Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Îmbrăcămintea preoțească

281Și tu apropie la tine pe Aaron

28.1
Num. 18.7Evr. 5.1,4
, fratele tău, și pe fiii săi cu el dintre copiii lui Israel ca să‐mi facă slujba de preoți: Aaron, Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar, fiii lui Aaron. 2Și
28.2
Cap. 29.5, 29;
să faci haine sfinte lui Aaron, fratele tău, pentru slavă și pentru podoabă. 3Și
28.3
Cap. 31.6;
să vorbești tuturor celor cu inimă înțeleaptă pe care
28.3
Cap. 31.3;
i‐am umplut cu duh de înțelepciune și să facă hainele lui Aaron spre a‐l sfinți, ca să‐mi facă slujba de preot. 4Și acestea sunt hainele pe care le vor face: un pieptar
28.4
Vers. 15.
și un efod
28.4
Vers. 6.
și o mantie
28.4
Vers. 31.
și o cămașă
28.4
Vers. 39.
brodată, o mitră și un brâu: și vor face hainele sfinte pentru Aaron, fratele tău, și fiii lui, ca să‐mi facă slujba de preoți. 5Și să ia aur și albastru și purpură și carmezin și in subțire 6și să facă efodul
28.6
Cap. 39.2.
din aur, albastru și purpură, carmezin și in subțire răsucit, lucrare de om iscusit. 7Să aibă doi umerari ca să‐l împreune la cele două capete ale lui; așa va fi împreunat. 8Și cingătoarea țesută cu iscusință care va fi peste el să fie ca lucrarea lui și din aceeași bucată din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit. 9Și să iei două pietre de onix și să sapi pe ele numele copiilor lui Israel: 10șase din numele lor pe o piatră și cele șase nume ale celorlalți pe cealaltă piatră, după nașterea lor. 11Să tai cum taie un tăietor în piatră, ca săpăturile unei peceți, cele două pietre, după numele copiilor lui Israel; să le faci înconjurate cu ferecături de aur. 12Și să pui cele două pietre pe umerarii efodului ca pietre de amintire pentru copiii lui Israel și Aaron
28.12
Vers. 29. Cap. 39.7.
va purta numele lor înaintea Domnului pe amândoi umerii săi, spre amintire
28.12
Ios. 4.7Zah. 6.14
. 13Și să faci ferecături de aur 14și două lănțișoare de aur curat: să le faci ca sfori, lucru împletit; și să întărești lănțișoarele împletite pe ferecături.

Pieptarul

15Și

28.15
Cap. 39.8.
să faci pieptarul judecății; să‐l faci în lucrare de om iscusit, ca lucrarea efodului; să‐l faci din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit. 16Să fie pătrat, îndoit; lungimea lui să fie de o palmă și lățimea lui de o palmă. 17Și
28.17
Cap. 39.10, etc.
să pui în el pietre ferecate, patru șiruri de pietre; un șir de pietre: un sardonix, un topaz și un smaragd: cel dintâi șir. 18Și al doilea șir: un rubin, un safir și un diamant; 19și al treilea șir: un opal, un agat și un ametist. 20Și al patrulea șir: un hrisolit, un onix și un iaspis; să fie ferecate în aur în legăturile lor. 21Și pietrele să fie după numele copiilor lui Israel, douăsprezece, după numele lor, ca săpătura de pecete, fiecare după numele său; vor fi pentru cele douăsprezece seminții. 22Și să faci pe pieptar lanțuri ca niște sfori, lucrare împletită din aur curat. 23Și să faci pe pieptar două verigi de aur și să pui cele două verigi la cele două capete ale pieptarului. 24Și să pui cele două lănțișoare de aur împletite în cele două verigi la capetele pieptarului. 25Și cele două capete ale celor două lănțișoare împletite să le prinzi de cele două ferecături și să le pui peste umerarii efodului în partea dinainte a lui. 26Și să faci două verigi de aur și să le pui la cele două capete ale pieptarului pe marginea lui care este dinăuntru în spre efod. 27Și să faci două verigi de aur și să le pui la cei doi umerari ai efodului, pe dedesubt, în partea dinainte a lui tocmai la împreunarea lui deasupra cingătorii țesute cu iscusință a efodului. 28Și vor lega pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu sfoară de albastru ca să fie deasupra cingătorii cusute cu iscusință a efodului și ca pieptarul să nu se miște de pe efod. 29Și Aaron va purta numele copiilor lui Israel în pieptarul judecății pe inima sa când va intra în sfânta spre amintire
28.29
Vers. 12.
înaintea Domnului necurmat. 30Și
28.30
Lev. 8.8Num. 27.21Deut. 33.81 Sam. 28.6Ezra 2.63Neem. 7.65
să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim și să fie pe inima lui Aaron când va intra înaintea Domnului. Și Aaron va purta judecata copiilor lui Israel pe inima sa înaintea Domnului, necurmat.

