Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Nașterea lui Moise

21Și un

2.1
Cap. 6.20.
om din casa lui Levi s‐a dus și a luat pe o fată a lui Levi. 2Și femeia a zămislit și a născut un fiu. Și l‐a
2.2
Fapte. 7.20Evr. 11.23
văzut că era frumos și l‐a ascuns trei luni. 3Și când n‐a mai putut să‐l ascundă, i‐a luat un coșuleț de papură și l‐a uns cu bitum și cu smoală și a pus copilul în el, și l‐a pus în trestie pe malul râului. 4Și
2.4
Cap. 15.20.
sora lui sta departe să vadă ce se va face cu el. 5Și fata
2.5
Fapte. 7.21
lui Faraon s‐a pogorât să se scalde în râu și slujnicile ei se plimbau pe marginea râului. Și a văzut coșulețul în mijlocul trestiei și a trimis pe slujnica ei și l‐a adus. 6Și a deschis și a văzut copilul și iată, băiatul plângea. Și făcându‐i‐se milă, a zis: Acesta este unul din copiii evreilor. 7Și sora lui a zis fetei lui Faraon: Să merg și să chem o doică din femeile evreice ca să alăpteze copilul pentru tine? 8Și fata lui Faraon i‐a zis: Mergi. Și fecioara s‐a dus și a chemat pe mama copilului. 9Și fata lui Faraon i‐a zis: Ia copilul acesta și alăptează‐mi‐l și îți voi da plata. Și femeia a luat copilul și l‐a alăptat. 10Și după ce a crescut copilul, l‐a adus la fata lui Faraon și el a ajuns
2.10
Fapte. 7.21
fiul ei. Și ea i‐a pus numele Moise și a zis: Pentru că l‐am scos din apă.

Fuga lui Moise

11Și a fost așa: în zilele acelea

2.11
Fapte. 7.23,24Evr. 11.24,25,26
când Moise era mare, a ieșit la frații săi și s‐a uitat la sarcinile
2.11
Cap. 1.11.
lor și a văzut pe un egiptean bătând pe un evreu, pe unul din frații săi. 12Și s‐a întors încoace și încolo și văzând că nu era nimeni, a omorât
2.12
Fapte. 7.24
pe egiptean și l‐a ascuns în nisip. 13Și a ieșit
2.13
Fapte. 7.26
a doua zi și iată doi bărbați evrei se certau. Și a zis celui ce era nedrept: Pentru ce bați pe aproapele tău? 14Și el a zis: Cine
2.14
Fapte. 7.27,28
te‐a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Vrei să mă ucizi și pe mine cum ai ucis pe egiptean? Atunci Moise s‐a temut și a zis: Cu adevărat lucrul este cunoscut. 15Și Faraon a auzit de fapta aceasta și căuta să omoare pe Moise. Dar
2.15
Fapte. 7.29Evr. 11.27
Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian. Și ședea lângă
2.15
Gen. 24.11
29.2
fântână. 16Și preotul
2.16
Cap. 3.1.
din Madian avea sapte fete
2.16
Gen. 24.11
29.10
; și ele au venit să scoată apă și au umplut jgheaburile ca să adape turma tatălui lor. 17Și păstorii au venit și le‐au alungat. Dar Moise s‐a sculat și le‐a ajutat și le‐a
2.17
Gen. 29.10
adăpat turma. 18Și ele au venit la Reuel
2.18
Num. 10.29
, tatăl lor, și el le‐a zis: Pentru ce ați venit așa de curând astăzi? 19Și ele au zis: Un bărbat egiptean ne‐a scăpat din mâna păstorilor și ne‐a și scos din belșug și a adăpat turma. 20Și a zis fetelor sale: Și unde este el? Pentru ce ați lăsat îndărăt pe om? Chemați‐l să
2.20
Gen. 31.54
43.25
mănânce pâine. 21Și Moise s‐a învoit să rămână la acel om. Și a dat lui Moise pe
2.21
Cap. 4.25;
Sefora, fiică‐sa. 22Și ea a născut un fiu și el i‐a pus numele
2.22
Cap. 18.3.
Gherșom, căci a zis: Am stat vremelnic
2.22
Fapte. 7.29Evr. 11.13,14
într‐o țară străină.

