Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
38

Altarul arderii de tot și spălătorul

381Și

38.1
Cap. 27.1.
a făcut altarul arderii de tot din lemn de salcâm: lungimea lui era de cinci coți și lățimea lui de cinci coți, era pătrat, și înălțimea lui era de trei coți. 2Și a făcut coarnele lui în cele patru unghiuri ale lui; coarnele lui ieșeau din el și l‐a îmbrăcat cu aramă. 3Și a făcut toate uneltele altarului: oalele și lopețile și farfuriile și furculițele și tigăile pentru cărbuni; toate uneltele lui le‐a făcut de aramă. 4Și a făcut pentru altar un grătar de aramă de rețea sub marginea lui, jos, până la mijlocul lui. 5Și a turnat patru verigi pentru cele patru capete ale grătarului de aramă ca să petreacă pârghiile prin ele. 6Și a făcut pârghiile din lemn de salcâm și le‐a îmbrăcat cu aramă. 7Și a pus pârghiile în verigile de la laturile altarului cu care să‐l poarte. L‐a făcut scobit din scânduri. 8Și a făcut spălătorul
38.8
Cap. 30.18.
de aramă și piciorul lui de aramă din oglinzile femeilor care se strângeau pentru slujbă la intrarea cortului întâlnirii.

Facerea curții

9Și a făcut curtea

38.9
Cap. 27.9.
. Pentru latura de miazăzi înspre miazăzi, perdelele curții erau din in subțire răsucit de o sută de coți. 10Cei douăzeci de stâlpi ai lor și cele douăzeci de picioare ale lor, de aramă; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. 11Și pentru latura dinspre miazănoapte o sută de coți; cei douăzeci de stâlpi ai lor și cele douăzeci de picioare ale lor, de aramă; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. 12Și pentru latura dinspre apus perdele de cincizeci de coți; cei zece stâlpi ai lor și cele zece picioare ale lor; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. 13Și pentru latura de răsărit spre răsărit cincizeci de coți. 14Perdelele pe o aripă a porții de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor; 15și pe cealaltă aripă de partea aceasta și de partea aceea a porții curții perdele de cincisprezece coți, cei trei stâlpi ai lor și cele trei picioare ale lor. 16Toate perdelele curții de jur împrejur erau de in subțire răsucit. 17Și picioarele stâlpilor erau de aramă, cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură de argint și îmbrăcarea căpătâielor lor de argint; și toți stâlpii curții erau încinși împreună cu argint. 18Și perdeaua porții curții era de broderie de albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit: și lungimea era de douăzeci de coți și înălțimea ca lățimea, de cinci coți, după măsura perdelelor curții. 19Și stâlpii lor erau patru și picioarele lor patru, de aramă; cârligele lor de argint și îmbrăcătura căpătâielor lor și bețele lor de legătură de argint. 20Și toți țărușii
38.20
Cap. 27.19.
locașului și ai curții de jur împrejur erau de aramă.

Socoteala locașului

21Acestea sunt lucrurile numărate ale locașului

38.21
Num. 1.50,53
9.15
10.11
11.7,8
18.22 Cron. 24.6
, locașul mărturiei, care au fost numărate, după porunca lui Moise, prin slujba leviților sub mâna
38.21
Cap. 6.23.
lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul. 22Și
38.22
Cap. 31.2, 6.
Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, a făcut tot ce poruncise Domnul lui Moise. 23Și cu el era Oholiab, fiul lui Ahisamac din seminția lui Dan, tăietor de pietre și născocitor și lucrător în broderie în albastru și în purpură și în carmezin și în in subțire. 24Tot aurul întrebuințat în lucrarea pentru tot lucrul sfântului locaș, aurul darului ridicat a fost douăzeci și nouă de talanți șapte sute treizeci de sicli, după siclul
38.24
Cap. 30.13, 24.
sfântului locas. 25Și argintul celor ce au fost numărați ai adunării a fost o sută de talanți și o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli, după siclul sfântului locaș: 26o becă
38.26
Cap. 30.19, 15.
de cap, adică, jumătate de siclu, după siclul sfântului locaș, de la orice om care a trecut prin numărătoare, de la douăzeci de ani și mai sus, pentru șase sute trei mii
38.26
Num. 1.46
cinci sute cincizeci de oameni. 27Și cei o sută de talanți de argint au fost pentru turnarea picioarelor
38.27
Cap. 26.19, 21, 25, 32.
sfântului locaș și picioarele perdelei; o sută de picioare dintr‐o sută de talanți, un talant de picior. 28Și din cei o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli a făcut cârligele stâlpilor și a îmbrăcat căpătâiele lor și i‐a legat cu bețe. 29Și arama darului ridicat a fost șaptezeci de talanți și două mii patru sute de sicli. 30Și cu ea a făcut picioarele pentru intrarea cortului întâlnirii și altarul de aramă și grătarul de aramă pentru el și toate uneltele altarului 31și picioarele curții de jur împrejur și picioarele porții curții și toți țărușii locașului și toți țărușii curții de jur împrejur.

