Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Altarul arderii de tot

271Și să faci

27.1
Cap. 38.1.
altarul de lemn de salcâm lung de cinci coți și lat de cinci coți: altarul să fie pătrat și înălțimea lui să fie de trei coți. 2Și să‐i faci coarnele în cele patru colțuri ale lui; coarnele lui să fie dintr‐o bucată cu el și să‐l îmbraci
27.2
Num. 16.38
cu aramă. 3Și să‐i faci oalele pentru scoaterea cenușei și lopețile și farfuriile și furculițele și tigăile; toate uneltele lui să le faci de aramă. 4Și să‐i faci un grătar de aramă în chip de rețea; și pe rețea să faci patru verigi de aramă la cele patru colțuri ale lui. 5Și să‐l pui sub marginea altarului jos, și rețeaua să ajungă până la jumătatea altarului. 6Și să faci pârghii pentru altar, pârghii din lemn de salcâm și să le îmbraci cu aramă. 7Și pârghiile să se petreacă prin verigi și pârghiile să fie de amândouă laturile altarului, ca să fie purtat. 8Să‐l faci scobit cu scânduri: cum
27.8
Cap. 25.40;
ți s‐a arătat pe munte, așa să‐l facă.

Curtea

9Și să faci curtea

27.9
Cap. 38.9.
locașului. În latura de miazăzi spre miazăzi perdele de in subțire răsucit pentru curte, de o sută de coți lungime pentru o latură, 10și cei douăzeci de stâlpi și cele douăzeci de picioare ale lor de aramă și cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură de argint. 11Asemenea și pentru latura dinspre miazănoapte în lungime să faci perdele lungi de o sută de coți, și cei douăzeci de stâlpi și cele douăzeci de picioare ale lor de aramă; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. 12Și pentru lățimea curții în latura dinspre apus să fie perdele de cincizeci de coți; cei zece stâlpi ai lor și cele zece picioare ale lor. 13Și lățimea curții din latura dinspre răsărit spre soare răsare să fie de cincizeci de coți. 14Perdelele pentru o aripă a porții să fie de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor. 15Și la cealaltă aripă să fie perdele de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor. 16Și pentru poarta curții să fie o perdea de douăzeci de coți din albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit, lucru brodat, cei patru stâlpi ai lor și cele patru picioare ale lor. 17Toți stâlpii curții de jur împrejur să aibă bețe de legătură de argint, cârligele lor de argint și picioarele lor de aramă. 18Lungimea curții să fie de o sută de coți și lățimea de cincizeci peste tot și înălțimea de cinci coți de in răsucit; și picioarele lor să fie de aramă. 19Toate uneltele locașului pentru toată slujba lui și toți țărușii lui și toți țărușii curții să fie de aramă.

Untdelemnul sfânt

20Și

27.20
Lev. 24.2
să poruncești copiilor lui Israel și să‐ți aducă pentru lumină untdelemn de măslin curat bătut ca să facă să lumineze candela necurmat. 21Aaron
27.21
Cap. 26.31, 33.
și fiii săi le va pregăti de seara până dimineața înaintea Domnului: în cortul întâlnirii dinafară
27.21
Cap. 30.8.
de perdeaua care este înaintea mărturiei: va fi o orânduire
27.21
Cap. 28.43;
veșnică pentru neamurile lor din partea copiilor lui Israel.

