Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
30

Altarul tămâiei

301Și să faci un altar

30.1
Cap. 37.25;
pentru
30.1
Vers. 7, 8, 10.
arderea tămâiei; să‐l faci din lemn de salcâm. 2Lungimea lui să fie de un cot, lățimea lui de un cot; să fie pătrat; și înălțimea lui de doi coți; coarnele lui să fie dintr‐o bucată cu el. 3Și să‐l îmbraci cu aur curat, acoperișul lui și pereții lui de jur împrejur și coarnele lui; și să‐i faci o cunună de aur de jur împrejur. 4Și să‐i faci două verigi de aur sub cununa lui pe cele două laturi ale lui; să le faci în cele două colțuri ale lui și să fie pentru petrecerea prin ele a pârghiilor cu care să‐l poarte. 5Și să faci pârghiile din lemn de salcâm și să le îmbraci cu aur. 6Și să‐l pui dinaintea perdelei care este înaintea chivotului mărturiei în fața
30.6
Cap. 25.21, 22.
scaunului îndurării care este deasupra mărturiei, unde mă voi întâlni cu tine. 7Și Aaron va face să fumege pe el tămâia
30.7
Vers. 34.
mirositoare: o va face să fumege în fiecare dimineață, când
30.7
Cap. 27.21.
va pregăti candelele. 8Și când Aaron va aprinde candelele între amândouă serile, o va face să fumege, o tămâie necurmată înaintea Domnului în neamurile voastre. 9Să nu aduceți nicio tămâie străină
30.9
Lev. 10.1
pe el, nici ardere de tot nici dar de mâncare; și să nu vărsați dar de băutură peste el. 10Și Aaron
30.10
Lev. 16.18
23.27
va face ispășire pe coarnele lui odată pe an. Va face ispășire pe el odată pe an în neamurile voastre cu sângele jertfei pentru păcat pentru ispășire; este preasfânt pentru Domnul.

Darurile

11Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 12Când

30.12
Cap. 38.25.
vei face numărătoarea copiilor lui Israel, potrivit cu toți aceia dintre ei care vor fi numărați, atunci vor da fiecare ins un preț de răscumpărare
30.12
Num. 31.50Iov 33.24
36.18Ps. 49.7Mat. 20.28Mc. 10.451 Tim. 2.61 Pet. 1.18,19
pentru sufletul său Domnului când îi vei număra, ca să nu fie nicio rană
30.12
2 Sam. 24.15
printre ei când îi vei număra. 13Aceasta
30.13
Mat. 17.24
vor da: fiecare ins care va trece la cei numărați: o jumătate de siclu, după siclul sfântului locaș; siclul
30.13
Lev. 27.25Num. 3.47Ezec. 45.12
este douăzeci de ghere. O
30.13
Cap. 38.26.
jumătate de siclu va fi dar ridicat pentru Domnul. 14Orice ins care va trece la cei numărați de la douăzeci de ani și mai sus va da darul ridicat al Domnului. 15Bogatul
30.15
Iov 34.19Prov. 22.2Ef. 6.9Col. 3.25
nu va da mai mult și săracul nu va da mai puțin de o jumătate de siclu când vor da darul ridicat al Domnului, ca să facă ispășire
30.15
Vers. 12.
pentru sufletele voastre. 16Și vei lua argintul de ispășire de la copiii lui Israel și‐l vei da
30.16
Cap. 18.25.
pentru slujba cortului întâlnirii; și va fi o amintire
30.16
Num. 16.40
pentru copiii lui Israel înaintea Domnului ca să facă ispășire pentru sufletele voastre.

Spălătorul de aramă

17Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 18

30.18
Cap. 38.8.
faci și un spălător de aramă și piciorul lui de aramă pentru spălat și să‐l
30.18
Cap. 40.7, 30.
pui între cortul întâlnirii și altar și să pui apă în el. 19Și Aaron și fiii lui își vor spăla
30.19
Cap. 40.31, 32.
mâinile și picioarele din el. 20Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apă, ca să nu moară; sau când se vor apropia de altar ca să slujească pentru ca să ardă o jertfă arsă în foc pentru Domnul. 21Și își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Și
30.21
Cap. 28.43.
va fi un așezământ în veac pentru ei, pentru el și pentru sămânța lui în neamurile lor.