39

Facerea îmbrăcămintei preoțești

391Și din albastru

39.1
Cap. 35.23.
și purpură și carmezin au făcut haine
39.1
Cap. 31.10;
de slujbă pentru slujba în sfânta și au făcut hainele sfinte pentru Aaron; după cum
39.1
Cap. 28.4.
poruncise Domnul lui Moise. 2Și
39.2
Cap. 28.6.
a făcut efodul din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit. 3Și au bătut aurul în plăci subțiri și le‐au tăiat în fire ca să lucreze în albastru și în purpură și în carmezin și în in subțire, lucru de lucrător iscusit. 4I‐au făcut umerari împreunați unul cu altul; se împreunau la amândouă capetele lui. 5Și cingătoarea țesută cu iscusință, care era deasupra lui, era din aceeași bucată, după lucrul ei, din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit; după cum poruncise Domnul lui Moise. 6Și
39.6
Cap. 28.9.
au lucrat pietrele de onix, prinse în legături de aur, săpate cu săpături de pecete după numele fiilor lui Israel. 7Și le‐a pus pe umerarii efodului ca pietre de amintire
39.7
Cap. 28.12.
pentru copiii lui Israel; după cum poruncise Domnul lui Moise.

Facerea pieptarului

8Și

39.8
Cap. 28.15.
a făcut pieptarul de lucrare măiastră, ca lucrarea efodului, din aur, albastru și purpură și carmezin și in subțire răsucit. 9Era pătrat; au făcut pieptarul îndoit; lungimea lui era de o palmă și lățimea lui de o palmă, îndoit. 10Și
39.10
Cap. 28.17, etc.
au pus în el patru șiruri de pietre; un șir: sardonix, topaz și smaragd: întâiul șir. 11Și al doilea șir: carbuncul, safir și diamant. 12Și al treilea șir: opal, agat și ametist. 13Și al patrulea șir: hrisolit, onix și iaspis prinse în legături de aur în ferecăturile lor. 14Și pietrele erau după numele copiilor lui Israel, douăsprezece, după numele lor, ca săpătura de pecete, fiecare după numele său, pentru cele douăsprezece seminții. 15Și au făcut pe pieptar lănțișoare în chip de sfoară, lucru de împletitură din aur curat. 16Și au făcut două ferecături de aur și două verigi de aur și au pus cele două verigi la cele două capete ale pieptarului. 17Și au pus cele două lănțișoare împletite de aur în cele două verigi la capetele pieptarului. 18Și cele două capete ale celor două lănțișoare împletite le‐au întărit de cele două ferecături și le‐au pus peste umerarii efodului, în partea lui dinainte. 19Și au făcut două verigi de aur și le‐au pus la cele două capete ale pieptarului, la marginea lui pe dinăuntru înspre efod. 20Și au făcut două verigi de aur și le‐au pus pe cei doi umerari ai efodului dedesubt, în partea dinainte a lui, tocmai la împreunarea lui deasupra cingătorii țesute cu iscusință a efodului. 21Și au legat pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu sfoară de albastru, ca să stea nemișcat deasupra cingătorii efodului și ca pieptarul să nu se miște de pe efod; după cum poruncise Domnul lui Moise.

Facerea mantiei efodului

22Și

39.22
Cap. 28.31.
a făcut mantia efodului țesută toată din albastru. 23Și gura mantiei la mijlocul ei era ca gura unei platoșe; și era o tivitură de jur împrejurul gurii ca să nu se sfâșie. 24Și au făcut pe marginile mantiei mere granate de albastru și purpură și carmezin răsucit. 25Și au făcut clopoței
39.25
Cap. 28.33.
de aur curat și au pus clopoțeii printre merele granate pe marginile mantiei, de jur împrejur, între merele granate: 26un clopoțel și un măr granat, un clopoțel și un măr granat, pe marginile mantiei, de jur împrejur pentru slujbă; după cum poruncise Domnul lui Moise.