28

Îmbrăcămintea preoțească

281Și tu apropie la tine pe Aaron

28.1
Num. 18.7Evr. 5.1,4
, fratele tău, și pe fiii săi cu el dintre copiii lui Israel ca să‐mi facă slujba de preoți: Aaron, Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar, fiii lui Aaron. 2Și
28.2
Cap. 29.5, 29;
să faci haine sfinte lui Aaron, fratele tău, pentru slavă și pentru podoabă. 3Și
28.3
Cap. 31.6;
să vorbești tuturor celor cu inimă înțeleaptă pe care
28.3
Cap. 31.3;
i‐am umplut cu duh de înțelepciune și să facă hainele lui Aaron spre a‐l sfinți, ca să‐mi facă slujba de preot. 4Și acestea sunt hainele pe care le vor face: un pieptar
28.4
Vers. 15.
și un efod
28.4
Vers. 6.
și o mantie
28.4
Vers. 31.
și o cămașă
28.4
Vers. 39.
brodată, o mitră și un brâu: și vor face hainele sfinte pentru Aaron, fratele tău, și fiii lui, ca să‐mi facă slujba de preoți. 5Și să ia aur și albastru și purpură și carmezin și in subțire 6și să facă efodul
28.6
Cap. 39.2.
din aur, albastru și purpură, carmezin și in subțire răsucit, lucrare de om iscusit. 7Să aibă doi umerari ca să‐l împreune la cele două capete ale lui; așa va fi împreunat. 8Și cingătoarea țesută cu iscusință care va fi peste el să fie ca lucrarea lui și din aceeași bucată din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit. 9Și să iei două pietre de onix și să sapi pe ele numele copiilor lui Israel: 10șase din numele lor pe o piatră și cele șase nume ale celorlalți pe cealaltă piatră, după nașterea lor. 11Să tai cum taie un tăietor în piatră, ca săpăturile unei peceți, cele două pietre, după numele copiilor lui Israel; să le faci înconjurate cu ferecături de aur. 12Și să pui cele două pietre pe umerarii efodului ca pietre de amintire pentru copiii lui Israel și Aaron
28.12
Vers. 29. Cap. 39.7.
va purta numele lor înaintea Domnului pe amândoi umerii săi, spre amintire
28.12
Ios. 4.7Zah. 6.14
. 13Și să faci ferecături de aur 14și două lănțișoare de aur curat: să le faci ca sfori, lucru împletit; și să întărești lănțișoarele împletite pe ferecături.

Pieptarul

15Și

28.15
Cap. 39.8.
să faci pieptarul judecății; să‐l faci în lucrare de om iscusit, ca lucrarea efodului; să‐l faci din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit. 16Să fie pătrat, îndoit; lungimea lui să fie de o palmă și lățimea lui de o palmă. 17Și
28.17
Cap. 39.10, etc.
să pui în el pietre ferecate, patru șiruri de pietre; un șir de pietre: un sardonix, un topaz și un smaragd: cel dintâi șir. 18Și al doilea șir: un rubin, un safir și un diamant; 19și al treilea șir: un opal, un agat și un ametist. 20Și al patrulea șir: un hrisolit, un onix și un iaspis; să fie ferecate în aur în legăturile lor. 21Și pietrele să fie după numele copiilor lui Israel, douăsprezece, după numele lor, ca săpătura de pecete, fiecare după numele său; vor fi pentru cele douăsprezece seminții. 22Și să faci pe pieptar lanțuri ca niște sfori, lucrare împletită din aur curat. 23Și să faci pe pieptar două verigi de aur și să pui cele două verigi la cele două capete ale pieptarului. 24Și să pui cele două lănțișoare de aur împletite în cele două verigi la capetele pieptarului. 25Și cele două capete ale celor două lănțișoare împletite să le prinzi de cele două ferecături și să le pui peste umerarii efodului în partea dinainte a lui. 26Și să faci două verigi de aur și să le pui la cele două capete ale pieptarului pe marginea lui care este dinăuntru în spre efod. 27Și să faci două verigi de aur și să le pui la cei doi umerari ai efodului, pe dedesubt, în partea dinainte a lui tocmai la împreunarea lui deasupra cingătorii țesute cu iscusință a efodului. 28Și vor lega pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu sfoară de albastru ca să fie deasupra cingătorii cusute cu iscusință a efodului și ca pieptarul să nu se miște de pe efod. 29Și Aaron va purta numele copiilor lui Israel în pieptarul judecății pe inima sa când va intra în sfânta spre amintire
28.29
Vers. 12.
înaintea Domnului necurmat. 30Și
28.30
Lev. 8.8Num. 27.21Deut. 33.81 Sam. 28.6Ezra 2.63Neem. 7.65
să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim și să fie pe inima lui Aaron când va intra înaintea Domnului. Și Aaron va purta judecata copiilor lui Israel pe inima sa înaintea Domnului, necurmat.

