Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
36

Dărnicia poporului

361Și Bețaleel și Oholiab și orice bărbat care era cu inimă înțeleaptă

36.1
Cap. 28.3;
, în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere ca să știe cum să lucreze tot lucrul pentru slujba sfântului locaș
36.1
Cap. 25.8.
, au făcut după toate cele ce poruncise Domnul. 2Și Moise a chemat pe Bețaleel și pe Oholiab și pe orice bărbat care era cu inimă înțeleaptă, în a cărui
36.2
Cap. 35.21, 26.
inimă pusese Domnul înțelepciune, fiecare pe care‐l trăgea inima să se apropie de lucru ca să‐l facă. 3Și au luat dinaintea lui Moise tot darul ridicat pe care‐l aduseseră
36.3
Cap. 35.27.
copiii lui Israel pentru lucrul slujbei sfântului locaș ca să‐l facă. Și‐i aduceau încă daruri de bună voie în fiecare dimineață. 4Și toți oamenii înțelepți care lucrau tot lucrul sfântului locaș au venit fiecare de la lucrul său pe care‐l făcea. 5Și au vorbit lui Moise zicând: Poporul
36.5
2 Cor. 8.2,3
aduce mult mai mult decât trebuie pentru slujba lucrului pe care a poruncit Domnul să se facă. 6Și Moise a poruncit și a făcut să treacă un glas prin tabără zicând: Nici bărbat nici femeie să nu mai facă vreo lucrare pentru darul ridicat al sfântului locaș. Și poporul a încetat să aducă. 7Și lucrul era de ajuns pentru lucrarea de făcut și era chiar prea mult.

Facerea locașului

8Și

36.8
Cap. 26.1.
fiecare om cu inima înțeleaptă dintre cei ce lucrau la lucrare a făcut locașul cu zece covoare de in subțire răsucit și albastru și purpură și carmezin, le‐a făcut cu heruvimi, lucrătură aleasă. 9Lungimea fiecărui covor era de douăzeci și opt de coți, lățimea unui covor de patru coți: o singură măsură pentru toate covoarele. 10Și a împreunat cinci covoare unul cu altul și a împreunat cinci covoare unul cu altul. 11Și a făcut chiotori de fir albastru pe marginea unui covor de la marginea împreunării; tot așa a făcut la marginea covorului care era cel din urmă în împreunarea a doua. 12A făcut cincizeci
36.12
Cap. 26.5.
de chiotori într‐un covor și a făcut cincizeci de chiotori pe marginea covorului care era în împreunarea a doua: chiotorile erau una în fața alteia. 13Și a făcut cincizeci de copci de aur și a împreunat covoarele unul cu altul cu copcile și locașul era unul singur. 14Și
36.14
Cap. 26.7.
a făcut covoare din păr de capre pentru cortul de deasupra locașului: a făcut unsprezece covoare. 15Lungimea unui covor era de treizeci de coți și lățimea unui covor de patru coți; o singură măsură pentru cele unsprezece covoare. 16Și a împreunat cinci covoare deosebit și șase covoare deosebit. 17Și a făcut cincizeci de chiotori pe marginea covorului care era cel din urmă în împreunare, și cincizeci de chiotori pe marginea covorului care era în împreunarea cealaltă. 18Și a făcut cincizeci de copci de aramă ca să împreune cortul ca să fie unul singur. 19Și a făcut
36.19
Cap. 26.14.
un acoperământ pentru cort din piei de berbece vopsite cu roș și un acoperământ din piei de vițel de mare pe deasupra. 20Și a făcut scândurile
36.20
Cap. 26.15.
pentru locaș din lemn de salcâm stând în picioare. 21Lungimea unei scânduri era de zece coți și lățimea unei scânduri de un cot și jumătate. 22Erau două urechi la fiecare scândură legate una cu alta. Așa a făcut la toate scândurile locașului. 23Și a făcut scândurile pentru locaș: douăzeci de scânduri pentru latura de miazăzi, înspre miazăzi. 24Și a făcut patruzeci de picioare de argint sub cele douăzeci de scânduri, două picioare sub o scândură pentru cele două urechi ale ei și două picioare sub cealaltă scândură pentru cele două urechi ale ei. 25Și pentru cealaltă lature a locașului dinspre miazănoapte a făcut douăzeci de scânduri 26și cele patruzeci de picioare de argint ale lor: două picioare sub o scândură și două picioare sub cealaltă scândură. 27Și pentru partea din fund a locașului înspre apus a făcut șase scânduri. 28Și a făcut două scânduri pentru cele două unghiuri ale locașului în partea din fund. 29Și erau împreunate jos și erau unite desăvârșit împreună sus într‐un cerc: așa a făcut cu amândouă în cele două colțuri. 30Și erau opt scânduri și picioarele lor de argint: șaisprezece picioare: sub fiecare scândură două picioare. 31Și a făcut drugi
36.31
Cap. 26.26.
din lemn de salcâm, cinci pentru scândurile de la o latură a locașului 32și cinci drugi pentru scândurile de la cealaltă latură a locașului și cinci drugi pentru scândurile locașului din partea din fund spre‐apus. 33Și a făcut drugul de la mijloc ca să treacă prin mijlocul scândurilor de la un capăt la celălalt. 34Și a îmbrăcat scândurile cu aur și a făcut verigile lor de aur ca să petreacă drugii prin ele și a îmbrăcat drugii cu aur. 35Și a făcut perdeaua
36.35
Cap. 26.31.
din albastru și purpură și carmezin și din in subțire răsucit; a făcut‐o cu heruvimi, lucrare de lucrător iscusit. 36Și i‐a făcut patru stâlpi de salcâm și i‐a îmbrăcat cu aur; cârligele lor erau de aur; și a turnat pentru ele patru picioare de argint. 37Și a făcut o perdea
36.37
Cap. 26.36.
pentru intrarea cortului de albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit lucru de broderie. 38Și cei cinci stâlpi ai ei cu cârligele lor; și le‐a îmbrăcat căpătâiele și bețele de legătură cu aur; și cele cinci picioare ale lor erau de aramă.