Facerea cămășilor și plăcii de aur

27Și

39.27
Cap. 28.39, 40.
au făcut cămăși de in subțire, lucru țesut, pentru Aaron și pentru fiii lui; 28și
39.28
Cap. 28.4, 39.
mitra de in subțire și podoabe de, căciuli de in subțire și izmenele
39.28
Cap. 28.42.
de in subțire răsucit; 29și
39.29
Cap. 28.39.
brâul de in subțire răsucit și albastru și purpură și carmezin, lucru de broderie; după cum poruncise Domnul lui Moise. 30Și
39.30
Cap. 28.36, 37.
au făcut placa cununei sfinte, din aur curat și au scris pe ea cum se scrie cu săpătura de pecete: SFINȚENIE PENTRU DOMNUL! 31Și au legat de ea o sfoară de albastru, ca s‐o lege de mitră deasupra ei; după cum poruncise Domnul lui Moise.

Lucrarea este sfârșită

32Și tot lucrul locașului cortului întâlnirii a fost sfârșit; și copiii lui Israel au făcut după toate

39.32
Vers. 42, 43. Cap. 25.40.
cele ce poruncise Domnul lui Moise: așa au făcut. 33Și au adus locașul lui Moise: cortul și toate uneltele lui, cârligele lui și scândurile lui, drugii lui și stâlpii lui și picioarele lui 34și acoperământul de piei de berbece vopsite cu roș și acoperământul de piei de vițel de mare și perdeaua despărțitoare; 35chivotul mărturiei și pârghiile lui și scaunul îndurării; 36masa, toate uneltele ei și pâinea punerii înainte; 37sfeșnicul curat, candelele lui, candelele de așezat în rând și toate uneltele lui și untdelemnul pentru lumină 38și altarul de aur și untdelemnul ungerii și tămâia mirositoare și perdeaua pentru intrarea cortului; 39altarul de aramă și grătarul lui de aramă, pârghiile lui și toate uneltele lui; spălătorul și piciorul lui; 40perdelele curții, stâlpii ei și picioarele ei și perdeaua pentru poarta curții, funiile ei și țărușii ei și toate uneltele de slujbă ale locașului pentru cortul întâlnirii, 41hainele lucrate cu iscusință pentru slujba în sfânta, hainele sfinte pentru Aaron, preotul, și hainele fiilor lui ca să fie în slujba de preoți. 42După toate cele ce poruncise Domnul lui Moise, așa au făcut
39.42
Cap. 35.10.
copiii lui Israel tot lucrul. 43Și Moise a văzut toată lucrarea și, iată, o făcuseră cum poruncise Domnul, așa o făcuseră. Și Moise i‐a binecuvântat
39.43
Lev. 9.22,23Num. 6.23Ios. 22.62 Sam. 6.181 Reg. 8.142 Cron. 30.27
.

40

Așezarea și sfințirea locașului

401Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2În ziua lunii întâi, la întâi

