Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
37

Facerea chivotului

371Și Bețaleel a făcut chivotul

37.1
Cap. 25.10.
din lemn de salcâm; lungimea lui era de doi coți și jumătate și lățimea lui de un cot și jumătate și înălțimea lui de un cot și jumătate. 2Și l‐a îmbrăcat cu aur curat pe dinăuntru și pe dinafară și a făcut o cunună de aur pe el de jur împrejur. 3Și a turnat pentru el patru verigi de aur la cele patru picioare ale lui: două verigi la o latură a lui și două verigi la cealaltă latură a lui. 4Și a făcut pârghii din lemn de salcâm și le‐a îmbrăcat cu aur. 5Și a petrecut pârghiile prin verigile din laturile chivotului ca să poarte chivotul. 6Și a făcut un scaun al îndurării
37.6
Cap. 25.17.
din aur curat; lungimea lui era de doi coți și jumătate și lățimea lui de un cot și jumătate. 7Și a făcut doi heruvimi de aur; i‐a făcut de aur bătut la amândouă capetele scaunului îndurării: 8un heruvim la un capăt și un heruvim la alt capăt; a făcut cei doi heruvimi ieșind din scaunul îndurării la amândouă capetele lui. 9Și heruvimii își întindeau aripile în sus acoperind cu aripile lor scaunul îndurării și fețele lor erau una către alta; fețele heruvimilor erau spre scaunul îndurării. 10Și a făcut masa
37.10
Cap. 25.23.
din lemn de salcâm; lungimea ei era de doi coți și lățimea ei de un cot și înălțimea ei de un cot și jumătate. 11Și a îmbrăcat‐o cu aur curat și a făcut pe ea o cunună de aur de jur împrejur. 12Și i‐a făcut un pervaz lat de o palmă de jur împrejur; și a făcut o cunună de aur pentru pervazul ei de jur împrejur. 13Și i‐a turnat patru verigi de aur și a pus verigile la cele patru colțuri care erau la cele patru picioare ale ei. 14Și verigile erau lângă pervaz ca să petreacă prin ele pârghiile ca să poarte masa. 15Și a făcut pârghiile din lemn de salcâm și le‐a îmbrăcat cu aur ca să poarte masa. 16Și a făcut uneltele care erau pe masă, ceștile
37.16
Cap. 25.29.
ei și lingurile ei și străchinile ei și ulcioarele ei cu care să toarne, din aur curat.

Facerea sfeșnicului

17Și a făcut sfeșnicul

37.17
Cap. 25.31.
din aur curat: a făcut sfeșnicul bătut: piciorul lui și fusul lui; potirașele lui, gămălioarele lui și florile lui erau dintr‐o bucată cu el. 18Și șase brațe ieșeau din laturile lui, trei brațe ale sfeșnicului dintr‐o latură a lui și trei brațe ale sfeșnicului din cealaltă latură a lui. 19A făcut trei potirașe în chipul florilor de migdal într‐un braț, o gămălioară și o floare și trei potirașe în chipul florilor de migdal în celălalt braț, o gămălioară și o floare; așa era la cele șase brațe care ieșeau din sfeșnic. 20Și în sfeșnic erau patru potirașe în chipul florilor de migdal, gămălioarele lor și florile lor; 21și o gămălioară sub două brațe ale lui și o gămălioară sub două brațe ale lui și o gămălioară sub două brațe ale lui: la cele șase brațe care ieșeau din el. 22Gămălioarele lor și brațele lor ieșeau din el, totul bătut, dintr‐o bucată, de aur curat. 23Și a făcut cele șapte candele ale lui și mucările lui și vasele lui pentru mucuri din aur curat. 24L‐a făcut dintr‐un talant de aur curat cu toate uneltele lui.

