Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
40

Așezarea și sfințirea locașului

401Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2În ziua lunii întâi, la întâi

40.2
Cap. 12.2;
13.4
ale lunii, să așezi locașul
40.2
Vers. 17. Cap. 26.1, 30.

cortului întâlnirii. 3Și
40.3
Vers. 21. Cap. 26.33.
Num. 4.5
să pui în el chivotul mărturiei și să acoperi chivotul cu perdeaua. 4Și
40.4
Vers. 22. Cap. 26.35.

să aduci masa și să așezi
40.4
Vers. 23. Cap. 25.30.
Lev. 24.5,6
pe ea lucrurile de așezat pe ea. Și
40.4
Vers. 24, 25.

să aduci sfeșnicul și să‐i aprinzi candelele. 5Și
40.5
Vers. 26.

să pui altarul de aur pentru tămâie înaintea chivotului mărturiei și să atârni perdeaua intrării locașului. 6Și să pui altarul arderii de tot înaintea intrării locașului cortului întâlnirii. 7Și
40.7
Vers. 30. Cap. 30.18.

să pui spălătorul între cortul întâlnirii și altar și să pui apă în el. 8Și să așezi curtea de jur împrejur și să atârni perdeaua la poarta curții. 9Și să iei untdelemnul ungerii și să ungi
40.9
Cap. 30.26.

locașul și tot ce este în el și să‐l sfințești pe el și toate uneltele lui și va fi sfânt. 10Și să ungi altarul arderii de tot și toate uneltele lui; și să sfințești altarul, și altarul
40.10
Cap. 29.36, 37.

să fie preasfânt. 11Și să ungi spălătorul și piciorul lui și să‐l sfințești. 12Și să apropii
40.12
Lev. 8.1‐13
pe Aaron și pe fiii lui la intrarea cortului întâlnirii și să‐i scalzi în apă. 13Și să îmbraci pe Aaron cu hainele sfinte și să‐l ungi
40.13
Cap. 28.41.

și să‐l sfințești, ca să‐mi fie în slujba de preot. 14Și să apropii pe fiii lui și să‐i îmbraci cu cămășile. 15Și să‐i ungi cum ai uns și pe tatăl lor, ca să‐mi fie în slujba de preoți; și ungerea lor le va fi o preoție
40.15
Num. 25.13
veșnică în neamurile lor. 16Și Moise a făcut așa; după toate cele ce poruncise Domnul, așa a făcut. 17Și a fost așa: în luna întâi în anul al doilea, la întâi ale lunii locașul
40.17
Vers. 1.
Num. 7.1
a fost așezat. 18Și Moise a așezat locașul și i‐a pus picioarele și i‐a așezat scândurile și i‐a pus drugii și i‐a așezat stâlpii. 19Și a întins cortul deasupra locașului și a pus acoperământul cortului deasupra peste el; după cum poruncise Domnul lui Moise. 20Și a luat și a pus mărturia
40.20
Cap. 25.16.

în chivot; și a pus pârghiile la chivot și a așezat scaunul îndurării deasupra pe chivot. 21Și a adus chivotul în locaș și a atârnat
40.21
Cap. 26.33;
35.12
perdeaua despărțitoare și a despărțit chivotul mărturiei; după cum poruncise Domnul lui Moise. 22Și
40.22
Cap. 26.35.

a pus masa în cortul întâlnirii, în latura locașului despre miazănoapte, dinafară de perdea. 23Și
40.23
Vers. 4.

a pus în rând pe ea pâinile înaintea Domnului; după cum poruncise Domnul lui Moise. 24Și
40.24
Cap. 26.35.

a pus sfeșnicul în cortul întâlnirii, în dreptul mesei, în latura locașului dinspre miazăzi. 25Și
40.25
Vers. 4. Cap. 25.37.

a aprins candelele înaintea Domnului; după cum poruncise Domnul lui Moise. 26Și
40.26
Vers. 5. Cap. 30.6.

a pus altarul de aur în cortul întâlnirii înaintea perdelei. 27Și
40.27
Cap. 30.7.

a făcut să fumege pe el tămâie mirositoare; după cum poruncise Domnul lui Moise. 28Și
40.28
Vers. 5. Cap. 26.36.

a așezat perdeaua intrării locașului. 29Și
40.29
Vers. 6.

a pus altarul arderii de tot la intrarea locașului cortului întâlnirii, și a
40.29
Cap. 29.38, etc.

adus pe el arderea de tot și darul de mâncare; după cum poruncise Domnul lui Moise. 30Și
40.30
Vers. 7. Cap. 30.18.

a pus spălătorul între cortul întâlnirii și altar și a pus apă în el pentru spălat. 31Și Moise și Aaron și fiii lui și‐au spălat mâinile și picioarele din el. 32Când intrau în cortul întâlnirii și când se apropiau de altar, se spălau; după cum
40.32
Cap. 30.19, 23.

poruncise Domnul lui Moise. 33Și
40.33
Vers. 8. Cap. 27.9, 16.

a așezat curtea împrejurul locașului și altarului și a atârnat perdeaua la poarta curții. Și Moise a sfârșit lucrul.

Slava Domnului

34Și

40.34
Cap. 29.43.
Lev. 16.2Num. 9.151 Reg. 8.10,112 Cron. 5.13
7.2Is. 6.4Hag. 2.7,9Ap. 15.8
norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut locașul. 35Și Moise
40.35
Lev. 16.21 Reg. 8.112 Cron. 5.14
nu putea intra în cortul întâlnirii, căci norul a rămas peste el și slava Domnului umplea locașul. 36Și
40.36
Num. 9.17
10.11Neem. 9.19
când norul se ridica de pe locaș, copiii lui Israel plecau din loc în toate călătoriile lor. 37Și
40.37
Num. 9.19‐22
dacă norul nu se ridica, atunci ei nu porneau până în ziua când se ridica. 38Căci
40.38
Cap. 13.21.
Num. 9.15
norul Domnului era deasupra locașului ziua, și noaptea era un foc în el, înaintea ochilor întregii case a lui Israel în toate călătoriile lor.