40.2
Cap. 12.2;
ale lunii, să așezi locașul
40.2
Vers. 17. Cap. 26.1, 30.
cortului întâlnirii. 3Și
40.3
Vers. 21. Cap. 26.33.
să pui în el chivotul mărturiei și să acoperi chivotul cu perdeaua. 4Și
40.4
Vers. 22. Cap. 26.35.
să aduci masa și să așezi
40.4
Vers. 23. Cap. 25.30.
pe ea lucrurile de așezat pe ea. Și
40.4
Vers. 24, 25.
să aduci sfeșnicul și să‐i aprinzi candelele. 5Și
40.5
Vers. 26.
să pui altarul de aur pentru tămâie înaintea chivotului mărturiei și să atârni perdeaua intrării locașului. 6Și să pui altarul arderii de tot înaintea intrării locașului cortului întâlnirii. 7Și
40.7
Vers. 30. Cap. 30.18.
să pui spălătorul între cortul întâlnirii și altar și să pui apă în el. 8Și să așezi curtea de jur împrejur și să atârni perdeaua la poarta curții. 9Și să iei untdelemnul ungerii și să ungi
40.9
Cap. 30.26.
locașul și tot ce este în el și să‐l sfințești pe el și toate uneltele lui și va fi sfânt. 10Și să ungi altarul arderii de tot și toate uneltele lui; și să sfințești altarul, și altarul
40.10
Cap. 29.36, 37.
să fie preasfânt. 11Și să ungi spălătorul și piciorul lui și să‐l sfințești. 12Și să apropii
40.12
Lev. 8.1‐13
pe Aaron și pe fiii lui la intrarea cortului întâlnirii și să‐i scalzi în apă. 13Și să îmbraci pe Aaron cu hainele sfinte și să‐l ungi
40.13
Cap. 28.41.
și să‐l sfințești, ca să‐mi fie în slujba de preot. 14Și să apropii pe fiii lui și să‐i îmbraci cu cămășile. 15Și să‐i ungi cum ai uns și pe tatăl lor, ca să‐mi fie în slujba de preoți; și ungerea lor le va fi o preoție
40.15
Num. 25.13
veșnică în neamurile lor. 16Și Moise a făcut așa; după toate cele ce poruncise Domnul, așa a făcut. 17Și a fost așa: în luna întâi în anul al doilea, la întâi ale lunii locașul
40.17
Vers. 1.
a fost așezat. 18Și Moise a așezat locașul și i‐a pus picioarele și i‐a așezat scândurile și i‐a pus drugii și i‐a așezat stâlpii. 19Și a întins cortul deasupra locașului și a pus acoperământul cortului deasupra peste el; după cum poruncise Domnul lui Moise. 20Și a luat și a pus mărturia
40.20
Cap. 25.16.
în chivot; și a pus pârghiile la chivot și a așezat scaunul îndurării deasupra pe chivot. 21Și a adus chivotul în locaș și a atârnat
40.21
Cap. 26.33;
perdeaua despărțitoare și a despărțit chivotul mărturiei; după cum poruncise Domnul lui Moise. 22Și
40.22
Cap. 26.35.
a pus masa în cortul întâlnirii, în latura locașului despre miazănoapte, dinafară de perdea. 23Și
40.23
Vers. 4.
a pus în rând pe ea pâinile înaintea Domnului; după cum poruncise Domnul lui Moise. 24Și
40.24
Cap. 26.35.
a pus sfeșnicul în cortul întâlnirii, în dreptul mesei, în latura locașului dinspre miazăzi. 25Și
40.25
Vers. 4. Cap. 25.37.
a aprins candelele înaintea Domnului; după cum poruncise Domnul lui Moise. 26Și
40.26
Vers. 5. Cap. 30.6.
a pus altarul de aur în cortul întâlnirii înaintea perdelei. 27Și
40.27
Cap. 30.7.
a făcut să fumege pe el tămâie mirositoare; după cum poruncise Domnul lui Moise. 28Și
40.28
Vers. 5. Cap. 26.36.
a așezat perdeaua intrării locașului. 29Și
40.29
Vers. 6.
a pus altarul arderii de tot la intrarea locașului cortului întâlnirii, și a
40.29
Cap. 29.38, etc.
adus pe el arderea de tot și darul de mâncare; după cum poruncise Domnul lui Moise. 30Și
40.30
Vers. 7. Cap. 30.18.
a pus spălătorul între cortul întâlnirii și altar și a pus apă în el pentru spălat. 31Și Moise și Aaron și fiii lui și‐au spălat mâinile și picioarele din el. 32Când intrau în cortul întâlnirii și când se apropiau de altar, se spălau; după cum
40.32
Cap. 30.19, 23.
poruncise Domnul lui Moise. 33Și
40.33
Vers. 8. Cap. 27.9, 16.
a așezat curtea împrejurul locașului și altarului și a atârnat perdeaua la poarta curții. Și Moise a sfârșit lucrul.

Slava Domnului

34Și

40.34
Cap. 29.43.
norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut locașul. 35Și Moise
40.35
Lev. 16.21 Reg. 8.112 Cron. 5.14
nu putea intra în cortul întâlnirii, căci norul a rămas peste el și slava Domnului umplea locașul. 36Și
40.36
Num. 9.17
10.11Neem. 9.19
când norul se ridica de pe locaș, copiii lui Israel plecau din loc în toate călătoriile lor. 37Și
40.37
Num. 9.19‐22
dacă norul nu se ridica, atunci ei nu porneau până în ziua când se ridica. 38Căci
40.38
Cap. 13.21.
norul Domnului era deasupra locașului ziua, și noaptea era un foc în el, înaintea ochilor întregii case a lui Israel în toate călătoriile lor.