Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
33

Mijlocirea lui Moise

331Și Domnul a zis lui Moise: Pleacă, suie‐te de aici, tu și poporul

33.1
Cap. 32.7.
pe care l‐ai scos din țara Egiptului în țara pe care am jurat‐o lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov zicând: O voi da seminței
33.1
Gen. 12.7
tale. 2Și
33.2
Cap. 32.34;
voi trimite un înger înaintea ta și voi izgoni
33.2
Deut. 7.22Ios. 24.11
pe cananit, pe amorit și pe hetit și pe ferezit, pe hevit și pe iebusit: 3în
33.3
Cap. 3.8.
țara unde curge lapte și miere
33.3
Vers. 15, 17.
: căci nu mă voi sui în mijlocul tău, căci ești un popor tare
33.3
Cap. 32.9;
la grumaz, ca să nu te nimicesc
33.3
Cap. 23.21;
pe cale. 4Și poporul a auzit acest cuvânt rău. Și s‐au jelit
33.4
Num. 14.1,39
și nimeni
33.4
Lev. 10.62 Sam. 19.241 Reg. 21.272 Reg. 19.1Ezra 9.3Ezra 9.3Est. 4.1,4Iov 1.20
2.12Is. 32.11Ezec. 24.17,23
26.16
nu și‐a pus podoabele. 5Și Domnul zisese lui Moise: Spune copiilor lui Israel: Voi sunteți
33.5
Vers. 3.
un popor tare la grumaz; într‐o clipă mă voi sui în mijlocul tău
33.5
Num. 16.45,46
și te voi nimici. Și acum aruncă‐ți podoabele de pe tine și voi ști
33.5
Deut. 8.2Ps. 139.23
ce‐ți voi face. 6Și copiii lui Israel și‐au scos podoabele lor de la muntele Horeb înainte.

Moise mergând la cort

7Și Moise a luat cortul și l‐a întins afară din tabără, departe de tabără, și

33.7
Cap. 29.42, 43.
a numit cortul întâlnirii. Și a fost așa: oricine căuta
33.7
Deut. 4.292 Sam. 21.1
pe Domnul ieșea la cortul întâlnirii care era afară din tabără. 8Și a fost așa: când Moise a ieșit afară la cort tot poporul s‐a sculat și a stătut fiecare la intrarea
33.8
Num. 16.27
cortului său și s‐a uitat după Moise până a intrat în cort. 9Și a fost așa: când a intrat Moise în cort, stâlpul de nor s‐a coborât și a stat la intrarea cortului și Domnul a vorbit
33.9
Cap. 25.22;
cu Moise. 10Și tot poporul a văzut stâlpul de nor stând la intrarea cortului și tot poporul s‐a sculat și s‐au închinat
33.10
Cap. 4.31.
fiecare la intrarea cortului său. 11Și
33.11
Gen. 32.30Num. 12.8Deut. 34.10
Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul său. Și se întorcea în tabără; dar slujitorul său Iosua, fiul lui Nun, un tânăr, nu ieșea dinăuntrul cortului.

