Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
31

Bețaleel și Oholiab

311Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vezi

31.2
Cap. 35.30;
, am chemat pe nume pe Bețaleel, fiul
31.2
1 Cron. 2.20
lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. 3Și l‐am umplut
31.3
Cap. 35.31.
cu Duhul lui Dumnezeu în înțelepciune și în pricepere și în cunoștință și în orice lucrare, 4ca să facă născociri, ca să lucreze în aur și în argint și în aramă, 5ca să taie pietre pentru legat și să taie lemne, ca să lucreze tot felul de lucrări. 6Și iată am dat cu el pe Oholiab
31.6
Cap. 35.34.
, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan; și am dat înțelepciune în inima fiecăruia care este cu inimă
31.6
Cap. 28.3;
înțeleaptă ca să facă tot ce ți‐am poruncit: 7cortul
31.7
Cap. 36.8.
întâlnirii și chivotul
31.7
Cap. 37.1.
mărturiei și
31.7
Cap. 37.6.
scaunul îndurării care este deasupra și toate uneltele cortului 8și masa
31.8
Cap. 37.10.
și uneltele ei și sfeșnicul
31.8
Cap. 37.17.
curat și toate uneltele lui și altarul tămâiei 9și altarul
31.9
Cap. 38.1.
arderilor de tot și toate uneltele lui și spălătorul
31.9
Cap. 38.8.
și piciorul lui 10și hainele
31.10
Cap. 39.1, 41.
lucrate iscusit și hainele sfinte pentru Aaron, preotul, și hainele fiilor săi ca să‐mi fie în slujba de preoți 11și
31.11
Cap. 30.25, 31;
untdelemnul ungerii și tămâia
31.11
Cap. 30.34;
de mirodenii mirositoare pentru sfânta. Vor face potrivit cu tot ce ți‐am poruncit.

Ținerea Sabatului

12Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 13Și tu vorbește copiilor lui Israel zicând: Cu adevărat

31.13
Lev. 19.3,30
26.2Ezec. 20.12,20
44.24
să păziți sabatele mele; căci acesta este un semn între mine și voi în neamurile voastre ca să cunoașteți că eu sunt Domnul care vă sfințește. 14Să păziți
31.14
Cap. 20.8.
dar sabatul, căci vă este sfânt: Oricine‐l
31.14
Cap. 35.2.
va pângări va fi omorât, căci cine va face vreo lucrare în el, sufletul acela va fi stârpit din poporul său. 15Șase
31.15
Cap. 20.9.
zile se va lucra, dar în ziua a șaptea
31.15
Gen. 2.220.10
este sabatul de odihnă, sfânt pentru Domnul. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi omorât. 16Și copiii lui Israel să păzească sabatul ca să țină sabatul în neamurile lor, drept legământ veșnic. 17Este un semn
31.17
Vers. 13.
între mine și copiii lui Israel în veac; căci
31.17
Gen. 1.31
2.2
Domnul a făcut cerurile și pământul în șase zile și în ziua a șaptea s‐a odihnit și s‐a răcorit.

Tablele legii

18Și după ce a sfârșit de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i‐a dat cele două table

31.18
Cap. 24.12;
ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.

32

Vițelul de aur

321Și când a văzut poporul că Moise întârzia

32.1
Cap. 24.18.
să se pogoare de pe munte, poporul s‐a adunat la Aaron și i‐a zis: Scoală‐te
32.1
Fapte. 7.40
, fă‐ne dumnezei care să
32.1
Cap. 13.21.
meargă înaintea noastră; căci acest Moise, omul care ne‐a scos din țara Egiptului, nu știm ce s‐a făcut cu el. 2Și Aaron le‐a zis: Scoateți cerceii
32.2
Jud. 8.24,25,26,27
de aur, care sunt în urechile nevestelor voastre, ale fiilor voștri și ale fetelor voastre și aduceți‐i la mine. 3Și tot poporul și‐a smuls toți cerceii de aur care erau în urechile lor și i‐au adus lui Aaron. 4Și
32.4
Cap. 20.23.
el i‐a luat din mâinile lor și i‐a fățuit cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și au zis: Aceștia sunt dumnezeii tăi, Israele, care te‐au scos din țara Egiptului! 5Și Aaron a văzut și a zidit un altar înaintea lui și Aaron a făcut o strigare
32.5
Lev. 23.2,4,21,372 Reg. 10.292 Cron. 30.5
și a zis: Mâine este o sărbătoare pentru Domnul! 6Și a doua zi s‐au sculat de dimineață și au jertfit arderi de tot și au adus jertfe de pace; și poporul
32.6
1 Cor. 10.7
a șezut să mănânce și să bea și s‐au sculat să joace.

