Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
34

Alte table ale legii

341Și Domnul a zis lui Moise: Taie‐ți

34.1
Cap. 32.16, 19.
Deut. 10.1
două table de piatră asemenea celor dintâi și
34.1
Vers. 28.
Deut. 10.2,4
voi scrie pe table cuvintele care erau pe tablele dintâi pe care le‐ai sfărâmat. 2Și fii gata mâine dimineață și suie‐te dimineață pe muntele
34.2
Cap. 19.20;
24.12
Sinai și stai acolo înaintea mea pe vârful muntelui. 3Și niciun om să nu se
34.3
Cap. 19.12, 13, 21.

suie cu tine și niciun om să nu se vadă pe tot muntele, nici turmele, nici cirezile să nu pască în fața muntelui aceluia. 4Și a tăiat două table de piatră asemenea celor dintâi; și Moise s‐a sculat dis‐de‐dimineață și s‐a suit pe muntele Sinai, cum îi poruncise Domnul, și a luat în mână cele două table de piatră. 5Și Domnul s‐a pogorât în nor și a stătut acolo cu el și a vestit
34.5
Cap. 33.19.
Num. 14.17
numele Domnului. 6Și Domnul a trecut pe dinaintea feței lui și a vestit: Domnul, Domnul, Dumnezeu
34.6
Num. 14.182 Cron. 30.9Neem. 9.17Ps. 86.15
103.8
111.4
112.4
116.5
145.8Ioel 2.13
binevoitor și milostiv, încet la mânie și bogat în îndurare
34.6
Ps. 31.19Rom. 2.4
și adevăr
34.6
Ps. 57.10
108.4
, 7păstrând
34.7
Cap. 20.6.
Deut. 5.10Ps. 86.15Ier. 32.18Dan. 9.4
îndurare pentru mii, iertând
34.7
Ps. 103.3
30.4Dan. 9.9Ef. 4.321 In. 1.9
nelegiuirea și călcarea de lege și păcatul și care
34.7
Cap. 23.7, 21.
Ios. 24.19Iov 10.14Mica 6.11Naum 1.3
nu socotește nicidecum nevinovat pe cel vinovat; care cercetează nelegiuirea părinților în copii și în copiii copiilor, în cel de al treilea și al patrulea neam.

Înnoirea legământului

8Și Moise s‐a grăbit și s‐a plecat

34.8
Cap. 4.31.

până la pământ și s‐a închinat. 9Și a zis: Dacă am aflat har în ochii tăi, Doamne, te rog, să meargă
34.9
Cap. 33.15, 16.

Domnul în mijlocul nostru; căci
34.9
Cap. 33.3.

este un popor tare la grumaz și iartă‐ne nelegiuirea și păcatul nostru și ia‐ne de moștenire
34.9
Deut. 32.9Ps. 28.9
33.12
78.62
94.14Ier. 10.16Zah. 2.12
. 10Și el a zis: Iată
34.10
Deut. 5.2
29.12,14
întăresc un legământ: în fața întregului tău popor voi face
34.10
Deut. 4.322 Sam. 7.23Ps. 77.14
78.12
147.20
minuni, care n‐au fost făcute în tot pământul nici în vreun neam; și tot poporul în mijlocul căruia ești va vedea lucrarea Domnului, căci ceea ce voi face cu tine va fi înfricoșat
34.10
Deut. 10.21Ps. 145.6Is. 64.3
. 11Păzește
34.11
Deut. 5.32
6.3,25
12.28,32
28.1
ce‐ți poruncesc astăzi! Iată izgonesc
34.11
Cap. 33.2.

dinaintea ta pe amorit și pe cananit și pe hetit și pe ferezit și pe hevit și pe iebusit. 12Ferește‐te
34.12
Cap. 23.32.
Deut. 7.2Jud. 2.2
să faci legământ cu locuitorii țării în care vei intra, ca să nu fie o cursă
34.12
Cap. 23.33.

în mijlocul tău. 13Ci să le dărâmați altarele
34.13
Cap. 23.24.
Deut. 12.3Jud. 2.2
și să le sfărâmați stâlpii și să le tăiați Astarteele
34.13
Deut. 7.5
12.2Jud. 6.252 Reg. 18.4
23.142 Cron. 31.1
34.3,4
. 14Căci nu te vei închina la alt
34.14
Cap. 20.3, 5.

Dumnezeu; căci Domnul, numele lui este
34.14
Is. 9.6
57.15
Gelos, este un Dumnezeu gelos
34.14
Cap. 20.5.