Untdelemnul sfânt și tămâia

22Și Domnul a vorbit lui Moise, zicând: 23Ia‐ți și tu cele mai bune mirodenii

30.23
Cânt. 4.14Ezec. 27.22
de smirnă
30.23
Ps. 45.8Prov. 7.17
curgătoare cinci sute de sicli și de scorțișoară
30.23
Cânt. 4.14Ier. 6.20
mirositoare pe jumătate atâta, două sute cincizeci de sicli, și calam mirositor două sute cincizeci de sicli 24și casia
30.24
Ps. 45.8
cinci sute de sicli, după siclul sfântului locaș, și un hin
30.24
29.40
de untdelemn de măsline. 25Și să faci din ele un untdelemn pentru ungerea sfântă, o unsoare amestecată după meșteșugul făcătorului de mir. Acesta va fi
30.25
Cap. 37.29.
untdelemnul ungerii sfinte. 26Și
30.26
Cap. 40.9.
să ungi cu el cortul întâlnirii și chivotul mărturiei 27și masa și toate uneltele ei și sfeșnicul și uneltele lui și altarul tămâiei 28și altarul arderii de tot și toate uneltele lui și spălătorul și piciorul lui. 29Și să le sfințești ca să fie prea sfinte: orice
30.29
Cap. 29.37.
se va atinge de ele va fi sfânt. 30Și să ungi
30.30
Cap. 29.7, etc.
pe Aaron și pe fiii săi și să‐i sfințești ca să‐mi fie în slujba de preoți. 31Și să vorbești copiilor lui Israel zicând: Acesta îmi va fi un untdelemn de ungere sfântă în neamurile voastre. 32Să nu se toarne pe carne de om și să nu faceți unul ca el după amestecătura lui: este
30.32
Vers. 25, 27.
sfânt; să vă fie sfânt! 33Oricine
30.33
Vers. 38.
va amesteca vreunul ca el sau cine va pune din el pe un străin va fi stârpit
30.33
Gen. 17.14Lev. 7.20,21
din poporul său. 34Și Domnul a zis lui Moise: Ia mirodenii
30.34
Cap. 25.6;
mirositoare: stacte și onice și galban, mirodenii mirositoare și tămâie curată; să fie în greutate deopotrivă. 35Și să faci din ele o tămâie, o mireasmă după
30.35
Vers. 25.
meșteșugul făcătorului de mir, sărată, curată, sfântă. 36Și vei pisa mărunt din ea, și vei pune din ea înaintea mărturiei în cortul întâlnirii unde
30.36
Cap. 29.42.
mă voi întâlni cu tine. Vă va fi preasfântă
30.36
Vers. 32. Cap. 29.37.
. 37Și tămâia pe care o vei face să
30.37
Vers. 32.
nu vă faceți după amestecătura ei; îți va fi sfântă pentru Domnul. 38Oricine
30.38
Vers. 33.
va face asemenea ei ca s‐o miroase va fi stârpit din poporul său.

31

Bețaleel și Oholiab

311Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vezi

31.2
Cap. 35.30;
, am chemat pe nume pe Bețaleel, fiul
31.2
1 Cron. 2.20
lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. 3Și l‐am umplut
31.3
Cap. 35.31.
cu Duhul lui Dumnezeu în înțelepciune și în pricepere și în cunoștință și în orice lucrare, 4ca să facă născociri, ca să lucreze în aur și în argint și în aramă, 5ca să taie pietre pentru legat și să taie lemne, ca să lucreze tot felul de lucrări. 6Și iată am dat cu el pe Oholiab
31.6
Cap. 35.34.
, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan; și am dat înțelepciune în inima fiecăruia care este cu inimă
31.6
Cap. 28.3;
înțeleaptă ca să facă tot ce ți‐am poruncit: 7cortul
31.7
Cap. 36.8.
întâlnirii și chivotul
31.7
Cap. 37.1.
mărturiei și
31.7
Cap. 37.6.
scaunul îndurării care este deasupra și toate uneltele cortului 8și masa
31.8
Cap. 37.10.
și uneltele ei și sfeșnicul
31.8
Cap. 37.17.
curat și toate uneltele lui și altarul tămâiei 9și altarul
31.9
Cap. 38.1.
arderilor de tot și toate uneltele lui și spălătorul
31.9
Cap. 38.8.
și piciorul lui 10și hainele
31.10
Cap. 39.1, 41.
lucrate iscusit și hainele sfinte pentru Aaron, preotul, și hainele fiilor săi ca să‐mi fie în slujba de preoți 11și
31.11
Cap. 30.25, 31;
untdelemnul ungerii și tămâia
31.11
Cap. 30.34;
de mirodenii mirositoare pentru sfânta. Vor face potrivit cu tot ce ți‐am poruncit.

