Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
35

Sabatul

351Și Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel și le‐a zis: Acestea

35.1
Cap. 34.32.
sunt cuvintele pe care le‐a poruncit Domnul să le faceți. 2Șase
35.2
Cap. 20.9;
zile să se lucreze, dar în ziua a șaptea să vă fie o zi sfântă, un sabat de odihnă pentru Domnul: oricine va lucra în ea să fie omorât. 3
35.3
Cap. 16.23.
nu aprindeți niciun foc în toate locuințele voastre în ziua sabatului.

Darurile pentru locaș

4Și Moise a vorbit către toată adunarea copiilor lui Israel zicând: Acesta

35.4
Cap. 25.1, 2.
este cuvântul, pe care l‐a poruncit Domnul, zicând: 5Luați dintre voi un dar ridicat pentru Domnul: fiecare
35.5
Cap. 25.2.
a cărui inimă este voitoare să aducă darul ridicat al Domnului: aur și argint și aramă 6și albastru și purpură și carmezin și in subțire și păr de capră 7și piei de berbece roșite și piei de vițel de mare și lemn de salcâm 8și untdelemn pentru lumină și mirodenii
35.8
Cap. 25.6.
pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare 9și pietre de onix și pietre de legat pentru efod și pentru pieptar. 10Și
35.10
Cap. 31.6.
toți cei ce sunt cu inimă înțeleaptă între voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul: 11locașul
35.11
Cap. 26.1, 2, etc.
, cortul lui și acoperământul lui, copcile lui și scândurile lui, drugii lui, stâlpii lui și picioarele lui; 12chivotul
35.12
Cap. 25.10, etc.
și pârghiile lui, scaunul îndurării și perdeaua despărțitoare, 13masa
35.13
Cap. 25.23.
și pârghiile ei și toate uneltele ei și pâinea
35.13
Cap. 25.30.
punerii înainte 14și
35.14
Cap. 25.31, etc.
sfeșnicul pentru lumină și uneltele lui și candelele lui și
35.14
Cap. 30.1.
untdelemnul pentru lumină 15și
35.15
Cap. 30.34, 38.
altarul tămâiei și pârghiile lui și untdelemnul
35.15
Cap. 26.36.
ungerii și tămâia mirositoare și perdeaua de la intrare de la ușa locașului; 16altarul
35.16
Cap. 27.1.
arderii de tot și grătarul său de aramă, pârghiile sale și toate uneltele sale, spălătorul și piciorul lui, 17perdelele
35.17
Cap. 27.9.
curții, stâlpii săi și picioarele sale și perdeaua de la ușa curții; 18țărușii locașului și țărușii curții și sforile lor; 19hainele
35.19
Cap. 31.10;
lucrate cu măiestrie pentru slujit în sfânta, hainele sfinte pentru Aaron, preotul, și hainele fiilor lui ca să slujească în slujba de preoți. 20Și toată adunarea copiilor lui Israel a plecat dinaintea lui Moise. 21Și fiecare om, pe care‐l trăgea inima și fiecare om, pe care‐l îndemna
35.21
Vers. 5, 22, 26, 29. Cap. 25.2;
duhul, au venit și au adus darul ridicat al Domnului pentru lucrul cortului întâlnirii și pentru toată slujba lui și pentru hainele sfinte. 22Și au venit bărbați și femei; fiecare pe care‐l trăgea inima a adus verigi de nas și cercei și inele și salbe, tot felul de scule de aur; fiecine care a legănat un dar legănat de aur pentru Domnul. 23Și
35.23
1 Cron. 29.8
fiecare la care s‐a aflat albastru și purpură și carmezin și in subțire și păr de capră și piei de berbeci roșite și piei de vițel de mare, le‐a adus. 24Și oricine care a ridicat un dar ridicat de argint și aramă, a adus darul ridicat al Domnului. Și fiecare la care s‐a aflat lemn de salcâm pentru tot felul de lucru la slujbă, l‐a adus. 25Și fiecare femeie care avea inima înțeleaptă
35.25
Cap. 28.3;
a tors cu mâinile ei și a adus tortul: albastru și purpură și carmezin și in subțire. 26Și toate femeile înțelepte pe care le trăgea inima au tors păr de capră. 27Și
35.27
1 Cron. 29.6Ezra 2.68
mai marii au adus pietrele de onix și pietrele de legat pentru efod și pentru pieptar; 28și mirozne
35.28
Cap. 30.23.
și untdelemnul pentru lumină și pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. 29Copiii lui Israel, fiecare bărbat și femeie a căror inimă îi îndemna să aducă pentru tot lucrul pe care‐l poruncise Domnul prin Moise să se facă, au adus un dar de bună voie pentru
35.29
Vers. 21.
Domnul.