. 15Ca
34.15
Vers. 12.

nu cumva să faci legământ cu locuitorii țării și ei să curvească
34.15
Deut. 31.16Jud. 2.17Ier. 3.9Ezec. 6.9
după dumnezeii lor și să jertfească dumnezeilor lor, și să fii chemat
34.15
Num. 25.21 Cor. 10.27
și să mănânci
34.15
Ps. 106.281 Cor. 8.4,7,10
din jertfa lor 16și să iei din fetele lor
34.16
Deut. 7.31 Reg. 11.2Ezra 9.2Neem. 13.25
pentru fiii tăi și fetele lor să curvească
34.16
Num. 25.1,21 Reg. 11.4
după dumnezeii lor și să facă pe fiii tăi să curvească după dumnezeii lor. 17
34.17
Cap. 32.8.
Lev. 19.4
nu‐ți faci dumnezei turnați.

Sărbătorile

18Să ții sărbătoarea azimilor

34.18
Cap. 12.15;
23.15
. Șapte zile să mănânci azimi, după cum ți‐am poruncit, la vremea hotărâtă a lunii abib
34.18
Cap. 13.4.

, căci în luna abib ai ieșit din Egipt. 19Tot
34.19
Cap. 13.2, 12;
22.29Ezec. 44.30Lc. 2.23
ce deschide pântecele este al meu și tot ce este născut parte bărbătească din vitele tale, întâiul născut din vacă și din oaie. 20Și
34.20
Cap. 13.13.
Num. 18.15
întâiul născut al măgăriței să‐l răscumperi cu un miel; și dacă nu‐l vei răscumpăra, să‐i frângi gâtul. Să răscumperi pe toți întâii născuți din fiii tăi. Și nimeni să nu se arate înaintea mea fără nimic
34.20
Cap. 23.15.
Deut. 16.161 Sam. 9.7,82 Sam. 24.24
. 21Șase
34.21
Cap. 20.9;
23.12
35.2Deut. 5.12,13Lc. 13.14
zile să lucrezi, dar în ziua a șaptea să te odihnești; să te odihnești la arat și la secerat. 22Și
34.22
Cap. 23.16.
Deut. 16.10,13
să faci sărbătoarea săptămânilor, a celor dintâi roade din secerișul de grâu, și sărbătoarea culesului la sfârșitul anului. 23De trei ori
34.23
Cap. 23.14, 17.
Deut. 16.16
pe an toată partea voastră bărbătească să se arate înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. 24Căci voi izgoni
34.24
Cap. 33.2.
Lev. 18.24Deut. 7.1Ps. 78.55
80.8
neamuri dinaintea ta și‐ți voi lărgi
34.24
Deut. 12.20
19.8
hotarele și
34.24
Gen. 35.52 Cron. 17.10Prov. 16.7Fapte. 18.10
nimeni nu va dori țara ta, când te vei sui să te arăți înaintea feței Domnului Dumnezeului tău de trei ori pe an. 25
34.25
Cap. 23.18.

nu jertfești sângele jertfei mele cu pâine cu aluat și jertfa
34.25
Cap. 12.10.

sărbătorii paștilor nu va fi lăsată noaptea până dimineață. 26Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga
34.26
Cap. 23.19.
Deut. 26.2,10
celor dintâi roade din țarina ta. Să nu fierbi iedul
34.26
Cap. 23.19.
Deut. 14.21
în laptele mamei sale. 27Și Domnul a zis lui Moise: Scrie‐ți aceste cuvinte
34.27
Vers. 10.
Deut. 4.13
31.9
! Căci după cuprinsul acestor cuvinte am făcut legământ cu tine și cu Israel. 28Și a fost
34.28
Cap. 24.18.
Deut. 9.9,18
acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopți: nici n‐a mâncat pâine, nici n‐a băut apă. Și Domnul a scris
34.28
Vers. 1. Cap. 31.18;
32.16Deut. 4.13
10.2,4
pe table cuvintele legământului, cele zece cuvinte.

Slava lui Moise

29Și a fost așa: când s‐a pogorât Moise de pe muntele Sinai, și cele două

34.29
Cap. 32.15.

table ale mărturiei erau în mâna lui Moise, când s‐a pogorât de pe munte, Moise nu știa că pielea feței
34.29
Mat. 17.22 Cor. 3.7,13
lui strălucea pentru că vorbise cu El. 30Și Aaron și toți copiii lui Israel au văzut pe Moise și iată pielea feței lui strălucea și s‐au temut să se apropie de el. 31Și Moise i‐a chemat și Aaron și toți mai marii adunării s‐au întors la el și Moise le‐a vorbit. 32Și după aceasta toți copiii lui Israel s‐au apropiat și
34.32
Cap. 24.3.

le‐a poruncit tot ce vorbise Domnul cu el pe muntele Sinai. 33Și Moise a încetat de vorbit cu ei și și‐a pus o mahramă
34.33
2 Cor. 3.13
peste față. 34Și Moise, când
34.34
2 Cor. 3.16
intra înaintea Domnului ca să vorbească cu el, își scotea mahrama până ieșea. Și ieșea și spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise. 35Și copiii lui Israel vedeau fața lui Moise, că pielea feței lui Moise strălucea. Și Moise iarăși își punea mahrama peste față până intra să vorbească cu El.