Moise vede slava Domnului

12Și Moise a zis Domnului: Vezi, tu

33.12
Cap. 32.34.
îmi zici: Suie pe poporul acesta! Și nu mi‐ai făcut cunoscut pe cine vei trimite cu mine. Și ai zis: Eu
33.12
Vers. 17.
te cunosc pe nume și ai aflat har în ochii mei. 13Și acum, te rog, dacă
33.13
Cap. 34.9.
am aflat har în ochii tăi, arată‐mi
33.13
Ps. 25.4
27.11
86.11
119.33
dar căile tale, ca să te cunosc și să aflu har în ochii tăi: și ai în vedere că acest neam este poporul
33.13
Deut. 9.26,29
tău. 14Și el a zis: Fața
33.14
Cap. 13.21;
mea va merge și îți voi da odihnă
33.14
Deut. 3.20Ios. 21.44
22.4
23.1Ps. 95.11
. 15Și el i‐a zis: Dacă
33.15
Vers. 3. Cap. 34.9.
nu merge fața ta, nu ne sui de aici. 16Căci în ce se va cunoaște atunci că am aflat har în ochii tăi, eu și poporul tău? Oare
33.16
Num. 14.14
nu într‐aceasta că vei merge cu noi? Așa vom fi
33.16
Cap. 34.10.
deosebiți, eu și poporul tău, din toate popoarele care sunt pe fața pământului. 17Și Domnul a zis lui Moise: Voi face
33.17
Gen. 19.21Iac. 5.16
și lucrul acesta pe care‐l spui acum, căci
33.17
Vers. 16.
ai aflat har în ochii mei și te cunosc pe nume. 18Și el a zis: Arată‐mi, te rog, slava
33.18
Vers. 20.
ta! 19Și el a zis: Voi
33.19
Cap. 34.5, 6, 7.
face să treacă toată bunătatea mea pe dinaintea feței tale și voi vesti numele Domnului înaintea ta și voi fi
33.19
Rom. 9.15,16,18
îndurător cu cine voi fi îndurător și‐mi va fi milă de cine‐mi va fi milă. 20Și a zis: Tu nu‐mi poți vedea fața, căci omul
33.20
Gen. 32.30Deut. 5.24Jud. 6.22
13.22Is. 6.5Ap. 1.16,17
nu poate să mă vadă și să trăiască. 21Și Domnul a zis: Iată un loc lângă mine și să stai pe stâncă. 22Și va fi așa: când va trece slava mea, te voi pune într‐o crăpătură
33.22
Is. 2.21
a stâncii și te voi acoperi
33.22
Ps. 91.1,4
cu mâna mea până voi trece. 23Și‐mi voi trage mâna și mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu
33.23
Vers. 20.
se va vedea.

34

Alte table ale legii

341Și Domnul a zis lui Moise: Taie‐ți

34.1
Cap. 32.16, 19.
două table de piatră asemenea celor dintâi și
34.1
Vers. 28.
voi scrie pe table cuvintele care erau pe tablele dintâi pe care le‐ai sfărâmat. 2Și fii gata mâine dimineață și suie‐te dimineață pe muntele
34.2
Cap. 19.20;
Sinai și stai acolo înaintea mea pe vârful muntelui. 3Și niciun om să nu se
34.3
Cap. 19.12, 13, 21.
suie cu tine și niciun om să nu se vadă pe tot muntele, nici turmele, nici cirezile să nu pască în fața muntelui aceluia. 4Și a tăiat două table de piatră asemenea celor dintâi; și Moise s‐a sculat dis‐de‐dimineață și s‐a suit pe muntele Sinai, cum îi poruncise Domnul, și a luat în mână cele două table de piatră. 5Și Domnul s‐a pogorât în nor și a stătut acolo cu el și a vestit
34.5
Cap. 33.19.
numele Domnului. 6Și Domnul a trecut pe dinaintea feței lui și a vestit: Domnul, Domnul, Dumnezeu
34.6
Num. 14.182 Cron. 30.9Neem. 9.17Ps. 86.15
103.8
111.4
112.4
116.5
145.8Ioel 2.13
binevoitor și milostiv, încet la mânie și bogat în îndurare
34.6
Ps. 31.19Rom. 2.4
și adevăr
34.6
Ps. 57.10
108.4
, 7păstrând
34.7
Cap. 20.6.
îndurare pentru mii, iertând
34.7
Ps. 103.3
30.4Dan. 9.9Ef. 4.321 In. 1.9
nelegiuirea și călcarea de lege și păcatul și care
34.7
Cap. 23.7, 21.
nu socotește nicidecum nevinovat pe cel vinovat; care cercetează nelegiuirea părinților în copii și în copiii copiilor, în cel de al treilea și al patrulea neam.