Chemarea meșterilor

30Și Moise a zis copiilor lui Israel: Vedeți, Domnul

35.30
Cap. 31.2, etc.
a chemat pe nume pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. 31Și l‐a umplut cu Duhul lui Dumnezeu în înțelepciune, în pricepere și în cunoștință și în tot felul de lucrare 32și să facă născociri, ca să lucreze în aur și în argint și în aramă 33și să taie pietre pentru legat și să taie lemnul, ca să facă tot felul de lucruri măiestrite. 34Și lui și lui Oholiab
35.34
Cap. 31.6.
, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan, le‐a pus în inimă ca să învețe pe alții. 35I‐a umplut
35.35
Vers. 31. Cap. 31.3, 6.
cu înțelepciune de inimă ca să lucreze tot felul de lucru de săpător și de născocitor și de cusător în albastru și în purpură, în carmezin și în in subțire și de țesător, făcând orice fel de lucrare și născocind orice lucru măestrit.

36

Dărnicia poporului

361Și Bețaleel și Oholiab și orice bărbat care era cu inimă înțeleaptă

36.1
Cap. 28.3;
, în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere ca să știe cum să lucreze tot lucrul pentru slujba sfântului locaș
36.1
Cap. 25.8.
, au făcut după toate cele ce poruncise Domnul. 2Și Moise a chemat pe Bețaleel și pe Oholiab și pe orice bărbat care era cu inimă înțeleaptă, în a cărui
36.2
Cap. 35.21, 26.
inimă pusese Domnul înțelepciune, fiecare pe care‐l trăgea inima să se apropie de lucru ca să‐l facă. 3Și au luat dinaintea lui Moise tot darul ridicat pe care‐l aduseseră
36.3
Cap. 35.27.
copiii lui Israel pentru lucrul slujbei sfântului locaș ca să‐l facă. Și‐i aduceau încă daruri de bună voie în fiecare dimineață. 4Și toți oamenii înțelepți care lucrau tot lucrul sfântului locaș au venit fiecare de la lucrul său pe care‐l făcea. 5Și au vorbit lui Moise zicând: Poporul
36.5
2 Cor. 8.2,3
aduce mult mai mult decât trebuie pentru slujba lucrului pe care a poruncit Domnul să se facă. 6Și Moise a poruncit și a făcut să treacă un glas prin tabără zicând: Nici bărbat nici femeie să nu mai facă vreo lucrare pentru darul ridicat al sfântului locaș. Și poporul a încetat să aducă. 7Și lucrul era de ajuns pentru lucrarea de făcut și era chiar prea mult.

