Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
34

Alte table ale legii

341Și Domnul a zis lui Moise: Taie‐ți

34.1
Cap. 32.16, 19.
două table de piatră asemenea celor dintâi și
34.1
Vers. 28.
voi scrie pe table cuvintele care erau pe tablele dintâi pe care le‐ai sfărâmat. 2Și fii gata mâine dimineață și suie‐te dimineață pe muntele
34.2
Cap. 19.20;
Sinai și stai acolo înaintea mea pe vârful muntelui. 3Și niciun om să nu se
34.3
Cap. 19.12, 13, 21.
suie cu tine și niciun om să nu se vadă pe tot muntele, nici turmele, nici cirezile să nu pască în fața muntelui aceluia. 4Și a tăiat două table de piatră asemenea celor dintâi; și Moise s‐a sculat dis‐de‐dimineață și s‐a suit pe muntele Sinai, cum îi poruncise Domnul, și a luat în mână cele două table de piatră. 5Și Domnul s‐a pogorât în nor și a stătut acolo cu el și a vestit
34.5
Cap. 33.19.
numele Domnului. 6Și Domnul a trecut pe dinaintea feței lui și a vestit: Domnul, Domnul, Dumnezeu
34.6
Num. 14.182 Cron. 30.9Neem. 9.17Ps. 86.15
103.8
111.4
112.4
116.5
145.8Ioel 2.13
binevoitor și milostiv, încet la mânie și bogat în îndurare
34.6
Ps. 31.19Rom. 2.4
și adevăr
34.6
Ps. 57.10
108.4
, 7păstrând
34.7
Cap. 20.6.
îndurare pentru mii, iertând
34.7
Ps. 103.3
30.4Dan. 9.9Ef. 4.321 In. 1.9
nelegiuirea și călcarea de lege și păcatul și care
34.7
Cap. 23.7, 21.
nu socotește nicidecum nevinovat pe cel vinovat; care cercetează nelegiuirea părinților în copii și în copiii copiilor, în cel de al treilea și al patrulea neam.

Înnoirea legământului

8Și Moise s‐a grăbit și s‐a plecat

34.8
Cap. 4.31.
până la pământ și s‐a închinat. 9Și a zis: Dacă am aflat har în ochii tăi, Doamne, te rog, să meargă
34.9
Cap. 33.15, 16.
Domnul în mijlocul nostru; căci
34.9
Cap. 33.3.
este un popor tare la grumaz și iartă‐ne nelegiuirea și păcatul nostru și ia‐ne de moștenire
34.9
Deut. 32.9Ps. 28.9
33.12
78.62
94.14Ier. 10.16Zah. 2.12
. 10Și el a zis: Iată
34.10
Deut. 5.2
29.12,14
întăresc un legământ: în fața întregului tău popor voi face
34.10
Deut. 4.322 Sam. 7.23Ps. 77.14
78.12
147.20
minuni, care n‐au fost făcute în tot pământul nici în vreun neam; și tot poporul în mijlocul căruia ești va vedea lucrarea Domnului, căci ceea ce voi face cu tine va fi înfricoșat
34.10
Deut. 10.21Ps. 145.6Is. 64.3
. 11Păzește
34.11
Deut. 5.32
6.3,25
12.28,32
28.1
ce‐ți poruncesc astăzi! Iată izgonesc
34.11
Cap. 33.2.
dinaintea ta pe amorit și pe cananit și pe hetit și pe ferezit și pe hevit și pe iebusit. 12Ferește‐te
34.12
Cap. 23.32.
să faci legământ cu locuitorii țării în care vei intra, ca să nu fie o cursă
34.12
Cap. 23.33.
în mijlocul tău. 13Ci să le dărâmați altarele
34.13
Cap. 23.24.
și să le sfărâmați stâlpii și să le tăiați Astarteele
34.13
Deut. 7.5
12.2Jud. 6.252 Reg. 18.4
23.142 Cron. 31.1
34.3,4
. 14Căci nu te vei închina la alt
34.14
Cap. 20.3, 5.
Dumnezeu; căci Domnul, numele lui este
34.14
Is. 9.6
57.15
Gelos, este un Dumnezeu gelos
34.14
Cap. 20.5.
. 15Ca
34.15
Vers. 12.
nu cumva să faci legământ cu locuitorii țării și ei să curvească
34.15
Deut. 31.16Jud. 2.17Ier. 3.9Ezec. 6.9
după dumnezeii lor și să jertfească dumnezeilor lor, și să fii chemat
34.15
Num. 25.21 Cor. 10.27
și să mănânci
34.15
Ps. 106.281 Cor. 8.4,7,10
din jertfa lor 16și să iei din fetele lor
34.16
Deut. 7.31 Reg. 11.2Ezra 9.2Neem. 13.25
pentru fiii tăi și fetele lor să curvească
34.16
Num. 25.1,21 Reg. 11.4
după dumnezeii lor și să facă pe fiii tăi să curvească după dumnezeii lor. 17
34.17
Cap. 32.8.
nu‐ți faci dumnezei turnați.

