Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Arătarea slavei lui Dumnezeu

11Și a fost așa: în anul al treizecilea, în luna a patra, la cinci ale lunii, pe când eram în robie lângă

1.1
Vers. 3. Cap. 3.15, 23;
10.15,20,22
43.3
râul Chebar, s‐au deschis
1.1
Mat. 3.16Fapte. 7.56
10.11Ap. 19.11
cerurile și am văzut vedenii
1.1
Cap. 8.3.

de la Dumnezeu. 2În ziua a cincea a lunii, care era în anul al cincilea al robiei
1.2
2 Reg. 24.12,15
împăratului Ioiachin, 3cuvântul Domnului a fost către Ezechiel, preotul, fiul lui Buzi, în țara haldeilor, lângă râul Chebar; și mâna
1.3
1 Reg. 18.462 Reg. 3.158.1
Domnului a fost acolo asupra lui. 4Și am văzut și iată un vârtej de vânt
1.4
Ier. 1.14
4.6
6.1
venea de la miazănoapte
1.4
Ier. 23.19
25.32
, un nor mare și un foc înlănțuindu‐se; și în jurul lui era o strălucire și din mijlocul lui parcă ar fi fost aramă lucitoare din mijlocul focului. 5Și din mijlocul
1.5
Ap. 4.6
lui ieșea asemănarea a patru făpturi vii. Și aceasta era înfățișarea
1.5
Cap. 10.8, etc.

lor: aveau asemănare
1.5
Vers. 10. Cap. 10.14, 21.

de om. 6Și fiecare avea patru fețe și fiecare din ele avea patru aripi. 7Și picioarele lor erau picioare drepte; și talpa picioarelor lor era ca talpa copitei vițelului și scânteiau
1.7
Dan. 10.6Ap. 1.15
ca arama strălucitoare. 8Și aveau mâini
1.8
Cap. 10.8, 21.

de om sub aripile lor la cele patru laturi ale lor; și toate patru aveau fețe și aripi. 9Aripile
1.9
Vers. 11.

lor erau prinse una de alta; nu se întorceau când mergeau
1.9
Vers. 12. Cap. 10.11.

; fiecare mergea drept înainte. 10Cât pentru asemănarea
1.10
Ap. 4.7
fețelor lor, aveau fața de om; și toate patru aveau
1.10
Num. 2.10
fața de leu la dreapta; și toate
1.10
Num. 2.3
patru aveau fața de bou la stânga
1.10
Num. 2.18
; toate patru aveau și o
1.10
Num. 2.25
față de vultur. 11Și fețele lor și aripile lor erau despărțite sus; două aripi la fiecare erau prinse una de alta și două
1.11
Is. 6.2
le acopereau trupurile. 12Și mergeau fiecare
1.12
Vers. 9. Cap. 10.22.

drept înainte; mergeau
1.12
Vers. 20.

încotro avea duhul să meargă; nu se
1.12
Vers. 9.17.

întorceau când mergeau. 13Cât despre asemănarea făpturilor vii, înfățișarea lor era asemenea cărbunilor de foc aprinși, ca înfățișarea făcliilor
1.13
Ap. 4.5
; focul se suia și se cobora printre făpturile vii și focul strălucea și din foc ieșeau fulgere. 14Și făpturile vii alergau
1.14
Zah. 4.10
și se întorceau ca înfățișarea unei brazde de fulger
1.14
Mat. 24.27
. 15Și am văzut făpturile vii și iată, era o roată
1.15
Cap. 10.9.

pe pământ lângă făpturile vii, pentru fiecare din cele patru fețe ale lor. 16Înfățișarea
1.16
Cap. 10.9, 10.

roatelor și lucrul lor era ca de hrisolit
1.16
Dan. 10.6
; și toate patru aveau o singură asemănare; și înfățișarea lor și lucrul lor erau ca și cum ar fi o roată în mijlocul unei roți. 17Când mergeau
1.17
Vers. 12.

, mergeau pe cele patru laturi ale lor: nu se învârteau când mergeau. 18Iar obezile lor erau înalte și îngrozitoare; și toate patru aveau obezile lor pline de ochi
1.18
Cap. 10.12.
Zah. 4.10
de jur împrejur. 19Și când mergeau
1.19
Cap. 10.16, 17.

făpturile vii, mergeau și roatele lângă ele: și când făpturile vii se înălțau de la pământ, se înălțau și roatele. 20Ori
1.20
Vers. 12.

încotro avea duhul să meargă, ele mergeau; într‐acolo avea duhul să meargă; și roatele se înălțau lângă ele; căci
1.20
Cap. 10.17.

duhul făpturilor vii era în roți. 21Când
1.21
Vers. 19.20. Cap. 10.71.

mergeau acelea, mergeau și acestea; și când stăteau acelea, stăteau și acestea; și când acelea se înălțau de la pământ, roatele se înălțau lângă ele; căci duhul făpturilor vii era în roți. 22Și deasupra capului făpturii vii era asemănarea unei întinderi
1.22
Cap. 10.1.

ca cristalul îngrozitor de privit, întinsă peste capetele lor deasupra. 23Și dedesubtul întinderii aripile lor erau drepte, una către cealaltă: fiecare avea două care acopereau de partea asta și fiecare avea două care acopereau de partea ceea, trupurile lor. 24Și când
1.24
Cap. 10.5.

mergeau, am auzit vuietul aripilor lor, ca
1.24
Cap. 43.2.
Dan. 10.6Ap. 1.15
vuietul de ape mari, ca glasul
1.24
Iov 37.4,5Ps. 29.3,4
68.33
celui Atotputernic, un vuiet de zarvă ca vuietul unei oștiri; când stăteau, își lăsau aripile în jos. 25Și un glas era deasupra întinderii care era peste capetele lor: când stăteau, își lăsau aripile în jos. 26Și deasupra
1.26
Cap. 10.1.

întinderii care era peste capetele lor era asemănarea unui scaun de domnie ca
1.26
Ex. 24.10
înfățișarea unei pietre de safir: și pe asemănarea scaunului de domnie era o asemănare ca înfățișarea unui om deasupra lui pe el. 27Și am
1.27
Cap. 8.2.

văzut parcă era aramă lucitoare, ca înfățișarea unui foc, înăuntrul ei, de jur împrejur, de la înfățișarea coapselor lui și în sus; și de la înfățișarea coapselor lui și în jos am văzut ca înfățișarea unui foc; și era o strălucire de jur împrejur. 28Ca înfățișarea curcubeului
1.28
Ap. 4.3
10.1
care este în nor pe o zi de ploaie, așa era înfățișarea strălucirii de jur împrejur. Aceasta
1.28
Cap. 3.23;
8.4
era înfățișarea asemănării slavei Domnului. Și când am văzut‐o, am
1.28
Cap. 3.23.
Dan. 8.17Fapte. 9.4Ap. 1.17
căzut pe fața mea și am auzit un glas al unuia care vorbea.