Înnoirea legământului

8Și Moise s‐a grăbit și s‐a plecat

34.8
Cap. 4.31.
până la pământ și s‐a închinat. 9Și a zis: Dacă am aflat har în ochii tăi, Doamne, te rog, să meargă
34.9
Cap. 33.15, 16.
Domnul în mijlocul nostru; căci
34.9
Cap. 33.3.
este un popor tare la grumaz și iartă‐ne nelegiuirea și păcatul nostru și ia‐ne de moștenire
34.9
Deut. 32.9Ps. 28.9
33.12
78.62
94.14Ier. 10.16Zah. 2.12
. 10Și el a zis: Iată
34.10
Deut. 5.2
29.12,14
întăresc un legământ: în fața întregului tău popor voi face
34.10
Deut. 4.322 Sam. 7.23Ps. 77.14
78.12
147.20
minuni, care n‐au fost făcute în tot pământul nici în vreun neam; și tot poporul în mijlocul căruia ești va vedea lucrarea Domnului, căci ceea ce voi face cu tine va fi înfricoșat
34.10
Deut. 10.21Ps. 145.6Is. 64.3
. 11Păzește
34.11
Deut. 5.32
6.3,25
12.28,32
28.1
ce‐ți poruncesc astăzi! Iată izgonesc
34.11
Cap. 33.2.
dinaintea ta pe amorit și pe cananit și pe hetit și pe ferezit și pe hevit și pe iebusit. 12Ferește‐te
34.12
Cap. 23.32.
să faci legământ cu locuitorii țării în care vei intra, ca să nu fie o cursă
34.12
Cap. 23.33.
în mijlocul tău. 13Ci să le dărâmați altarele
34.13
Cap. 23.24.
și să le sfărâmați stâlpii și să le tăiați Astarteele
34.13
Deut. 7.5
12.2Jud. 6.252 Reg. 18.4
23.142 Cron. 31.1
34.3,4
. 14Căci nu te vei închina la alt
34.14
Cap. 20.3, 5.
Dumnezeu; căci Domnul, numele lui este
34.14
Is. 9.6
57.15
Gelos, este un Dumnezeu gelos
34.14
Cap. 20.5.
. 15Ca
34.15
Vers. 12.
nu cumva să faci legământ cu locuitorii țării și ei să curvească
34.15
Deut. 31.16Jud. 2.17Ier. 3.9Ezec. 6.9
după dumnezeii lor și să jertfească dumnezeilor lor, și să fii chemat
34.15
Num. 25.21 Cor. 10.27
și să mănânci
34.15
Ps. 106.281 Cor. 8.4,7,10
din jertfa lor 16și să iei din fetele lor
34.16
Deut. 7.31 Reg. 11.2Ezra 9.2Neem. 13.25
pentru fiii tăi și fetele lor să curvească
34.16
Num. 25.1,21 Reg. 11.4
după dumnezeii lor și să facă pe fiii tăi să curvească după dumnezeii lor. 17
34.17
Cap. 32.8.
nu‐ți faci dumnezei turnați.

Sărbătorile

18Să ții sărbătoarea azimilor

34.18
Cap. 12.15;
. Șapte zile să mănânci azimi, după cum ți‐am poruncit, la vremea hotărâtă a lunii abib
34.18
Cap. 13.4.
, căci în luna abib ai ieșit din Egipt. 19Tot
34.19
Cap. 13.2, 12;
ce deschide pântecele este al meu și tot ce este născut parte bărbătească din vitele tale, întâiul născut din vacă și din oaie. 20Și
34.20
Cap. 13.13.
întâiul născut al măgăriței să‐l răscumperi cu un miel; și dacă nu‐l vei răscumpăra, să‐i frângi gâtul. Să răscumperi pe toți întâii născuți din fiii tăi. Și nimeni să nu se arate înaintea mea fără nimic
34.20
Cap. 23.15.
. 21Șase
34.21
Cap. 20.9;
zile să lucrezi, dar în ziua a șaptea să te odihnești; să te odihnești la arat și la secerat. 22Și
34.22
Cap. 23.16.
să faci sărbătoarea săptămânilor, a celor dintâi roade din secerișul de grâu, și sărbătoarea culesului la sfârșitul anului. 23De trei ori
34.23
Cap. 23.14, 17.
pe an toată partea voastră bărbătească să se arate înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. 24Căci voi izgoni
34.24
Cap. 33.2.
neamuri dinaintea ta și‐ți voi lărgi
34.24
Deut. 12.20
19.8
hotarele și
34.24
Gen. 35.52 Cron. 17.10Prov. 16.7Fapte. 18.10
nimeni nu va dori țara ta, când te vei sui să te arăți înaintea feței Domnului Dumnezeului tău de trei ori pe an. 25
34.25
Cap. 23.18.
nu jertfești sângele jertfei mele cu pâine cu aluat și jertfa
34.25
Cap. 12.10.
sărbătorii paștilor nu va fi lăsată noaptea până dimineață. 26Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga
34.26
Cap. 23.19.
celor dintâi roade din țarina ta. Să nu fierbi iedul
34.26
Cap. 23.19.
în laptele mamei sale. 27Și Domnul a zis lui Moise: Scrie‐ți aceste cuvinte
34.27
Vers. 10.
! Căci după cuprinsul acestor cuvinte am făcut legământ cu tine și cu Israel. 28Și a fost
34.28
Cap. 24.18.
acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopți: nici n‐a mâncat pâine, nici n‐a băut apă. Și Domnul a scris
34.28
Vers. 1. Cap. 31.18;
pe table cuvintele legământului, cele zece cuvinte.