Dumnezeu aude strigătul Israeliților

23Și a fost așa

2.23
Cap. 7.7.
: în acele multe zile împăratul Egiptului a murit. Și copiii lui Israel suspinau
2.23
Num. 20.16Deut. 26.7Ps. 12.5
de robie și au strigat și
2.23
Gen. 18.20Deut. 24.15Iac. 5.4
strigătul lor din pricina robiei s‐a suit la Dumnezeu. 24Și Dumnezeu a
2.24
Cap. 6.5.
auzit geamătul lor și Dumnezeu
2.24
Cap. 6.5.
și‐a adus aminte de
2.24
Gen. 15.14
46.4
legământul său cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov. 25Și Dumnezeu
2.25
Cap. 4.31.
a privit spre copiii lui Israel și Dumnezeu a luat cunoștință.

3

Rugul aprins

31Și Moise păștea turma socrului său Ietro

3.1
Cap. 2.16.
, preotul din Madian. Și a mânat turma în dosul pustiei și a venit la
3.1
Cap. 18.5.
muntele lui Dumnezeu, la Horeb. 2Și
3.2
Deut. 33.16Is. 63.9Fapte. 7.30
Îngerul Domnului i s‐a arătat într‐o flacără de foc din mijlocul unui rug. Și el s‐a uitat și iată rugul ardea cu foc și rugul nu se mistuia. 3Și Moise a zis: Să mă abat acum și să văd
3.3
Ps. 111.2Fapte. 7.31
această mare arătare pentru ce nu se mistuie rugul. 4Și Domnul a văzut că s‐a abătut să vadă și Dumnezeu
3.4
Deut. 33.16
l‐a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise! Moise! Și el a zis: Iată‐mă. 5Și el a zis: Nu te apropia încoace
3.5
Cap. 19.12.
. Dezleagă‐ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este pământ sfânt. 6Și a zis
3.6
Gen. 28.13Mat. 22.32Mc. 12.26Lc. 20.37Fapte. 7.32
: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise și‐a ascuns fața, căci
3.6
1 Reg. 19.13Is. 6.1,5
se temea să se uite spre Dumnezeu. 7Și Domnul a zis
3.7
Cap. 2.23, 24, 25.
: Am văzut cu adevărat întristarea poporului meu care este în Egipt și le‐am auzit strigătul
3.7
Cap. 1.11.
din pricina asupritorilor lor, căci
3.7
Gen. 18.21
cunosc durerile lor. 8Și
3.8
Gen. 11.5,7
18.21
50.24
m‐am pogorât
3.8
Cap. 6.6, 8;
să‐i izbăvesc din mâna egiptenilor și să‐i fac să se suie din țara aceea
3.8
Deut. 1.25
8.7,8,9
într‐o țară bună și largă, într‐o țară în care
3.8
Vers. 17. Cap. 13.5;
curge lapte și miere, în locul
3.8
Gen. 15.18
cananitului și hetitului și amoritului și ferezitului și hivitului și iebusitului. 9Și acum iată
3.9
Cap. 2.23.
strigătul copiilor lui Israel a venit la mine și am văzut și
3.9
Cap. 1.11, 13, 14, 22.
apăsarea cu care îi apasă egiptenii. 10
3.10
Ps. 105.26Mica 6.4
Și acum vino și te voi trimite la Faraon ca să scoți din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel.

