Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
39

Facerea îmbrăcămintei preoțești

391Și din albastru

39.1
Cap. 35.23.

și purpură și carmezin au făcut haine
39.1
Cap. 31.10;
35.19
de slujbă pentru slujba în sfânta și au făcut hainele sfinte pentru Aaron; după cum
39.1
Cap. 28.4.

poruncise Domnul lui Moise. 2Și
39.2
Cap. 28.6.

a făcut efodul din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit. 3Și au bătut aurul în plăci subțiri și le‐au tăiat în fire ca să lucreze în albastru și în purpură și în carmezin și în in subțire, lucru de lucrător iscusit. 4I‐au făcut umerari împreunați unul cu altul; se împreunau la amândouă capetele lui. 5Și cingătoarea țesută cu iscusință, care era deasupra lui, era din aceeași bucată, după lucrul ei, din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit; după cum poruncise Domnul lui Moise. 6Și
39.6
Cap. 28.9.

au lucrat pietrele de onix, prinse în legături de aur, săpate cu săpături de pecete după numele fiilor lui Israel. 7Și le‐a pus pe umerarii efodului ca pietre de amintire
39.7
Cap. 28.12.

pentru copiii lui Israel; după cum poruncise Domnul lui Moise.

Facerea pieptarului

8Și

39.8
Cap. 28.15.

a făcut pieptarul de lucrare măiastră, ca lucrarea efodului, din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit. 9Era pătrat; au făcut pieptarul îndoit; lungimea lui era de o palmă și lățimea lui de o palmă, îndoit. 10Și
39.10
Cap. 28.17, etc.

au pus în el patru șiruri de pietre; un șir: sardonix, topaz și smaragd: întâiul șir. 11Și al doilea șir: carbuncul, safir și diamant. 12Și al treilea șir: opal, agat și ametist. 13Și al patrulea șir: hrisolit, onix și iaspis prinse în legături de aur în ferecăturile lor. 14Și pietrele erau după numele copiilor lui Israel, douăsprezece, după numele lor, ca săpătura de pecete, fiecare după numele său, pentru cele douăsprezece seminții. 15Și au făcut pe pieptar lănțișoare în chip de sfoară, lucru de împletitură din aur curat. 16Și au făcut două ferecături de aur și două verigi de aur și au pus cele două verigi la cele două capete ale pieptarului. 17Și au pus cele două lănțișoare împletite de aur în cele două verigi la capetele pieptarului. 18Și cele două capete ale celor două lănțișoare împletite le‐au întărit de cele două ferecături și le‐au pus peste umerarii efodului, în partea lui dinainte. 19Și au făcut două verigi de aur și le‐au pus la cele două capete ale pieptarului, la marginea lui pe dinăuntru înspre efod. 20Și au făcut două verigi de aur și le‐au pus pe cei doi umerari ai efodului dedesubt, în partea dinainte a lui, tocmai la împreunarea lui deasupra cingătorii țesute cu iscusință a efodului. 21Și au legat pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu sfoară de albastru, ca să stea nemișcat deasupra cingătorii efodului și ca pieptarul să nu se miște de pe efod; după cum poruncise Domnul lui Moise.

Facerea mantiei efodului

22Și

39.22
Cap. 28.31.

a făcut mantia efodului țesută toată din albastru. 23Și gura mantiei la mijlocul ei era ca gura unei platoșe; și era o tivitură de jur împrejurul gurii ca să nu se sfâșie. 24Și au făcut pe marginile mantiei mere granate de albastru și purpură și carmezin răsucit. 25Și au făcut clopoței
39.25
Cap. 28.33.

de aur curat și au pus clopoțeii printre merele granate pe marginile mantiei, de jur împrejur, între merele granate: 26un clopoțel și un măr granat, un clopoțel și un măr granat, pe marginile mantiei, de jur împrejur pentru slujbă; după cum poruncise Domnul lui Moise.

Facerea cămășilor și plăcii de aur

27Și

39.27
Cap. 28.39, 40.

au făcut cămăși de in subțire, lucru țesut, pentru Aaron și pentru fiii lui; 28și
39.28
Cap. 28.4, 39.
Ezec. 44.18
mitra de in subțire și podoabe de, căciuli de in subțire și izmenele
39.28
Cap. 28.42.

de in subțire răsucit; 29și
39.29
Cap. 28.39.

brâul de in subțire răsucit și albastru și purpură și carmezin, lucru de broderie; după cum poruncise Domnul lui Moise. 30Și
39.30
Cap. 28.36, 37.

au făcut placa cununei sfinte, din aur curat și au scris pe ea cum se scrie cu săpătura de pecete: SFINȚENIE PENTRU DOMNUL! 31Și au legat de ea o sfoară de albastru, ca s‐o lege de mitră deasupra ei; după cum poruncise Domnul lui Moise.

Lucrarea este sfârșită

32Și tot lucrul locașului cortului întâlnirii a fost sfârșit; și copiii lui Israel au făcut după toate

39.32
Vers. 42, 43. Cap. 25.40.

cele ce poruncise Domnul lui Moise: așa au făcut. 33Și au adus locașul lui Moise: cortul și toate uneltele lui, cârligele lui și scândurile lui, drugii lui și stâlpii lui și picioarele lui 34și acoperământul de piei de berbece vopsite cu roș și acoperământul de piei de vițel de mare și perdeaua despărțitoare; 35chivotul mărturiei și pârghiile lui și scaunul îndurării; 36masa, toate uneltele ei și pâinea punerii înainte; 37sfeșnicul curat, candelele lui, candelele de așezat în rând și toate uneltele lui și untdelemnul pentru lumină 38și altarul de aur și untdelemnul ungerii și tămâia mirositoare și perdeaua pentru intrarea cortului; 39altarul de aramă și grătarul lui de aramă, pârghiile lui și toate uneltele lui; spălătorul și piciorul lui; 40perdelele curții, stâlpii ei și picioarele ei și perdeaua pentru poarta curții, funiile ei și țărușii ei și toate uneltele de slujbă ale locașului pentru cortul întâlnirii, 41hainele lucrate cu iscusință pentru slujba în sfânta, hainele sfinte pentru Aaron, preotul, și hainele fiilor lui ca să fie în slujba de preoți. 42După toate cele ce poruncise Domnul lui Moise, așa au făcut
39.42
Cap. 35.10.

copiii lui Israel tot lucrul. 43Și Moise a văzut toată lucrarea și, iată, o făcuseră cum poruncise Domnul, așa o făcuseră. Și Moise i‐a binecuvântat
39.43
Lev. 9.22,23Num. 6.23Ios. 22.62 Sam. 6.181 Reg. 8.142 Cron. 30.27
.