Mantia efodului

31Și

28.31
Cap. 39.22.
să faci mantia efodului, toată de albastru. 32Și gura ei pentru cap să fie în mijloc; la gura ei să fie o tivitură de lucru țesut de jur împrejur; să fie ca gura unei platoșe în ea; să nu se rupă. 33Și pe marginile ei să faci mere granate de albastru și purpură și carmezin pe marginile ei de jur împrejur și clopoței de aur printre ele de jur împrejur: 34un clopoțel de aur și un măr‐granat, un clopoțel de aur și un măr‐granat pe marginile mantiei de jur împrejur. 35Și ea va fi pe Aaron când va face slujbă; și să se audă sunetul când va intra în sfânta înaintea Domnului și când va ieși, ca să nu moară.

Placa de aur, cămașa, mitra și brâul

36Și

28.36
Cap. 39.30.
să faci o placă de aur curat și să sapi pe ea ca săpătura de pecete: SFINȚENIE PENTRU DOMNUL! 37Și s‐o legi de o sfoară de albastru și va fi pe mitră; să fie în partea dinainte a mitrei. 38Și va fi pe fruntea lui Aaron și Aaron va purta
28.38
Vers. 43.
nelegiuirea făcută în aducerea lucrurilor sfinte pe care le vor fi sfințit copiii lui Israel în toate darurile lucrurilor lor sfinte; și va fi necurmat pe fruntea lui ca să fie primită
28.38
Lev. 1.4
22.27
23.11Is. 56.7
pentru ei înaintea Domnului. 39Și să țeși cămașa de in subțire și să faci mitra din in subțire și să faci brâul în lucrătură de broderie. 40Și
28.40
Vers. 4. Cap. 39.27, 28, 29, 41.
pentru fiii lui Aaron să faci cămăși și să le faci brâie și să le faci scufii pentru slavă și pentru podoabă. 41Și să îmbraci cu ele pe Aaron, fratele tău, și pe fiii lui cu el și să‐i ungi
28.41
Cap. 29.7;
și să‐i închini
28.41
Cap. 29.9, etc.
și să‐i sfințești ca să‐mi facă slujba de preoți. 42Și să le faci izmene
28.42
Cap. 39.28.
de în ca să acopere carnea goliciunii lor; să fie de sub coapse până la glezne. 43Și ele vor fi pe Aaron și fiii lui când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar
28.43
Cap. 20.26.
, ca să slujească în sfânta ca să nu
28.43
Lev. 5.1,17
20.19,20
22.9Num. 9.13
18.22
poarte nelegiuirea și să moară: este o orânduire
28.43
Cap. 17.21.
în veac pentru el și pentru sămânța lui după el.

