Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Îmbrăcămintea preoțească

281Și tu apropie la tine pe Aaron

28.1
Num. 18.7Evr. 5.1,4
, fratele tău, și pe fiii săi cu el dintre copiii lui Israel ca să‐mi facă slujba de preoți: Aaron, Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar, fiii lui Aaron. 2Și
28.2
Cap. 29.5, 29;
31.10
39.1,2Lev. 8.7,30Num. 20.26,28
să faci haine sfinte lui Aaron, fratele tău, pentru slavă și pentru podoabă. 3Și
28.3
Cap. 31.6;
36.1
să vorbești tuturor celor cu inimă înțeleaptă pe care
28.3
Cap. 31.3;
35.30,31
i‐am umplut cu duh de înțelepciune și să facă hainele lui Aaron spre a‐l sfinți, ca să‐mi facă slujba de preot. 4Și acestea sunt hainele pe care le vor face: un pieptar
28.4
Vers. 15.

și un efod
28.4
Vers. 6.

și o mantie
28.4
Vers. 31.

și o cămașă
28.4
Vers. 39.

brodată, o mitră și un brâu: și vor face hainele sfinte pentru Aaron, fratele tău, și fiii lui, ca să‐mi facă slujba de preoți. 5Și să ia aur și albastru și purpură și carmezin și in subțire 6și să facă efodul
28.6
Cap. 39.2.

din aur, albastru și purpură, carmezin și in subțire răsucit, lucrare de om iscusit. 7Să aibă doi umerari ca să‐l împreune la cele două capete ale lui; așa va fi împreunat. 8Și cingătoarea țesută cu iscusință care va fi peste el să fie ca lucrarea lui și din aceeași bucată din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit. 9Și să iei două pietre de onix și să sapi pe ele numele copiilor lui Israel: 10șase din numele lor pe o piatră și cele șase nume ale celorlalți pe cealaltă piatră, după nașterea lor. 11Să tai cum taie un tăietor în piatră, ca săpăturile unei peceți, cele două pietre, după numele copiilor lui Israel; să le faci înconjurate cu ferecături de aur. 12Și să pui cele două pietre pe umerarii efodului ca pietre de amintire pentru copiii lui Israel și Aaron
28.12
Vers. 29. Cap. 39.7.

va purta numele lor înaintea Domnului pe amândoi umerii săi, spre amintire
28.12
Ios. 4.7Zah. 6.14
. 13Și să faci ferecături de aur 14și două lănțișoare de aur curat: să le faci ca sfori, lucru împletit; și să întărești lănțișoarele împletite pe ferecături.

Pieptarul

15Și

28.15
Cap. 39.8.

să faci pieptarul judecății; să‐l faci în lucrare de om iscusit, ca lucrarea efodului; să‐l faci din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit. 16Să fie pătrat, îndoit; lungimea lui să fie de o palmă și lățimea lui de o palmă. 17Și
28.17
Cap. 39.10, etc.

să pui în el pietre ferecate, patru șiruri de pietre; un șir de pietre: un sardonix, un topaz și un smaragd: cel dintâi șir. 18Și al doilea șir: un rubin, un safir și un diamant; 19și al treilea șir: un opal, un agat și un ametist. 20Și al patrulea șir: un hrisolit, un onix și un iaspis; să fie ferecate în aur în legăturile lor. 21Și pietrele să fie după numele copiilor lui Israel, douăsprezece, după numele lor, ca săpătura de pecete, fiecare după numele său; vor fi pentru cele douăsprezece seminții. 22Și să faci pe pieptar lanțuri ca niște sfori, lucrare împletită din aur curat. 23Și să faci pe pieptar două verigi de aur și să pui cele două verigi la cele două capete ale pieptarului. 24Și să pui cele două lănțișoare de aur împletite în cele două verigi la capetele pieptarului. 25Și cele două capete ale celor două lănțișoare împletite să le prinzi de cele două ferecături și să le pui peste umerarii efodului în partea dinainte a lui. 26Și să faci două verigi de aur și să le pui la cele două capete ale pieptarului pe marginea lui care este dinăuntru în spre efod. 27Și să faci două verigi de aur și să le pui la cei doi umerari ai efodului, pe dedesubt, în partea dinainte a lui tocmai la împreunarea lui deasupra cingătorii țesute cu iscusință a efodului. 28Și vor lega pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu sfoară de albastru ca să fie deasupra cingătorii cusute cu iscusință a efodului și ca pieptarul să nu se miște de pe efod. 29Și Aaron va purta numele copiilor lui Israel în pieptarul judecății pe inima sa când va intra în sfânta spre amintire
28.29
Vers. 12.