Trimiterea lui Moise

11Și Moise a zis lui Dumnezeu

3.11
Cap. 6.12.
: Cine sunt eu ca să merg la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? 12Și el a zis: Căci
3.12
Gen. 31.3Deut. 31.23Ios. 1.5Rom. 8.31
voi fi cu tine; și acesta îți va fi semnul că eu te‐am trimis: după ce vei scoate poporul din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. 13Și Moise a zis lui Dumnezeu: Iată voi veni la copiii lui Israel și le voi zice: Dumnezeul părinților voștri m‐a trimis la voi. Și vor zice: Care este numele lui? Ce să le spun? 14Și Dumnezeu a zis lui Moise: Eu Sunt Cel Ce Sunt. Și a zis: Așa vei zice copiilor lui Israel
3.14
Cap. 6.3.
: „Eu Sunt” m‐a trimis la voi. 15Și Dumnezeu a mai zis lui Moise: Așa vei zice copiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, m‐a trimis la voi
3.15
Ps. 135.13Osea 12.5
. Acesta este numele meu în veac și aceasta este pomenirea mea în toate neamurile. 16Mergi și
3.16
Cap. 4.29.
strânge pe bătrânii lui Israel și zi‐le: Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov mi s‐a arătat zicând
3.16
Gen. 50.24Lc. 1.68
: V‐am cercetat cu adevărat și am văzut ce vi se face în Egipt. 17Și am zis
3.17
Gen. 15.14,16
: Vă voi face să vă suiți din întristarea Egiptului în țara cananitului și hetitului și amoritului și ferezitului și hevitului și iebusitului, într‐o țară în care curge lapte și miere. 18Și
3.18
Cap. 4.31.
vor asculta de glasul tău. Și vei intra tu și bătrânii lui Israel la împăratul Egiptului și‐i veți zice: Domnul Dumnezeul Evreilor
3.18
Cap. 5.1, 3.
s‐a întâlnit cu noi, și acum, lasă‐ne, te rugăm, să mergem cale de trei zile în pustie ca să jertfim Domnului Dumnezeului nostru. 19Dar știu că împăratul Egiptului
3.19
Num. 23.3,4,15,16
nu vă va lăsa să mergeți, nu, nici printr‐o mână tare. 20Și îmi voi
3.20
Cap. 5.2;
întinde mâna și voi bate Egiptul cu
3.20
Cap. 6.6;
toate minunile mele pe care le voi face în mijlocul lui și
3.20
Cap. 7.3;
după aceea vă va lăsa să mergeți. 21Și
3.21
Cap. 12.31.
voi da poporului acestuia har în ochii egiptenilor, și va fi așa: când veți ieși, nu veți ieși fără nimic. 22
3.22
Cap. 11.3;
Ci fiecare femeie va cere de la vecina sa și de la cea care stă în casa sa scule de argint și scule de aur și haine și le veți pune pe fiii voștri și pe fiicele voastre și
3.22
Gen. 15.14
veți despuia pe egipteni
3.22
Iov 27.17Prov. 13.22Ezec. 39.10
.

4

Șovăirea lui Moise

41Și Moise a răspuns și a zis: Dar iată nu mă vor crede, nici nu vor asculta de glasul meu, căci vor zice: Nu ți s‐a arătat Domnul. 2Și Domnul i‐a zis: Ce este în mâna ta? Și el a zis

4.2
Vers. 71, 20.
: Un toiag. 3Și el a zis: Aruncă‐l pe pământ. Și l‐a aruncat pe pământ și s‐a făcut șarpe și Moise a fugit dinaintea lui. 4Și Domnul a zis lui Moise: Întinde‐ți mâna și apucă‐l de coadă. (Și și‐a întins mâna și l‐a apucat și s‐a făcut toiag în mâna sa). 5Ca să
4.5
Cap. 19.9.
creadă că
4.5
Cap. 3.15.
Domnul Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov ți s‐a arătat. 6Și Domnul i‐a mai zis: Vâră‐ți acum mâna în sân. Și și‐a vârît mâna în sân și a scos‐o și iată mâna sa era leproasă ca
4.6
Num. 12.102 Reg. 5.27
zăpada. 7Și a zis: Vâră‐ți iarăși mâna în sân. (Și și‐a vârît iarăși mâna în sân și a scos‐o afară din sân și iată
4.7
Num. 12.13,14Deut. 32.392 Reg. 5.14Mat. 8.3
se făcuse iarăși ca și carnea lui). 8Și va fi așa: dacă nu te vor crede, nici nu vor asculta de glasul semnului dintâiu, vor crede glasul semnului al doilea. 9Și va fi așa: dacă nu vor crede nici aceste două semne, nici nu vor asculta de glasul tău, vei lua din apa râului și vei turna pe uscat și
4.9
Cap. 7.19.
apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe uscat. 10Și Moise a zis Domnului: Rogu‐mă, Doamne, eu nu sunt bărbat de vorbe, nici mai înainte, nici de când vorbești tu robului tău, căci
4.10
Cap. 6.12.
sunt greoi la gură și greoi la limbă. 11Și Domnul i‐a zis
4.11
Ps. 94.9
: Cine a făcut omului gură sau cine face mut sau surd sau văzând sau orb? Nu eu, Domnul? 12Deci mergi și eu voi fi
4.12
Is. 50.4Ier. 1.9Mat. 10.19Mc. 13.11Lc. 12.11,12
21.14,15
cu gura ta și te voi învăța ce să vorbești. 13Și el a zis: Rogu‐te, Doamne
4.13
Iona 1.3
, trimite prin mâna celui pe care‐l vei trimite. 14Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lui Moise și i‐a zis: Nu este oare Aaron Levitul fratele tău? Știu că el vorbește bine și iată îți și
4.14
Vers. 27.
iese în întâmpinare și când te va vedea se va bucura în inima sa. 15
4.15
Cap. 7.1, 2.
Și vei vorbi cu el și
4.15
Num. 22.38
23.5,12,16Deut. 18.18Is. 51.16Ier. 1.9
vei pune cuvintele în gura lui și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui și vă voi
4.15
Deut. 5.31
învăța ce veți face. 16Și el va vorbi în locul tău către popor și va fi așa: el îți va fi gură
4.16
Cap. 7.4;
și tu îi vei fi Dumnezeu. 17Și vei lua în mâna ta
4.17
Vers. 2.
toiagul acesta cu care vei face semnele.

