Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

Sfințirea lui Aaron și a preoților. Jertfele lor

291Și acesta este lucrul pe care li‐l vei face ca să‐i sfințești ca să‐mi facă slujba de preoți. Ia

29.1
Lev. 8.2
un vițel din cireadă și doi berbeci fără cusur 2și azimi
29.2
Lev. 2.1,4
6.20,21,22
și turte fără aluat frământate cu untdelemn, și plăcinte fără aluat unse cu untdelemn; să le faci din floarea făinii de grâu 3și să le pui într‐un coș și să le aduci în coș și vițelul și cei doi berbeci. 4Și să apropii pe Aaron și pe fiii săi de intrarea cortului întâlnirii și
29.4
Cap. 40.12.
Lev. 8.6Evr. 10.22
să‐i scalzi în apă. 5Și
29.5
Cap. 28.2.
Lev. 8.7
să iei hainele și să îmbraci pe Aaron cu cămașa și cu mantia efodului și cu efodul
29.5
Cap. 28.8.

și cu pieptarul și să‐l încingi cu cingătoarea țesută cu iscusință a efodului. 6Și
29.6
Lev. 8.9
să‐i pui mitra pe cap și să întărești cununa sfântă pe mitră. 7Și să iei untdelemnul ungerii
29.7
Cap. 28.41;
30.25Lev. 8.12
10.7
21.10Num. 35.25
și să‐i torni pe cap și să‐l ungi. 8Și
29.8
Lev. 8.13
să apropii pe fiii lui și să‐i îmbraci cu cămășile 9și să‐i încingi cu brâul, pe Aaron și pe fiii lui, și să legi, căciulile pe ei și preoția
29.9
Num. 18.7
să fie a lor ca o orânduire veșnică. Și vei sfinți
29.9
Cap. 28.41.
Lev. 8.22Evr. 7.28
pe Aaron și pe fiii săi. 10Și să aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii și
29.10
Lev. 1.4
8.14
Aaron și fiii săi să‐și pună mâinile pe capul vițelului. 11Și să junghii vițelul înaintea Domnului la intrarea cortului întâlnirii. 12Și
29.12
Lev. 8.15
să iei din sângele vițelului și să pui cu degetul tău pe coarnele
29.12
Cap. 27.2;
30.2
altarului și să torni celălalt sânge la piciorul altarului. 13Și
29.13
Lev. 3.3
să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele și prapurul ficatului și amândoi rărunchii și grăsimea care este pe ei și să le faci să fumege pe altar. 14Și carnea
29.14
Lev. 4.11,12,21Evr. 13.11
vițelului și pielea lui și balega lui să le arzi cu foc afară din tabără: este o jertfă pentru păcat. 15Și
29.15
Lev. 8.18
să iei unul din berbeci și Aaron și fiii săi să‐și pună
29.15
Lev. 1.4‐9
mâinile pe capul berbecelui. 16Și să junghii berbecele și să iei sângele lui și să stropești pe altar de jur împrejur. 17Și să tai berbecele în bucăți și să‐i speli măruntaiele și picioarele și să le pui pe bucățile lui și pe capul lui. 18Și să faci să fumege berbecele întreg pe altar: este o ardere de tot pentru Domnul, miros
29.18
Gen. 8.21
plăcut, o jertfă arsă în foc pentru Domnul. 19Și
29.19
Vers. 3.
Lev. 8.22
să iei al doilea berbece și Aaron și fiii lui să‐și pună mâinile pe capul berbecelui. 20Și să junghii berbecele și să iei din sângele lui și să pui pe moalele urechii drepte a lui Aaron și pe moalele urechii drepte a fiilor săi și pe degetul gros al mâinii drepte a lor și pe degetul cel mare al piciorului drept al lor și să stropești sângele peste altar de jur împrejur. 21Și să iei din sângele care este pe altar și
29.21
Cap. 30.25, 31.
Lev. 8.30
din untdelemnul ungerii și să stropești pe Aaron și hainele lui și pe fiii lui și hainele fiilor lui cu el; și
29.21
Vers. 1.
Evr. 9.22
va fi sfânt el și hainele lui și fiii lui și hainele fiilor lui cu el. 22Și să iei grăsimea berbecelui și coada și grăsimea care acoperă măruntaiele și prapurul ficatului și amândoi rărunchii și grăsimea care este peste ei și spata dreaptă, căci este berbecele de sfințire, 23și
29.23
Lev. 8.26
o pâine și o turtă cu untdelemn și o plăcintă din coșul azimilor care este înaintea Domnului. 24Și să le pui pe toate în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor lui și
29.24
Lev. 7.30
să le legeni ca dar legănat înaintea Domnului. 25Și
29.25
Lev. 8.28
să le iei din mâna lor, să le faci să fumege pe altar deasupra arderii de tot ca miros plăcut înaintea Domnului: este o jertfă arsă în foc pentru Domnul. 26Și
29.26
Lev. 8.29
să iei pieptul berbecelui de sfințire care este pentru Aaron și să‐l legeni ca dar legănat înaintea Domnului și
29.26
Ps. 99.6
el va fi partea ta. 27Și vei sfinți pieptul
29.27
Lev. 7.31,34Num. 18.11,18Deut. 18.3
darului legănat și spata darului ridicat care a fost legănat și ridicat din berbecele de sfințire din cel ce este pentru Aaron și cel ce este pentru fiii lui. 28Și vor fi ale lui Aaron și ale fiilor săi, ca așezământ
29.28
Lev. 10.15
în veac, de la copiii lui Israel; căci
29.28
Lev. 7.34
este un dar ridicat și va fi un dar ridicat din partea copiilor lui Israel din jertfele lor de pace, darul lor ridicat pentru Domnul. 29Și hainele sfinte ale lui Aaron vor
29.29
Num. 20.26,28
fi ale fiilor lui după el ca să fie unși în ele și
29.29
Num. 18.8
35.25
să fie sfințiți în ele. 30Șapte
29.30
Lev. 8.35
9.1,8
zile se va îmbrăca cu ele fiul
29.30
Num. 20.28
lui care va fi preot în locul lui când va intra în cortul întâlnirii ca să slujească în sfânta. 31Și să iei berbecele de sfințire și să‐i fierbi
29.31
Lev. 8.31
carnea într‐un loc sfânt. 32Și Aaron și fiii lui să‐i mănânce carnea și pâinea
29.32
Mat. 12.4
care este în coș la intrarea cortului întâlnirii. 33Ei
29.33
Lev. 10.14,15,17
vor mânca lucrurile cu care s‐a făcut ispășirea ca să‐i sfințească și să‐i închine. Dar
29.33
Lev. 22.10
străinul să nu mănânce, căci sunt sfinte. 34Și dacă va rămânea din carnea de sfințire și din pâine până a doua zi, atunci vei arde rămășița
29.34
Lev. 8.32
cu foc: nu va fi mâncată, căci este sfântă. 35Și așa vei face lui Aaron și fiilor lui, potrivit cu tot ce ți‐am poruncit: șapte
29.35
Ex. 40.12Lev. 8.33,34,35
zile îi vei sfinți. 36Și vei aduce
29.36
Evr. 10.11
în fiecare zi un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire, și vei curăți altarul făcând ispășire pentru el și‐l
29.36
Cap. 30.26, 28, 29;
40.10
vei unge ca să‐l sfințești. 37Șapte zile vei face ispășire pentru altar și‐l vei sfinți și altarul
29.37
Cap. 40.10.