37

Facerea chivotului

371Și Bețaleel a făcut chivotul

37.1
Cap. 25.10.
din lemn de salcâm; lungimea lui era de doi coți și jumătate și lățimea lui de un cot și jumătate și înălțimea lui de un cot și jumătate. 2Și l‐a îmbrăcat cu aur curat pe dinăuntru și pe dinafară și a făcut o cunună de aur pe el de jur împrejur. 3Și a turnat pentru el patru verigi de aur la cele patru picioare ale lui: două verigi la o latură a lui și două verigi la cealaltă latură a lui. 4Și a făcut pârghii din lemn de salcâm și le‐a îmbrăcat cu aur. 5Și a petrecut pârghiile prin verigile din laturile chivotului ca să poarte chivotul. 6Și a făcut un scaun al îndurării
37.6
Cap. 25.17.
din aur curat; lungimea lui era de doi coți și jumătate și lățimea lui de un cot și jumătate. 7Și a făcut doi heruvimi de aur; i‐a făcut de aur bătut la amândouă capetele scaunului îndurării: 8un heruvim la un capăt și un heruvim la alt capăt; a făcut cei doi heruvimi ieșind din scaunul îndurării la amândouă capetele lui. 9Și heruvimii își întindeau aripile în sus acoperind cu aripile lor scaunul îndurării și fețele lor erau una către alta; fețele heruvimilor erau spre scaunul îndurării. 10Și a făcut masa
37.10
Cap. 25.23.
din lemn de salcâm; lungimea ei era de doi coți și lățimea ei de un cot și înălțimea ei de un cot și jumătate. 11Și a îmbrăcat‐o cu aur curat și a făcut pe ea o cunună de aur de jur împrejur. 12Și i‐a făcut un pervaz lat de o palmă de jur împrejur; și a făcut o cunună de aur pentru pervazul ei de jur împrejur. 13Și i‐a turnat patru verigi de aur și a pus verigile la cele patru colțuri care erau la cele patru picioare ale ei. 14Și verigile erau lângă pervaz ca să petreacă prin ele pârghiile ca să poarte masa. 15Și a făcut pârghiile din lemn de salcâm și le‐a îmbrăcat cu aur ca să poarte masa. 16Și a făcut uneltele care erau pe masă, ceștile
37.16
Cap. 25.29.
ei și lingurile ei și străchinile ei și ulcioarele ei cu care să toarne, din aur curat.