Sărbătorile

18Să ții sărbătoarea azimilor

34.18
Cap. 12.15;
. Șapte zile să mănânci azimi, după cum ți‐am poruncit, la vremea hotărâtă a lunii abib
34.18
Cap. 13.4.
, căci în luna abib ai ieșit din Egipt. 19Tot
34.19
Cap. 13.2, 12;
ce deschide pântecele este al meu și tot ce este născut parte bărbătească din vitele tale, întâiul născut din vacă și din oaie. 20Și
34.20
Cap. 13.13.
întâiul născut al măgăriței să‐l răscumperi cu un miel; și dacă nu‐l vei răscumpăra, să‐i frângi gâtul. Să răscumperi pe toți întâii născuți din fiii tăi. Și nimeni să nu se arate înaintea mea fără nimic
34.20
Cap. 23.15.
. 21Șase
34.21
Cap. 20.9;
zile să lucrezi, dar în ziua a șaptea să te odihnești; să te odihnești la arat și la secerat. 22Și
34.22
Cap. 23.16.
să faci sărbătoarea săptămânilor, a celor dintâi roade din secerișul de grâu, și sărbătoarea culesului la sfârșitul anului. 23De trei ori
34.23
Cap. 23.14, 17.
pe an toată partea voastră bărbătească să se arate înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. 24Căci voi izgoni
34.24
Cap. 33.2.
neamuri dinaintea ta și‐ți voi lărgi
34.24
Deut. 12.20
19.8
hotarele și
34.24
Gen. 35.52 Cron. 17.10Prov. 16.7Fapte. 18.10
nimeni nu va dori țara ta, când te vei sui să te arăți înaintea feței Domnului Dumnezeului tău de trei ori pe an. 25
34.25
Cap. 23.18.
nu jertfești sângele jertfei mele cu pâine cu aluat și jertfa
34.25
Cap. 12.10.
sărbătorii paștilor nu va fi lăsată noaptea până dimineață. 26Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga
34.26
Cap. 23.19.
celor dintâi roade din țarina ta. Să nu fierbi iedul
34.26
Cap. 23.19.
în laptele mamei sale. 27Și Domnul a zis lui Moise: Scrie‐ți aceste cuvinte
34.27
Vers. 10.
! Căci după cuprinsul acestor cuvinte am făcut legământ cu tine și cu Israel. 28Și a fost
34.28
Cap. 24.18.
acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopți: nici n‐a mâncat pâine, nici n‐a băut apă. Și Domnul a scris
34.28
Vers. 1. Cap. 31.18;
pe table cuvintele legământului, cele zece cuvinte.