29

Sfințirea lui Aaron și a preoților. Jertfele lor

291Și acesta este lucrul pe care li‐l vei face ca să‐i sfințești ca să‐mi facă slujba de preoți. Ia

29.1
Lev. 8.2
un vițel din cireadă și doi berbeci fără cusur 2și azimi
29.2
Lev. 2.1,4
6.20,21,22
și turte fără aluat frământate cu untdelemn, și plăcinte fără aluat unse cu untdelemn; să le faci din floarea făinii de grâu 3și să le pui într‐un coș și să le aduci în coș și vițelul și cei doi berbeci. 4Și să apropii pe Aaron și pe fiii săi de intrarea cortului întâlnirii și
29.4
Cap. 40.12.
să‐i scalzi în apă. 5Și
29.5
Cap. 28.2.
să iei hainele și să îmbraci pe Aaron cu cămașa și cu mantia efodului și cu efodul
29.5
Cap. 28.8.
și cu pieptarul și să‐l încingi cu cingătoarea țesută cu iscusință a efodului. 6Și
29.6
Lev. 8.9
să‐i pui mitra pe cap și să întărești cununa sfântă pe mitră. 7Și să iei untdelemnul ungerii
29.7
Cap. 28.41;
și să‐i torni pe cap și să‐l ungi. 8Și
29.8
Lev. 8.13
să apropii pe fiii lui și să‐i îmbraci cu cămășile 9și să‐i încingi cu brâul, pe Aaron și pe fiii lui, și să legi, căciulile pe ei și preoția
29.9
Num. 18.7
să fie a lor ca o orânduire veșnică. Și vei sfinți
29.9
Cap. 28.41.
pe Aaron și pe fiii săi. 10Și să aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii și
29.10
Lev. 1.4
8.14
Aaron și fiii săi să‐și pună mâinile pe capul vițelului. 11Și să junghii vițelul înaintea Domnului la intrarea cortului întâlnirii. 12Și
29.12
Lev. 8.15
să iei din sângele vițelului și să pui cu degetul tău pe coarnele
29.12
Cap. 27.2;
altarului și să torni celălalt sânge la piciorul altarului. 13Și
29.13
Lev. 3.3
să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele și prapurul ficatului și amândoi rărunchii și grăsimea care este pe ei și să le faci să fumege pe altar. 14Și carnea
29.14
Lev. 4.11,12,21Evr. 13.11
vițelului și pielea lui și balega lui să le arzi cu foc afară din tabără: este o jertfă pentru păcat. 15Și
29.15
Lev. 8.18
să iei unul din berbeci și Aaron și fiii săi să‐și pună
29.15
Lev. 1.4‐9
mâinile pe capul berbecelui. 16Și să junghii berbecele și să iei sângele lui și să stropești pe altar de jur împrejur. 17Și să tai berbecele în bucăți și să‐i speli măruntaiele și picioarele și să le pui pe bucățile lui și pe capul lui. 18Și să faci să fumege berbecele întreg pe altar: este o ardere de tot pentru Domnul, miros
29.18
Gen. 8.21
plăcut, o jertfă arsă în foc pentru Domnul. 19Și
29.19
Vers. 3.
să iei al doilea berbece și Aaron și fiii lui să‐și pună mâinile pe capul berbecelui. 20Și să junghii berbecele și să iei din sângele lui și să pui pe moalele urechii drepte a lui Aaron și pe moalele urechii drepte a fiilor săi și pe degetul gros al mâinii drepte a lor și pe degetul cel mare al piciorului drept al lor și să stropești sângele peste altar de jur împrejur. 21Și să iei din sângele care este pe altar și
29.21
Cap. 30.25, 31.
din untdelemnul ungerii și să stropești pe Aaron și hainele lui și pe fiii lui și hainele fiilor lui cu el; și
29.21
Vers. 1.
va fi sfânt el și hainele lui și fiii lui și hainele fiilor lui cu el. 22Și să iei grăsimea berbecelui și coada și grăsimea care acoperă măruntaiele și prapurul ficatului și amândoi rărunchii și grăsimea care este peste ei și spata dreaptă, căci este berbecele de sfințire, 23și
29.23
Lev. 8.26
o pâine și o turtă cu untdelemn și o plăcintă din coșul azimilor care este înaintea Domnului. 24Și să le pui pe toate în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor lui și
29.24
Lev. 7.30
să le legeni ca dar legănat înaintea Domnului. 25Și
29.25
Lev. 8.28
să le iei din mâna lor, să le faci să fumege pe altar deasupra arderii de tot ca miros plăcut înaintea Domnului: este o jertfă arsă în foc pentru Domnul. 26Și
29.26
Lev. 8.29
să iei pieptul berbecelui de sfințire care este pentru Aaron și să‐l legeni ca dar legănat înaintea Domnului și
29.26
Ps. 99.6
el va fi partea ta. 27Și vei sfinți pieptul
29.27
Lev. 7.31,34Num. 18.11,18Deut. 18.3
darului legănat și spata darului ridicat care a fost legănat și ridicat din berbecele de sfințire din cel ce este pentru Aaron și cel ce este pentru fiii lui. 28Și vor fi ale lui Aaron și ale fiilor săi, ca așezământ
29.28
Lev. 10.15
în veac, de la copiii lui Israel; căci
29.28
Lev. 7.34
este un dar ridicat și va fi un dar ridicat din partea copiilor lui Israel din jertfele lor de pace, darul lor ridicat pentru Domnul. 29Și hainele sfinte ale lui Aaron vor
29.29
Num. 20.26,28
fi ale fiilor lui după el ca să fie unși în ele și
29.29
Num. 18.8
35.25
să fie sfințiți în ele. 30Șapte
29.30
Lev. 8.35
9.1,8
zile se va îmbrăca cu ele fiul
29.30
Num. 20.28
lui care va fi preot în locul lui când va intra în cortul întâlnirii ca să slujească în sfânta. 31Și să iei berbecele de sfințire și să‐i fierbi
29.31
Lev. 8.31
carnea într‐un loc sfânt. 32Și Aaron și fiii lui să‐i mănânce carnea și pâinea
29.32
Mat. 12.4
care este în coș la intrarea cortului întâlnirii. 33Ei
29.33
Lev. 10.14,15,17
vor mânca lucrurile cu care s‐a făcut ispășirea ca să‐i sfințească și să‐i închine. Dar
29.33
Lev. 22.10
străinul să nu mănânce, căci sunt sfinte. 34Și dacă va rămânea din carnea de sfințire și din pâine până a doua zi, atunci vei arde rămășița
29.34
Lev. 8.32
cu foc: nu va fi mâncată, căci este sfântă. 35Și așa vei face lui Aaron și fiilor lui, potrivit cu tot ce ți‐am poruncit: șapte
29.35
Ex. 40.12Lev. 8.33,34,35
zile îi vei sfinți. 36Și vei aduce
29.36
Evr. 10.11
în fiecare zi un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire, și vei curăți altarul făcând ispășire pentru el și‐l
29.36
Cap. 30.26, 28, 29;
vei unge ca să‐l sfințești. 37Șapte zile vei face ispășire pentru altar și‐l vei sfinți și altarul
29.37
Cap. 40.10.
va fi preasfânt: orice
29.37
Cap. 30.29.
se va atinge de altar va fi sfânt.

