Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
35

Sabatul

351Și Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel și le‐a zis: Acestea

35.1
Cap. 34.32.

sunt cuvintele pe care le‐a poruncit Domnul să le faceți. 2Șase
35.2
Cap. 20.9;
31.14,15Lev. 23.3Num. 15.32Deut. 5.12Lc. 13.14
zile să se lucreze, dar în ziua a șaptea să vă fie o zi sfântă, un sabat de odihnă pentru Domnul: oricine va lucra în ea să fie omorât. 3
35.3
Cap. 16.23.

nu aprindeți niciun foc în toate locuințele voastre în ziua sabatului.

Darurile pentru locaș

4Și Moise a vorbit către toată adunarea copiilor lui Israel zicând: Acesta

35.4
Cap. 25.1, 2.

este cuvântul, pe care l‐a poruncit Domnul, zicând: 5Luați dintre voi un dar ridicat pentru Domnul: fiecare
35.5
Cap. 25.2.

a cărui inimă este voitoare să aducă darul ridicat al Domnului: aur și argint și aramă 6și albastru și purpură și carmezin și in subțire și păr de capră 7și piei de berbece roșite și piei de vițel de mare și lemn de salcâm 8și untdelemn pentru lumină și mirodenii
35.8
Cap. 25.6.

pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare 9și pietre de onix și pietre de legat pentru efod și pentru pieptar. 10Și
35.10
Cap. 31.6.

toți cei ce sunt cu inimă înțeleaptă între voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul: 11locașul
35.11
Cap. 26.1, 2, etc.

, cortul lui și acoperământul lui, copcile lui și scândurile lui, drugii lui, stâlpii lui și picioarele lui; 12chivotul
35.12
Cap. 25.10, etc.

și pârghiile lui, scaunul îndurării și perdeaua despărțitoare, 13masa
35.13
Cap. 25.23.

și pârghiile ei și toate uneltele ei și pâinea
35.13
Cap. 25.30.
Lev. 24.5,6
punerii înainte 14și
35.14
Cap. 25.31, etc.

sfeșnicul pentru lumină și uneltele lui și candelele lui și
35.14
Cap. 30.1.

untdelemnul pentru lumină 15și
35.15
Cap. 30.34, 38.

altarul tămâiei și pârghiile lui și untdelemnul
35.15
Cap. 26.36.

ungerii și tămâia mirositoare și perdeaua de la intrare de la ușa locașului; 16altarul
35.16
Cap. 27.1.

arderii de tot și grătarul său de aramă, pârghiile sale și toate uneltele sale, spălătorul și piciorul lui, 17perdelele
35.17
Cap. 27.9.

curții, stâlpii săi și picioarele sale și perdeaua de la ușa curții; 18țărușii locașului și țărușii curții și sforile lor; 19hainele
35.19
Cap. 31.10;
39.1,41Num. 4.5,6
lucrate cu măiestrie pentru slujit în sfânta, hainele sfinte pentru Aaron, preotul, și hainele fiilor lui ca să slujească în slujba de preoți. 20Și toată adunarea copiilor lui Israel a plecat dinaintea lui Moise. 21Și fiecare om, pe care‐l trăgea inima și fiecare om, pe care‐l îndemna
35.21
Vers. 5, 22, 26, 29. Cap. 25.2;
36.21 Cron. 28.2,9
29.9Ezra 7.272 Cor. 8.12
9.7
duhul, au venit și au adus darul ridicat al Domnului pentru lucrul cortului întâlnirii și pentru toată slujba lui și pentru hainele sfinte. 22Și au venit bărbați și femei; fiecare pe care‐l trăgea inima a adus verigi de nas și cercei și inele și salbe, tot felul de scule de aur; fiecine care a legănat un dar legănat de aur pentru Domnul. 23Și
35.23
1 Cron. 29.8
fiecare la care s‐a aflat albastru și purpură și carmezin și in subțire și păr de capră și piei de berbeci roșite și piei de vițel de mare, le‐a adus. 24Și oricine care a ridicat un dar ridicat de argint și aramă, a adus darul ridicat al Domnului. Și fiecare la care s‐a aflat lemn de salcâm pentru tot felul de lucru la slujbă, l‐a adus. 25Și fiecare femeie care avea inima înțeleaptă
35.25
Cap. 28.3;
31.6
36.12 Reg. 23.7Prov. 31.19,22,24
a tors cu mâinile ei și a adus tortul: albastru și purpură și carmezin și in subțire. 26Și toate femeile înțelepte pe care le trăgea inima au tors păr de capră. 27Și
35.27
1 Cron. 29.6Ezra 2.68
mai marii au adus pietrele de onix și pietrele de legat pentru efod și pentru pieptar; 28și mirozne
35.28
Cap. 30.23.

și untdelemnul pentru lumină și pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. 29Copiii lui Israel, fiecare bărbat și femeie a căror inimă îi îndemna să aducă pentru tot lucrul pe care‐l poruncise Domnul prin Moise să se facă, au adus un dar de bună voie pentru
35.29
Vers. 21.
1 Cron. 29.9
Domnul.

Chemarea meșterilor

30Și Moise a zis copiilor lui Israel: Vedeți, Domnul

35.30
Cap. 31.2, etc.

a chemat pe nume pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. 31Și l‐a umplut cu Duhul lui Dumnezeu în înțelepciune, în pricepere și în cunoștință și în tot felul de lucrare 32și să facă născociri, ca să lucreze în aur și în argint și în aramă 33și să taie pietre pentru legat și să taie lemnul, ca să facă tot felul de lucruri măiestrite. 34Și lui și lui Oholiab
35.34
Cap. 31.6.

, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan, le‐a pus în inimă ca să învețe pe alții. 35I‐a umplut
35.35
Vers. 31. Cap. 31.3, 6.
1 Reg. 7.142 Cron. 2.14Is. 28.26
cu înțelepciune de inimă ca să lucreze tot felul de lucru de săpător și de născocitor și de cusător în albastru și în purpură, în carmezin și în in subțire și de țesător, făcând orice fel de lucrare și născocind orice lucru măestrit.