Mantia efodului

31Și

28.31
Cap. 39.22.
să faci mantia efodului, toată de albastru. 32Și gura ei pentru cap să fie în mijloc; la gura ei să fie o tivitură de lucru țesut de jur împrejur; să fie ca gura unei platoșe în ea; să nu se rupă. 33Și pe marginile ei să faci mere granate de albastru și purpură și carmezin pe marginile ei de jur împrejur și clopoței de aur printre ele de jur împrejur: 34un clopoțel de aur și un măr‐granat, un clopoțel de aur și un măr‐granat pe marginile mantiei de jur împrejur. 35Și ea va fi pe Aaron când va face slujbă; și să se audă sunetul când va intra în sfânta înaintea Domnului și când va ieși, ca să nu moară.

Placa de aur, cămașa, mitra și brâul

36Și

28.36
Cap. 39.30.
să faci o placă de aur curat și să sapi pe ea ca săpătura de pecete: SFINȚENIE PENTRU DOMNUL! 37Și s‐o legi de o sfoară de albastru și va fi pe mitră; să fie în partea dinainte a mitrei. 38Și va fi pe fruntea lui Aaron și Aaron va purta
28.38
Vers. 43.
nelegiuirea făcută în aducerea lucrurilor sfinte pe care le vor fi sfințit copiii lui Israel în toate darurile lucrurilor lor sfinte; și va fi necurmat pe fruntea lui ca să fie primită
28.38
Lev. 1.4
22.27
23.11Is. 56.7
pentru ei înaintea Domnului. 39Și să țeși cămașa de in subțire și să faci mitra din in subțire și să faci brâul în lucrătură de broderie. 40Și
28.40
Vers. 4. Cap. 39.27, 28, 29, 41.
pentru fiii lui Aaron să faci cămăși și să le faci brâie și să le faci scufii pentru slavă și pentru podoabă. 41Și să îmbraci cu ele pe Aaron, fratele tău, și pe fiii lui cu el și să‐i ungi
28.41
Cap. 29.7;
și să‐i închini
28.41
Cap. 29.9, etc.
și să‐i sfințești ca să‐mi facă slujba de preoți. 42Și să le faci izmene
28.42
Cap. 39.28.
de în ca să acopere carnea goliciunii lor; să fie de sub coapse până la glezne. 43Și ele vor fi pe Aaron și fiii lui când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar
28.43
Cap. 20.26.
, ca să slujească în sfânta ca să nu
28.43
Lev. 5.1,17
20.19,20
22.9Num. 9.13
18.22
poarte nelegiuirea și să moară: este o orânduire
28.43
Cap. 17.21.
în veac pentru el și pentru sămânța lui după el.

29

Sfințirea lui Aaron și a preoților. Jertfele lor

291Și acesta este lucrul pe care li‐l vei face ca să‐i sfințești ca să‐mi facă slujba de preoți. Ia

