Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
36

Dărnicia poporului

361Și Bețaleel și Oholiab și orice bărbat care era cu inimă înțeleaptă

36.1
Cap. 28.3;
31.6
35.10,35
, în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere ca să știe cum să lucreze tot lucrul pentru slujba sfântului locaș
36.1
Cap. 25.8.

, au făcut după toate cele ce poruncise Domnul. 2Și Moise a chemat pe Bețaleel și pe Oholiab și pe orice bărbat care era cu inimă înțeleaptă, în a cărui
36.2
Cap. 35.21, 26.
1 Cron. 29.5
inimă pusese Domnul înțelepciune, fiecare pe care‐l trăgea inima să se apropie de lucru ca să‐l facă. 3Și au luat dinaintea lui Moise tot darul ridicat pe care‐l aduseseră
36.3
Cap. 35.27.

copiii lui Israel pentru lucrul slujbei sfântului locaș ca să‐l facă. Și‐i aduceau încă daruri de bună voie în fiecare dimineață. 4Și toți oamenii înțelepți care lucrau tot lucrul sfântului locaș au venit fiecare de la lucrul său pe care‐l făcea. 5Și au vorbit lui Moise zicând: Poporul
36.5
2 Cor. 8.2,3
aduce mult mai mult decât trebuie pentru slujba lucrului pe care a poruncit Domnul să se facă. 6Și Moise a poruncit și a făcut să treacă un glas prin tabără zicând: Nici bărbat nici femeie să nu mai facă vreo lucrare pentru darul ridicat al sfântului locaș. Și poporul a încetat să aducă. 7Și lucrul era de ajuns pentru lucrarea de făcut și era chiar prea mult.

Facerea locașului

8Și

36.8
Cap. 26.1.

fiecare om cu inima înțeleaptă dintre cei ce lucrau la lucrare a făcut locașul cu zece covoare de in subțire răsucit și albastru și purpură și carmezin, le‐a făcut cu heruvimi, lucrătură aleasă. 9Lungimea fiecărui covor era de douăzeci și opt de coți, lățimea unui covor de patru coți: o singură măsură pentru toate covoarele. 10Și a împreunat cinci covoare unul cu altul și a împreunat cinci covoare unul cu altul. 11Și a făcut chiotori de fir albastru pe marginea unui covor de la marginea împreunării; tot așa a făcut la marginea covorului care era cel din urmă în împreunarea a doua. 12A făcut cincizeci
36.12
Cap. 26.5.

de chiotori într‐un covor și a făcut cincizeci de chiotori pe marginea covorului care era în împreunarea a doua: chiotorile erau una în fața alteia. 13Și a făcut cincizeci de copci de aur și a împreunat covoarele unul cu altul cu copcile și locașul era unul singur. 14Și
36.14
Cap. 26.7.

a făcut covoare din păr de capre pentru cortul de deasupra locașului: a făcut unsprezece covoare. 15Lungimea unui covor era de treizeci de coți și lățimea unui covor de patru coți; o singură măsură pentru cele unsprezece covoare. 16Și a împreunat cinci covoare deosebit și șase covoare deosebit. 17Și a făcut cincizeci de chiotori pe marginea covorului care era cel din urmă în împreunare, și cincizeci de chiotori pe marginea covorului care era în împreunarea cealaltă. 18Și a făcut cincizeci de copci de aramă ca să împreune cortul ca să fie unul singur. 19Și a făcut
36.19
Cap. 26.14.

un acoperământ pentru cort din piei de berbece vopsite cu roș și un acoperământ din piei de vițel de mare pe deasupra. 20Și a făcut scândurile
36.20
Cap. 26.15.

pentru locaș din lemn de salcâm stând în picioare. 21Lungimea unei scânduri era de zece coți și lățimea unei scânduri de un cot și jumătate. 22Erau două urechi la fiecare scândură legate una cu alta. Așa a făcut la toate scândurile locașului. 23Și a făcut scândurile pentru locaș: douăzeci de scânduri pentru latura de miazăzi, înspre miazăzi. 24Și a făcut patruzeci de picioare de argint sub cele douăzeci de scânduri, două picioare sub o scândură pentru cele două urechi ale ei și două picioare sub cealaltă scândură pentru cele două urechi ale ei. 25Și pentru cealaltă lature a locașului dinspre miazănoapte a făcut douăzeci de scânduri 26și cele patruzeci de picioare de argint ale lor: două picioare sub o scândură și două picioare sub cealaltă scândură. 27Și pentru partea din fund a locașului înspre apus a făcut șase scânduri. 28Și a făcut două scânduri pentru cele două unghiuri ale locașului în partea din fund. 29Și erau împreunate jos și erau unite desăvârșit împreună sus într‐un cerc: așa a făcut cu amândouă în cele două colțuri. 30Și erau opt scânduri și picioarele lor de argint: șaisprezece picioare: sub fiecare scândură două picioare. 31Și a făcut drugi
36.31
Cap. 26.26.

din lemn de salcâm, cinci pentru scândurile de la o latură a locașului 32și cinci drugi pentru scândurile de la cealaltă latură a locașului și cinci drugi pentru scândurile locașului din partea din fund spre‐apus. 33Și a făcut drugul de la mijloc ca să treacă prin mijlocul scândurilor de la un capăt la celălalt. 34Și a îmbrăcat scândurile cu aur și a făcut verigile lor de aur ca să petreacă drugii prin ele și a îmbrăcat drugii cu aur. 35Și a făcut perdeaua
36.35
Cap. 26.31.

din albastru și purpură și carmezin și din in subțire răsucit; a făcut‐o cu heruvimi, lucrare de lucrător iscusit. 36Și i‐a făcut patru stâlpi de salcâm și i‐a îmbrăcat cu aur; cârligele lor erau de aur; și a turnat pentru ele patru picioare de argint. 37Și a făcut o perdea
36.37
Cap. 26.36.

pentru intrarea cortului de albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit lucru de broderie. 38Și cei cinci stâlpi ai ei cu cârligele lor; și le‐a îmbrăcat căpătâiele și bețele de legătură cu aur; și cele cinci picioare ale lor erau de aramă.