui să fie de trei coți. 2Și să‐i faci coarnele în cele patru colțuri ale lui; coarnele lui să fie dintr‐o bucată cu el și să‐l îmbraci
27.2
Num. 16.38
cu aramă. 3Și să‐i faci oalele pentru scoaterea cenușei și lopețile și farfuriile și furculițele și tigăile; toate uneltele lui să le faci de aramă. 4Și să‐i faci un grătar de aramă în chip de rețea; și pe rețea să faci patru verigi de aramă la cele patru colțuri ale lui. 5Și să‐l pui sub marginea altarului jos, și rețeaua să ajungă până la jumătatea altarului. 6Și să faci pârghii pentru altar, pârghii din lemn de salcâm și să le îmbraci cu aramă. 7Și pârghiile să se petreacă prin verigi și pârghiile să fie de amândouă laturile altarului, ca să fie purtat. 8Să‐l faci scobit cu scânduri: cum
27.8
Cap. 25.40;
26.30
ți s‐a arătat pe munte, așa să‐l facă.

Curtea

9Și să faci curtea

27.9
Cap. 38.9.

locașului. În latura de miazăzi spre miazăzi perdele de in subțire răsucit pentru curte, de o sută de coți lungime pentru o latură, 10și cei douăzeci de stâlpi și cele douăzeci de picioare ale lor de aramă și cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură de argint. 11Asemenea și pentru latura dinspre miazănoapte în lungime să faci perdele lungi de o sută de coți, și cei douăzeci de stâlpi și cele douăzeci de picioare ale lor de aramă; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. 12Și pentru lățimea curții în latura dinspre apus să fie perdele de cincizeci de coți; cei zece stâlpi ai lor și cele zece picioare ale lor. 13Și lățimea curții din latura dinspre răsărit spre soare răsare să fie de cincizeci de coți. 14Perdelele pentru o aripă a porții să fie de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor. 15Și la cealaltă aripă să fie perdele de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor. 16Și pentru poarta curții să fie o perdea de douăzeci de coți din albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit, lucru brodat, cei patru stâlpi ai lor și cele patru picioare ale lor. 17Toți stâlpii curții de jur împrejur să aibă bețe de legătură de argint, cârligele lor de argint și picioarele lor de aramă. 18Lungimea curții să fie de o sută de coți și lățimea de cincizeci peste tot și înălțimea de cinci coți de in răsucit; și picioarele lor să fie de aramă. 19Toate uneltele locașului pentru toată slujba lui și toți țărușii lui și toți țărușii curții să fie de aramă.

Untdelemnul sfânt

20Și

27.20
Lev. 24.2
să poruncești copiilor lui Israel și să‐ți aducă pentru lumină untdelemn de măslin curat bătut ca să facă să lumineze candela necurmat. 21Aaron
27.21
Cap. 26.31, 33.

și fiii săi le va pregăti de seara până dimineața înaintea Domnului: în cortul întâlnirii dinafară
27.21
Cap. 30.8.
1 Sam. 3.32 Cron. 13.11
de perdeaua care este înaintea mărturiei: va fi o orânduire
27.21
Cap. 28.43;
29.9,28Lev. 3.17
16.34
24.9Num. 18.23
19.211 Sam. 30.25
veșnică pentru neamurile lor din partea copiilor lui Israel.