Mânia lui Dumnezeu

7Și Domnul a zis lui Moise: Du‐te

32.7
Vers. 1. Cap. 33.1.
, pogoară‐te, căci poporul tău pe care l‐ai scos din țara Egiptului s‐a stricat
32.7
Gen. 6.11,12Deut. 4.16
32.5Jud. 2.19Osea 9.9
. 8Curând s‐au abătut de la calea pe care le‐am poruncit‐o
32.8
Cap. 20.3, 4, 23.
; și‐au făcut un vițel turnat și s‐au închinat înaintea lui și i‐au jertfit și au zis: Aceștia
32.8
1 Reg. 12.28
, Israele, sunt dumnezeii tăi care te‐au scos din țara Egiptului! 9Și Domnul a zis lui Moise
32.9
Cap. 38.3, 5;
: Am văzut pe acest popor și iată este un popor tare la grumaz. 10Și acum lasă‐mă
32.10
Deut. 9.14,19
, ca mânia mea
32.10
Cap. 22.24.
să se aprindă împotriva lor și să‐i nimicesc și voi face din tine
32.10
Num. 14.12
un neam mare. 11Și
32.11
Deut. 9.18,26‐29Ps. 74.1,2
106.23
Moise a rugat pe Domnul Dumnezeul său și a zis: Pentru ce, Doamne, să se aprindă mânia ta împotriva poporului tău, pe care l‐ai scos din țara Egiptului cu putere mare și cu mână tare? 12Pentru ce
32.12
Num. 14.13Deut. 9.28
32.27
să vorbească egiptenii zicând: Spre rău i‐a scos ca să‐i omoare pe munți și să‐i nimicească de pe fața pământului? Întoarce‐te de la aprinderea mâniei tale și căiește‐te
32.12
Vers. 14.
de acest rău împotriva poporului tău! 13Adu‐ți aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le‐ai jurat
32.13
Gen. 22.16Evr. 6.13
pe tine însuți și le‐ai zis
32.13
Gen. 12.7
13.15
15.7,18
26.4
28.13
35.11,12
: Voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerurilor și voi da seminței voastre toată țara aceasta de care am vorbit și o vor moșteni în veac. 14Și Domnul s‐a căit
32.14
Deut. 32.262 Sam. 24.161 Cron. 21.15Ps. 106.45Ier. 18.8
26.13,19Ioel 2.13Iona 3.10
4.2
de răul pe care spusese că are să‐l facă poporului său.

Mânia lui Moise

15Și

32.15
Deut. 9.15
Moise s‐a întors și s‐a pogorât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mâna lui; tablele erau scrise pe amândouă părțile: erau scrise pe o parte și pe cealaltă. 16Și tablele
32.16
Cap. 31.18.
erau lucrarea lui Dumnezeu și scrierea era scrierea lui Dumnezeu săpată pe table. 17Și Iosua a auzit glasul poporului când chiuiau și a zis lui Moise: E chiot de război în tabără. 18Și el a zis: Nu e sunetul unui răspuns de putere, nici sunetul unui răspuns de slăbiciune: aud un glas de cântare care‐și răspunde rând pe rând. 19Și a fost așa: când s‐a apropiat de tabără, a văzut
32.19
Deut. 9.16,17
vițelul și jocurile. Și mânia lui Moise s‐a aprins și a lepădat tablele din mâini și le‐a sfărâmat la poalele muntelui. 20Și a luat
32.20
Deut. 9.21
vițelul pe care‐l făcuseră și l‐a ars în foc și l‐a măcinat în pulbere și a presărat‐o pe apă și a făcut pe copiii lui Israel s‐o bea. 21Și Moise a zis lui Aaron: Ce
32.21
Gen. 20.9
26.10
ți‐a făcut acest popor de ai adus un păcat mare asupra lor? 22Și Aaron a zis: Să nu se aprindă mânia domnului meu! Tu
32.22
Cap. 14.11;
cunoști poporul că zace în rău. 23Și mi‐au zis: Fă‐ne
32.23
Vers. 1.
dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise, omul care ne‐a scos din țara Egiptului, nu știm ce s‐a făcut cu el. 24Și le‐am zis: Cine are aur? Ei l‐au smuls și mi l‐au dat și eu l‐am aruncat în foc și a ieșit
32.24
Vers. 4.
acest vițel.