Altarul tămâiei

25Și

37.25
Cap. 30.1.
a făcut altarul tămâiei din lemn de salcâm; lungimea lui era de un cot și lățimea lui de un cot, era pătrat, și înălțimea lui de doi coți: coarnele lui ieșeau din el. 26Și l‐a îmbrăcat cu aur curat, vârful lui și laturile lui de jur împrejur și coarnele lui. Și i‐a făcut o cunună de aur de jur împrejur. 27Și a făcut două verigi de aur pentru el sub cununa lui, în cele două unghiuri ale lui, de amândouă laturile lui ca să petreacă prin ele pârghiile cu care să‐l poarte. 28Și a făcut pârghiile din lemn de salcâm și le‐a îmbrăcat cu aur. 29Și
37.29
Cap. 30.23, 34.
a făcut untdelemnul ungerii sfinte și tămâia mirositoare curată, după meșteșugul făcătorului de mir.

38

Altarul arderii de tot și spălătorul

381Și

38.1
Cap. 27.1.
a făcut altarul arderii de tot din lemn de salcâm: lungimea lui era de cinci coți și lățimea lui de cinci coți, era pătrat, și înălțimea lui era de trei coți. 2Și a făcut coarnele lui în cele patru unghiuri ale lui; coarnele lui ieșeau din el și l‐a îmbrăcat cu aramă. 3Și a făcut toate uneltele altarului: oalele și lopețile și farfuriile și furculițele și tigăile pentru cărbuni; toate uneltele lui le‐a făcut de aramă. 4Și a făcut pentru altar un grătar de aramă de rețea sub marginea lui, jos, până la mijlocul lui. 5Și a turnat patru verigi pentru cele patru capete ale grătarului de aramă ca să petreacă pârghiile prin ele. 6Și a făcut pârghiile din lemn de salcâm și le‐a îmbrăcat cu aramă. 7Și a pus pârghiile în verigile de la laturile altarului cu care să‐l poarte. L‐a făcut scobit din scânduri. 8Și a făcut spălătorul
38.8
Cap. 30.18.
de aramă și piciorul lui de aramă din oglinzile femeilor care se strângeau pentru slujbă la intrarea cortului întâlnirii.

Facerea curții

9Și a făcut curtea

38.9
Cap. 27.9.
. Pentru latura de miazăzi înspre miazăzi, perdelele curții erau din in subțire răsucit de o sută de coți. 10Cei douăzeci de stâlpi ai lor și cele douăzeci de picioare ale lor, de aramă; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. 11Și pentru latura dinspre miazănoapte o sută de coți; cei douăzeci de stâlpi ai lor și cele douăzeci de picioare ale lor, de aramă; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. 12Și pentru latura dinspre apus perdele de cincizeci de coți; cei zece stâlpi ai lor și cele zece picioare ale lor; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. 13Și pentru latura de răsărit spre răsărit cincizeci de coți. 14Perdelele pe o aripă a porții de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor; 15și pe cealaltă aripă de partea aceasta și de partea aceea a porții curții perdele de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor. 16Toate perdelele curții de jur împrejur erau de in subțire răsucit. 17Și picioarele stâlpilor erau de aramă, cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură de argint și îmbrăcarea căpătâielor lor de argint; și toți stâlpii curții erau încinși împreună cu argint. 18Și perdeaua porții curții era de broderie de albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit: și lungimea era de douăzeci de coți și înălțimea ca lățimea, de cinci coți, după măsura perdelelor curții. 19Și stâlpii lor erau patru și picioarele lor patru, de aramă; cârligele lor de argint și îmbrăcătura căpătâielor lor și bețele lor de legătură de argint. 20Și toți țărușii
38.20
Cap. 27.19.
locașului și ai curții de jur împrejur erau de aramă.