Slava lui Moise

29Și a fost așa: când s‐a pogorât Moise de pe muntele Sinai, și cele două

34.29
Cap. 32.15.
table ale mărturiei erau în mâna lui Moise, când s‐a pogorât de pe munte, Moise nu știa că pielea feței
34.29
Mat. 17.22 Cor. 3.7,13
lui strălucea pentru că vorbise cu El. 30Și Aaron și toți copiii lui Israel au văzut pe Moise și iată pielea feței lui strălucea și s‐au temut să se apropie de el. 31Și Moise i‐a chemat și Aaron și toți mai marii adunării s‐au întors la el și Moise le‐a vorbit. 32Și după aceasta toți copiii lui Israel s‐au apropiat și
34.32
Cap. 24.3.
le‐a poruncit tot ce vorbise Domnul cu el pe muntele Sinai. 33Și Moise a încetat de vorbit cu ei și și‐a pus o mahramă
34.33
2 Cor. 3.13
peste față. 34Și Moise, când
34.34
2 Cor. 3.16
intra înaintea Domnului ca să vorbească cu el, își scotea mahrama până ieșea. Și ieșea și spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise. 35Și copiii lui Israel vedeau fața lui Moise, că pielea feței lui Moise strălucea. Și Moise iarăși își punea mahrama peste față până intra să vorbească cu El.

35

Sabatul

351Și Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel și le‐a zis: Acestea

35.1
Cap. 34.32.
sunt cuvintele pe care le‐a poruncit Domnul să le faceți. 2Șase
35.2
Cap. 20.9;
zile să se lucreze, dar în ziua a șaptea să vă fie o zi sfântă, un sabat de odihnă pentru Domnul: oricine va lucra în ea să fie omorât. 3
35.3
Cap. 16.23.
nu aprindeți niciun foc în toate locuințele voastre în ziua sabatului.

