Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
32

Vițelul de aur

321Și când a văzut poporul că Moise întârzia

32.1
Cap. 24.18.
Deut. 9.9
să se pogoare de pe munte, poporul s‐a adunat la Aaron și i‐a zis: Scoală‐te
32.1
Fapte. 7.40
, fă‐ne dumnezei care să
32.1
Cap. 13.21.

meargă înaintea noastră; căci acest Moise, omul care ne‐a scos din țara Egiptului, nu știm ce s‐a făcut cu el. 2Și Aaron le‐a zis: Scoateți cerceii
32.2
Jud. 8.24,25,26,27
de aur, care sunt în urechile nevestelor voastre, ale fiilor voștri și ale fetelor voastre și aduceți‐i la mine. 3Și tot poporul și‐a smuls toți cerceii de aur care erau în urechile lor și i‐au adus lui Aaron. 4Și
32.4
Cap. 20.23.
Deut. 9.16Jud. 17.3,41 Reg. 12.28Neem. 9.18Ps. 106.19Is. 46.6Fapte. 7.41Rom. 1.23
el i‐a luat din mâinile lor și i‐a fățuit cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și au zis: Aceștia sunt dumnezeii tăi, Israele, care te‐au scos din țara Egiptului! 5Și Aaron a văzut și a zidit un altar înaintea lui și Aaron a făcut o strigare
32.5
Lev. 23.2,4,21,372 Reg. 10.292 Cron. 30.5
și a zis: Mâine este o sărbătoare pentru Domnul! 6Și a doua zi s‐au sculat de dimineață și au jertfit arderi de tot și au adus jertfe de pace; și poporul
32.6
1 Cor. 10.7
a șezut să mănânce și să bea și s‐au sculat să joace.

Mânia lui Dumnezeu

7Și Domnul a zis lui Moise: Du‐te

32.7
Vers. 1. Cap. 33.1.
Deut. 9.12Dan. 9.24
, pogoară‐te, căci poporul tău pe care l‐ai scos din țara Egiptului s‐a stricat
32.7
Gen. 6.11,12Deut. 4.16
32.5Jud. 2.19Osea 9.9
. 8Curând s‐au abătut de la calea pe care le‐am poruncit‐o
32.8
Cap. 20.3, 4, 23.
Deut. 9.16
; și‐au făcut un vițel turnat și s‐au închinat înaintea lui și i‐au jertfit și au zis: Aceștia
32.8
1 Reg. 12.28
, Israele, sunt dumnezeii tăi care te‐au scos din țara Egiptului! 9Și Domnul a zis lui Moise
32.9
Cap. 38.3, 5;
34.9Deut. 9.6,13
31.272 Cron. 30.8Is. 48.4Fapte. 7.51
: Am văzut pe acest popor și iată este un popor tare la grumaz. 10Și acum lasă‐mă
32.10
Deut. 9.14,19
, ca mânia mea
32.10
Cap. 22.24.

să se aprindă împotriva lor și să‐i nimicesc și voi face din tine
32.10
Num. 14.12
un neam mare. 11Și
32.11
Deut. 9.18,26‐29Ps. 74.1,2
106.23
Moise a rugat pe Domnul Dumnezeul său și a zis: Pentru ce, Doamne, să se aprindă mânia ta împotriva poporului tău, pe care l‐ai scos din țara Egiptului cu putere mare și cu mână tare? 12Pentru ce
32.12
Num. 14.13Deut. 9.28
32.27
să vorbească egiptenii zicând: Spre rău i‐a scos ca să‐i omoare pe munți și să‐i nimicească de pe fața pământului? Întoarce‐te de la aprinderea mâniei tale și căiește‐te
32.12
Vers. 14.

de acest rău împotriva poporului tău! 13Adu‐ți aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le‐ai jurat
32.13
Gen. 22.16Evr. 6.13
pe tine însuți și le‐ai zis
32.13
Gen. 12.7
13.15
15.7,18
26.4
28.13
35.11,12
: Voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerurilor și voi da seminței voastre toată țara aceasta de care am vorbit și o vor moșteni în veac. 14Și Domnul s‐a căit
32.14
Deut. 32.262 Sam. 24.161 Cron. 21.15Ps. 106.45Ier. 18.8
26.13,19Ioel 2.13Iona 3.10
4.2
de răul pe care spusese că are să‐l facă poporului său.