Facerea sfeșnicului

17Și a făcut sfeșnicul

37.17
Cap. 25.31.
din aur curat: a făcut sfeșnicul bătut: piciorul lui și fusul lui; potirașele lui, gămălioarele lui și florile lui erau dintr‐o bucată cu el. 18Și șase brațe ieșeau din laturile lui, trei brațe ale sfeșnicului dintr‐o latură a lui și trei brațe ale sfeșnicului din cealaltă latură a lui. 19A făcut trei potirașe în chipul florilor de migdal într‐un braț, o gămălioară și o floare și trei potirașe în chipul florilor de migdal în celălalt braț, o gămălioară și o floare; așa era la cele șase brațe care ieșeau din sfeșnic. 20Și în sfeșnic erau patru potirașe în chipul florilor de migdal, gămălioarele lor și florile lor; 21și o gămălioară sub două brațe ale lui și o gămălioară sub două brațe ale lui și o gămălioară sub două brațe ale lui: la cele șase brațe care ieșeau din el. 22Gămălioarele lor și brațele lor ieșeau din el, totul bătut, dintr‐o bucată, de aur curat. 23Și a făcut cele șapte candele ale lui și mucările lui și vasele lui pentru mucuri din aur curat. 24L‐a făcut dintr‐un talant de aur curat cu toate uneltele lui.

Altarul tămâiei

25Și

37.25
Cap. 30.1.
a făcut altarul tămâiei din lemn de salcâm; lungimea lui era de un cot și lățimea lui de un cot, era pătrat, și înălțimea lui de doi coți: coarnele lui ieșeau din el. 26Și l‐a îmbrăcat cu aur curat, vârful lui și laturile lui de jur împrejur și coarnele lui. Și i‐a făcut o cunună de aur de jur împrejur. 27Și a făcut două verigi de aur pentru el sub cununa lui, în cele două unghiuri ale lui, de amândouă laturile lui ca să petreacă prin ele pârghiile cu care să‐l poarte. 28Și a făcut pârghiile din lemn de salcâm și le‐a îmbrăcat cu aur. 29Și
37.29
Cap. 30.23, 34.
a făcut untdelemnul ungerii sfinte și tămâia mirositoare curată, după meșteșugul făcătorului de mir.

38

Altarul arderii de tot și spălătorul

381Și

38.1
Cap. 27.1.
a făcut altarul arderii de tot din lemn de salcâm: lungimea lui era de cinci coți și lățimea lui de cinci coți, era pătrat, și înălțimea lui era de trei coți. 2Și a făcut coarnele lui în cele patru unghiuri ale lui; coarnele lui ieșeau din el și l‐a îmbrăcat cu aramă. 3Și a făcut toate uneltele altarului: oalele și lopețile și farfuriile și furculițele și tigăile pentru cărbuni; toate uneltele lui le‐a făcut de aramă. 4Și a făcut pentru altar un grătar de aramă de rețea sub marginea lui, jos, până la mijlocul lui. 5Și a turnat patru verigi pentru cele patru capete ale grătarului de aramă ca să petreacă pârghiile prin ele. 6Și a făcut pârghiile din lemn de salcâm și le‐a îmbrăcat cu aramă. 7Și a pus pârghiile în verigile de la laturile altarului cu care să‐l poarte. L‐a făcut scobit din scânduri. 8Și a făcut spălătorul
38.8
Cap. 30.18.
de aramă și piciorul lui de aramă din oglinzile femeilor care se strângeau pentru slujbă la intrarea cortului întâlnirii.