Ținerea Sabatului

12Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 13Și tu vorbește copiilor lui Israel zicând: Cu adevărat

31.13
Lev. 19.3,30
26.2Ezec. 20.12,20
44.24
să păziți sabatele mele; căci acesta este un semn între mine și voi în neamurile voastre ca să cunoașteți că eu sunt Domnul care vă sfințește. 14Să păziți
31.14
Cap. 20.8.
dar sabatul, căci vă este sfânt: Oricine‐l
31.14
Cap. 35.2.
va pângări va fi omorât, căci cine va face vreo lucrare în el, sufletul acela va fi stârpit din poporul său. 15Șase
31.15
Cap. 20.9.
zile se va lucra, dar în ziua a șaptea
31.15
Gen. 2.220.10
este sabatul de odihnă, sfânt pentru Domnul. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi omorât. 16Și copiii lui Israel să păzească sabatul ca să țină sabatul în neamurile lor, drept legământ veșnic. 17Este un semn
31.17
Vers. 13.
între mine și copiii lui Israel în veac; căci
31.17
Gen. 1.31
2.2
Domnul a făcut cerurile și pământul în șase zile și în ziua a șaptea s‐a odihnit și s‐a răcorit.

Tablele legii

18Și după ce a sfârșit de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i‐a dat cele două table

31.18
Cap. 24.12;
ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.

32

Vițelul de aur

321Și când a văzut poporul că Moise întârzia

32.1
Cap. 24.18.
să se pogoare de pe munte, poporul s‐a adunat la Aaron și i‐a zis: Scoală‐te
32.1
Fapte. 7.40
, fă‐ne dumnezei care să
32.1
Cap. 13.21.
meargă înaintea noastră; căci acest Moise, omul care ne‐a scos din țara Egiptului, nu știm ce s‐a făcut cu el. 2Și Aaron le‐a zis: Scoateți cerceii
32.2
Jud. 8.24,25,26,27
de aur, care sunt în urechile nevestelor voastre, ale fiilor voștri și ale fetelor voastre și aduceți‐i la mine. 3Și tot poporul și‐a smuls toți cerceii de aur care erau în urechile lor și i‐au adus lui Aaron. 4Și
32.4
Cap. 20.23.
el i‐a luat din mâinile lor și i‐a fățuit cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și au zis: Aceștia sunt dumnezeii tăi, Israele, care te‐au scos din țara Egiptului! 5Și Aaron a văzut și a zidit un altar înaintea lui și Aaron a făcut o strigare
32.5
Lev. 23.2,4,21,372 Reg. 10.292 Cron. 30.5
și a zis: Mâine este o sărbătoare pentru Domnul! 6Și a doua zi s‐au sculat de dimineață și au jertfit arderi de tot și au adus jertfe de pace; și poporul
32.6
1 Cor. 10.7
a șezut să mănânce și să bea și s‐au sculat să joace.

Mânia lui Dumnezeu

7Și Domnul a zis lui Moise: Du‐te

32.7
Vers. 1. Cap. 33.1.
, pogoară‐te, căci poporul tău pe care l‐ai scos din țara Egiptului s‐a stricat
32.7
Gen. 6.11,12Deut. 4.16
32.5Jud. 2.19Osea 9.9
. 8Curând s‐au abătut de la calea pe care le‐am poruncit‐o
32.8
Cap. 20.3, 4, 23.
; și‐au făcut un vițel turnat și s‐au închinat înaintea lui și i‐au jertfit și au zis: Aceștia
32.8
1 Reg. 12.28
, Israele, sunt dumnezeii tăi care te‐au scos din țara Egiptului! 9Și Domnul a zis lui Moise
32.9
Cap. 38.3, 5;
: Am văzut pe acest popor și iată este un popor tare la grumaz. 10Și acum lasă‐mă
32.10
Deut. 9.14,19
, ca mânia mea
32.10
Cap. 22.24.
să se aprindă împotriva lor și să‐i nimicesc și voi face din tine
32.10
Num. 14.12
un neam mare. 11Și
32.11
Deut. 9.18,26‐29Ps. 74.1,2
106.23
Moise a rugat pe Domnul Dumnezeul său și a zis: Pentru ce, Doamne, să se aprindă mânia ta împotriva poporului tău, pe care l‐ai scos din țara Egiptului cu putere mare și cu mână tare? 12Pentru ce
32.12
Num. 14.13Deut. 9.28
32.27
să vorbească egiptenii zicând: Spre rău i‐a scos ca să‐i omoare pe munți și să‐i nimicească de pe fața pământului? Întoarce‐te de la aprinderea mâniei tale și căiește‐te
32.12
Vers. 14.
de acest rău împotriva poporului tău! 13Adu‐ți aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le‐ai jurat
32.13
Gen. 22.16Evr. 6.13
pe tine însuți și le‐ai zis
32.13
Gen. 12.7
13.15
15.7,18
26.4
28.13
35.11,12
: Voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerurilor și voi da seminței voastre toată țara aceasta de care am vorbit și o vor moșteni în veac. 14Și Domnul s‐a căit
32.14
Deut. 32.262 Sam. 24.161 Cron. 21.15Ps. 106.45Ier. 18.8
26.13,19Ioel 2.13Iona 3.10
4.2
de răul pe care spusese că are să‐l facă poporului său.

