Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Șovăirea lui Moise

41Și Moise a răspuns și a zis: Dar iată nu mă vor crede, nici nu vor asculta de glasul meu, căci vor zice: Nu ți s‐a arătat Domnul. 2Și Domnul i‐a zis: Ce este în mâna ta? Și el a zis

4.2
Vers. 71, 20.

: Un toiag. 3Și el a zis: Aruncă‐l pe pământ. Și l‐a aruncat pe pământ și s‐a făcut șarpe și Moise a fugit dinaintea lui. 4Și Domnul a zis lui Moise: Întinde‐ți mâna și apucă‐l de coadă. (Și și‐a întins mâna și l‐a apucat și s‐a făcut toiag în mâna sa). 5Ca să
4.5
Cap. 19.9.

creadă că
4.5
Cap. 3.15.

Domnul Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov ți s‐a arătat. 6Și Domnul i‐a mai zis: Vâră‐ți acum mâna în sân. Și și‐a vârît mâna în sân și a scos‐o și iată mâna sa era leproasă ca
4.6
Num. 12.102 Reg. 5.27
zăpada. 7Și a zis: Vâră‐ți iarăși mâna în sân. (Și și‐a vârît iarăși mâna în sân și a scos‐o afară din sân și iată
4.7
Num. 12.13,14Deut. 32.392 Reg. 5.14Mat. 8.3
se făcuse iarăși ca și carnea lui). 8Și va fi așa: dacă nu te vor crede, nici nu vor asculta de glasul semnului dintâiu, vor crede glasul semnului al doilea. 9Și va fi așa: dacă nu vor crede nici aceste două semne, nici nu vor asculta de glasul tău, vei lua din apa râului și vei turna pe uscat și
4.9
Cap. 7.19.

apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe uscat. 10Și Moise a zis Domnului: Rogu‐mă, Doamne, eu nu sunt bărbat de vorbe, nici mai înainte, nici de când vorbești tu robului tău, căci
4.10
Cap. 6.12.
Ier. 1.6
sunt greoi la gură și greoi la limbă. 11Și Domnul i‐a zis
4.11
Ps. 94.9
: Cine a făcut omului gură sau cine face mut sau surd sau văzând sau orb? Nu eu, Domnul? 12Deci mergi și eu voi fi
4.12
Is. 50.4Ier. 1.9Mat. 10.19Mc. 13.11Lc. 12.11,12
21.14,15
cu gura ta și te voi învăța ce să vorbești. 13Și el a zis: Rogu‐te, Doamne
4.13
Iona 1.3
, trimite prin mâna celui pe care‐l vei trimite. 14Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lui Moise și i‐a zis: Nu este oare Aaron Levitul fratele tău? Știu că el vorbește bine și iată îți și
4.14
Vers. 27.
1 Sam. 10.2,3,5
iese în întâmpinare și când te va vedea se va bucura în inima sa. 15
4.15
Cap. 7.1, 2.

Și vei vorbi cu el și
4.15
Num. 22.38
23.5,12,16Deut. 18.18Is. 51.16Ier. 1.9
vei pune cuvintele în gura lui și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui și vă voi
4.15
Deut. 5.31
învăța ce veți face. 16Și el va vorbi în locul tău către popor și va fi așa: el îți va fi gură
4.16
Cap. 7.4;
18.19
și tu îi vei fi Dumnezeu. 17Și vei lua în mâna ta
4.17
Vers. 2.

toiagul acesta cu care vei face semnele.

Moise în Egipt

18Și Moise a mers și s‐a întors la Ietro, socrul său, și i‐a zis: Rogu‐te, lasă‐mă să merg și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt să văd dacă mai trăiesc. Și Ietro a zis lui Moise: Mergi în pace. 19Și Domnul a zis lui Moise în Madian: Mergi, întoarce‐te în Egipt, căci toți

4.19
Cap. 2.15, 23.
Mat. 2.20
acei oameni care căutau viața ta au murit. 20Și Moise a luat pe nevasta sa și pe fiii săi și i‐a încălecat pe măgar și s‐a întors în țara Egiptului. Și Moise a luat
4.20
Cap. 17.9.
Num. 20.8,9
toiagul lui Dumnezeu în mâna sa. 21Și Domnul a zis lui Moise: Mergând și întorcându‐te în Egipt, vezi toate
4.21
Cap. 3.20.

minunile pe care le‐am pus în mâna ta și să le faci înaintea lui Faraon. Și
4.21
Cap. 7.3, 13;
9.12,35
10.1
14.8Deut. 2.30Ios. 11.20Is. 63.17In. 12.40Rom. 9.18
eu îi voi învârtoșa inima și nu va lăsa pe popor să meargă. 22Și vei zice lui Faraon: Așa zice Domnul: Israel
4.22
Osea 11.1Rom. 9.42 Cor. 6.18
este fiul meu, cel
4.22
Ier. 31.9Iac. 1.18
întâi născut al meu. 23Și îți zic: Lasă pe fiul meu să meargă să‐mi slujească. Și dacă nu vei voi să‐l lași, iată
4.23
Cap. 11.5;
12.29
voi ucide pe fiul tău, pe cel întâi‐născut al tău. 24Și a fost așa: pe cale în locul de găzduire Domnul
4.24
Num. 22.22
l‐a întâmpinat și a căutat să‐l
4.24
Gen. 17.14
omoare. 25Atunci Sefora a luat o
4.25
Ios. 5.2,3
piatră ascuțită și a tăiat prepuțul fiului său și l‐a aruncat la picioarele lui și a zis: Soț de sânge tu îmi ești cu adevărat! 26Și l‐a lăsat să meargă. Atunci ea a zis: Soț de sânge! din pricina tăierii împrejur.

Întâlnirea lui Moise cu Aaron

27Și Domnul a zis lui Aaron: Ieși în întâmpinarea

4.27
Vers. 14.

lui Moise în pustie. Și a mers și l‐a întâmpinat în muntele
4.27
Cap. 3.1.

lui Dumnezeu și l‐a sărutat. 28Și Moise a
4.28
Vers. 15, 16.

spus lui Aaron toate cuvintele Domnului care‐l trimisese și toate
4.28
Vers. 8, 9.

semnele pe care i le poruncise. 29Și Moise și Aaron au mers
4.29
Cap. 3.16.

și au strâns pe toți bătrânii copiilor lui Israel. 30Și
4.30
Vers. 16.

Aaron le‐a vorbit toate cuvintele pe care le vorbise lui Moise Domnul și a făcut semnele înaintea ochilor poporului. 31Și poporul a crezut
4.31
Cap. 3.18. Vers. 8, 9.

. Și au auzit că Domnul cercetase
4.31
Cap. 3.16.

pe copiii lui Israel și că le văzuse
4.31
Cap. 2.25;
3.7
întristarea și și‐au plecat
4.31
Gen. 24.26
capetele și s‐au închinat
4.31
1 Cron. 29.20
.