Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
30

Altarul tămâiei

301Și să faci un altar

30.1
Cap. 37.25;
40.5
pentru
30.1
Vers. 7, 8, 10.
Lev. 4.7,18Ap. 8.3
arderea tămâiei; să‐l faci din lemn de salcâm. 2Lungimea lui să fie de un cot, lățimea lui de un cot; să fie pătrat; și înălțimea lui de doi coți; coarnele lui să fie dintr‐o bucată cu el. 3Și să‐l îmbraci cu aur curat, acoperișul lui și pereții lui de jur împrejur și coarnele lui; și să‐i faci o cunună de aur de jur împrejur. 4Și să‐i faci două verigi de aur sub cununa lui pe cele două laturi ale lui; să le faci în cele două colțuri ale lui și să fie pentru petrecerea prin ele a pârghiilor cu care să‐l poarte. 5Și să faci pârghiile din lemn de salcâm și să le îmbraci cu aur. 6Și să‐l pui dinaintea perdelei care este înaintea chivotului mărturiei în fața
30.6
Cap. 25.21, 22.

scaunului îndurării care este deasupra mărturiei, unde mă voi întâlni cu tine. 7Și Aaron va face să fumege pe el tămâia
30.7
Vers. 34.
1 Sam. 2.281 Cron. 23.13Lc. 1.9
mirositoare: o va face să fumege în fiecare dimineață, când
30.7
Cap. 27.21.

va pregăti candelele. 8Și când Aaron va aprinde candelele între amândouă serile, o va face să fumege, o tămâie necurmată înaintea Domnului în neamurile voastre. 9Să nu aduceți nicio tămâie străină
30.9
Lev. 10.1
pe el, nici ardere de tot nici dar de mâncare; și să nu vărsați dar de băutură peste el. 10Și Aaron
30.10
Lev. 16.18
23.27
va face ispășire pe coarnele lui odată pe an. Va face ispășire pe el odată pe an în neamurile voastre cu sângele jertfei pentru păcat pentru ispășire; este preasfânt pentru Domnul.

Darurile

11Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 12Când

30.12
Cap. 38.25.
Num. 1.2,5
26.22 Sam. 24.2
vei face numărătoarea copiilor lui Israel, potrivit cu toți aceia dintre ei care vor fi numărați, atunci vor da fiecare ins un preț de răscumpărare
30.12
Num. 31.50Iov 33.24
36.18Ps. 49.7Mat. 20.28Mc. 10.451 Tim. 2.61 Pet. 1.18,19
pentru sufletul său Domnului când îi vei număra, ca să nu fie nicio rană
30.12
2 Sam. 24.15
printre ei când îi vei număra. 13Aceasta
30.13
Mat. 17.24
vor da: fiecare ins care va trece la cei numărați: o jumătate de siclu, după siclul sfântului locaș; siclul
30.13
Lev. 27.25Num. 3.47Ezec. 45.12
este douăzeci de ghere. O
30.13
Cap. 38.26.

jumătate de siclu va fi dar ridicat pentru Domnul. 14Orice ins care va trece la cei numărați de la douăzeci de ani și mai sus va da darul ridicat al Domnului. 15Bogatul
30.15
Iov 34.19Prov. 22.2Ef. 6.9Col. 3.25
nu va da mai mult și săracul nu va da mai puțin de o jumătate de siclu când vor da darul ridicat al Domnului, ca să facă ispășire
30.15
Vers. 12.

pentru sufletele voastre. 16Și vei lua argintul de ispășire de la copiii lui Israel și‐l vei da
30.16
Cap. 18.25.

pentru slujba cortului întâlnirii; și va fi o amintire
30.16
Num. 16.40
pentru copiii lui Israel înaintea Domnului ca să facă ispășire pentru sufletele voastre.

Spălătorul de aramă

17Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 18

30.18
Cap. 38.8.
1 Reg. 7.38
faci și un spălător de aramă și piciorul lui de aramă pentru spălat și să‐l
30.18
Cap. 40.7, 30.

pui între cortul întâlnirii și altar și să pui apă în el. 19Și Aaron și fiii lui își vor spăla
30.19
Cap. 40.31, 32.
Ps. 26.6Is. 52.11In. 13.10Evr. 10.22
mâinile și picioarele din el. 20Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apă, ca să nu moară; sau când se vor apropia de altar ca să slujească pentru ca să ardă o jertfă arsă în foc pentru Domnul. 21Și își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Și
30.21
Cap. 28.43.

va fi un așezământ în veac pentru ei, pentru el și pentru sămânța lui în neamurile lor.

Untdelemnul sfânt și tămâia

22Și Domnul a vorbit lui Moise, zicând: 23Ia‐ți și tu cele mai bune mirodenii

30.23
Cânt. 4.14Ezec. 27.22
de smirnă
30.23
Ps. 45.8Prov. 7.17
curgătoare cinci sute de sicli și de scorțișoară
30.23
Cânt. 4.14Ier. 6.20
mirositoare pe jumătate atâta, două sute cincizeci de sicli, și calam mirositor două sute cincizeci de sicli 24și casia
30.24
Ps. 45.8
cinci sute de sicli, după siclul sfântului locaș, și un hin
30.24
29.40
de untdelemn de măsline. 25Și să faci din ele un untdelemn pentru ungerea sfântă, o unsoare amestecată după meșteșugul făcătorului de mir. Acesta va fi
30.25
Cap. 37.29.
Num. 35.25Ps. 89.20
untdelemnul ungerii sfinte. 26Și
30.26
Cap. 40.9.
Lev. 8.10Num. 7.1
să ungi cu el cortul întâlnirii și chivotul mărturiei 27și masa și toate uneltele ei și sfeșnicul și uneltele lui și altarul tămâiei 28și altarul arderii de tot și toate uneltele lui și spălătorul și piciorul lui. 29Și să le sfințești ca să fie prea sfinte: orice
30.29
Cap. 29.37.

se va atinge de ele va fi sfânt. 30Și să ungi
30.30
Cap. 29.7, etc.
Lev. 8.12,30
pe Aaron și pe fiii săi și să‐i sfințești ca să‐mi fie în slujba de preoți. 31Și să vorbești copiilor lui Israel zicând: Acesta îmi va fi un untdelemn de ungere sfântă în neamurile voastre. 32Să nu se toarne pe carne de om și să nu faceți unul ca el după amestecătura lui: este
30.32
Vers. 25, 27.

sfânt; să vă fie sfânt! 33Oricine
30.33
Vers. 38.

va amesteca vreunul ca el sau cine va pune din el pe un străin va fi stârpit
30.33
Gen. 17.14Lev. 7.20,21
din poporul său. 34Și Domnul a zis lui Moise: Ia mirodenii
30.34
Cap. 25.6;
37.29
mirositoare: stacte și onice și galban, mirodenii mirositoare și tămâie curată; să fie în greutate deopotrivă. 35Și să faci din ele o tămâie, o mireasmă după
30.35
Vers. 25.

meșteșugul făcătorului de mir, sărată, curată, sfântă. 36Și vei pisa mărunt din ea, și vei pune din ea înaintea mărturiei în cortul întâlnirii unde
30.36
Cap. 29.42.
Lev. 16.2
mă voi întâlni cu tine. Vă va fi preasfântă
30.36
Vers. 32. Cap. 29.37.
Lev. 2.3
. 37Și tămâia pe care o vei face să
30.37
Vers. 32.

nu vă faceți după amestecătura ei; îți va fi sfântă pentru Domnul. 38Oricine
30.38
Vers. 33.

va face asemenea ei ca s‐o miroase va fi stârpit din poporul său.