Jertfa necurmată

38Și iată ce vei aduce pe altar: doi

29.38
Num. 28.31 Cron. 16.402 Cron. 2.4
13.11
31.3Ezra 3.3
miei de un an, zi
29.38
Dan. 9.27
12.11
cu zi, necurmat. 39Vei jertfi un miel dimineața
29.39
2 Reg. 16.15Ezec. 46.13,14,15
și al doilea miel îl vei jertfi între amândouă serile. 40Și a zecea parte din floarea făinii, frământată cu a patra parte dintr‐un hin de untdelemn bătut pentru un miel și a patra parte dintr‐un hin de vin, ca dar de băutură. 41Și al doilea miel îl vei jertfi
29.41
1 Reg. 18.29,362 Reg. 16.15Ezra 9.4,5Ps. 141.2Dan. 9.21
între amândouă serile; îl vei jertfi cu același dar de mâncare ca dimineața și cu același dar de băutură, ca miros plăcut, o jertfă arsă cu foc pentru Domnul. 42Va fi arderea de tot
29.42
Vers. 38. Cap. 30.8.
necurmată în neamurile voastre la poarta cortului întâlnirii înaintea Domnului: aici
29.42
Cap. 25.22;
mă voi întâlni cu voi ca să vorbesc acolo cu tine. 43Și acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel și cortul va fi sfințit
29.43
Cap. 40.34.
de slava mea. 44Și voi sfinți cortul întâlnirii și altarul și voi sfinți
29.44
Lev. 21.15
22.9,16
și pe Aaron și pe fiii lui ca să‐mi fie în slujba de preoți. 45Și
29.45
Ex. 25.8Lev. 26.12Zah. 2.10In. 14.17,232 Cor. 6.16Ap. 21.3
voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. 46Și vor cunoaște că eu
29.46
Cap. 20.2.
sunt Domnul Dumnezeul lor care i‐am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor: Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.