va fi preasfânt: orice
29.37
Cap. 30.29.
Mat. 23.19
se va atinge de altar va fi sfânt.

Jertfa necurmată

38Și iată ce vei aduce pe altar: doi

29.38
Num. 28.31 Cron. 16.402 Cron. 2.4
13.11
31.3Ezra 3.3
miei de un an, zi
29.38
Dan. 9.27
12.11
cu zi, necurmat. 39Vei jertfi un miel dimineața
29.39
2 Reg. 16.15Ezec. 46.13,14,15
și al doilea miel îl vei jertfi între amândouă serile. 40Și a zecea parte din floarea făinii, frământată cu a patra parte dintr‐un hin de untdelemn bătut pentru un miel și a patra parte dintr‐un hin de vin, ca dar de băutură. 41Și al doilea miel îl vei jertfi
29.41
1 Reg. 18.29,362 Reg. 16.15Ezra 9.4,5Ps. 141.2Dan. 9.21
între amândouă serile; îl vei jertfi cu același dar de mâncare ca dimineața și cu același dar de băutură, ca miros plăcut, o jertfă arsă cu foc pentru Domnul. 42Va fi arderea de tot
29.42
Vers. 38. Cap. 30.8.
Num. 28.6Dan. 8.11,12,13
necurmată în neamurile voastre la poarta cortului întâlnirii înaintea Domnului: aici
29.42
Cap. 25.22;
30.6,36Num. 17.4
mă voi întâlni cu voi ca să vorbesc acolo cu tine. 43Și acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel și cortul va fi sfințit
29.43
Cap. 40.34.
1 Reg. 8.112 Cron. 5.14
7.1,2,3Ezec. 43.5Hag. 2.7,9Mal. 3.1
de slava mea. 44Și voi sfinți cortul întâlnirii și altarul și voi sfinți
29.44
Lev. 21.15
22.9,16
și pe Aaron și pe fiii lui ca să‐mi fie în slujba de preoți. 45Și
29.45
Ex. 25.8Lev. 26.12Zah. 2.10In. 14.17,232 Cor. 6.16Ap. 21.3
voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. 46Și vor cunoaște că eu
29.46
Cap. 20.2.

sunt Domnul Dumnezeul lor care i‐am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor: Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.