Mânia lui Moise

15Și

32.15
Deut. 9.15
Moise s‐a întors și s‐a pogorât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mâna lui; tablele erau scrise pe amândouă părțile: erau scrise pe o parte și pe cealaltă. 16Și tablele
32.16
Cap. 31.18.

erau lucrarea lui Dumnezeu și scrierea era scrierea lui Dumnezeu săpată pe table. 17Și Iosua a auzit glasul poporului când chiuiau și a zis lui Moise: E chiot de război în tabără. 18Și el a zis: Nu e sunetul unui răspuns de putere, nici sunetul unui răspuns de slăbiciune: aud un glas de cântare care‐și răspunde rând pe rând. 19Și a fost așa: când s‐a apropiat de tabără, a văzut
32.19
Deut. 9.16,17
vițelul și jocurile. Și mânia lui Moise s‐a aprins și a lepădat tablele din mâini și le‐a sfărâmat la poalele muntelui. 20Și a luat
32.20
Deut. 9.21
vițelul pe care‐l făcuseră și l‐a ars în foc și l‐a măcinat în pulbere și a presărat‐o pe apă și a făcut pe copiii lui Israel s‐o bea. 21Și Moise a zis lui Aaron: Ce
32.21
Gen. 20.9
26.10
ți‐a făcut acest popor de ai adus un păcat mare asupra lor? 22Și Aaron a zis: Să nu se aprindă mânia domnului meu! Tu
32.22
Cap. 14.11;
15.24
16.2,20,28
17.2,4
cunoști poporul că zace în rău. 23Și mi‐au zis: Fă‐ne
32.23
Vers. 1.

dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise, omul care ne‐a scos din țara Egiptului, nu știm ce s‐a făcut cu el. 24Și le‐am zis: Cine are aur? Ei l‐au smuls și mi l‐au dat și eu l‐am aruncat în foc și a ieșit
32.24
Vers. 4.

acest vițel.

Râvna fiilor lui Levi

25Și Moise a văzut că poporul era neînfrânat

32.25
2 Cron. 28.19
, căci Aaron îl făcuse neînfrânat spre rușinea lor înaintea potrivnicilor lor. 26Și Moise a stătut în poarta taberei și a zis: Cine este pentru Domnul, la mine! Și toți fiii lui Levi s‐au strâns la el. 27Și le‐a zis: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Fiecare să‐și pună sabia pe coapsă și mergeți încoace și încolo din poartă în poartă prin tabără și fiecare să
32.27
Num. 25.5Deut. 33.9
ucidă pe fratele său și fiecare pe tovarășul său și fiecare pe prietenul său de aproape. 28Și fiii lui Levi au făcut după cuvântul lui Moise și cam trei mii de bărbați au căzut din popor în ziua aceea. 29Și
32.29
Num. 25.11,12,13Deut. 13.6‐11
33.9,101 Sam. 15.18,22Prov. 21.3Zah. 13.3Mat. 10.37
Moise a zis: Sfințiți‐vă astăzi pentru Domnul, fiecare împotriva fiului său și împotriva fratelui său, ca să aduceți astăzi o binecuvântare peste voi înșivă.

Moise se roagă pentru popor

30Și a fost așa: a doua zi Moise a zis poporului

32.30
1 Sam. 12.20,23Lc. 15.18
: Ați păcătuit cu un păcat mare. Și acum mă voi sui la Domnul: poate
32.30
2 Sam. 16.12Amos 5.15
voi face ispășire
32.30
Num. 25.13
pentru păcatul vostru. 31Și Moise
32.31
Deut. 9.18
s‐a întors la Domnul și a zis: Vai! poporul acesta a păcătuit cu un păcat mare și și‐au făcut
32.31
Cap. 20.2.

dumnezei de aur! 32Și acum dacă le vei ierta păcatul,… iar dacă nu, șterge‐mă
32.32
Ps. 69.28Rom. 9.3
, te rog, din
32.32
Ps. 56.8
139.16Dan. 12.1Fil. 4.3Ap. 3.5
13.8
17.8
20.12,15
21.27
22.19
cartea ta pe care ai scris‐o. 33Și Domnul a zis lui Moise: Pe
32.33
Lev. 23.30Ezec. 18.4
cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi șterge din cartea mea. 34Și acum mergi și du pe popor unde ți‐am spus. Iată
32.34
Cap. 33.2, 14, etc.
Num. 20.16
Îngerul meu va merge înaintea ta, dar
32.34
Deut. 32.35Amos 3.14Rom. 2.5,6
în ziua cercetării mele le voi cerceta păcatul în ei. 35Și Domnul a lovit pe popor pentru că făcuseră
32.35
2 Sam. 12.9Fapte. 7.41
vițelul pe care‐l făcuse Aaron.