Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
33

Mijlocirea lui Moise

331Și Domnul a zis lui Moise: Pleacă, suie‐te de aici, tu și poporul

33.1
Cap. 32.7.

pe care l‐ai scos din țara Egiptului în țara pe care am jurat‐o lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov zicând: O voi da seminței
33.1
Gen. 12.7
tale. 2Și
33.2
Cap. 32.34;
34.11
voi trimite un înger înaintea ta și voi izgoni
33.2
Deut. 7.22Ios. 24.11
pe cananit, pe amorit și pe hetit și pe ferezit, pe hevit și pe iebusit: 3în
33.3
Cap. 3.8.

țara unde curge lapte și miere
33.3
Vers. 15, 17.

: căci nu mă voi sui în mijlocul tău, căci ești un popor tare
33.3
Cap. 32.9;
34.9Deut. 9.6,13
la grumaz, ca să nu te nimicesc
33.3
Cap. 23.21;
32.10Num. 16.21,45
pe cale. 4Și poporul a auzit acest cuvânt rău. Și s‐au jelit
33.4
Num. 14.1,39
și nimeni
33.4
Lev. 10.62 Sam. 19.241 Reg. 21.272 Reg. 19.1Ezra 9.3Ezra 9.3Est. 4.1,4Iov 1.20
2.12Is. 32.11Ezec. 24.17,23
26.16
nu și‐a pus podoabele. 5Și Domnul zisese lui Moise: Spune copiilor lui Israel: Voi sunteți
33.5
Vers. 3.

un popor tare la grumaz; într‐o clipă mă voi sui în mijlocul tău
33.5
Num. 16.45,46
și te voi nimici. Și acum aruncă‐ți podoabele de pe tine și voi ști
33.5
Deut. 8.2Ps. 139.23
ce‐ți voi face. 6Și copiii lui Israel și‐au scos podoabele lor de la muntele Horeb înainte.

Moise mergând la cort

7Și Moise a luat cortul și l‐a întins afară din tabără, departe de tabără, și

33.7
Cap. 29.42, 43.

a numit cortul întâlnirii. Și a fost așa: oricine căuta
33.7
Deut. 4.292 Sam. 21.1
pe Domnul ieșea la cortul întâlnirii care era afară din tabără. 8Și a fost așa: când Moise a ieșit afară la cort tot poporul s‐a sculat și a stătut fiecare la intrarea
33.8
Num. 16.27
cortului său și s‐a uitat după Moise până a intrat în cort. 9Și a fost așa: când a intrat Moise în cort, stâlpul de nor s‐a coborât și a stat la intrarea cortului și Domnul a vorbit
33.9
Cap. 25.22;
31.18Ps. 99.7
cu Moise. 10Și tot poporul a văzut stâlpul de nor stând la intrarea cortului și tot poporul s‐a sculat și s‐au închinat
33.10
Cap. 4.31.

fiecare la intrarea cortului său. 11Și
33.11
Gen. 32.30Num. 12.8Deut. 34.10
Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul său. Și se întorcea în tabără; dar slujitorul său Iosua, fiul lui Nun, un tânăr, nu ieșea dinăuntrul cortului.

Moise vede slava Domnului

12Și Moise a zis Domnului: Vezi, tu

33.12
Cap. 32.34.

îmi zici: Suie pe poporul acesta! Și nu mi‐ai făcut cunoscut pe cine vei trimite cu mine. Și ai zis: Eu
33.12
Vers. 17.
Gen. 18.19Ps. 1.6Ier. 1.5In. 10.14,152 Tim. 2.19
te cunosc pe nume și ai aflat har în ochii mei. 13Și acum, te rog, dacă
33.13
Cap. 34.9.

am aflat har în ochii tăi, arată‐mi
33.13
Ps. 25.4
27.11
86.11
119.33
dar căile tale, ca să te cunosc și să aflu har în ochii tăi: și ai în vedere că acest neam este poporul
33.13
Deut. 9.26,29
tău. 14Și el a zis: Fața
33.14
Cap. 13.21;
40.34‐38Is. 63.9
mea va merge și îți voi da odihnă
33.14
Deut. 3.20Ios. 21.44
22.4
23.1Ps. 95.11
. 15Și el i‐a zis: Dacă
33.15
Vers. 3. Cap. 34.9.
Ioel 2.17
nu merge fața ta, nu ne sui de aici. 16Căci în ce se va cunoaște atunci că am aflat har în ochii tăi, eu și poporul tău? Oare
33.16
Num. 14.14
nu într‐aceasta că vei merge cu noi? Așa vom fi
33.16
Cap. 34.10.
Deut. 4.7,342 Sam. 7.231 Reg. 8.53Ps. 147.20
deosebiți, eu și poporul tău, din toate popoarele care sunt pe fața pământului. 17Și Domnul a zis lui Moise: Voi face
33.17
Gen. 19.21Iac. 5.16
și lucrul acesta pe care‐l spui acum, căci
33.17
Vers. 16.

ai aflat har în ochii mei și te cunosc pe nume. 18Și el a zis: Arată‐mi, te rog, slava
33.18
Vers. 20.
1 Tim. 6.16
ta! 19Și el a zis: Voi
33.19
Cap. 34.5, 6, 7.
Ier. 31.14
face să treacă toată bunătatea mea pe dinaintea feței tale și voi vesti numele Domnului înaintea ta și voi fi
33.19
Rom. 9.15,16,18
îndurător cu cine voi fi îndurător și‐mi va fi milă de cine‐mi va fi milă. 20Și a zis: Tu nu‐mi poți vedea fața, căci omul
33.20
Gen. 32.30Deut. 5.24Jud. 6.22
13.22Is. 6.5Ap. 1.16,17
nu poate să mă vadă și să trăiască. 21Și Domnul a zis: Iată un loc lângă mine și să stai pe stâncă. 22Și va fi așa: când va trece slava mea, te voi pune într‐o crăpătură
33.22
Is. 2.21
a stâncii și te voi acoperi
33.22
Ps. 91.1,4
cu mâna mea până voi trece. 23Și‐mi voi trage mâna și mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu
33.23
Vers. 20.
In. 1.18
se va vedea.