Facerea curții

9Și a făcut curtea

38.9
Cap. 27.9.
. Pentru latura de miazăzi înspre miazăzi, perdelele curții erau din in subțire răsucit de o sută de coți. 10Cei douăzeci de stâlpi ai lor și cele douăzeci de picioare ale lor, de aramă; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. 11Și pentru latura dinspre miazănoapte o sută de coți; cei douăzeci de stâlpi ai lor și cele douăzeci de picioare ale lor, de aramă; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. 12Și pentru latura dinspre apus perdele de cincizeci de coți; cei zece stâlpi ai lor și cele zece picioare ale lor; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. 13Și pentru latura de răsărit spre răsărit cincizeci de coți. 14Perdelele pe o aripă a porții de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor; 15și pe cealaltă aripă de partea aceasta și de partea aceea a porții curții perdele de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor. 16Toate perdelele curții de jur împrejur erau de in subțire răsucit. 17Și picioarele stâlpilor erau de aramă, cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură de argint și îmbrăcarea căpătâielor lor de argint; și toți stâlpii curții erau încinși împreună cu argint. 18Și perdeaua porții curții era de broderie de albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit: și lungimea era de douăzeci de coți și înălțimea ca lățimea, de cinci coți, după măsura perdelelor curții. 19Și stâlpii lor erau patru și picioarele lor patru, de aramă; cârligele lor de argint și îmbrăcătura căpătâielor lor și bețele lor de legătură de argint. 20Și toți țărușii
38.20
Cap. 27.19.
locașului și ai curții de jur împrejur erau de aramă.

Socoteala locașului

21Acestea sunt lucrurile numărate ale locașului

38.21
Num. 1.50,53
9.15
10.11
11.7,8
18.22 Cron. 24.6
, locașul mărturiei, care au fost numărate, după porunca lui Moise, prin slujba leviților sub mâna
38.21
Cap. 6.23.
lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul. 22Și
38.22
Cap. 31.2, 6.
Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, a făcut tot ce poruncise Domnul lui Moise. 23Și cu el era Oholiab, fiul lui Ahisamac din seminția lui Dan, tăietor de pietre și născocitor și lucrător în broderie în albastru și în purpură și în carmezin și în in subțire. 24Tot aurul întrebuințat în lucrarea pentru tot lucrul sfântului locaș, aurul darului ridicat a fost douăzeci și nouă de talanți șapte sute treizeci de sicli, după siclul
38.24
Cap. 30.13, 24.
sfântului locas. 25Și argintul celor ce au fost numărați ai adunării a fost o sută de talanți și o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli, după siclul sfântului locaș: 26o becă
38.26
Cap. 30.19, 15.
de cap, adică, jumătate de siclu, după siclul sfântului locaș, de la orice om care a trecut prin numărătoare, de la douăzeci de ani și mai sus, pentru șase sute trei mii
38.26
Num. 1.46
cinci sute cincizeci de oameni. 27Și cei o sută de talanți de argint au fost pentru turnarea picioarelor
38.27
Cap. 26.19, 21, 25, 32.
sfântului locaș și picioarele perdelei; o sută de picioare dintr‐o sută de talanți, un talant de picior. 28Și din cei o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli a făcut cârligele stâlpilor și a îmbrăcat căpătâiele lor și i‐a legat cu bețe. 29Și arama darului ridicat a fost șaptezeci de talanți și două mii patru sute de sicli. 30Și cu ea a făcut picioarele pentru intrarea cortului întâlnirii și altarul de aramă și grătarul de aramă pentru el și toate uneltele altarului 31și picioarele curții de jur împrejur și picioarele porții curții și toți țărușii locașului și toți țărușii curții de jur împrejur.