înaintea Domnului necurmat. 30Și
28.30
Lev. 8.8Num. 27.21Deut. 33.81 Sam. 28.6Ezra 2.63Neem. 7.65
să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim și să fie pe inima lui Aaron când va intra înaintea Domnului. Și Aaron va purta judecata copiilor lui Israel pe inima sa înaintea Domnului, necurmat.

Mantia efodului

31Și

28.31
Cap. 39.22.

să faci mantia efodului, toată de albastru. 32Și gura ei pentru cap să fie în mijloc; la gura ei să fie o tivitură de lucru țesut de jur împrejur; să fie ca gura unei platoșe în ea; să nu se rupă. 33Și pe marginile ei să faci mere granate de albastru și purpură și carmezin pe marginile ei de jur împrejur și clopoței de aur printre ele de jur împrejur: 34un clopoțel de aur și un măr‐granat, un clopoțel de aur și un măr‐granat pe marginile mantiei de jur împrejur. 35Și ea va fi pe Aaron când va face slujbă; și să se audă sunetul când va intra în sfânta înaintea Domnului și când va ieși, ca să nu moară.

Placa de aur, cămașa, mitra și brâul

36Și

28.36
Cap. 39.30.
Zah. 14.20
să faci o placă de aur curat și să sapi pe ea ca săpătura de pecete: SFINȚENIE PENTRU DOMNUL! 37Și s‐o legi de o sfoară de albastru și va fi pe mitră; să fie în partea dinainte a mitrei. 38Și va fi pe fruntea lui Aaron și Aaron va purta
28.38
Vers. 43.
Lev. 10.17
22.9Num. 18.1Is. 53.11Ezec. 4.4,5,6In. 1.29Evr. 9.281 Pet. 2.24
nelegiuirea făcută în aducerea lucrurilor sfinte pe care le vor fi sfințit copiii lui Israel în toate darurile lucrurilor lor sfinte; și va fi necurmat pe fruntea lui ca să fie primită
28.38
Lev. 1.4
22.27
23.11Is. 56.7
pentru ei înaintea Domnului. 39Și să țeși cămașa de in subțire și să faci mitra din in subțire și să faci brâul în lucrătură de broderie. 40Și
28.40
Vers. 4. Cap. 39.27, 28, 29, 41.
Ezec. 44.17,18
pentru fiii lui Aaron să faci cămăși și să le faci brâie și să le faci scufii pentru slavă și pentru podoabă. 41Și să îmbraci cu ele pe Aaron, fratele tău, și pe fiii lui cu el și să‐i ungi
28.41
Cap. 29.7;
30.30
40.15Lev. 10.7
și să‐i închini
28.41
Cap. 29.9, etc.
Lev. 8Evr. 7.28
și să‐i sfințești ca să‐mi facă slujba de preoți. 42Și să le faci izmene
28.42
Cap. 39.28.
Lev. 6.10
16.4Ezec. 44.18
de în ca să acopere carnea goliciunii lor; să fie de sub coapse până la glezne. 43Și ele vor fi pe Aaron și fiii lui când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar
28.43
Cap. 20.26.

, ca să slujească în sfânta ca să nu
28.43
Lev. 5.1,17
20.19,20
22.9Num. 9.13
18.22
poarte nelegiuirea și să moară: este o orânduire
28.43
Cap. 17.21.
Lev. 17.7
în veac pentru el și pentru sămânța lui după el.