Socoteala locașului

21Acestea sunt lucrurile numărate ale locașului

38.21
Num. 1.50,53
9.15
10.11
11.7,8
18.22 Cron. 24.6
, locașul mărturiei, care au fost numărate, după porunca lui Moise, prin slujba leviților sub mâna
38.21
Cap. 6.23.
lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul. 22Și
38.22
Cap. 31.2, 6.
Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, a făcut tot ce poruncise Domnul lui Moise. 23Și cu el era Oholiab, fiul lui Ahisamac din seminția lui Dan, tăietor de pietre și născocitor și lucrător în broderie în albastru și în purpură și în carmezin și în in subțire. 24Tot aurul întrebuințat în lucrarea pentru tot lucrul sfântului locaș, aurul darului ridicat a fost douăzeci și nouă de talanți șapte sute treizeci de sicli, după siclul
38.24
Cap. 30.13, 24.
sfântului locas. 25Și argintul celor ce au fost numărați ai adunării a fost o sută de talanți și o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli, după siclul sfântului locaș: 26o becă
38.26
Cap. 30.19, 15.
de cap, adică, jumătate de siclu, după siclul sfântului locaș, de la orice om care a trecut prin numărătoare, de la douăzeci de ani și mai sus, pentru șase sute trei mii
38.26
Num. 1.46
cinci sute cincizeci de oameni. 27Și cei o sută de talanți de argint au fost pentru turnarea picioarelor
38.27
Cap. 26.19, 21, 25, 32.
sfântului locaș și picioarele perdelei; o sută de picioare dintr‐o sută de talanți, un talant de picior. 28Și din cei o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli a făcut cârligele stâlpilor și a îmbrăcat căpătâiele lor și i‐a legat cu bețe. 29Și arama darului ridicat a fost șaptezeci de talanți și două mii patru sute de sicli. 30Și cu ea a făcut picioarele pentru intrarea cortului întâlnirii și altarul de aramă și grătarul de aramă pentru el și toate uneltele altarului 31și picioarele curții de jur împrejur și picioarele porții curții și toți țărușii locașului și toți țărușii curții de jur împrejur.

39

Facerea îmbrăcămintei preoțești

391Și din albastru

39.1
Cap. 35.23.
și purpură și carmezin au făcut haine
39.1
Cap. 31.10;
de slujbă pentru slujba în sfânta și au făcut hainele sfinte pentru Aaron; după cum
39.1
Cap. 28.4.
poruncise Domnul lui Moise. 2Și
39.2
Cap. 28.6.
a făcut efodul din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit. 3Și au bătut aurul în plăci subțiri și le‐au tăiat în fire ca să lucreze în albastru și în purpură și în carmezin și în in subțire, lucru de lucrător iscusit. 4I‐au făcut umerari împreunați unul cu altul; se împreunau la amândouă capetele lui. 5Și cingătoarea țesută cu iscusință, care era deasupra lui, era din aceeași bucată, după lucrul ei, din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit; după cum poruncise Domnul lui Moise. 6Și
39.6
Cap. 28.9.
au lucrat pietrele de onix, prinse în legături de aur, săpate cu săpături de pecete după numele fiilor lui Israel. 7Și le‐a pus pe umerarii efodului ca pietre de amintire
39.7
Cap. 28.12.
pentru copiii lui Israel; după cum poruncise Domnul lui Moise.

Facerea pieptarului

8Și

39.8
Cap. 28.15.
a făcut pieptarul de lucrare măiastră, ca lucrarea efodului, din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit. 9Era pătrat; au făcut pieptarul îndoit; lungimea lui era de o palmă și lățimea lui de o palmă, îndoit. 10Și
39.10
Cap. 28.17, etc.
au pus în el patru șiruri de pietre; un șir: sardonix, topaz și smaragd: întâiul șir. 11Și al doilea șir: carbuncul, safir și diamant. 12Și al treilea șir: opal, agat și ametist. 13Și al patrulea șir: hrisolit, onix și iaspis prinse în legături de aur în ferecăturile lor. 14Și pietrele erau după numele copiilor lui Israel, douăsprezece, după numele lor, ca săpătura de pecete, fiecare după numele său, pentru cele douăsprezece seminții. 15Și au făcut pe pieptar lănțișoare în chip de sfoară, lucru de împletitură din aur curat. 16Și au făcut două ferecături de aur și două verigi de aur și au pus cele două verigi la cele două capete ale pieptarului. 17Și au pus cele două lănțișoare împletite de aur în cele două verigi la capetele pieptarului. 18Și cele două capete ale celor două lănțișoare împletite le‐au întărit de cele două ferecături și le‐au pus peste umerarii efodului, în partea lui dinainte. 19Și au făcut două verigi de aur și le‐au pus la cele două capete ale pieptarului, la marginea lui pe dinăuntru înspre efod. 20Și au făcut două verigi de aur și le‐au pus pe cei doi umerari ai efodului dedesubt, în partea dinainte a lui, tocmai la împreunarea lui deasupra cingătorii țesute cu iscusință a efodului. 21Și au legat pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu sfoară de albastru, ca să stea nemișcat deasupra cingătorii efodului și ca pieptarul să nu se miște de pe efod; după cum poruncise Domnul lui Moise.