Slava lui Moise

29Și a fost așa: când s‐a pogorât Moise de pe muntele Sinai, și cele două

34.29
Cap. 32.15.
table ale mărturiei erau în mâna lui Moise, când s‐a pogorât de pe munte, Moise nu știa că pielea feței
34.29
Mat. 17.22 Cor. 3.7,13
lui strălucea pentru că vorbise cu El. 30Și Aaron și toți copiii lui Israel au văzut pe Moise și iată pielea feței lui strălucea și s‐au temut să se apropie de el. 31Și Moise i‐a chemat și Aaron și toți mai marii adunării s‐au întors la el și Moise le‐a vorbit. 32Și după aceasta toți copiii lui Israel s‐au apropiat și
34.32
Cap. 24.3.
le‐a poruncit tot ce vorbise Domnul cu el pe muntele Sinai. 33Și Moise a încetat de vorbit cu ei și și‐a pus o mahramă
34.33
2 Cor. 3.13
peste față. 34Și Moise, când
34.34
2 Cor. 3.16
intra înaintea Domnului ca să vorbească cu el, își scotea mahrama până ieșea. Și ieșea și spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise. 35Și copiii lui Israel vedeau fața lui Moise, că pielea feței lui Moise strălucea. Și Moise iarăși își punea mahrama peste față până intra să vorbească cu El.

35

Sabatul

351Și Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel și le‐a zis: Acestea

35.1
Cap. 34.32.
sunt cuvintele pe care le‐a poruncit Domnul să le faceți. 2Șase
35.2
Cap. 20.9;
zile să se lucreze, dar în ziua a șaptea să vă fie o zi sfântă, un sabat de odihnă pentru Domnul: oricine va lucra în ea să fie omorât. 3
35.3
Cap. 16.23.
nu aprindeți niciun foc în toate locuințele voastre în ziua sabatului.

Darurile pentru locaș

4Și Moise a vorbit către toată adunarea copiilor lui Israel zicând: Acesta

35.4
Cap. 25.1, 2.
este cuvântul, pe care l‐a poruncit Domnul, zicând: 5Luați dintre voi un dar ridicat pentru Domnul: fiecare
35.5
Cap. 25.2.
a cărui inimă este voitoare să aducă darul ridicat al Domnului: aur și argint și aramă 6și albastru și purpură și carmezin și in subțire și păr de capră 7și piei de berbece roșite și piei de vițel de mare și lemn de salcâm 8și untdelemn pentru lumină și mirodenii
35.8
Cap. 25.6.
pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare 9și pietre de onix și pietre de legat pentru efod și pentru pieptar. 10Și
35.10
Cap. 31.6.
toți cei ce sunt cu inimă înțeleaptă între voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul: 11locașul
35.11
Cap. 26.1, 2, etc.
, cortul lui și acoperământul lui, copcile lui și scândurile lui, drugii lui, stâlpii lui și picioarele lui; 12chivotul
35.12
Cap. 25.10, etc.
și pârghiile lui, scaunul îndurării și perdeaua despărțitoare, 13masa
35.13
Cap. 25.23.
și pârghiile ei și toate uneltele ei și pâinea
35.13
Cap. 25.30.
punerii înainte 14și
35.14
Cap. 25.31, etc.
sfeșnicul pentru lumină și uneltele lui și candelele lui și
35.14
Cap. 30.1.
untdelemnul pentru lumină 15și
35.15
Cap. 30.34, 38.
altarul tămâiei și pârghiile lui și untdelemnul
35.15
Cap. 26.36.
ungerii și tămâia mirositoare și perdeaua de la intrare de la ușa locașului; 16altarul
35.16
Cap. 27.1.
arderii de tot și grătarul său de aramă, pârghiile sale și toate uneltele sale, spălătorul și piciorul lui, 17perdelele
35.17
Cap. 27.9.
curții, stâlpii săi și picioarele sale și perdeaua de la ușa curții; 18țărușii locașului și țărușii curții și sforile lor; 19hainele
35.19
Cap. 31.10;
lucrate cu măiestrie pentru slujit în sfânta, hainele sfinte pentru Aaron, preotul, și hainele fiilor lui ca să slujească în slujba de preoți. 20Și toată adunarea copiilor lui Israel a plecat dinaintea lui Moise. 21Și fiecare om, pe care‐l trăgea inima și fiecare om, pe care‐l îndemna
35.21
Vers. 5, 22, 26, 29. Cap. 25.2;
duhul, au venit și au adus darul ridicat al Domnului pentru lucrul cortului întâlnirii și pentru toată slujba lui și pentru hainele sfinte. 22Și au venit bărbați și femei; fiecare pe care‐l trăgea inima a adus verigi de nas și cercei și inele și salbe, tot felul de scule de aur; fiecine care a legănat un dar legănat de aur pentru Domnul. 23Și
35.23
1 Cron. 29.8
fiecare la care s‐a aflat albastru și purpură și carmezin și in subțire și păr de capră și piei de berbeci roșite și piei de vițel de mare, le‐a adus. 24Și oricine care a ridicat un dar ridicat de argint și aramă, a adus darul ridicat al Domnului. Și fiecare la care s‐a aflat lemn de salcâm pentru tot felul de lucru la slujbă, l‐a adus. 25Și fiecare femeie care avea inima înțeleaptă
35.25
Cap. 28.3;
a tors cu mâinile ei și a adus tortul: albastru și purpură și carmezin și in subțire. 26Și toate femeile înțelepte pe care le trăgea inima au tors păr de capră. 27Și
35.27
1 Cron. 29.6Ezra 2.68
mai marii au adus pietrele de onix și pietrele de legat pentru efod și pentru pieptar; 28și mirozne
35.28
Cap. 30.23.
și untdelemnul pentru lumină și pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. 29Copiii lui Israel, fiecare bărbat și femeie a căror inimă îi îndemna să aducă pentru tot lucrul pe care‐l poruncise Domnul prin Moise să se facă, au adus un dar de bună voie pentru
35.29
Vers. 21.
Domnul.