29.1
Lev. 8.2
un vițel din cireadă și doi berbeci fără cusur 2și azimi
29.2
Lev. 2.1,4
6.20,21,22
și turte fără aluat frământate cu untdelemn, și plăcinte fără aluat unse cu untdelemn; să le faci din floarea făinii de grâu 3și să le pui într‐un coș și să le aduci în coș și vițelul și cei doi berbeci. 4Și să apropii pe Aaron și pe fiii săi de intrarea cortului întâlnirii și
29.4
Cap. 40.12.
să‐i scalzi în apă. 5Și
29.5
Cap. 28.2.
să iei hainele și să îmbraci pe Aaron cu cămașa și cu mantia efodului și cu efodul
29.5
Cap. 28.8.
și cu pieptarul și să‐l încingi cu cingătoarea țesută cu iscusință a efodului. 6Și
29.6
Lev. 8.9
să‐i pui mitra pe cap și să întărești cununa sfântă pe mitră. 7Și să iei untdelemnul ungerii
29.7
Cap. 28.41;
și să‐i torni pe cap și să‐l ungi. 8Și
29.8
Lev. 8.13
să apropii pe fiii lui și să‐i îmbraci cu cămășile 9și să‐i încingi cu brâul, pe Aaron și pe fiii lui, și să legi, căciulile pe ei și preoția
29.9
Num. 18.7
să fie a lor ca o orânduire veșnică. Și vei sfinți
29.9
Cap. 28.41.
pe Aaron și pe fiii săi. 10Și să aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii și
29.10
Lev. 1.4
8.14
Aaron și fiii săi să‐și pună mâinile pe capul vițelului. 11Și să junghii vițelul înaintea Domnului la intrarea cortului întâlnirii. 12Și
29.12
Lev. 8.15
să iei din sângele vițelului și să pui cu degetul tău pe coarnele
29.12
Cap. 27.2;
altarului și să torni celălalt sânge la piciorul altarului. 13Și
29.13
Lev. 3.3
să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele și prapurul ficatului și amândoi rărunchii și grăsimea care este pe ei și să le faci să fumege pe altar. 14Și carnea
29.14
Lev. 4.11,12,21Evr. 13.11
vițelului și pielea lui și balega lui să le arzi cu foc afară din tabără: este o jertfă pentru păcat. 15Și
29.15
Lev. 8.18
să iei unul din berbeci și Aaron și fiii săi să‐și pună
29.15
Lev. 1.4‐9
mâinile pe capul berbecelui. 16Și să junghii berbecele și să iei sângele lui și să stropești pe altar de jur împrejur. 17Și să tai berbecele în bucăți și să‐i speli măruntaiele și picioarele și să le pui pe bucățile lui și pe capul lui. 18Și să faci să fumege berbecele întreg pe altar: este o ardere de tot pentru Domnul, miros
29.18
Gen. 8.21
plăcut, o jertfă arsă în foc pentru Domnul. 19Și
29.19
Vers. 3.
să iei al doilea berbece și Aaron și fiii lui să‐și pună mâinile pe capul berbecelui. 20Și să junghii berbecele și să iei din sângele lui și să pui pe moalele urechii drepte a lui Aaron și pe moalele urechii drepte a fiilor săi și pe degetul gros al mâinii drepte a lor și pe degetul cel mare al piciorului drept al lor și să stropești sângele peste altar de jur împrejur. 21Și să iei din sângele care este pe altar și
29.21
Cap. 30.25, 31.
din untdelemnul ungerii și să stropești pe Aaron și hainele lui și pe fiii lui și hainele fiilor lui cu el; și
29.21
Vers. 1.
va fi sfânt el și hainele lui și fiii lui și hainele fiilor lui cu el. 22Și să iei grăsimea berbecelui și coada și grăsimea care acoperă măruntaiele și prapurul ficatului și amândoi rărunchii și grăsimea care este peste ei și spata dreaptă, căci este berbecele de sfințire, 23și
29.23
Lev. 8.26
o pâine și o turtă cu untdelemn și o plăcintă din coșul azimilor care este înaintea Domnului. 24Și să le pui pe toate în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor lui și
29.24
Lev. 7.30
să le legeni ca dar legănat înaintea Domnului. 25Și
29.25
Lev. 8.28
să le iei din mâna lor, să le faci să fumege pe altar deasupra arderii de tot ca miros plăcut înaintea Domnului: este o jertfă arsă în foc pentru Domnul. 26Și
29.26
Lev. 8.29
să iei pieptul berbecelui de sfințire care este pentru Aaron și să‐l legeni ca dar legănat înaintea Domnului și
29.26
Ps. 99.6
el va fi partea ta. 27Și vei sfinți pieptul
29.27
Lev. 7.31,34Num. 18.11,18Deut. 18.3
darului legănat și spata darului ridicat care a fost legănat și ridicat din berbecele de sfințire din cel ce este pentru Aaron și cel ce este pentru fiii lui. 28Și vor fi ale lui Aaron și ale fiilor săi, ca așezământ
29.28
Lev. 10.15
în veac, de la copiii lui Israel; căci
29.28
Lev. 7.34
este un dar ridicat și va fi un dar ridicat din partea copiilor lui Israel din jertfele lor de pace, darul lor ridicat pentru Domnul. 29Și hainele sfinte ale lui Aaron vor
29.29
Num. 20.26,28
fi ale fiilor lui după el ca să fie unși în ele și
29.29
Num. 18.8
35.25
să fie sfințiți în ele. 30Șapte
29.30
Lev. 8.35
9.1,8
zile se va îmbrăca cu ele fiul
29.30
Num. 20.28
lui care va fi preot în locul lui când va intra în cortul întâlnirii ca să slujească în sfânta. 31Și să iei berbecele de sfințire și să‐i fierbi
29.31
Lev. 8.31
carnea într‐un loc sfânt. 32Și Aaron și fiii lui să‐i mănânce carnea și pâinea
29.32
Mat. 12.4
care este în coș la intrarea cortului întâlnirii. 33Ei
29.33
Lev. 10.14,15,17
vor mânca lucrurile cu care s‐a făcut ispășirea ca să‐i sfințească și să‐i închine. Dar
29.33
Lev. 22.10
străinul să nu mănânce, căci sunt sfinte. 34Și dacă va rămânea din carnea de sfințire și din pâine până a doua zi, atunci vei arde rămășița
29.34
Lev. 8.32
cu foc: nu va fi mâncată, căci este sfântă. 35Și așa vei face lui Aaron și fiilor lui, potrivit cu tot ce ți‐am poruncit: șapte
29.35
Ex. 40.12Lev. 8.33,34,35
zile îi vei sfinți. 36Și vei aduce
29.36
Evr. 10.11
în fiecare zi un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire, și vei curăți altarul făcând ispășire pentru el și‐l
29.36
Cap. 30.26, 28, 29;
vei unge ca să‐l sfințești. 37Șapte zile vei face ispășire pentru altar și‐l vei sfinți și altarul
29.37
Cap. 40.10.
va fi preasfânt: orice
29.37
Cap. 30.29.
se va atinge de altar va fi sfânt.