Mânia lui Moise

15Și

32.15
Deut. 9.15
Moise s‐a întors și s‐a pogorât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mâna lui; tablele erau scrise pe amândouă părțile: erau scrise pe o parte și pe cealaltă. 16Și tablele
32.16
Cap. 31.18.
erau lucrarea lui Dumnezeu și scrierea era scrierea lui Dumnezeu săpată pe table. 17Și Iosua a auzit glasul poporului când chiuiau și a zis lui Moise: E chiot de război în tabără. 18Și el a zis: Nu e sunetul unui răspuns de putere, nici sunetul unui răspuns de slăbiciune: aud un glas de cântare care‐și răspunde rând pe rând. 19Și a fost așa: când s‐a apropiat de tabără, a văzut
32.19
Deut. 9.16,17
vițelul și jocurile. Și mânia lui Moise s‐a aprins și a lepădat tablele din mâini și le‐a sfărâmat la poalele muntelui. 20Și a luat
32.20
Deut. 9.21
vițelul pe care‐l făcuseră și l‐a ars în foc și l‐a măcinat în pulbere și a presărat‐o pe apă și a făcut pe copiii lui Israel s‐o bea. 21Și Moise a zis lui Aaron: Ce
32.21
Gen. 20.9
26.10
ți‐a făcut acest popor de ai adus un păcat mare asupra lor? 22Și Aaron a zis: Să nu se aprindă mânia domnului meu! Tu
32.22
Cap. 14.11;
cunoști poporul că zace în rău. 23Și mi‐au zis: Fă‐ne
32.23
Vers. 1.
dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise, omul care ne‐a scos din țara Egiptului, nu știm ce s‐a făcut cu el. 24Și le‐am zis: Cine are aur? Ei l‐au smuls și mi l‐au dat și eu l‐am aruncat în foc și a ieșit
32.24
Vers. 4.
acest vițel.

Râvna fiilor lui Levi

25Și Moise a văzut că poporul era neînfrânat

32.25
2 Cron. 28.19
, căci Aaron îl făcuse neînfrânat spre rușinea lor înaintea potrivnicilor lor. 26Și Moise a stătut în poarta taberei și a zis: Cine este pentru Domnul, la mine! Și toți fiii lui Levi s‐au strâns la el. 27Și le‐a zis: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Fiecare să‐și pună sabia pe coapsă și mergeți încoace și încolo din poartă în poartă prin tabără și fiecare să
32.27
Num. 25.5Deut. 33.9
ucidă pe fratele său și fiecare pe tovarășul său și fiecare pe prietenul său de aproape. 28Și fiii lui Levi au făcut după cuvântul lui Moise și cam trei mii de bărbați au căzut din popor în ziua aceea. 29Și
32.29
Num. 25.11,12,13Deut. 13.6‐11
33.9,101 Sam. 15.18,22Prov. 21.3Zah. 13.3Mat. 10.37
Moise a zis: Sfințiți‐vă astăzi pentru Domnul, fiecare împotriva fiului său și împotriva fratelui său, ca să aduceți astăzi o binecuvântare peste voi înșivă.

Moise se roagă pentru popor

30Și a fost așa: a doua zi Moise a zis poporului

32.30
1 Sam. 12.20,23Lc. 15.18
: Ați păcătuit cu un păcat mare. Și acum mă voi sui la Domnul: poate
32.30
2 Sam. 16.12Amos 5.15
voi face ispășire
32.30
Num. 25.13
pentru păcatul vostru. 31Și Moise
32.31
Deut. 9.18
s‐a întors la Domnul și a zis: Vai! poporul acesta a păcătuit cu un păcat mare și și‐au făcut
32.31
Cap. 20.2.
dumnezei de aur! 32Și acum dacă le vei ierta păcatul,… iar dacă nu, șterge‐mă
32.32
Ps. 69.28Rom. 9.3
, te rog, din
32.32
Ps. 56.8
139.16Dan. 12.1Fil. 4.3Ap. 3.5
13.8
17.8
20.12,15
21.27
22.19
cartea ta pe care ai scris‐o. 33Și Domnul a zis lui Moise: Pe
32.33
Lev. 23.30Ezec. 18.4
cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi șterge din cartea mea. 34Și acum mergi și du pe popor unde ți‐am spus. Iată
32.34
Cap. 33.2, 14, etc.
Îngerul meu va merge înaintea ta, dar
32.34
Deut. 32.35Amos 3.14Rom. 2.5,6
în ziua cercetării mele le voi cerceta păcatul în ei. 35Și Domnul a lovit pe popor pentru că făcuseră
32.35
2 Sam. 12.9Fapte. 7.41
vițelul pe care‐l făcuse Aaron.