Facerea locașului

8Și

36.8
Cap. 26.1.
fiecare om cu inima înțeleaptă dintre cei ce lucrau la lucrare a făcut locașul cu zece covoare de in subțire răsucit și albastru și purpură și carmezin, le‐a făcut cu heruvimi, lucrătură aleasă. 9Lungimea fiecărui covor era de douăzeci și opt de coți, lățimea unui covor de patru coți: o singură măsură pentru toate covoarele. 10Și a împreunat cinci covoare unul cu altul și a împreunat cinci covoare unul cu altul. 11Și a făcut chiotori de fir albastru pe marginea unui covor de la marginea împreunării; tot așa a făcut la marginea covorului care era cel din urmă în împreunarea a doua. 12A făcut cincizeci
36.12
Cap. 26.5.
de chiotori într‐un covor și a făcut cincizeci de chiotori pe marginea covorului care era în împreunarea a doua: chiotorile erau una în fața alteia. 13Și a făcut cincizeci de copci de aur și a împreunat covoarele unul cu altul cu copcile și locașul era unul singur. 14Și
36.14
Cap. 26.7.
a făcut covoare din păr de capre pentru cortul de deasupra locașului: a făcut unsprezece covoare. 15Lungimea unui covor era de treizeci de coți și lățimea unui covor de patru coți; o singură măsură pentru cele unsprezece covoare. 16Și a împreunat cinci covoare deosebit și șase covoare deosebit. 17Și a făcut cincizeci de chiotori pe marginea covorului care era cel din urmă în împreunare, și cincizeci de chiotori pe marginea covorului care era în împreunarea cealaltă. 18Și a făcut cincizeci de copci de aramă ca să împreune cortul ca să fie unul singur. 19Și a făcut
36.19
Cap. 26.14.
un acoperământ pentru cort din piei de berbece vopsite cu roș și un acoperământ din piei de vițel de mare pe deasupra. 20Și a făcut scândurile
36.20
Cap. 26.15.
pentru locaș din lemn de salcâm stând în picioare. 21Lungimea unei scânduri era de zece coți și lățimea unei scânduri de un cot și jumătate. 22Erau două urechi la fiecare scândură legate una cu alta. Așa a făcut la toate scândurile locașului. 23Și a făcut scândurile pentru locaș: douăzeci de scânduri pentru latura de miazăzi, înspre miazăzi. 24Și a făcut patruzeci de picioare de argint sub cele douăzeci de scânduri, două picioare sub o scândură pentru cele două urechi ale ei și două picioare sub cealaltă scândură pentru cele două urechi ale ei. 25Și pentru cealaltă lature a locașului dinspre miazănoapte a făcut douăzeci de scânduri 26și cele patruzeci de picioare de argint ale lor: două picioare sub o scândură și două picioare sub cealaltă scândură. 27Și pentru partea din fund a locașului înspre apus a făcut șase scânduri. 28Și a făcut două scânduri pentru cele două unghiuri ale locașului în partea din fund. 29Și erau împreunate jos și erau unite desăvârșit împreună sus într‐un cerc: așa a făcut cu amândouă în cele două colțuri. 30Și erau opt scânduri și picioarele lor de argint: șaisprezece picioare: sub fiecare scândură două picioare. 31Și a făcut drugi
36.31
Cap. 26.26.
din lemn de salcâm, cinci pentru scândurile de la o latură a locașului 32și cinci drugi pentru scândurile de la cealaltă latură a locașului și cinci drugi pentru scândurile locașului din partea din fund spre‐apus. 33Și a făcut drugul de la mijloc ca să treacă prin mijlocul scândurilor de la un capăt la celălalt. 34Și a îmbrăcat scândurile cu aur și a făcut verigile lor de aur ca să petreacă drugii prin ele și a îmbrăcat drugii cu aur. 35Și a făcut perdeaua
36.35
Cap. 26.31.
din albastru și purpură și carmezin și din in subțire răsucit; a făcut‐o cu heruvimi, lucrare de lucrător iscusit. 36Și i‐a făcut patru stâlpi de salcâm și i‐a îmbrăcat cu aur; cârligele lor erau de aur; și a turnat pentru ele patru picioare de argint. 37Și a făcut o perdea
36.37
Cap. 26.36.
pentru intrarea cortului de albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit lucru de broderie. 38Și cei cinci stâlpi ai ei cu cârligele lor; și le‐a îmbrăcat căpătâiele și bețele de legătură cu aur; și cele cinci picioare ale lor erau de aramă.