Facerea mantiei efodului

22Și

39.22
Cap. 28.31.
a făcut mantia efodului țesută toată din albastru. 23Și gura mantiei la mijlocul ei era ca gura unei platoșe; și era o tivitură de jur împrejurul gurii ca să nu se sfâșie. 24Și au făcut pe marginile mantiei mere granate de albastru și purpură și carmezin răsucit. 25Și au făcut clopoței
39.25
Cap. 28.33.
de aur curat și au pus clopoțeii printre merele granate pe marginile mantiei, de jur împrejur, între merele granate: 26un clopoțel și un măr granat, un clopoțel și un măr granat, pe marginile mantiei, de jur împrejur pentru slujbă; după cum poruncise Domnul lui Moise.

Facerea cămășilor și plăcii de aur

27Și

39.27
Cap. 28.39, 40.
au făcut cămăși de in subțire, lucru țesut, pentru Aaron și pentru fiii lui; 28și
39.28
Cap. 28.4, 39.
mitra de in subțire și podoabe de, căciuli de in subțire și izmenele
39.28
Cap. 28.42.
de in subțire răsucit; 29și
39.29
Cap. 28.39.
brâul de in subțire răsucit și albastru și purpură și carmezin, lucru de broderie; după cum poruncise Domnul lui Moise. 30Și
39.30
Cap. 28.36, 37.
au făcut placa cununei sfinte, din aur curat și au scris pe ea cum se scrie cu săpătura de pecete: SFINȚENIE PENTRU DOMNUL! 31Și au legat de ea o sfoară de albastru, ca s‐o lege de mitră deasupra ei; după cum poruncise Domnul lui Moise.

Lucrarea este sfârșită

32Și tot lucrul locașului cortului întâlnirii a fost sfârșit; și copiii lui Israel au făcut după toate

39.32
Vers. 42, 43. Cap. 25.40.
cele ce poruncise Domnul lui Moise: așa au făcut. 33Și au adus locașul lui Moise: cortul și toate uneltele lui, cârligele lui și scândurile lui, drugii lui și stâlpii lui și picioarele lui 34și acoperământul de piei de berbece vopsite cu roș și acoperământul de piei de vițel de mare și perdeaua despărțitoare; 35chivotul mărturiei și pârghiile lui și scaunul îndurării; 36masa, toate uneltele ei și pâinea punerii înainte; 37sfeșnicul curat, candelele lui, candelele de așezat în rând și toate uneltele lui și untdelemnul pentru lumină 38și altarul de aur și untdelemnul ungerii și tămâia mirositoare și perdeaua pentru intrarea cortului; 39altarul de aramă și grătarul lui de aramă, pârghiile lui și toate uneltele lui; spălătorul și piciorul lui; 40perdelele curții, stâlpii ei și picioarele ei și perdeaua pentru poarta curții, funiile ei și țărușii ei și toate uneltele de slujbă ale locașului pentru cortul întâlnirii, 41hainele lucrate cu iscusință pentru slujba în sfânta, hainele sfinte pentru Aaron, preotul, și hainele fiilor lui ca să fie în slujba de preoți. 42După toate cele ce poruncise Domnul lui Moise, așa au făcut
39.42
Cap. 35.10.
copiii lui Israel tot lucrul. 43Și Moise a văzut toată lucrarea și, iată, o făcuseră cum poruncise Domnul, așa o făcuseră. Și Moise i‐a binecuvântat
39.43
Lev. 9.22,23Num. 6.23Ios. 22.62 Sam. 6.181 Reg. 8.142 Cron. 30.27
.