Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Slava Domnului asupra heruvimilor

101Atunci am văzut și iată pe

10.1
Cap. 1.22, 26.

bolta care era peste capul heruvimilor se vedea deasupra lor ca o piatră de safir, ca înfățișarea asemănării unui scaun de domnie. 2Și el a vorbit
10.2
Cap. 9.2, 3.

bărbatului îmbrăcat în in și i‐a zis: Intră între vârtejul roatelor de sub heruvim și umple‐ți palma mâinilor cu
10.2
Cap. 1.13.

cărbuni de foc dintre heruvimi și împrăștie‐i
10.2
Ap. 8.5
peste cetate. Și a intrat înaintea ochilor mei. 3Și heruvimii stăteau la dreapta casei când a intrat omul, și norul umplea curtea dinăuntru. 4Și slava
10.4
Vers. 18. Cap. 1.28;
9.3
Domnului s‐a înălțat de la heruvim peste pragul casei și casa s‐a umplut
10.4
1 Reg. 8.10,11
de nor și curtea s‐a umplut de strălucirea slavei Domnului. 5Și vuietul
10.5
Cap. 1.24.

aripilor heruvimilor se auzea până în curtea dinafară, ca glasul
10.5
Ps. 29.3
lui Dumnezeu Celui Atotputernic, când vorbește. 6Și a fost așa: când a poruncit bărbatului îmbrăcat în in zicând: Ia foc dintre vârtejul roatelor dintre heruvimi, el a intrat și a stat lângă o roată. 7Și heruvimul și‐a întins mâna între heruvimi către focul care era între heruvimi și a luat din el și l‐a pus în mâinile celui îmbrăcat în inși el l‐a luat și a ieșit. 8Și s‐a văzut un chip
10.8
Cap. 1.8. Vers. 21.

de mână de om în heruvimi sub aripile lor. 9Și am văzut și iată
10.9
Cap. 1.15.

patru roți lângă heruvimi: o roată lângă un heruvim și o altă roată lângă celălalt heruvim și înfățișarea roților era ca o piatră de
10.9
Cap. 1.16.

hrisolit. 10Și cât pentru înfățișarea lor, toate patru aveau o singură asemănare, ca și când o roată era în mijlocul unei roți. 11Când
10.11
Cap. 1.17.

mergeau, mergeau pe toate patru laturile lor; când mergeau, nu se învârteau; ci spre locul încotro se uita capul, mergeau după el; nu se învârteau când mergeau. 12Și tot trupul lor și spatele lor și mâinile lor și aripile lor și roatele, toate patru roatele lor, erau pline de ochi de jur împrejur. 13Și roatelor
10.13
Cap. 1.18.

li s‐a strigat în auzul meu: Vârtej! 14Și fiecare
10.14
Cap. 1.6, 10.

avea patru fețe: fața dintâi era față de heruvim și a doua față era față de om: și a treia față de leu și a patra față de vultur. 15Și heruvimii s‐au înălțat. Aceasta este făptura vie
10.15
Cap. 1.5.

pe care o văzusem lângă râul Chebar. 16Și când
10.16
Cap. 1.19.

mergeau heruvimii, mergeau și roatele lângă ei; și când își ridicau heruvimii aripile ca să se înalțe de la pământ, roatele nu se întorceau de lângă ei. 17Când
10.17
Cap. 1.12, 20, 21.

stăteau ei, acestea stăteau; și când se înălțau ei, acestea se înălțau cu ei: căci duhul făpturii vii era în roți. 18Și slava
10.18
Vers. 4.

Domnului a plecat
10.18
Osea 9.12
de deasupra pragului casei și a stat deasupra heruvimilor. 19Și heruvimii
10.19
Cap. 11.22.

și‐au ridicat aripile și s‐au înălțat de la pământ în ochii mei când au ieșit; și roatele erau lângă ei; și au stat în ușa porții dinspre răsăritul casei Domnului; și slava Dumnezeului lui Israel era peste ei deasupra. 20Aceasta era făptura vie
10.20
Cap. 1.22. Vers. 15.

pe care o văzusem sub Dumnezeul lui Israel lângă
10.20
Cap. 1.1.

râul Chebar; și am cunoscut că erau heruvimi. 21Fiecare
10.21
Cap. 1.6. Vers. 14.

avea patru fețe și fiecare patru aripi; și asemănarea
10.21
Cap. 1.8. Vers. 8.

mâinilor de om era sub aripile lor. 22Și cât pentru asemănarea fețelor lor, erau
10.22
Cap. 1.10.

fețele pe care le‐am văzut lângă râul Chebar, înfățișarea lor și ei înșiși; mergeau fiecare
10.22
Cap. 1.12.

drept înainte.