Râvna fiilor lui Levi

25Și Moise a văzut că poporul era neînfrânat

32.25
2 Cron. 28.19
, căci Aaron îl făcuse neînfrânat spre rușinea lor înaintea potrivnicilor lor. 26Și Moise a stătut în poarta taberei și a zis: Cine este pentru Domnul, la mine! Și toți fiii lui Levi s‐au strâns la el. 27Și le‐a zis: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Fiecare să‐și pună sabia pe coapsă și mergeți încoace și încolo din poartă în poartă prin tabără și fiecare să
32.27
Num. 25.5Deut. 33.9
ucidă pe fratele său și fiecare pe tovarășul său și fiecare pe prietenul său de aproape. 28Și fiii lui Levi au făcut după cuvântul lui Moise și cam trei mii de bărbați au căzut din popor în ziua aceea. 29Și
32.29
Num. 25.11,12,13Deut. 13.6‐11
33.9,101 Sam. 15.18,22Prov. 21.3Zah. 13.3Mat. 10.37
Moise a zis: Sfințiți‐vă astăzi pentru Domnul, fiecare împotriva fiului său și împotriva fratelui său, ca să aduceți astăzi o binecuvântare peste voi înșivă.

Moise se roagă pentru popor

30Și a fost așa: a doua zi Moise a zis poporului

32.30
1 Sam. 12.20,23Lc. 15.18
: Ați păcătuit cu un păcat mare. Și acum mă voi sui la Domnul: poate
32.30
2 Sam. 16.12Amos 5.15
voi face ispășire
32.30
Num. 25.13
pentru păcatul vostru. 31Și Moise
32.31
Deut. 9.18
s‐a întors la Domnul și a zis: Vai! poporul acesta a păcătuit cu un păcat mare și și‐au făcut
32.31
Cap. 20.2.
dumnezei de aur! 32Și acum dacă le vei ierta păcatul,… iar dacă nu, șterge‐mă
32.32
Ps. 69.28Rom. 9.3
, te rog, din
32.32
Ps. 56.8
139.16Dan. 12.1Fil. 4.3Ap. 3.5
13.8
17.8
20.12,15
21.27
22.19
cartea ta pe care ai scris‐o. 33Și Domnul a zis lui Moise: Pe
32.33
Lev. 23.30Ezec. 18.4
cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi șterge din cartea mea. 34Și acum mergi și du pe popor unde ți‐am spus. Iată
32.34
Cap. 33.2, 14, etc.
Îngerul meu va merge înaintea ta, dar
32.34
Deut. 32.35Amos 3.14Rom. 2.5,6
în ziua cercetării mele le voi cerceta păcatul în ei. 35Și Domnul a lovit pe popor pentru că făcuseră
32.35
2 Sam. 12.9Fapte. 7.41
vițelul pe care‐l făcuse Aaron.

33

Mijlocirea lui Moise

331Și Domnul a zis lui Moise: Pleacă, suie‐te de aici, tu și poporul

33.1
Cap. 32.7.
pe care l‐ai scos din țara Egiptului în țara pe care am jurat‐o lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov zicând: O voi da seminței
33.1
Gen. 12.7
tale. 2Și
33.2
Cap. 32.34;
voi trimite un înger înaintea ta și voi izgoni
33.2
Deut. 7.22Ios. 24.11
pe cananit, pe amorit și pe hetit și pe ferezit, pe hevit și pe iebusit: 3în
33.3
Cap. 3.8.
țara unde curge lapte și miere
33.3
Vers. 15, 17.
: căci nu mă voi sui în mijlocul tău, căci ești un popor tare
33.3
Cap. 32.9;
la grumaz, ca să nu te nimicesc
33.3
Cap. 23.21;
pe cale. 4Și poporul a auzit acest cuvânt rău. Și s‐au jelit
33.4
Num. 14.1,39
și nimeni
33.4
Lev. 10.62 Sam. 19.241 Reg. 21.272 Reg. 19.1Ezra 9.3Ezra 9.3Est. 4.1,4Iov 1.20
2.12Is. 32.11Ezec. 24.17,23
26.16
nu și‐a pus podoabele. 5Și Domnul zisese lui Moise: Spune copiilor lui Israel: Voi sunteți
33.5
Vers. 3.
un popor tare la grumaz; într‐o clipă mă voi sui în mijlocul tău
33.5
Num. 16.45,46
și te voi nimici. Și acum aruncă‐ți podoabele de pe tine și voi ști
33.5
Deut. 8.2Ps. 139.23
ce‐ți voi face. 6Și copiii lui Israel și‐au scos podoabele lor de la muntele Horeb înainte.