Moise în Egipt

18Și Moise a mers și s‐a întors la Ietro, socrul său, și i‐a zis: Rogu‐te, lasă‐mă să merg și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt să văd dacă mai trăiesc. Și Ietro a zis lui Moise: Mergi în pace. 19Și Domnul a zis lui Moise în Madian: Mergi, întoarce‐te în Egipt, căci toți

4.19
Cap. 2.15, 23.
acei oameni care căutau viața ta au murit. 20Și Moise a luat pe nevasta sa și pe fiii săi și i‐a încălecat pe măgar și s‐a întors în țara Egiptului. Și Moise a luat
4.20
Cap. 17.9.
toiagul lui Dumnezeu în mâna sa. 21Și Domnul a zis lui Moise: Mergând și întorcându‐te în Egipt, vezi toate
4.21
Cap. 3.20.
minunile pe care le‐am pus în mâna ta și să le faci înaintea lui Faraon. Și
4.21
Cap. 7.3, 13;
eu îi voi învârtoșa inima și nu va lăsa pe popor să meargă. 22Și vei zice lui Faraon: Așa zice Domnul: Israel
4.22
Osea 11.1Rom. 9.42 Cor. 6.18
este fiul meu, cel
4.22
Ier. 31.9Iac. 1.18
întâi născut al meu. 23Și îți zic: Lasă pe fiul meu să meargă să‐mi slujească. Și dacă nu vei voi să‐l lași, iată
4.23
Cap. 11.5;
voi ucide pe fiul tău, pe cel întâi‐născut al tău. 24Și a fost așa: pe cale în locul de găzduire Domnul
4.24
Num. 22.22
l‐a întâmpinat și a căutat să‐l
4.24
Gen. 17.14
omoare. 25Atunci Sefora a luat o
4.25
Ios. 5.2,3
piatră ascuțită și a tăiat prepuțul fiului său și l‐a aruncat la picioarele lui și a zis: Soț de sânge tu îmi ești cu adevărat! 26Și l‐a lăsat să meargă. Atunci ea a zis: Soț de sânge! din pricina tăierii împrejur.

Întâlnirea lui Moise cu Aaron

27Și Domnul a zis lui Aaron: Ieși în întâmpinarea

4.27
Vers. 14.
lui Moise în pustie. Și a mers și l‐a întâmpinat în muntele
4.27
Cap. 3.1.
lui Dumnezeu și l‐a sărutat. 28Și Moise a
4.28
Vers. 15, 16.
spus lui Aaron toate cuvintele Domnului care‐l trimisese și toate
4.28
Vers. 8, 9.
semnele pe care i le poruncise. 29Și Moise și Aaron au mers
4.29
Cap. 3.16.
și au strâns pe toți bătrânii copiilor lui Israel. 30Și
4.30
Vers. 16.
Aaron le‐a vorbit toate cuvintele pe care le vorbise lui Moise Domnul și a făcut semnele înaintea ochilor poporului. 31Și poporul a crezut
4.31
Cap. 3.18. Vers. 8, 9.
. Și au auzit că Domnul cercetase
4.31
Cap. 3.16.
pe copiii lui Israel și că le văzuse
4.31
Cap. 2.25;
întristarea și și‐au plecat
4.31
Gen. 24.26
capetele și s‐au închinat
4.31
1 Cron. 29.20
.