Chemarea meșterilor

30Și Moise a zis copiilor lui Israel: Vedeți, Domnul

35.30
Cap. 31.2, etc.
a chemat pe nume pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. 31Și l‐a umplut cu Duhul lui Dumnezeu în înțelepciune, în pricepere și în cunoștință și în tot felul de lucrare 32și să facă născociri, ca să lucreze în aur și în argint și în aramă 33și să taie pietre pentru legat și să taie lemnul, ca să facă tot felul de lucruri măiestrite. 34Și lui și lui Oholiab
35.34
Cap. 31.6.
, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan, le‐a pus în inimă ca să învețe pe alții. 35I‐a umplut
35.35
Vers. 31. Cap. 31.3, 6.
cu înțelepciune de inimă ca să lucreze tot felul de lucru de săpător și de născocitor și de cusător în albastru și în purpură, în carmezin și în in subțire și de țesător, făcând orice fel de lucrare și născocind orice lucru măestrit.

36

Dărnicia poporului

361Și Bețaleel și Oholiab și orice bărbat care era cu inimă înțeleaptă

36.1
Cap. 28.3;
, în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere ca să știe cum să lucreze tot lucrul pentru slujba sfântului locaș
36.1
Cap. 25.8.
, au făcut după toate cele ce poruncise Domnul. 2Și Moise a chemat pe Bețaleel și pe Oholiab și pe orice bărbat care era cu inimă înțeleaptă, în a cărui
36.2
Cap. 35.21, 26.
inimă pusese Domnul înțelepciune, fiecare pe care‐l trăgea inima să se apropie de lucru ca să‐l facă. 3Și au luat dinaintea lui Moise tot darul ridicat pe care‐l aduseseră
36.3
Cap. 35.27.
copiii lui Israel pentru lucrul slujbei sfântului locaș ca să‐l facă. Și‐i aduceau încă daruri de bună voie în fiecare dimineață. 4Și toți oamenii înțelepți care lucrau tot lucrul sfântului locaș au venit fiecare de la lucrul său pe care‐l făcea. 5Și au vorbit lui Moise zicând: Poporul
36.5
2 Cor. 8.2,3
aduce mult mai mult decât trebuie pentru slujba lucrului pe care a poruncit Domnul să se facă. 6Și Moise a poruncit și a făcut să treacă un glas prin tabără zicând: Nici bărbat nici femeie să nu mai facă vreo lucrare pentru darul ridicat al sfântului locaș. Și poporul a încetat să aducă. 7Și lucrul era de ajuns pentru lucrarea de făcut și era chiar prea mult.