Jertfa necurmată

38Și iată ce vei aduce pe altar: doi

29.38
Num. 28.31 Cron. 16.402 Cron. 2.4
13.11
31.3Ezra 3.3
miei de un an, zi
29.38
Dan. 9.27
12.11
cu zi, necurmat. 39Vei jertfi un miel dimineața
29.39
2 Reg. 16.15Ezec. 46.13,14,15
și al doilea miel îl vei jertfi între amândouă serile. 40Și a zecea parte din floarea făinii, frământată cu a patra parte dintr‐un hin de untdelemn bătut pentru un miel și a patra parte dintr‐un hin de vin, ca dar de băutură. 41Și al doilea miel îl vei jertfi
29.41
1 Reg. 18.29,362 Reg. 16.15Ezra 9.4,5Ps. 141.2Dan. 9.21
între amândouă serile; îl vei jertfi cu același dar de mâncare ca dimineața și cu același dar de băutură, ca miros plăcut, o jertfă arsă cu foc pentru Domnul. 42Va fi arderea de tot
29.42
Vers. 38. Cap. 30.8.
necurmată în neamurile voastre la poarta cortului întâlnirii înaintea Domnului: aici
29.42
Cap. 25.22;
mă voi întâlni cu voi ca să vorbesc acolo cu tine. 43Și acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel și cortul va fi sfințit
29.43
Cap. 40.34.
de slava mea. 44Și voi sfinți cortul întâlnirii și altarul și voi sfinți
29.44
Lev. 21.15
22.9,16
și pe Aaron și pe fiii lui ca să‐mi fie în slujba de preoți. 45Și
29.45
Ex. 25.8Lev. 26.12Zah. 2.10In. 14.17,232 Cor. 6.16Ap. 21.3
voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. 46Și vor cunoaște că eu
29.46
Cap. 20.2.
sunt Domnul Dumnezeul lor care i‐am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor: Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.