Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Cele zece răni

71Și Domnul a zis lui Moise: Iată te‐am făcut Dumnezeu

7.1
Cap. 4.16.
Ier. 1.10
lui Faraon și Aaron, fratele tău, va fi prorocul
7.1
Cap. 4.16.

tău. 2Tu vei vorbi
7.2
Cap. 4.15.

tot ce‐ți poruncesc eu și Aaron, fratele tău, va vorbi lui Faraon ca să lase pe copiii lui Israel să iasă din țara sa. 3Și
7.3
Cap. 4.21.

voi învârtoșa inima lui Faraon și‐mi
7.3
Cap. 11.9.

voi înmulți semnele
7.3
Cap. 4.7.

și minunile în țara Egiptului. 4Și Faraon nu va asculta de voi și
7.4
Cap. 10.1;
11.9
îmi voi pune mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștirile mele, pe poporul meu, pe copiii lui Israel prin
7.4
Cap. 6.6.

mari judecăți. 5Și egiptenii
7.5
Vers. 17. Cap. 8.22;
14.4,18Ps. 9.16
vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi
7.5
Cap. 3.20.

voi întinde mâna peste Egipt și voi scoate pe copiii lui Israel din mijlocul lor. 6Și Moise și Aaron au făcut
7.6
Vers. 2.

cum le poruncise Domnul; așa au făcut. 7Și Moise era de optzeci
7.7
Deut. 29.5
31.2
34.7Fapte. 7.23,30
de ani și Aaron de optzeci și trei de ani când au vorbit lui Faraon.

Moise și Aaron fac minuni

8Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 9Când vă va vorbi Faraon zicând: Dați

7.9
Is. 7.11In. 2.18
6.30
o minune pentru voi! Atunci să zici lui Aaron: Ia‐ți
7.9
Cap. 4.2, 17.

toiagul și aruncă‐l înaintea lui Faraon. El se va face șarpe. 10Și Moise și Aaron au intrat la Faraon și au făcut
7.10
Vers. 9.

cum poruncise Domnul. Și Aaron și‐a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și înaintea robilor săi și
7.10
Cap. 4.3.

s‐a făcut șarpe. 11Și Faraon a chemat
7.11
Gen. 41.8
și pe înțelepți și pe vrăjitori
7.11
2 Tim. 3.8
și ei de asemenea, ghicitorii Egiptului, au făcut
7.11
Vers. 22. Cap. 8.7, 18.

la fel cu fermecătoriile lor. 12Și au aruncat fiecare toiagul său și s‐au făcut șerpi, dar toiagul lui Aaron a înghițit toiegele lor. 13Și inima lui Faraon s‐a învârtoșat și n‐a ascultat de ei, după cum
7.13
Cap. 4.21. Vers. 4.

spusese Domnul.

Prefacerea apei în sânge

14Și Domnul a zis lui Moise: Inima

7.14
Cap. 8.15;
10.1,20,27
lui Faraon este greoaie, el nu voiește să lase pe popor să meargă. 15Mergi la Faraon dimineață: Iată va ieși la apă; și vei sta înaintea lui pe malul râului și vei lua în mâna ta toiagul
7.15
Cap. 4.2, 3. Vers. 10.

care s‐a făcut șarpe. 16Și‐i vei zice: Domnul Dumnezeul
7.16
Cap. 3.18.

evreilor m‐a trimis la tine zicând: Lasă pe poporul meu să meargă ca
7.16
Cap. 3.12, 18;
5.1,3
să‐mi slujească în pustie. Și iată până aici n‐ai ascultat. 17Așa zice Domnul: În aceasta vei
7.17
Cap. 5.2. Vers. 5.

cunoaște că eu sunt Domnul: iată voi lovi cu toiagul care este în mâna mea apele care sunt în râu și se vor
7.17
Cap. 4.9.

preface în
7.17
Ap. 16.4,6
sânge. 18Și peștii care sunt în râu vor muri și râul se va împuți și le va fi
7.18
Vers. 24.

greață egiptenilor să bea din apele râului. 19Și Domnul a zis lui Moise: Zi lui Aaron: Ia‐ți toiagul și întinde‐ți
7.19
Cap. 8.5, 6, 16;
9.22
10.12,21
14.21,26
mâna peste apele Egiptului, peste râurile lor, peste șivoaiele lor și peste bălțile lor și peste toate iazurile lor de apă și se vor preface în sânge și va fi sânge în toată țara Egiptului și în vasele de lemn și în vasele de piatră. 20Și Moise și Aaron au făcut așa cum poruncise Domnul. Și a ridicat
7.20
Cap. 17.5.

toiagul și a lovit apele care erau în râu înaintea ochilor lui Faraon și înaintea ochilor robilor săi. Și toate
7.20
Ps. 78.44
105.29
apele care erau în râu s‐au prefăcut în sânge. 21Și peștele care era în râu a murit și râul s‐a împuțit și egiptenii n‐au putut
7.21
Vers. 18.

bea apa din râu. Și era sânge în toată țara Egiptului. 22Și ghicitorii
7.22
Vers. 11.

Egiptului au făcut la fel prin fermecătoriile lor. Și inima lui Faraon s‐a învârtoșat și n‐a ascultat de ei, după cum
7.22
Vers. 3.

zisese Domnul. 23Și Faraon s‐a întors și a intrat în casa sa și nu și‐a plecat inima nici la aceasta. 24Și toți egiptenii au săpat împrejurul râului după apă de băut, căci nu puteau bea din apele râului. 25Și șapte zile s‐au împlinit după ce lovise Domnul râul.