37

Facerea chivotului

371Și Bețaleel a făcut chivotul

37.1
Cap. 25.10.
din lemn de salcâm; lungimea lui era de doi coți și jumătate și lățimea lui de un cot și jumătate și înălțimea lui de un cot și jumătate. 2Și l‐a îmbrăcat cu aur curat pe dinăuntru și pe dinafară și a făcut o cunună de aur pe el de jur împrejur. 3Și a turnat pentru el patru verigi de aur la cele patru picioare ale lui: două verigi la o latură a lui și două verigi la cealaltă latură a lui. 4Și a făcut pârghii din lemn de salcâm și le‐a îmbrăcat cu aur. 5Și a petrecut pârghiile prin verigile din laturile chivotului ca să poarte chivotul. 6Și a făcut un scaun al îndurării
37.6
Cap. 25.17.
din aur curat; lungimea lui era de doi coți și jumătate și lățimea lui de un cot și jumătate. 7Și a făcut doi heruvimi de aur; i‐a făcut de aur bătut la amândouă capetele scaunului îndurării: 8un heruvim la un capăt și un heruvim la alt capăt; a făcut cei doi heruvimi ieșind din scaunul îndurării la amândouă capetele lui. 9Și heruvimii își întindeau aripile în sus acoperind cu aripile lor scaunul îndurării și fețele lor erau una către alta; fețele heruvimilor erau spre scaunul îndurării. 10Și a făcut masa
37.10
Cap. 25.23.
din lemn de salcâm; lungimea ei era de doi coți și lățimea ei de un cot și înălțimea ei de un cot și jumătate. 11Și a îmbrăcat‐o cu aur curat și a făcut pe ea o cunună de aur de jur împrejur. 12Și i‐a făcut un pervaz lat de o palmă de jur împrejur; și a făcut o cunună de aur pentru pervazul ei de jur împrejur. 13Și i‐a turnat patru verigi de aur și a pus verigile la cele patru colțuri care erau la cele patru picioare ale ei. 14Și verigile erau lângă pervaz ca să petreacă prin ele pârghiile ca să poarte masa. 15Și a făcut pârghiile din lemn de salcâm și le‐a îmbrăcat cu aur ca să poarte masa. 16Și a făcut uneltele care erau pe masă, ceștile
37.16
Cap. 25.29.
ei și lingurile ei și străchinile ei și ulcioarele ei cu care să toarne, din aur curat.

Facerea sfeșnicului

17Și a făcut sfeșnicul

37.17
Cap. 25.31.
din aur curat: a făcut sfeșnicul bătut: piciorul lui și fusul lui; potirașele lui, gămălioarele lui și florile lui erau dintr‐o bucată cu el. 18Și șase brațe ieșeau din laturile lui, trei brațe ale sfeșnicului dintr‐o latură a lui și trei brațe ale sfeșnicului din cealaltă latură a lui. 19A făcut trei potirașe în chipul florilor de migdal într‐un braț, o gămălioară și o floare și trei potirașe în chipul florilor de migdal în celălalt braț, o gămălioară și o floare; așa era la cele șase brațe care ieșeau din sfeșnic. 20Și în sfeșnic erau patru potirașe în chipul florilor de migdal, gămălioarele lor și florile lor; 21și o gămălioară sub două brațe ale lui și o gămălioară sub două brațe ale lui și o gămălioară sub două brațe ale lui: la cele șase brațe care ieșeau din el. 22Gămălioarele lor și brațele lor ieșeau din el, totul bătut, dintr‐o bucată, de aur curat. 23Și a făcut cele șapte candele ale lui și mucările lui și vasele lui pentru mucuri din aur curat. 24L‐a făcut dintr‐un talant de aur curat cu toate uneltele lui.

Altarul tămâiei

25Și

37.25
Cap. 30.1.
a făcut altarul tămâiei din lemn de salcâm; lungimea lui era de un cot și lățimea lui de un cot, era pătrat, și înălțimea lui de doi coți: coarnele lui ieșeau din el. 26Și l‐a îmbrăcat cu aur curat, vârful lui și laturile lui de jur împrejur și coarnele lui. Și i‐a făcut o cunună de aur de jur împrejur. 27Și a făcut două verigi de aur pentru el sub cununa lui, în cele două unghiuri ale lui, de amândouă laturile lui ca să petreacă prin ele pârghiile cu care să‐l poarte. 28Și a făcut pârghiile din lemn de salcâm și le‐a îmbrăcat cu aur. 29Și
37.29
Cap. 30.23, 34.
a făcut untdelemnul ungerii sfinte și tămâia mirositoare curată, după meșteșugul făcătorului de mir.