Facerea locașului

8Și

36.8
Cap. 26.1.
fiecare om cu inima înțeleaptă dintre cei ce lucrau la lucrare a făcut locașul cu zece covoare de in subțire răsucit și albastru și purpură și carmezin, le‐a făcut cu heruvimi, lucrătură aleasă. 9Lungimea fiecărui covor era de douăzeci și opt de coți, lățimea unui covor de patru coți: o singură măsură pentru toate covoarele. 10Și a împreunat cinci covoare unul cu altul și a împreunat cinci covoare unul cu altul. 11Și a făcut chiotori de fir albastru pe marginea unui covor de la marginea împreunării; tot așa a făcut la marginea covorului care era cel din urmă în împreunarea a doua. 12A făcut cincizeci
36.12
Cap. 26.5.
de chiotori într‐un covor și a făcut cincizeci de chiotori pe marginea covorului care era în împreunarea a doua: chiotorile erau una în fața alteia. 13Și a făcut cincizeci de copci de aur și a împreunat covoarele unul cu altul cu copcile și locașul era unul singur. 14Și
36.14
Cap. 26.7.
a făcut covoare din păr de capre pentru cortul de deasupra locașului: a făcut unsprezece covoare. 15Lungimea unui covor era de treizeci de coți și lățimea unui covor de patru coți; o singură măsură pentru cele unsprezece covoare. 16Și a împreunat cinci covoare deosebit și șase covoare deosebit. 17Și a făcut cincizeci de chiotori pe marginea covorului care era cel din urmă în împreunare, și cincizeci de chiotori pe marginea covorului care era în împreunarea cealaltă. 18Și a făcut cincizeci de copci de aramă ca să împreune cortul ca să fie unul singur. 19Și a făcut
36.19
Cap. 26.14.
un acoperământ pentru cort din piei de berbece vopsite cu roș și un acoperământ din piei de vițel de mare pe deasupra. 20Și a făcut scândurile
36.20
Cap. 26.15.
pentru locaș din lemn de salcâm stând în picioare. 21Lungimea unei scânduri era de zece coți și lățimea unei scânduri de un cot și jumătate. 22Erau două urechi la fiecare scândură legate una cu alta. Așa a făcut la toate scândurile locașului. 23Și a făcut scândurile pentru locaș: douăzeci de scânduri pentru latura de miazăzi, înspre miazăzi. 24Și a făcut patruzeci de picioare de argint sub cele douăzeci de scânduri, două picioare sub o scândură pentru cele două urechi ale ei și două picioare sub cealaltă scândură pentru cele două urechi ale ei. 25Și pentru cealaltă lature a locașului dinspre miazănoapte a făcut douăzeci de scânduri 26și cele patruzeci de picioare de argint ale lor: două picioare sub o scândură și două picioare sub cealaltă scândură. 27Și pentru partea din fund a locașului înspre apus a făcut șase scânduri. 28Și a făcut două scânduri pentru cele două unghiuri ale locașului în partea din fund. 29Și erau împreunate jos și erau unite desăvârșit împreună sus într‐un cerc: așa a făcut cu amândouă în cele două colțuri. 30Și erau opt scânduri și picioarele lor de argint: șaisprezece picioare: sub fiecare scândură două picioare. 31Și a făcut drugi
36.31
Cap. 26.26.
din lemn de salcâm, cinci pentru scândurile de la o latură a locașului 32și cinci drugi pentru scândurile de la cealaltă latură a locașului și cinci drugi pentru scândurile locașului din partea din fund spre‐apus. 33Și a făcut drugul de la mijloc ca să treacă prin mijlocul scândurilor de la un capăt la celălalt. 34Și a îmbrăcat scândurile cu aur și a făcut verigile lor de aur ca să petreacă drugii prin ele și a îmbrăcat drugii cu aur. 35Și a făcut perdeaua
36.35
Cap. 26.31.
din albastru și purpură și carmezin și din in subțire răsucit; a făcut‐o cu heruvimi, lucrare de lucrător iscusit. 36Și i‐a făcut patru stâlpi de salcâm și i‐a îmbrăcat cu aur; cârligele lor erau de aur; și a turnat pentru ele patru picioare de argint. 37Și a făcut o perdea
36.37
Cap. 26.36.
pentru intrarea cortului de albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit lucru de broderie. 38Și cei cinci stâlpi ai ei cu cârligele lor; și le‐a îmbrăcat căpătâiele și bețele de legătură cu aur; și cele cinci picioare ale lor erau de aramă.