Moise mergând la cort

7Și Moise a luat cortul și l‐a întins afară din tabără, departe de tabără, și

33.7
Cap. 29.42, 43.
a numit cortul întâlnirii. Și a fost așa: oricine căuta
33.7
Deut. 4.292 Sam. 21.1
pe Domnul ieșea la cortul întâlnirii care era afară din tabără. 8Și a fost așa: când Moise a ieșit afară la cort tot poporul s‐a sculat și a stătut fiecare la intrarea
33.8
Num. 16.27
cortului său și s‐a uitat după Moise până a intrat în cort. 9Și a fost așa: când a intrat Moise în cort, stâlpul de nor s‐a coborât și a stat la intrarea cortului și Domnul a vorbit
33.9
Cap. 25.22;
cu Moise. 10Și tot poporul a văzut stâlpul de nor stând la intrarea cortului și tot poporul s‐a sculat și s‐au închinat
33.10
Cap. 4.31.
fiecare la intrarea cortului său. 11Și
33.11
Gen. 32.30Num. 12.8Deut. 34.10
Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul său. Și se întorcea în tabără; dar slujitorul său Iosua, fiul lui Nun, un tânăr, nu ieșea dinăuntrul cortului.

Moise vede slava Domnului

12Și Moise a zis Domnului: Vezi, tu

33.12
Cap. 32.34.
îmi zici: Suie pe poporul acesta! Și nu mi‐ai făcut cunoscut pe cine vei trimite cu mine. Și ai zis: Eu
33.12
Vers. 17.
te cunosc pe nume și ai aflat har în ochii mei. 13Și acum, te rog, dacă
33.13
Cap. 34.9.
am aflat har în ochii tăi, arată‐mi
33.13
Ps. 25.4
27.11
86.11
119.33
dar căile tale, ca să te cunosc și să aflu har în ochii tăi: și ai în vedere că acest neam este poporul
33.13
Deut. 9.26,29
tău. 14Și el a zis: Fața
33.14
Cap. 13.21;
mea va merge și îți voi da odihnă
33.14
Deut. 3.20Ios. 21.44
22.4
23.1Ps. 95.11
. 15Și el i‐a zis: Dacă
33.15
Vers. 3. Cap. 34.9.
nu merge fața ta, nu ne sui de aici. 16Căci în ce se va cunoaște atunci că am aflat har în ochii tăi, eu și poporul tău? Oare
33.16
Num. 14.14
nu într‐aceasta că vei merge cu noi? Așa vom fi
33.16
Cap. 34.10.
deosebiți, eu și poporul tău, din toate popoarele care sunt pe fața pământului. 17Și Domnul a zis lui Moise: Voi face
33.17
Gen. 19.21Iac. 5.16
și lucrul acesta pe care‐l spui acum, căci
33.17
Vers. 16.
ai aflat har în ochii mei și te cunosc pe nume. 18Și el a zis: Arată‐mi, te rog, slava
33.18
Vers. 20.
ta! 19Și el a zis: Voi
33.19
Cap. 34.5, 6, 7.
face să treacă toată bunătatea mea pe dinaintea feței tale și voi vesti numele Domnului înaintea ta și voi fi
33.19
Rom. 9.15,16,18
îndurător cu cine voi fi îndurător și‐mi va fi milă de cine‐mi va fi milă. 20Și a zis: Tu nu‐mi poți vedea fața, căci omul
33.20
Gen. 32.30Deut. 5.24Jud. 6.22
13.22Is. 6.5Ap. 1.16,17
nu poate să mă vadă și să trăiască. 21Și Domnul a zis: Iată un loc lângă mine și să stai pe stâncă. 22Și va fi așa: când va trece slava mea, te voi pune într‐o crăpătură
33.22
Is. 2.21
a stâncii și te voi acoperi
33.22
Ps. 91.1,4
cu mâna mea până voi trece. 23Și‐mi voi trage mâna și mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu
33.23
Vers. 20.
se va vedea.