Darurile pentru locaș

4Și Moise a vorbit către toată adunarea copiilor lui Israel zicând: Acesta

35.4
Cap. 25.1, 2.
este cuvântul, pe care l‐a poruncit Domnul, zicând: 5Luați dintre voi un dar ridicat pentru Domnul: fiecare
35.5
Cap. 25.2.
a cărui inimă este voitoare să aducă darul ridicat al Domnului: aur și argint și aramă 6și albastru și purpură și carmezin și in subțire și păr de capră 7și piei de berbece roșite și piei de vițel de mare și lemn de salcâm 8și untdelemn pentru lumină și mirodenii
35.8
Cap. 25.6.
pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare 9și pietre de onix și pietre de legat pentru efod și pentru pieptar. 10Și
35.10
Cap. 31.6.
toți cei ce sunt cu inimă înțeleaptă între voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul: 11locașul
35.11
Cap. 26.1, 2, etc.
, cortul lui și acoperământul lui, copcile lui și scândurile lui, drugii lui, stâlpii lui și picioarele lui; 12chivotul
35.12
Cap. 25.10, etc.
și pârghiile lui, scaunul îndurării și perdeaua despărțitoare, 13masa
35.13
Cap. 25.23.
și pârghiile ei și toate uneltele ei și pâinea
35.13
Cap. 25.30.
punerii înainte 14și
35.14
Cap. 25.31, etc.
sfeșnicul pentru lumină și uneltele lui și candelele lui și
35.14
Cap. 30.1.
untdelemnul pentru lumină 15și
35.15
Cap. 30.34, 38.
altarul tămâiei și pârghiile lui și untdelemnul
35.15
Cap. 26.36.
ungerii și tămâia mirositoare și perdeaua de la intrare de la ușa locașului; 16altarul
35.16
Cap. 27.1.
arderii de tot și grătarul său de aramă, pârghiile sale și toate uneltele sale, spălătorul și piciorul lui, 17perdelele
35.17
Cap. 27.9.
curții, stâlpii săi și picioarele sale și perdeaua de la ușa curții; 18țărușii locașului și țărușii curții și sforile lor; 19hainele
35.19
Cap. 31.10;
lucrate cu măiestrie pentru slujit în sfânta, hainele sfinte pentru Aaron, preotul, și hainele fiilor lui ca să slujească în slujba de preoți. 20Și toată adunarea copiilor lui Israel a plecat dinaintea lui Moise. 21Și fiecare om, pe care‐l trăgea inima și fiecare om, pe care‐l îndemna
35.21
Vers. 5, 22, 26, 29. Cap. 25.2;
duhul, au venit și au adus darul ridicat al Domnului pentru lucrul cortului întâlnirii și pentru toată slujba lui și pentru hainele sfinte. 22Și au venit bărbați și femei; fiecare pe care‐l trăgea inima a adus verigi de nas și cercei și inele și salbe, tot felul de scule de aur; fiecine care a legănat un dar legănat de aur pentru Domnul. 23Și
35.23
1 Cron. 29.8
fiecare la care s‐a aflat albastru și purpură și carmezin și in subțire și păr de capră și piei de berbeci roșite și piei de vițel de mare, le‐a adus. 24Și oricine care a ridicat un dar ridicat de argint și aramă, a adus darul ridicat al Domnului. Și fiecare la care s‐a aflat lemn de salcâm pentru tot felul de lucru la slujbă, l‐a adus. 25Și fiecare femeie care avea inima înțeleaptă
35.25
Cap. 28.3;
a tors cu mâinile ei și a adus tortul: albastru și purpură și carmezin și in subțire. 26Și toate femeile înțelepte pe care le trăgea inima au tors păr de capră. 27Și
35.27
1 Cron. 29.6Ezra 2.68
mai marii au adus pietrele de onix și pietrele de legat pentru efod și pentru pieptar; 28și mirozne
35.28
Cap. 30.23.
și untdelemnul pentru lumină și pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. 29Copiii lui Israel, fiecare bărbat și femeie a căror inimă îi îndemna să aducă pentru tot lucrul pe care‐l poruncise Domnul prin Moise să se facă, au adus un dar de bună voie pentru
35.29
Vers. 21.
Domnul.

Chemarea meșterilor

30Și Moise a zis copiilor lui Israel: Vedeți, Domnul

35.30
Cap. 31.2, etc.
a chemat pe nume pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. 31Și l‐a umplut cu Duhul lui Dumnezeu în înțelepciune, în pricepere și în cunoștință și în tot felul de lucrare 32și să facă născociri, ca să lucreze în aur și în argint și în aramă 33și să taie pietre pentru legat și să taie lemnul, ca să facă tot felul de lucruri măiestrite. 34Și lui și lui Oholiab
35.34
Cap. 31.6.
, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan, le‐a pus în inimă ca să învețe pe alții. 35I‐a umplut
35.35
Vers. 31. Cap. 31.3, 6.
cu înțelepciune de inimă ca să lucreze tot felul de lucru de săpător și de născocitor și de cusător în albastru și în purpură, în carmezin și în in subțire și de țesător, făcând orice fel de lucrare și născocind orice lucru măestrit.