Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
38

Altarul arderii de tot și spălătorul

381Și

38.1
Cap. 27.1.

a făcut altarul arderii de tot din lemn de salcâm: lungimea lui era de cinci coți și lățimea lui de cinci coți, era pătrat, și înălțimea lui era de trei coți. 2Și a făcut coarnele lui în cele patru unghiuri ale lui; coarnele lui ieșeau din el și l‐a îmbrăcat cu aramă. 3Și a făcut toate uneltele altarului: oalele și lopețile și farfuriile și furculițele și tigăile pentru cărbuni; toate uneltele lui le‐a făcut de aramă. 4Și a făcut pentru altar un grătar de aramă de rețea sub marginea lui, jos, până la mijlocul lui. 5Și a turnat patru verigi pentru cele patru capete ale grătarului de aramă ca să petreacă pârghiile prin ele. 6Și a făcut pârghiile din lemn de salcâm și le‐a îmbrăcat cu aramă. 7Și a pus pârghiile în verigile de la laturile altarului cu care să‐l poarte. L‐a făcut scobit din scânduri. 8Și a făcut spălătorul
38.8
Cap. 30.18.

de aramă și piciorul lui de aramă din oglinzile femeilor care se strângeau pentru slujbă la intrarea cortului întâlnirii.

Facerea curții

9Și a făcut curtea

38.9
Cap. 27.9.

. Pentru latura de miazăzi înspre miazăzi, perdelele curții erau din in subțire răsucit de o sută de coți. 10Cei douăzeci de stâlpi ai lor și cele douăzeci de picioare ale lor, de aramă; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. 11Și pentru latura dinspre miazănoapte o sută de coți; cei douăzeci de stâlpi ai lor și cele douăzeci de picioare ale lor, de aramă; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. 12Și pentru latura dinspre apus perdele de cincizeci de coți; cei zece stâlpi ai lor și cele zece picioare ale lor; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. 13Și pentru latura de răsărit spre răsărit cincizeci de coți. 14Perdelele pe o aripă a porții de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor; 15și pe cealaltă aripă de partea aceasta și de partea aceea a porții curții perdele de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor. 16Toate perdelele curții de jur împrejur erau de in subțire răsucit. 17Și picioarele stâlpilor erau de aramă, cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură de argint și îmbrăcarea căpătâielor lor de argint; și toți stâlpii curții erau încinși împreună cu argint. 18Și perdeaua porții curții era de broderie de albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit: și lungimea era de douăzeci de coți și înălțimea ca lățimea, de cinci coți, după măsura perdelelor curții. 19Și stâlpii lor erau patru și picioarele lor patru, de aramă; cârligele lor de argint și îmbrăcătura căpătâielor lor și bețele lor de legătură de argint. 20Și toți țărușii
38.20
Cap. 27.19.

locașului și ai curții de jur împrejur erau de aramă.

Socoteala locașului

21Acestea sunt lucrurile numărate ale locașului

38.21
Num. 1.50,53
9.15
10.11
11.7,8
18.22 Cron. 24.6
, locașul mărturiei, care au fost numărate, după porunca lui Moise, prin slujba leviților sub mâna
38.21
Cap. 6.23.
Num. 4.28,33
lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul. 22Și
38.22
Cap. 31.2, 6.

Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, a făcut tot ce poruncise Domnul lui Moise. 23Și cu el era Oholiab, fiul lui Ahisamac din seminția lui Dan, tăietor de pietre și născocitor și lucrător în broderie în albastru și în purpură și în carmezin și în in subțire. 24Tot aurul întrebuințat în lucrarea pentru tot lucrul sfântului locaș, aurul darului ridicat a fost douăzeci și nouă de talanți șapte sute treizeci de sicli, după siclul
38.24
Cap. 30.13, 24.
Lev. 5.15
27.3,25Num. 3.47
18.16
sfântului locas. 25Și argintul celor ce au fost numărați ai adunării a fost o sută de talanți și o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli, după siclul sfântului locaș: 26o becă
38.26
Cap. 30.19, 15.

de cap, adică, jumătate de siclu, după siclul sfântului locaș, de la orice om care a trecut prin numărătoare, de la douăzeci de ani și mai sus, pentru șase sute trei mii
38.26
Num. 1.46
cinci sute cincizeci de oameni. 27Și cei o sută de talanți de argint au fost pentru turnarea picioarelor
38.27
Cap. 26.19, 21, 25, 32.

sfântului locaș și picioarele perdelei; o sută de picioare dintr‐o sută de talanți, un talant de picior. 28Și din cei o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli a făcut cârligele stâlpilor și a îmbrăcat căpătâiele lor și i‐a legat cu bețe. 29Și arama darului ridicat a fost șaptezeci de talanți și două mii patru sute de sicli. 30Și cu ea a făcut picioarele pentru intrarea cortului întâlnirii și altarul de aramă și grătarul de aramă pentru el și toate uneltele altarului 31și picioarele curții de jur împrejur și picioarele porții curții și toți țărușii locașului și toți țărușii curții de jur împrejur.