30

Altarul tămâiei

301Și să faci un altar

30.1
Cap. 37.25;
pentru
30.1
Vers. 7, 8, 10.
arderea tămâiei; să‐l faci din lemn de salcâm. 2Lungimea lui să fie de un cot, lățimea lui de un cot; să fie pătrat; și înălțimea lui de doi coți; coarnele lui să fie dintr‐o bucată cu el. 3Și să‐l îmbraci cu aur curat, acoperișul lui și pereții lui de jur împrejur și coarnele lui; și să‐i faci o cunună de aur de jur împrejur. 4Și să‐i faci două verigi de aur sub cununa lui pe cele două laturi ale lui; să le faci în cele două colțuri ale lui și să fie pentru petrecerea prin ele a pârghiilor cu care să‐l poarte. 5Și să faci pârghiile din lemn de salcâm și să le îmbraci cu aur. 6Și să‐l pui dinaintea perdelei care este înaintea chivotului mărturiei în fața
30.6
Cap. 25.21, 22.
scaunului îndurării care este deasupra mărturiei, unde mă voi întâlni cu tine. 7Și Aaron va face să fumege pe el tămâia
30.7
Vers. 34.
mirositoare: o va face să fumege în fiecare dimineață, când
30.7
Cap. 27.21.
va pregăti candelele. 8Și când Aaron va aprinde candelele între amândouă serile, o va face să fumege, o tămâie necurmată înaintea Domnului în neamurile voastre. 9Să nu aduceți nicio tămâie străină
30.9
Lev. 10.1
pe el, nici ardere de tot nici dar de mâncare; și să nu vărsați dar de băutură peste el. 10Și Aaron
30.10
Lev. 16.18
23.27
va face ispășire pe coarnele lui odată pe an. Va face ispășire pe el odată pe an în neamurile voastre cu sângele jertfei pentru păcat pentru ispășire; este preasfânt pentru Domnul.

Darurile

11Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 12Când

30.12
Cap. 38.25.
vei face numărătoarea copiilor lui Israel, potrivit cu toți aceia dintre ei care vor fi numărați, atunci vor da fiecare ins un preț de răscumpărare
30.12
Num. 31.50Iov 33.24
36.18Ps. 49.7Mat. 20.28Mc. 10.451 Tim. 2.61 Pet. 1.18,19
pentru sufletul său Domnului când îi vei număra, ca să nu fie nicio rană
30.12
2 Sam. 24.15
printre ei când îi vei număra. 13Aceasta
30.13
Mat. 17.24
vor da: fiecare ins care va trece la cei numărați: o jumătate de siclu, după siclul sfântului locaș; siclul
30.13
Lev. 27.25Num. 3.47Ezec. 45.12
este douăzeci de ghere. O
30.13
Cap. 38.26.
jumătate de siclu va fi dar ridicat pentru Domnul. 14Orice ins care va trece la cei numărați de la douăzeci de ani și mai sus va da darul ridicat al Domnului. 15Bogatul
30.15
Iov 34.19Prov. 22.2Ef. 6.9Col. 3.25
nu va da mai mult și săracul nu va da mai puțin de o jumătate de siclu când vor da darul ridicat al Domnului, ca să facă ispășire
30.15
Vers. 12.
pentru sufletele voastre. 16Și vei lua argintul de ispășire de la copiii lui Israel și‐l vei da
30.16
Cap. 18.25.
pentru slujba cortului întâlnirii; și va fi o amintire
30.16
Num. 16.40
pentru copiii lui Israel înaintea Domnului ca să facă ispășire pentru sufletele voastre.

Spălătorul de aramă

17Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 18

30.18
Cap. 38.8.
faci și un spălător de aramă și piciorul lui de aramă pentru spălat și să‐l
30.18
Cap. 40.7, 30.
pui între cortul întâlnirii și altar și să pui apă în el. 19Și Aaron și fiii lui își vor spăla
30.19
Cap. 40.31, 32.
mâinile și picioarele din el. 20Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apă, ca să nu moară; sau când se vor apropia de altar ca să slujească pentru ca să ardă o jertfă arsă în foc pentru Domnul. 21Și își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Și
30.21
Cap. 28.43.
va fi un așezământ în veac pentru ei, pentru el și pentru sămânța lui în neamurile lor.

Untdelemnul sfânt și tămâia

22Și Domnul a vorbit lui Moise, zicând: 23Ia‐ți și tu cele mai bune mirodenii

30.23
Cânt. 4.14Ezec. 27.22
de smirnă
30.23
Ps. 45.8Prov. 7.17
curgătoare cinci sute de sicli și de scorțișoară
30.23
Cânt. 4.14Ier. 6.20
mirositoare pe jumătate atâta, două sute cincizeci de sicli, și calam mirositor două sute cincizeci de sicli 24și casia
30.24
Ps. 45.8
cinci sute de sicli, după siclul sfântului locaș, și un hin
30.24
29.40
de untdelemn de măsline. 25Și să faci din ele un untdelemn pentru ungerea sfântă, o unsoare amestecată după meșteșugul făcătorului de mir. Acesta va fi
30.25
Cap. 37.29.
untdelemnul ungerii sfinte. 26Și
30.26
Cap. 40.9.
să ungi cu el cortul întâlnirii și chivotul mărturiei 27și masa și toate uneltele ei și sfeșnicul și uneltele lui și altarul tămâiei 28și altarul arderii de tot și toate uneltele lui și spălătorul și piciorul lui. 29Și să le sfințești ca să fie prea sfinte: orice
30.29
Cap. 29.37.
se va atinge de ele va fi sfânt. 30Și să ungi
30.30
Cap. 29.7, etc.
pe Aaron și pe fiii săi și să‐i sfințești ca să‐mi fie în slujba de preoți. 31Și să vorbești copiilor lui Israel zicând: Acesta îmi va fi un untdelemn de ungere sfântă în neamurile voastre. 32Să nu se toarne pe carne de om și să nu faceți unul ca el după amestecătura lui: este
30.32
Vers. 25, 27.
sfânt; să vă fie sfânt! 33Oricine
30.33
Vers. 38.
va amesteca vreunul ca el sau cine va pune din el pe un străin va fi stârpit
30.33
Gen. 17.14Lev. 7.20,21
din poporul său. 34Și Domnul a zis lui Moise: Ia mirodenii
30.34
Cap. 25.6;
mirositoare: stacte și onice și galban, mirodenii mirositoare și tămâie curată; să fie în greutate deopotrivă. 35Și să faci din ele o tămâie, o mireasmă după
30.35
Vers. 25.
meșteșugul făcătorului de mir, sărată, curată, sfântă. 36Și vei pisa mărunt din ea, și vei pune din ea înaintea mărturiei în cortul întâlnirii unde
30.36
Cap. 29.42.
mă voi întâlni cu tine. Vă va fi preasfântă
30.36
Vers. 32. Cap. 29.37.
. 37Și tămâia pe care o vei face să
30.37
Vers. 32.
nu vă faceți după amestecătura ei; îți va fi sfântă pentru Domnul. 38Oricine
30.38
Vers. 33.
va face asemenea ei ca s‐o miroase va fi stârpit din poporul său.